برگردان از فرهاد بارکزی

آنهایی که سوریه را متهم به استفاده از سلاح کیمیاوی می نمایند، در این اواخر خود از آن استفاده نموده اند

======================================

برگرفته از تارنمای گلوبال ریسرچ، برگردان از متن انگلیسی:‌ فرهاد بارکزوی

 

ما هر نوع استفاده از سلاح کیمیاوی را محکوم میکنیم.

 

ایالات متحده در سال ۲۰۰۴ بر ضد افراد غیر نظامی عراق از سلاح کیمیاوی استفاده کرده اند. اثبات آن ادعا را در اینجا، اینجا، اینجا، اینجا و اینجا ملاحظه کنید.

اسراییلی ها همچنان در سال ۲۰۰۹ (و شاید هم پس از آن)، فاسفوروس سفید را در « عملیات سرب گداخته » بکار بردند. اسراییل پروتوکل شماره ۳ کنوانسیون در مورد برخی سلاح های متداول را امضا نمود (« پروتوکل شماره ۳ در سال ۲۰۰۷ استفاده از سلاح های آتش افروز در جنگ را غیر قانونی اعلان کرد »). لذا آن عمل اسراییل یک جنایت جنگی محسوب میشود.

علاوه بر آن، پروتوکل ژنیو سال ۱۹۲۵ (که با پروتوکل شماره ۳ متفاوت است) « استفاده از گاز های خفه کننده،‌ زهری و سایر گاز ها را ممنوع قرار داده است. »

بر مبنای سایر معاهدات جهانی و قوانین داخلی آمریکا، استفاده از فاسفوروس سفید (وایت فوسفوروس) همچنان میتواند جنایت جنگی محسوب شود. بطور مثال، کتاب جنگ، که از جانب کالج فرماندهی نظامی و ستاد کل در فورت لیونفورت ایالت کنزاس نشر شده است، شامل جمله زیر میابشد: « بکار برد فاسفوروس سفید بر ضد اهداف انسانی، در جنگهای زمینی، عمل ضد قانونی است. »

شورای امنیت ملی ایالات متحده اظهار میدارد که « فاسفوروس سفید مواد زهری است … اگر احتراق آن در یک محیط سر بسته واقع شود، اکسیژن را از هوا فرار میدهد و هوا را برای ادامه زنده گی نا مساعد میسازد … این حالت به عنوان یک خطر فاجعه بار تلقی میشود، زیرا دود زهری از خود افراز میکند ». EPA فاسفوروس سفید را به عنوان آلوده کننده خطرناک و فاجعه زا درجه بندی کرده است. »

در واقع، دلچسپ است خاطر نشان گردد که ایالات متحده، در گذشته، زمانی که صدام از فاسفوروس سفید بر ضد کرد ها استفاده کرده بود، این ماده را سلاح کیمیاوی عنوان کرده بود. جالب تر اینکه در این تازه گی ها افشا شده که ایالات متحده صدام را در استعمال سلاح کیمیاوی تشویق کرده بودند.

اضافه بر آن، ایالات متحده و بریتانیا یورانیوم ضعیف شده را بالای تمام کشور های که در آنها نبرد داشتند، ریخته اند، که باعث بروز مشکلات صحی فراوانی گردیده است. گزارش های مربوط را در اینجا، اینجا، اینجا و اینجا را ملاحظه کنید.

و اسراییل متهم به استفاده یورانیوم ضعیف شده در سوریه است.

به قول معروف، دو نادرست یک درست نه میزایند. خیلی ریاکارانه به نظر میرسد اگر ایالات متحده،‌ بریتانیا و اسراییل ادعا کنند که ما باید دولت سوریه را به دلیل استفاده از سلاح کیمیاوی بمباران کنیم.

 

آدرس مقال دست داشته :

http://www.globalresearch.ca/the-u-s-britain-and-is…/5347073

لینک های زیادی در این مقال وجود دارند که برای پژوهشگران خالی از دلچسپی نخواهند بود.