حقیقت ، نجیب الله عظیمی: شناخت ضعیف دولت مردان و سیاست گران افغانستان از دولت‌های مدرن و جدید در جهان
حقیقت ، عمر فیض: وطن و جامعۀ خود را بشناسیم!
حقیقت ، سلیمان کبیر نوری: مسؤول پروژه داعش افغانستان معرفی شد؟!
حقیقت ، استاد صباح: شورای ملی و ارگ ریاست جمهوری محلی قانون شکنی و چپاولگری
حقیقت ، میر عبدالواحد سادات: پاشنه آشیل افغانستان و زور آزمايی خونين پاكستان
حقیقت ، سلیمان کبیر نوری: نامه ی سرگشاده ی تصویری و مستند به رهبران جهان!
 حقیقت استاد صباح: درجنبش چه ميگذرد؟
حقیقت ، قاسم آسمایی: فساد در پارلمان یا پارلمان فاسد
حقیقت ، نجیب الله عظیمی: حساسیت سیاستگران و خصوصن «جهاد گران» از طرح حکومت وحدت ملی
حقیقت استاد صباح: افغانستان از کرزی تا احمدزی
حقیقت ، میرعنایت الله سادات: سیستم مافیایی در افغانستان
حقیقت ، سلیمان کبیر نوری: و آن خط زنی با چادری زیره یی!...
حقیقت ، فرهاد: از یازده سپتامبر 2001 تا به امروز
حقیقت ، عبدالوکیل کوچ: استراتیژی جدید امریکا در افغانستان یا فاز جدید جنگ
حقیقت ، محمد ولی: انگلیس و سقوط دولت امان الله خان
حقیقت ، عبدالوکیل کوچی: تفوق گرایی قومی بدتر از تسلط استعماری است
حقیقت ، آقا شیرین دردمند: خون ریزی‌ها تا به چند؟ جنایات تا به کی؟
حقیقت ، محمد ولی: گروگان گیری قومی مانع وحدت ملی
حقیقت ، عارف عرفان: حکمتیار از دریچهٔ استراتیژی آمریکا
حقیقت ، محمد ولی: حکومت بنام وحدت ملی! در امر بسیج همگانی و سمتدهی تفکر مردم در یک استقامت ملی و وطن‌پرستانه کاری انجام نمی‌دهد
حقیقت ، دوکتور حبیب منگل: سیاسي فساد او دهغه بیلګی او ناوړه پایلی
حقیقت ، عبدالاحمد فیض: مشارکت در نقض حاکمیت
حقیقت ، سلیمان کبیر نوری: چرا یک «تُنبان»؛ مهمتر از افغانستان است؟! امریکا از تنبان ایشچی؛ «پیراهن عثمان» ساخت!
حقیقت ، عارف عرفان: جنرال دوستم یا شاهین ترازوی اقتدار سیاسی
حقیقت ، نصیر احمد څپاند: د انقری اتیلاف یا دجبل السراج د ټړون تسلسل
حقیقت ، عبدالوکیل کوچی: پاسخ ندادن به خواست‌های مردم به معنای جنگ با ملت است
حقیقت ، قاسم آسمایی: تشکیل «جبهۀ ملی ـ دموکراتیک چپ»، خواست و نیاز زمان است!
حقیقت ، عبدالاحمد فیض: امیدهای کاذب برای صلح در کابل
حقیقت ، عبدالطیف صالحی، آقا شیرین دردمند: نگاهی به «رهبری و رهبریت» نوشتۀ از پوهاند داکتر محمد داود راوش
کاوه حبران ،کاوه حبران: به بهانۀ رستاخیز تغییر
حقیقت ، محمد عالم افتخار: مبارزه سیاسی؛ دانش سیاسی و تشکیلات سیاسی
حقیقت ، عارف عرفان: ارگ یا چشمه سار مرگ
حقیقت ، عبدالوکیل کوچی: غنی، غنی‌تر شد و فقیر فقیرتر
حقیقت ، عبدالاحمد فیض: کاخ قدرت درصدد استمرار حاکمیت با رویکرد قومی
حقیقت ، عبدالوکیل کوچی: بادهای سرچپه
حقیقت ، محمد عالم افتخار: «گذشته» چیست و آیا می‌تواند حذف و محو شود؟!
حقیقت ، صمد کارمند: از " جهاد؟" تا تسلیمی...
حقیقت، عبدالوکیل کوچی: گلبدالدین حکمتیار همان است که بود
حقیقت ، استاد صباح: فریادی از بی‌عدالتی و زورگویی
حقیقت ، فاروق فردا: کابل و چند ولایت کشور آبستن کودتا و جنگ خونین است
حقیقت ، ع. بصیر دهزاد: مکثی بر ورود گلب الدین حکمتیار به کابل، پیش‌بینی‌ها و احتمالات
حقیقت ، عارف عرفان: افغانستان در خطرناک‌ترین گذرگاه تاریخ
حقیقت ، محمد عالم افتخار: ما موجودات کدام اسفل‌السافلین ایم؟
حقیقت ، سلیمان کبیر نوری: آقایان، رؤسای مدعی دولت و حکومت؛ جواب دهید
حقیقت ، میر عبدالواحد سادات: از «مغلگی» پکتیا تا دهدادی بلخ
حقیقتُ عبدالوکیل کوچی: از وحدت ملی تا وحشت ملی
حقیقت، عارف عرفان: شصت سال تلاش آمریکا برای انهدام نظام سوریه
حقیقت، رحیم حبیبی: اعلامیه وحدت خواهان
حقیقت، عمر فیض: بازهم سالی پر از دردها و رنج‌های بیکران گذشت
حقیقت: اعتیاد سی ملیون هموطن به مواد مخدر
حقیقت، سلیمان کبیر نوری: از ادبار جنرال دوستم تا شکار امرالله صالح
حقیقت، عتیق الله مولوی: اگر جای استاد بودم چه می‌کردم
حقیقت، اسد الله کشتمند: فرخنده باد هشتم مارچ روز جهانی زنان
حقیقت، محمد عالم افتخار: حـزب و جبهـه و قدرت سیاسی؛ از ایده آل تا واقعیت
حقیقت انجینر داؤد اڅک: امریکا باید پر خپلو کړونو د سره کتنه وکړ که نه، تر ګټي به ئې تاوان ډیر سي
حقیقت اشرف شهکار حكومت چند سره در اوج تشنج، معامله و رسوايى
حقیقت، جشن رسوایی گلب الدین حکمتیار، عتیق الله مولوی
چوچۀ شورای نظار مستر امرالله صالح بازهم چرند باد کرد نظام الدین غیاثی - حقیقت
عارف عرفان: کرزی ببرک کارمل
حقایق تلخ از چپاولگری بلخ عطا محمد نور استاد صباح
حقیقت ، ع. بصیر دهزاد: حقوق بشر و مفاهیم هویت، زبان و اتنیک در افغانستان
حقیقت ، محمد ولی: حقیقت اشغال و تداوم تحت‌الحمایگی
حقیقت: محمد عالم افتخار: ... بروید «مغـز متفکـر اول جهان» را پیدا کنید!
حقیقت استاد صباح: کشور ویرانه، مردم گرسنه و...
حقیقت، سلیمان کبیر نوری: آیا عبدالله با مردم و همسنگرانش خیانت نمی کند؟!
حقیقت ، محمد عالم افتخار: شریک امریکا در افغانستان؛ «دولت» یا «اداره مستعمراتی»؟
حقیقت سلیمان کبیر نوری: امریکا؛ چه گل هایی در افغانستان؛ به آب داده است؟!
حقیقت ، استاد صباح: تنش‌های نفس گیر در حکومت وحشت ملی (غنی و عبدالله)
حقیقت، استاد صباح: تلویزیون «بهار»، بهاری آرزو و هدفمندی
حقیقت ، استاد صباح: رسانه‌ها، دولت و آزادی بیان در افغانستان
حقیقت ، دکتر حمیدالله مفید: اندر باب سخندوانان سرگردان
حقیقت ، دوکتور حبیب منگل: چه باید شود که در جنگ با تروریسم و افراطیت به پیروزی دست یافت؟
حقیقت، نجیب الله عظیمی: دولت وحدت ملی یا دولت وحشت ملی؟
حقیقت: استاد صباح: افغانستان از کرزی تا احمدزی
حقیقت ترجمه و تلخیص از دوکتور سید احمد جهش: کمک‌های صدها میلیارد دالری جهت اشاعه و ترویج فساد در افغانستان
حقیقت صمد كارمند: با زمان بايد جنبيد و بن بست را شكست!
حقیقت ، عارف عرفان: نگاه جهان به غارت معادن افغانستان
حقیقت ، قاسم آسمایی: آهای مردم!
حقیقت ، عارف عرفان: ترامپ، تاراج منابع معدنی افغانستان را رسماً کلید زد
حقیقت ، میر عبدالواحد سادات: ذهنیت تکفیری و تداوم کشتار، سلاخی ارزش‌های مدنی و ...
حقیقت دردمند: داکترِ فیل
حقیقت ، نامه‌یی از هموطن: شما خود این دو " تهاجمِی " را باهم مقایسه فرمایید!
حقیقت ، عارف عرفان: آمادگی برای بنای دیوار برلین در افغانستان
حقیقت، میر محمد شاه رفیعی: نظریه توطئه و توهم آن در جهان
حقیقت  ، عبدالوکیل کوچی: انقطاب قومی مخرب سلامتی کشور است
حقیقت ، عارف عرفان: هنگامه‌های خروج ارتش آمریکا از افغانستان
حقیقت ، اسد الله کشتمند: درباره آمدن حکمتیار به افغانستان
حقیقت  عبدالوکیل کوچی: بی‌ثبات‌ترین نظامی که در یک‌صد سال اخیر سابقه ندارد
حقیقت ، میر عبدالواحد سادات: موانع ایران درراه ساختمان و ثبات افغانستان
حقیقت ، عبدالوکیل کوچی: خاک مجاهد پرور در سایه‌ی هلیکوپتر
حقیقت ، سلیمان کبیر نوری: شانس مأیوس کننده روشنگری در توده  قبایلی
حقیقت، محمد عالم افتخار: افغانستان و معادلهء چندین مجهولهء «نجات»
حقیقت ، دستگیر صادقی: تداوم و گسترش جنگ و بحران در افغانستان
حقیقت ، محمد ولی: عید خونین
حقیقت ، محمد عالم افتخار: جنبش های «تغییر»؛ نیروی محرکهء تکامل تاریخ و ترقی انسانیت است!
حقیقت ، عبدالوکیل کوچی: باید وجوهات مشترک مردم با پلیس ملی تحکیم یابد
حقیقت ، ملاحظات مبرم روانشناسانه در رهبری سیاسی و سازماندهی
حقیقت ، پوهاند دکتر محمد داود راوش: در باره رهبر و رهبریت
حقیقت ، نجیب روشن: مظاهرات 12 جوزا در کابل، يک حرکت تنظيمی بود نه سياسی
حقیقت ، میر عبدالواحد سادات: خطاب به رییس جمهور امریکا!
حقیقت ، عبدالاحمد فیض: قرارداد تسلیحاتی واشنگتن- ریاض ناقض معیارهای جهانی
حقیقت ، فرهاد: پیامد تکرار بازی‌های گذشته چه خواهد بود؟
حقیقت ، عارف عرفان: آسیب‌شناسی رویکردهای اصلاح‌‌طلبی در افغانستان
حقیقت ، ع. بصیر دهزاد: نظامیان امریکا میگویند:«ارسال عساکر بیشتر به افغانستان به خاطر تأمین منافع ما است»
حقیقت ُ نجیب روشن: «جمعيت اسلامی» و «حزب اسلامی» در يک مقابلهء سرنوشت ساز و اين بار در ميدان سياست! کدام يک برنده خواهد بود؟
حقیقت ، نور وهاب څپاند: افغانان عدالت غواړی
حقیقت ، محمد عالم افتخار: چرا حکمتیار نتوانست؛ شخصیت متفاوت از خود بروز دهد؟
حقیقت ، علی رستمی: گلبدین حکمتیار "سیاه " بود و سفید شد!
حقیقت ، انجینر داؤد اڅک: د افغانستان په ناخوالو کي پرمظلوم اولس نیوکي
حقیقت ، محمد عالم افتخار: دکتور خالدی به افکار برتری طلبی «هیچ ارتباط» ندارند
حقیقت ، عبدالاحمد فیض: جوانب حقوقی اصل مسؤولیت برای حفاظت (Responsibility to protect)
حقیقت ، دوکتور حبیب منگل: بحران امنیتی در کشور و ضرورت تدوین استراتیژی جدید امنیت
حقیقت ، عارف عرفان: سیلاب‌های خون در مزار شریف
حقیقت، عبدالاحمد فیض: افغانستان بعد از خاورمیانه هدف بعدی داعش
حقیقت، سخی صمیم: پناه‌جویان سیه روز دادخواهی می‌کنند غِرِیو در غُربت با اِلتماس «عدالت»
حقیقت، علی رستمی: پدیده‌های تکان دهنده و رنج آور در دولت افغانستان
حقیقت، عرف عرفان: پارلمان افغانستان به دفاع از تروریسم برخاست
حقیقت، استاد صباح: توليد و ترافیک مواد مخدر چگونه و وسیله کی‌ها انجام می‌شود؟
حقیقت، محمدعالم افتخار: "خیانت، شر، فساد و قطاع الطریقی..." در ستره محکمه افغانستان
حقیقت، عارف عرفان: درس‌های زهرآلود فاجعهٔ خونین چهارصد بستر
حقیقتُ عبدالوکیل کوچی: جنرال عبدالرشید دوستم در میان فرازها و فرودها
حقیقت، عبدالاحمد فیض: تداوم حضور غرب با افزایش نیرو و آینده ثبات افغانستان
حقیقت صمد کارمند اتحاد ما ضامن شكست توطیه‌های پاكستان است
حقیقت عالم افتخار مناظره پیرامونِ «حزب فراقومی و فرامذهبی مردم معاصر افغانستان»
نجیب روشن حقیقت
حقیقت ماهیت و چگونگی حقوقی و سیاسی نظام حاکم در افغانستان عبدالاحمد فیض
چپی های افغانستان به دگرگونی فرهنگی نیاز دارد
کرزی می‌بالد و مردم می‌نالد
وزارزت دفاع محمدی استاد صباح چور چپاول