عبدالوکیل کوچی: روز پدر مبارک باد- حقیقت
حقیقت ، انجینر داؤد اڅک: د (وند، من، مند) وروستاړي په پښتو او فارسي ادب کي
حقیقت ، انور راوی: تجربه علمی (مخصوص دانشمندان)
حقیقت، استاد صباح: مشاجره و گفتگوی قلم دار و تفنگ‌دار
حقیقت ، نجم کاویانی: يک زبان با سه نام (فارسی، دری و تاجيکی)
حقیقت استاد صباح: سفرعاشقانه به افغانستان
حقیقت ، الحاج امین الدین سعیدی «سعید افغانی»: مجاهد لقب دایمی نیست!
حقیقت ، محمد عالم افتخار: «60 فیصد مردم دنیا؛ اصلاً عقل ندارند...!»
حقیقت ، محمد عالم افتخار: دقایقی با «دختر خورشید» مُنیره یوسف زاده
حقیقت ، محمد عالم افتخار: اساس «تکفیر» در اسلام از «اسرائیلیات» ناشی میگردد
حقیقت ُ  داکتر حمیدالله مفید: گذری بر کوره راه کابل
حقیقت ، محمد عالم افتخار: طبیعت؛ قربانی می‌کند تا قدرِ نظم و کمال را بنمایاند!
 حقیقت ، دستگیر صادقی: غارت میراث‌های فرهنگی و تاریخی کشور
حقیقت ، دکتر حمیدالله مفید: در کنگینه ای رنگین زبان، ریشه شناسی واژه ها
حقیقت، محمد عالم افتخار: «هر جا؛ این افراد را دیدید؛ بکُشید!»
حقیقت، حقــــــــ(شـــمس الحـــق)ـــــــانی: شـــک درعـــدالـــت الـــهی
حقیقت، استاد صباح: بهار، سال نو و نوروز در مسیرزنده گی ات ماندگار باد
حقیقت، حقــــــــ(شـــمس الحـــق)ـــــــانی: یونیفــورم اســلامــی مکــاتب دخــترانه
حقیقت، طنزی از اسد محسن زاده: مهمان شیخ
حقیقت عبدالوکیل کوچی
حقیقت، انجینر داؤد اڅک: د کلتور لپاره ښایسته او پښتنه کلیمه (ښکارهنګ) ده
حقیقت: ن.غیاثی: هم نری هم غری
حقیقت محمد عالم افتخار: یکی از بهترین مژدگانی ها به افغانستانی های هموطنم!
حقیقت، دکتر حمیدالله مفید: کورگره بند تنبان
حقیقت ، محمد عالم افتخار: مهمترین خبر ناسوت و لاهوت!
حقیقت ، محمد عالم افتخار: اگر «صحیح بخاری» مسخره است؛ چه چیز در اسلام؛ مسخره نیست؟!
حقیقت ، محمد عالم افتخار: «یک بال مگس؛ مرض و بال دیگرش شفاست!»
حقیقت ، محمد عالم افتخار: حل قرآنی مسئالهء روزه مسلمانان در زمین و فضا
حقیقت ، عبدالوکیل کوچی: کارگران به‌مثابه سازندگان تاریخ
حقیقت، محمد عالم افتخار: شبح قساوت کلیسای قرون وسطی بر سر مؤمنانِ اسلام!
حقیقت، حقانی: اســتیضاح گــران کــه خــود اســتهزا شــدند
حقیقت، انجینر داود اڅک: د نوروز لنډه تاریخچه
حقیقت، عبدالوکیل کوچی: جشن نوروزی در میان آتش و خون
حقیقت، زبیر واعظی: نظرى گذرا به پيشينه نوروز باستان
حقیقت نظام الدین غیاثی، ملا تره خیل، دوستم
سه تیر سه گزیده ای طنزی
داکتر حمیداله مفید: وزیر ترسندوک