حقیقت ، عبدالوکیل کوچی: خاک مجاهد پرور در سایه‌ی هلیکوپتر

اگر بدون مقدمه بحث را آغاز نماییم باید گفت که در امتداد جنگ تحمیلی و نیابتی چهل ساله در کشور ما به‌موازات تغییرات و تبدلات در سیمای سیاسی نظامی جهان، روند مداخلات و تجاوز نیز به اشکال گوناگون و بهانه‌های مختلف در وجود گروه‌های تجهیز شده در خاک پاکستان و دیگر نقاط دنیا وارد صحنه گردیده که در مراحل آغازین با نام مجاهد و پس از آن طالب در قدم‌های بعدی القاعده که از بطن القاعده گروهای تروریستی وداعش به ظهور رسیده ودر نتیجه آن وطن ما در آتش کینه و انتقام می‌سوزد و باگذشت هر روز دامنه جنگ گسترش یافته و جان صدها انسان بی‌گناه را گرفته و هزاران نفر دیگر را زخمی و مجروح می‌سازد.

 گذشته از آن در راستای جنگ خانمان‌سوز، گروهای اجیر و فتنه گر با دامن زدن به نفاق قومی و قبیلوی، تعصبات مذهبی، سمتی، زبانی وجنسیتی بروی آتش جنگ روغن ریخته ومشتعل میسازند. درچنین حال وهوا سرازیر شدن طالبان مسلح در کشور وبی تفاوتی دولت در برابر حملات طالب وداعش این نگرانی را بوجود می آورد که گرایشهای قومی وقومسالاری نی تنها در درون دستگاه دولت رخنه کرده است بلکه با استفاده از چنین جو سیاسی، دشمنان پرتاب شده مسلح از خاک پاکستان دوجبهه جنگ را بشکل آشکارا وپنهانی بر ضد مردم افغانستان در پیش گرفته اند.

  جبهه اول نفوذ وجابجایی طالبان در ادارات بشکل نا مریُی بمنظور تخریبات از داخل دوایر ودر جبهه دومی تشدید جنگ وخونریزی در مناطق مختلف وریختاندن خون سربازان ومدافعان خاک ومردمان ملکی کشور که رفته رفته کشور را در لبه پرتگاه نزدیک ساخته وکارد را بر استخوان ملت میکوبد. اگر مسولین امور با اقدامات پیش گیرنده به دفع آن فایق نیایند در آنصورت مهار کردن جنگ کار آسان نخواهد بود واوضاع از کنترول دولت خارج خواهد شد.

 در چنین شرایطی که اکثر نقاط کشور مورد حملات دشمنان ودهشت افگنان قرار میگیرد در برابر آن قوای مسلح کشور ونیرو های امنیتی با ایثار گری وفداکاری لازم بخاطر دفاع از خاک ونوامیس وطن تا پای جان میرزمند. واما کم توجهی دولت وعدم مواظبت لازم از نیروهای امنیتی وقوای مسلح کشور به توان دفاعی کشور اثر ناگوار داشته ودر مقابل راه را برای ورود دشمن باز میدارد.

  بعضاً خبر ها حاکی از آن است که گروهای طالب وداعش بشکل مسلحانه از سمت جنوب وشرق کشور به نقاط شمال مملکت انتقال گردیده وگفته میشود که توسط چرخبالهای مشکوک با سلاح ومهمات تجهیز میشوند.

 بقول منبع خبری منتشره سایت همایون حاکی از آنست که «تجهیز وتسلیح طالب وداعش توسط بالکردها» از قول اعضای شورای ولایتی جوزجان در خبر آمده است که چرخ بال های ارتش ملی تجهیزات واکمالات نیروهای ولسوالی درزاب ولایت جوزجان را در منطقه تحت کنترول گروه تروریستی طالب وداعش پرتاب کرده اند که منبع پولیس جوزجان این عمل را ناشی از مشکلات فنی چرخ بال خوانده است. منبع علاوه میکند شبیه چنین رخدادی را رسانه ها بار بار منتشر کرده اند که با بی تفاوتی دولت مواجه شده است.

 همچنان منابع خبری بنقل از روسیه امروز ترجمه رضا نافعی زیر عنوان «با کمکهای هلیکوپتر های بی هویت داعش درافغانستان آماده یک جنگ بزرگ میشود» میگوید وزارت خارجه روسیه ظنین است بنا به گفته سخنگوی این وزارت بالکردهای که هویت شان نا مشخص است افراد مسلح داعش را با انضمام اسلحه ومهمات به نقاط مختلف افغانستان حمل میکنند نا تو وامریکا سکوت اختیار کرده اند بقول همین منبع این خود شگفت انگیز است؛ که نه مقامات افغان ونی حتا نظامیان امریکایی حاضر در افغانستان ویا ناتو پاسخ منطقی برای پرواز های فرا وان این بالکردها ی بی هویت که افراد داعش را در مناطق مختلف افغانستان کمک میکنند ندارد.

 این بذات خود مایه ی نگرانی مردم است زیرا بیتفاوتی آشکارای دولت در رابطه به اوضاع بحرانی کشور وتشدید حملات انتحاری وانفجاری وشبخون در شهر ها وحملات مسلحانه در ولسوالیها اوضاع بحران زده را تشدید بخشیده تا جایی که حتا گفته میشود پای منابع دولتی نیز در حملات دخیل است چنانچه گزارشنامه گرفته از برگه سیامک هیروی بنقل از گزارش رسمی استخبارات آلمان منتشره سایت یاد شده «مادر انفجار ها در زنبق از سوی ارگ طراحی شده بو» اگر چنین باشد اوضاع امنیتی روز تاروز بد تر شده میرود که عمق قضیه نیازمند توجه جدی مسولین امور میباشد در غیر اینصورت با توجه به اوضاع جاری و بنا به گفته نماینده سازمان ملل متحد به این مفهوم که اگر اوضاع بحرانی چنین به پیش برود از کنترول دولت خارج خواهد شد.

 البته هستند کسانی که بنماینده گی ازبعضی تنظیمهای جهادی گرفته تا نهاد های مدنی سیاسی براه حل معضله کشور ابراز نظرهای نموده اند اما طوریکه معلوم میشود بعید بنظر میرسد که با بیان کلمات عامگویی، احساسی، ابزاری وعاطفی بدون یک میکانیزم عملی وعلمی ویک جنبش سرتاسری عدالتخواهی وهمبستگی دادخواهانه وطنپرستانه، مشکل است افغانستان راه حل خود را پیدا کند.

 راه حل مشکلات موجود یا مصیبت جنگ درافغانستان به باور این قلم همانا همبستگی نیروهای ترقیخواه، وحدت واتحاد احزاب مترقی ومردمی، گروه‌های وطنپرست ملی آگاه دلسوز، صادق وخدمتگزار مردم وسایر نهاد های خیر اندیش وصلح خواه دموکرات وومردمی، شخصیتهای با اعتبار کشور مومنین پاکنهاد با دستان پاک، قلب گرم ومغز سرد، دست بدست هم داده، دین وطنی خود را ادا وکشور را از حالت کنونی وفجایع آینده نجات خواهند داد.