حقیقت، عمر محسن زاده: بمناسبت دو صدومین سالروز تولد کارل مارکس
حقیقت، عبدالوکیل کوچی: هفت ثور در آموزه‌های تاریخ
حقیقت ، عبدالمجید سکندری: از دفترچهء خاطرات یک زندانی
حقیقت عارف عرفان: ببرک کارمل در آزمونگاه تاریخ
حقیقت ، استاد صباح: سلطان محمود غزنوی، نقش ماند گار در صفحات تاريخ
حقیقت ، احسان واصل: به سلسله گذرهای قدیم کابل - شور بازار
حقیقت ، قاسم آسمایی: بازخوانی یک جنایت وحشیانه از دست‌بوسی استاد تا گذاشتن بالش بر دهنش
حقیقت ، احسان واصل: گذر خوابگاه، گذر تیلی کوچه و گذر توپچی باغ
حقیقت ، احسان واصل: گذرها و کوچه‌های قدیم کابل: گذر تنورسازی، گذر آهنگری، گذر وزیر، گذر کدگرها، گذر اچکزیی‌ها، باغ نواب
حقیقت ، کوچه‌ها و گذرهای قدیم کابل: گذر ریکا خانه
حقیقت ، کوچه‌ها و گذرهای قدیم کابل: جوی شیر – کابل
حقیقت، علی رستمی: رویدادهای تاریخی الهام بخش زنان نامور در تشکل جنبش زنان و مبارزه علیه خشونت بر ضد زنان
داکتر حیدر عدل شفیق الله توده یی
از شمس‌النهار تا فیسبوک
حقیقت سلیمان کبیر نوری: ستار مراد و «ستاری» بر مراد پاکستان
حقیقت، عبدالو کیل کوچی: پنجاه سومین سالگرد تاسیس حزب دموکراتیک خلق افغانستان مبارک باد
حقیقت ، عبدالوکیل کوچی: ششم جدی خاطره ماندگار تاریخ
prdrj T فرهاد: از دستآوردهای دیروز تا غارتگری‌های امروز
حقیقت ، عبدالوکیل کوچی: محمود بریالی ابر سالار مبارزه آزادی خواهی
حقیقت عبدالوکیل کوچی: ببرک کارمل فروغ جاودان راه ترقی وعدالت وآزادی
حقیقت، استاد صباح: در مورد تاریخ کابل چه می‌دانیم؟
حقیقت احسان واصل: تخته پل، گذر متوخان، کوچه چقرک
حقیقت ، استاد صباح: فراز و فرود اسماعیلیه‌ها
حقیقت ، احسان واصل: گذر مرادخانی (Murad Khane)
حقیقت ، احسان واصل: کوچه علی رضا خان و گذر گلاب کوچه
حقیقت ، احسان واصل: کوچه‌ها و گذرهای قدیم کابل: گذر دیوان‌بیگی
حقیقت ، کوچه‌ها و گذرهای قدیم کابل: چنداول – کابل
حقیقت ، علی رستمی: اول می الگوی مبارزه عدالت‌خواهانه در روند تاریخ
خروج سربازان شوروی از افغانستان
 احد ترکمنی: حقایق تاریخی از قلم فیلد مارشال سر فردریک رابرتس بریتانیایی