حقیقت، عمر محسن زاده: بمناسبت دو صدومین سالروز تولد کارل مارکس
حقیقت، عمر محسن زاده: بمناسبت دو صدومین سالروز تولد کارل مارکس
حقیقت، محمد عالم افتخار: به بهانه سیاست ورزی‌های رولا غنی و صحنه‌های عقبی
حقیقت، عبدالاحمد فیض: معماران دموکراسی یا منادیان تسلیم و فرار
حقیقت، داکتر س.ا. جهش: استراتیژی آشکار تاراج معادن افغانستان
حقیقت، عمر محسن زاده: بمناسبت دو صدومین سالروز تولد کارل مارکس
حقیقت، عبدالمجید اسکندری: افغانستان باید به سیاست عنعنوی، بی‌طرفی و غیرانسلاکیت خود برگردد!
حقیقت، عارف عرفان: افغانستان میدانگاه یک نبرد بزرگ جهانی
حقیقت، استاد صباح: قیام «جنبش» رستاخیز جاودانه و الگوی ماندگار در دل تاریخ
حقیقت، دردمند: غرض کاهش دشواری‌های موجود به گفتگوها خردمندانه نیاز است
حقیقت: سخی صمیم: معیارِسنجشِ مسئولیت درقانون مدنی و جزاء تفاوت بین مسئولیت جزائی و مدنی
حقیقت، ع. بصیر دهزاد: دولت و دولتمداران یکی از فکتور اساسی بحران «خطرناک» افغانستان
حقیقت، عمر محسن زاده: بمناسبت دو صدومین سالروز تولد کارل مارکس
حقیقت، عمر محسن زاده: بمناسبت دو صدومین سالروز تولد کارل مارکس
حقیقت
حقیقت: محمد ولی: انتخابات شورای ملی و احزاب چپ دموکراتیک
حقیقت، محمد ولی: کودتاها در افغانستان
حقیقت، اسد الله کشتمند: آیا پاکستان واقعاً از دید شفاف مورد ارزیابی قرار می‌گیرد؟
حقیقت، دردمند: رهبران خردمند جایگاه شان در قلب مردمان کشور است
حقیقت، استاد صباح: تاراج و چپاولگری از قوای اجرائیه تا قوای مقننه؟
حقیقت، عبدالاحمد فیض: ملل متحد و حقوق جهان‌شمول در اسارت زور!
حقیقت، دکتر اسد محسن زاده: ترقی خواهان اسراییل خواستارمجازات عاملین جنایت در برابر فلسطینی ها شدند
حقیقت، استاد صباح: اعتماد مردم چگونه برباد رفت؟
حقیقت، داکتر نجیب الله مسیر: جایگاه‌ی تاجیکان در واقعیت اجتماعی – سیاسی افغانستان نگرانی‌ها و راهکارها
حقیقت، دردمند: اشتراک در انتخابات یک ضرورت است
حقیقت ، عمر فیض: تاریخ حکم می‌کند که می‌بایست سلطۀ جبروتی جلادان سرنگون گردد
حقیقت، عمر محسن زاده: بمناسبت دو صدومین سالروز تولد کارل مارکس
حقیقت، عمر محسن زاده: بمناسبت دو صدومین سالروز تولد کارل مارکس
عارف عرفان: رخداد کودتای نرم در پاکستان
حقیقت، محمد ولی: مشروعیت نظام در چیست؟
استاد صباح: همگام با رستاخیز نهاد خدمتگزاران
حقیقت، عارف عرفان: برنامهٔ تسلیمی افغانستان رسماً آغاز گردید
حقیقت، عبدالوکیل کوچی: چشم انداز جنگ و صلح در افغانستان
حقیقت، محمد ولی: ائتلاف ملی! برای نجات افغانستان
حقیقت، دکتر سید احمد جهش: به بهانه‌ی «جایگزینی افراد نزدیک به امریکا در ارگان‌های نیروهای مسلح کشور»
حقیقت، عمر محسن زاده: بمناسبت دو صدومین سالروز تولد کارل مارکس
حقیقت،عارف عرفان: سمت یابی مسیر طوفان‌های شمال
حقیقت، استاد صباح: رستاخیز شمال با یک جرقه آتش می‌گیرد
حقیقت، ۲۶ سرطان سال ۱۳۵۲ تغیر رژیم شاهی به جمهوری
حقیقت، عمر محسن زاده: بمناسبت دو صدومین سالروز تولد کارل مارکس
حقیقت، عبدالوکیل کوچی: واگذاری مناطق به بهانه امنیت و یا برجام افغانی
حقیقت، عارف عرفان: در آمدی بر کژ راههٔ سیاست صلح با طالبان
حقیقت، انجینر داؤد اڅک: د صلحي ارزښت او ټینګښت
حقیقت، محمد ولی: سازمان همکاری شانگهای و نظم جهانی
حقیقت،  عبدالاحمد فیض: آیا تداوم منازعه تاریخی دیورند به سود افغانستان است؟
حقیقت، سخی صمیم: عدالت قضائی در گِرواستقلال قضاست:
حقیقت، عبدالوکیل کوچی: دستان تاراجگران از ثروت‌های ملی افغانستان کوتاه
حقیقت، محمد ولی: چشم انداز کوتاه بر سیاست کلان امریکا در ظهور و زوال نظام طالبان
حقیقت، محمد ولی: استراتژی عمق صد کیلو متر به‌طرف جنوب دریای آمو
حقیقت، محمد عالم افتخار: باز هم بدی و دروغی و ناشدی خراسان!
حقیقت، عبدالوکیل کوچی: فریاد مادری داغدیده
حقیقت، عارف عرفان: نقش مافیای مخدر جهانی بر حمله به فراه
حقیقت، محمد ولی: وضع در کشور
حقیقت، عارف عرفان: روسیه قدرت بی‌همتای نظامی در جهان