شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان، فرارسیدن نوروز باستانی و سال ۱۴۰2 را صمیمانه تبریک گفته، امیدوار است که سال نو خورشیدی در میهن داغدیده ما سال همبسته گی، وحدت ملی و اتحاد ملی، سال مرهم نهادن برزخم های عمیق اجتماعی، سال تامین عدالت و پیشرفت باشد.

 تجلیل از نوروز این جشن بزرگ تاریخی که ریشه در تاریخ کهن و فرهنگ پربار ما دارد، در کشورهای مختلف به اشکال و با آماده گی های متفاوت از آن استقبال به عمل می‌آید. در حقیقت تجلیل و بزرگداشت از طبعت، زیبایی، روشنایی، نو شدن، تغیر و تحول و تجلیل از کار و تلاش‌های سازنده انسان‌ها در راه ترقی و پیشرفت جامعه انسانی بوده که به هدف سعادت خویش و آبادی و سرسبزی زمین انجام می‌دهند.

 نیاکان ما از دیرباز هرسال با نوروز آغاز دیگری را از پس زمستان طبیعت جشن گرفته‌اند. نوروز این جشن باستانی ما، نماد تاریخی فرا رسیدن روز نو، امید نو، تلاش و پیکار نو و پیروزی نیکی بر پلیدی و کهنه گی است. امروز نیز با فرارسیدن نوروز، بهار و سال نو امید به آغاز دیگر در جامعه و به فردایی دیگر در افغانستان آزاد، سربلند، آباد، به دور از سرکوب، ستم و تبعیض زنده‌تر می‌شود.

سال نو خورشیدی در شرایطی فرا می‌رسد که کشور دستخوش تحولات و انکشافات سرنوشت ساز هست. مسأله دولت و ساختار قدرت دولتی، حاکمیت ملی و نظام سیاسی، رفع معضلات بزرگ امنیتی، اقتصادی، اجتماعی، مسأله جلوگیری از تحصیل و حق تعلیم و تربیه دختران، آلوده گی محیط زیست از شمار معضلات عمده اجتماعی در کشوراست که از نهادهای مسؤول، احزاب و سازمان‌های سیاسی، جامعه مدنی، شهروندان کشور و جامعه جهانی خواستار عملکرد مسئولانه و آینده نگر بسود مردم و داعیه صلح؛ حقوق بشر و حق دسترسی به حقوق کار تحصیل برابر زن و مرد رفع تبعیض جنسیتی، قومی و زبانی در افغانستان می‌باشد.

 شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان منحیث سازمان سیاسی مدافع منافع زحمتکشان وطن در این مقطع حساس و سرنوشت ساز کشور از احزاب و سازمان‌های سیاسی عدالت خواه و مدافع آزادی و برابری، دموکراسی، حقوق بشر و عدالت اجتماعی صمیمانه درخواست می‌نماید تا اختلافات، خود بزرگ بینی و منافع گروهی خود را کنار گذاشته به خاطر منافع علیای وطن و نجات مردم از وضع موجود دست همکاری و اتحاد عمل را به هم داده و سهم شان را در نجات وطن و مردم رنجدیده و خسته از جنگ افغانستان ادا نمایند.

نوروز و سال نو را برای هموطنان زحمت کش باشهامت و پرتلاش به‌ویژه دهقانان و پیشه ورا ن کشور که در سنگرهای داغ آبادی وطن قرار دارند، به پزشکان و کارکنان طبی کشور همچنان فرارسی این روز باستانی را برای اعضای حزب پرافتخار آبادی افغانستان و خانواده‌هایشان در داخل و خارج کشور، متحدان سیاسی و رهروان راه مردم و نوروز باوران جهان تبریک گفته، سال ۱۴۰۲ خورشیدی را برایتان سال بی‌غمی و سرشاری مهر، دوستی، صلح و آرامش می‌خواهیم.

 

هر روزتان نوروز

 نوروزتان پیروز.

داکتر حبیب «منگل»

 

رییس شورای اروپایی ح.آ.ا.
گزارش از محفل یادبود از رفیق زنده یاد کاوه کارمل