پیام حقیقت

 

 طی سال‌های اخیر نشریه‌های چاپی زیادی با استفاده از آزادی نسبی مطبوعات و رسانه‌ها در کشور به شگوفه نشستند که از جمله یکی هم ماهنامه حقیقت زمان است. این ماهنامه معتبر با حفظ شرایط ناگوار طی شش سال اخیر توانسته است تا بعد از یک وقفه نسبتاً طولانی با نشر نخستین جرقه‌های اندیشه‌های دادگستری و ترقی‌خواهی در میان سایر نشریه‌های کشور که هر کدام شان جای پای درخشانی در راه بیداری مردم به دوش دارند، تابنده‌تر باشد.

 تارنمای حقیقت آغاز هفتمین سال نشراتی ماهنامه حقیقت زمان را شادباش گفته و برای گرداننده‌گان این ماهنامه پیروزی و مؤفقیت‌های مزیدی را در امر دادخواهی، ترقی پسندی و دموکراسی گرایی در کشور آرزو می‌برد.

 

عمر فیض مدیر مسؤول تارنمای حقیقت

 


داکتر حبیب منگل
داکتر حبیب منگل

موضع گیری و سیاست اصولی

 

به نظر من؛ موضع گیری و سیاست اصولی در وضعیت کنونی و بحرانی کشور عبارت از این است که ما نیروهای ملی؛ مترقی؛ دموکرات و داد خواه کشور از زد و بندها و ایتلاف های تنظیم‌های جهادی؛ حلقات حکومت‌های فاسد و ناکام ۱۸ سال اخیر و مافیای قدرت - ثروت؛ جنگ سالاران؛ غارت گران و شرکای آنان؛ دوری جویم و در یک جبهه ء واحد سیاسی متحد شویم و به راه اندازی یک جنبش صلح و بدیل دموکراتیک در حل سیاسی قضیه ء کشور و تأمین صلح پایدار مبتنی بر ارزش‌های قانون اساسی و حفظ دستاورد‌های موجود در عرصه‌های توسعه ء سیاسی؛ آزادی‌ها؛ حقوق زنان و حقوق اساسی مردم و سایر عرصه‌های حیات ملی کشور و ایجاد یک دولت ملی قدرتمند و استقرار دموکراسی واقعی؛ آزادی و برابری؛ رفاه و عدالت اجتماعی و تحقق آرمان افغانستان آزاد و مستقل؛ امن و دموکراتیک؛ شگوفان و مرفه؛ نیرومند و سربلند که در راه آن مبارزات طولانی فداکارانه به عمل آمده است و قربانی‌های فراوان داده شده است به‌صورت متحدانه و یک پارچه مشارکت ورزیم و بدین گونه دین خود را در برابر وطن و مردم رنجدیده کشور ادا نمایم.

 


حقیقت، عمر محسن زاده: بمناسبت دو صدومین سالروز تولد کارل مارکس

حقیقت، عمر محسن زاده: بمناسبت دو صدومین سالروز تولد کارل مارکس
حقیقت ، عمر فیض: تاریخ حکم می‌کند که می‌بایست سلطۀ جبروتی جلادان سرنگون گردد