پیام تسلیت

با تأسف اطلاع حاصل گردید که جنبش دادخواهانه کشور بازهم یکی از چهره‌های فرزانه آگاه و مبارز نستوه راه عدالت اجتماعی و دادخواهی دیگر انجنیر نور محمد خرمی سابق منشی کمیته حزبی ولایتی سمنگان و کارمند عالی دیپلماتیک را از دست داد.

 روح شان شاد و خاطرات شان گرامی باد. برای خانواده و دوستداران شان تسلیت می گوییم.

 زنده یاد خرمی در مبارزات دادخواهانه نماد از صداقت، آزاده گی و ایثار بود؛ آنچه را می‌اندیشید تا پای جان و در عمل به آن وفادار ماند و با قامت افراشته و متانت و سربلندی به پیکارش ادامه داد.

 مرگ خرمی ضایعهء جبران ناپذیری برای جنبش دادخواهانه کشور است. او تمام عمر خود را در راه تامین عدالت طبقاتی، ملی و اجتماعی صرف کرد و برای یک لحظه هم تا آخرین دقایق زندگی ازین رسالت بزرگ تاریخی غافل نماند.

 درسی که از درگذشت درد انگیز رفیق خرمی باید گرفت اینست که: ما نسل روبه فرجامیم و یکی پس از دیگری از جمع دوستان کم خواهیم شد. تا دیر نشده باید راه اتحاد همه نیروهای دادخواه، عدالت شعار و شهروند محور را یافت و مسئولیت رهبری امروز و فردای کشور را به نسل جوان در جنبش دادخواهانه کشور سپرد.

  تارنمای حقیقت