حقیقت، محمد عالم افتخار: به بهانه سیاست ورزی‌های رولا غنی و صحنه‌های عقبی
حقیقت، محمد ولی: مشروعیت نظام در چیست؟
حقیقت، داکتر س.ا. جهش: استراتیژی آشکار تاراج معادن افغانستان
حقیقت، عبدالمجید اسکندری: افغانستان باید به سیاست عنعنوی، بی‌طرفی و غیرانسلاکیت خود برگردد!
حقیقت، عارف عرفان: افغانستان میدانگاه یک نبرد بزرگ جهانی
حقیقت، استاد صباح: قیام «جنبش» رستاخیز جاودانه و الگوی ماندگار در دل تاریخ
حقیقت، دردمند: غرض کاهش دشواری‌های موجود به گفتگوها خردمندانه نیاز است
حقیقت، ع. بصیر دهزاد: دولت و دولتمداران یکی از فکتور اساسی بحران «خطرناک» افغانستان
حقیقت، عبدالوکیل کوچی: واگذاری مناطق به بهانه امنیت و یا برجام افغانی
حقیقت، عارف عرفان: در آمدی بر کژ راههٔ سیاست صلح با طالبان
حقیقت: محمد ولی: انتخابات شورای ملی و احزاب چپ دموکراتیک
حقیقت،  عبدالاحمد فیض: آیا تداوم منازعه تاریخی دیورند به سود افغانستان است؟
حقیقت، محمد ولی: چشم انداز کوتاه بر سیاست کلان امریکا در ظهور و زوال نظام طالبان
حقیقت، محمد عالم افتخار: باز هم بدی و دروغی و ناشدی خراسان!
حقیقت، عارف عرفان: نقش مافیای مخدر جهانی بر حمله به فراه
حقیقت، محمد ولی: وضع در کشور
حقیقت، استاد صباح: اعتماد مردم چگونه برباد رفت؟
حقیقت، داکتر حمید الله مفید: ملت افغان یا ملت انسان
حقیقت، ترجمه و تلخیص از دوکتور سیداحمد جهش: تلاش ایالات متحده درایجاد بهانه جهت تجارت هفده ساله هروئین درافغانستان
حقیقت، داکتر سید احمد جهش: دسیسه‌های مرگبار زیر شعارهای دموکراسی و حقوق بشر ادامه دارد
حقیقت، محمد عالم افتخار: پیچیدگی سیاست ـ یک کارنامه و چندین برداشت و انتباه
حقیقت، محمد عالم افتخار: میلان «چپ»؛ طبیعی ترین کنش بشری!
حقیقت، دوکتور حبیب منگل: انتخابات و ضرورت وحدت عمل و ایجاد جبهه ء واحد انتخاباتی نیروهای ملی و مترقی کشور
حقیقت، استاد صباح: چگونه قدرت دولتی را تقسیم می‌کنند؟
حقیقت، محمد ولی: تشنج زایی و بحران آفرینی به خیر و مصلحت کشور نیست
حقیقت، محمد عالم افتخار: پدری که پارچه پارچه شدن فرزندانش؛ امتحان الهی است!
حقیقت، استاد صباح: پروژه تاپی محفلی شد و آرزو داریم عملی شود
حقیقت، استاد صباح: چگونه غنی بر چهره‌های ملی و میهنی توطئه چینی می‌نماید؟
حقیقت سلیمان کبیر نوری: زیر پای غول تروریزم سازمان‌یافته؛ انسانیت است که نابود می‌شود!
حقیقت، محمد ولی: شمه‌ای از گذشته تروریسم در افغانستان
حقیقت محمد عالم افتخار: تصمیم «متفکر دوم» به زور جامعه جهانی تطبیق می‌شود!
حقیقت عارف عرفان: انگیزه‌ها و مهارسازی نبرد خونین در افغانستان
حقیقت، دکتر سید احمد جهش: نقش یک شترمرغ در تباهی افغانستان
حقیقت، عبدالاحمد فیض: رویکرد متناقض منافع ملی در حمایت از قبایل آن‌سوی دیورند
حقیقت، محمد عالم افتخار: سلامی و پیامی به مستر «جان بس» سفیر کبیر ایالات متحده
حقیقت، دوکتور حبیب منگل: د هیواد اساسی قانون د تصویب د کلیزی په مناسبت
حقیقت، حوادث ومواضع پاکستان را ازکدام زاویه بایددید؟ در این اواخربحث روی موضوع پاکستان به طور بیسابقه ای بالا گرفته است؛ واین مسلماً نتیجه نقش مستقیم پاکستان در حوادث منطقه وتغییرلحن وموضع علنی امریکا در قبال این کشور میباشد. چهارده سال قبل نوشته تحلیلی ا
حقیقت، محمد ولی: هفته قانون اساسی: کدام ارزش اسلامی در قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان وجود دارد که در قانون اساسی دوران حاکمیت چپ موجود نبود و به آن خاطر وطن به این بربادی کشانیده شد؟
حقیقت، عبدالوکیل کوچی: درس‌های انتخابات گذشته رهگشای انتخابات آینده
حقیقت ، محمد ولی: 14 جدی روز تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان
حقیقت ، فرهاد بارکزی: در پس پرده ۶ جدی
حقیقت ، عمر فیض: تاریخ حکم می‌کند که می‌بایست سلطۀ جبروتی جلادان سرنگون گردد
حقیقت ، دکتور سید احمد جهش: افغانستان؛ همیشه در اشغال باقی‌مانده نمی‌تواند!
حقیقت ، نجیب الله عظیمی: شناخت ضعیف دولت مردان و سیاست گران افغانستان از دولت‌های مدرن و جدید در جهان
حقیقت ، عمر فیض: وطن و جامعۀ خود را بشناسیم!
حقیقت ، سلیمان کبیر نوری: مسؤول پروژه داعش افغانستان معرفی شد؟!
حقیقت ، استاد صباح: شورای ملی و ارگ ریاست جمهوری محلی قانون شکنی و چپاولگری
حقیقت ، میر عبدالواحد سادات: پاشنه آشیل افغانستان و زور آزمايی خونين پاكستان
حقیقت ، سلیمان کبیر نوری: نامه ی سرگشاده ی تصویری و مستند به رهبران جهان!
 حقیقت استاد صباح: درجنبش چه ميگذرد؟
حقیقت ، قاسم آسمایی: فساد در پارلمان یا پارلمان فاسد
حقیقت ، نجیب الله عظیمی: حساسیت سیاستگران و خصوصن «جهاد گران» از طرح حکومت وحدت ملی
حقیقت استاد صباح: افغانستان از کرزی تا احمدزی
حقیقت ، میرعنایت الله سادات: سیستم مافیایی در افغانستان
حقیقت ، سلیمان کبیر نوری: و آن خط زنی با چادری زیره یی!...
حقیقت ، فرهاد: از یازده سپتامبر 2001 تا به امروز
حقیقت ، عبدالوکیل کوچ: استراتیژی جدید امریکا در افغانستان یا فاز جدید جنگ
حقیقت ، محمد ولی: انگلیس و سقوط دولت امان الله خان
حقیقت ، عبدالوکیل کوچی: تفوق گرایی قومی بدتر از تسلط استعماری است
حقیقت ، آقا شیرین دردمند: خون ریزی‌ها تا به چند؟ جنایات تا به کی؟
حقیقت ، محمد ولی: گروگان گیری قومی مانع وحدت ملی
حقیقت ، عارف عرفان: حکمتیار از دریچهٔ استراتیژی آمریکا
حقیقت ، محمد ولی: حکومت بنام وحدت ملی! در امر بسیج همگانی و سمتدهی تفکر مردم در یک استقامت ملی و وطن‌پرستانه کاری انجام نمی‌دهد
حقیقت ، دوکتور حبیب منگل: سیاسي فساد او دهغه بیلګی او ناوړه پایلی
حقیقت ، عبدالاحمد فیض: مشارکت در نقض حاکمیت
حقیقت ، سلیمان کبیر نوری: چرا یک «تُنبان»؛ مهمتر از افغانستان است؟! امریکا از تنبان ایشچی؛ «پیراهن عثمان» ساخت!
حقیقت ، عارف عرفان: جنرال دوستم یا شاهین ترازوی اقتدار سیاسی
حقیقت ، نصیر احمد څپاند: د انقری اتیلاف یا دجبل السراج د ټړون تسلسل
حقیقت ، عبدالوکیل کوچی: پاسخ ندادن به خواست‌های مردم به معنای جنگ با ملت است
حقیقت ، قاسم آسمایی: تشکیل «جبهۀ ملی ـ دموکراتیک چپ»، خواست و نیاز زمان است!
حقیقت ، عبدالاحمد فیض: امیدهای کاذب برای صلح در کابل
حقیقت ، عبدالطیف صالحی، آقا شیرین دردمند: نگاهی به «رهبری و رهبریت» نوشتۀ از پوهاند داکتر محمد داود راوش
کاوه حبران ،کاوه حبران: به بهانۀ رستاخیز تغییر
حقیقت ، محمد عالم افتخار: مبارزه سیاسی؛ دانش سیاسی و تشکیلات سیاسی
حقیقت ، عارف عرفان: ارگ یا چشمه سار مرگ
حقیقت ، عبدالوکیل کوچی: غنی، غنی‌تر شد و فقیر فقیرتر
حقیقت ، عبدالاحمد فیض: کاخ قدرت درصدد استمرار حاکمیت با رویکرد قومی
حقیقت ، عبدالوکیل کوچی: بادهای سرچپه
حقیقت ، محمد عالم افتخار: «گذشته» چیست و آیا می‌تواند حذف و محو شود؟!
حقیقت ، صمد کارمند: از " جهاد؟" تا تسلیمی...
حقیقت، عبدالوکیل کوچی: گلبدالدین حکمتیار همان است که بود
حقیقت ، استاد صباح: فریادی از بی‌عدالتی و زورگویی
حقیقت ، فاروق فردا: کابل و چند ولایت کشور آبستن کودتا و جنگ خونین است
حقیقت ، ع. بصیر دهزاد: مکثی بر ورود گلب الدین حکمتیار به کابل، پیش‌بینی‌ها و احتمالات
حقیقت ، عارف عرفان: افغانستان در خطرناک‌ترین گذرگاه تاریخ
حقیقت ، محمد عالم افتخار: ما موجودات کدام اسفل‌السافلین ایم؟
حقیقت ، سلیمان کبیر نوری: آقایان، رؤسای مدعی دولت و حکومت؛ جواب دهید
حقیقت ، میر عبدالواحد سادات: از «مغلگی» پکتیا تا دهدادی بلخ
حقیقتُ عبدالوکیل کوچی: از وحدت ملی تا وحشت ملی
حقیقت، عارف عرفان: شصت سال تلاش آمریکا برای انهدام نظام سوریه
حقیقت، رحیم حبیبی: اعلامیه وحدت خواهان
حقیقت، عمر فیض: بازهم سالی پر از دردها و رنج‌های بیکران گذشت
حقیقت: اعتیاد سی ملیون هموطن به مواد مخدر
حقیقت، سلیمان کبیر نوری: از ادبار جنرال دوستم تا شکار امرالله صالح
حقیقت، عتیق الله مولوی: اگر جای استاد بودم چه می‌کردم
حقیقت، اسد الله کشتمند: فرخنده باد هشتم مارچ روز جهانی زنان
حقیقت، محمد عالم افتخار: حـزب و جبهـه و قدرت سیاسی؛ از ایده آل تا واقعیت
حقیقت انجینر داؤد اڅک: امریکا باید پر خپلو کړونو د سره کتنه وکړ که نه، تر ګټي به ئې تاوان ډیر سي
حقیقت اشرف شهکار حكومت چند سره در اوج تشنج، معامله و رسوايى
حقیقت، جشن رسوایی گلب الدین حکمتیار، عتیق الله مولوی
چوچۀ شورای نظار مستر امرالله صالح بازهم چرند باد کرد نظام الدین غیاثی - حقیقت