در اوضاع و احوال سیاسی و امنیتی موجود در جهان امکانات وقوع حوادث و رویداد های غیرمترقبه در جهان هر روز بیشتر می‌شود. از جمله حوادث و جریانات نظامی و سیاسی موجود در خاورمیانه مانع جدی در برابر صلح پایدار و همکاری های برادرانه ملل مختلف می‌باشد.

خاورمیانه در آتش اختلافات مذاهب بزرگ اسلامی از جمله تسنن و تشیع و اقوام باهم برادر ترک، کرد، اعراب و فارس در حال سوختن است. افغانستان با کشورهای بزرگ اسلامی که درصدد کسب هژمونی در جهان اسلام هستند مناسبات دیرینه و تاریخی دارد. بر علاوه روابط ما با کشورهای بزرگ و نو ظهور اقتصادی جهان مانند چین روسیه و هند همچنان روابط تاریخی و ضرورت امروزی ما می‌باشد، این در حالی است که رشد و توسعه اقتصادی کشورهای عضو پیمان شانگهای و نفوذ روزافزون آن‌ها در جهان، قدرت های بزرگ اقتصادی غربی و گروه G7 را به چالش کشانیده و به مثابه کشورهای رقیب و حریفان سیاسی و اقتصادی آن‌ها در جهان محسوب می‌گردند. این در حالی است که ما با هر دو طرف مناسبات و روابط همه‌جانبه سیاسی و اقتصادی داریم. تلاش های ایالات‌متحده و شرکای آن در جهت تضعیف روند تحولات اقتصادی کشورهای عضو در پیمان شانگهای و بریکس قابل اغماض و چشم‌پوشی نمی‌باشد.

ایالات‌متحده با داشتن پیمان امنیتی با افغانستان و همچنان پیمان نظامی ناتو از جمله همکاران و دوستان استراتیژیک افغانستان می‌باشد؛ و ادعای همکاری های همه‌جانبه نظامی و اقتصادی را با افغانستان دارند. کشورهای پیمان شانگهای نیز علاقه مند هستند تا افغانستان به مثابه یک عضو دایمی این پیمان باشد. از نظر آن‌ها صلح وامنیت همه‌جانبه در افغانستان و قطع فعالیت های تروریستی و جلوگیری از کشت تولید و ترافیک مواد مخدر بااهمیت بوده و زمینه‌های لازم برای این اهداف را استحکام و توسعه روابط میان این کشورها مساعد می‌سازد.

از این رو احزاب و سازمان‌های دموکرات و ترقی‌خواه کشور آرزومند هستند تا مناسبات برادرانه و حسن هم‌جواری ما بر مبنای منافع مفید و متقابل با این کشورها توسعه و تحکیم یابد و افغانستان بتواند مناسبات و دوستی خود را با درنظرداشت منافع ملی غرض تأمین صلح و ثبات پایدار در افغانستان ادامه و انکشاف دهد.

هرگاه سؤتفاهمات موجود که میان هند و پاکستان وجود دارد از میان برداشته شود و تمام کشورهای این پیمان بتوانند مناسبات و روابط دوستی و همکاری را با همدیگر مستحکم نموده ادامه دهند. تضمین قطعی برای صلح و امنیت جهانی و رشد اقتصادی و اجتماعی تمام ملل گیتی قبل از همه برای کشورهای این منطقه بوجود خواهد آمد.

همچنین عقد موافقت‌نامه هستوی میان ایران و شش کشور بزرگ جهان گام دیگری است که به سوی صلح و دوستی و رفع سوی تفاهمات برداشته شده است. این موافقت‌نامه با وجود حمایت و تأیید شورای امنیت ملل‌متحد و نیروهای آگاه و صلح دوست در سراسر جهان با مخالفت نیروهای جنگ‌افروز وراست افراطی در جهان روبرو گردیده است.

اما آنچه شرایط موجود در جهان و نیازمندی های اقتصادی جوامع مختلف ایجاب می‌کند این موافقت‌نامه خواهد توانست مورد تطبیق قرار گیرد و راه را به سوی همکاری و دوستی ملل مختلف از جمله ملت شریف ایران و محافل حقیقت‌بین و سالم اندیش ایالات‌متحده امریکا بازنماید.

محافل سیاسی افغانستان در پرتو حوادث موجود که از آغاز همکاری میان ایران و ایالات‌متحده امریکا نوید می‌دهد باید بتوانند غرض صلح و قطع جنگ در کشورشان راه مناسب و معقول را دریافت نمایند

همان طوری که پاکستان با هند رقیب دیرینه خود می‌تواند شامل مناسبات دوستانه گردد باید با ما هم در رفع سوی تفاهمات و همکاری های لازم غرض قطع جنگ و خونریزی در کشور ما گام بردارد. پاکستان امروز نسبت به هر کشور دیگر در این منطقه آسیب‌پذیر است و به مثابه حامی و پشتیبان تروریزم و بنیادگرایی شناخته می‌شود. هر گاه در پی همکاری و دوستی همه‌جانبه با کشورهای منطقه و همسایه‌های خود نباشد ضرر خسارات غیرقابل‌تحمل را متقبل خواهد گردید.

اما ما میدانیم که جنگ های موجود و کشمکش‌ها و اختلافات میان کشورهای مختلف نتیجه تسلط نظام غیرعادلانه اقتصادی و اجتماعی است که غرض تسلط و هژمونی الیگارشی مالی و بر مبنای اندیشه‌های نیولبرالیزم در جهان تلاش می‌نماید تا نظام سرمایه‌داری را به وسیله جنگ و تطبیق سیاست های ریاضتی و رشد و توسعه بازار آزاد و خصوصی‌سازی جهانی سازد. از آنجایی که سیاست ریاضتی و خصوصی‌سازی بر مبنای الگوی طرح‌شده از طرف صندوق وجهی پول موانع جدی را در راه پیشرفت و ترقی کشورهای رو به توسعه بوجود می‌آورد؛ و حلقه غلامی بانک جهانی و بانک اروپایی را بر گردن آن‌ها آویزان می‌سازد به مخالفت و مقاومت روزافزون در جهان مواجه گردیده از این رو نیروهای ترقی‌خواه جهان از جمله احزاب و سازمان‌های دموکرات و ترقی‌خواه کشور ما می‌دانند که رفع موانع رشد اقتصادی و منابع تمویل جنگ تحمیلی و هسته‌های ترور و اختناق از کشور ما به آسانی محو و نابود نخواهد گردید. گروه‌ها و احزاب سیاسی موجود در رهبری دولت که از طرف همین منابع الیگارشی مالی مانند بانک جهانی و صندوق وجهی پول بر کشور ما مسلط گردیده‌اند نمی‌توانند صلح و ثبات دایمی را در کشور برقرار سازند آن‌ها نخواهند توانست از گلیم مناسبات قومی و گروهی خود طور همه‌جانبه پا فراتر بگذارند و با فساد و ضعف ناتوانی های سیاسی حکومت خواهند کرد. نیروهای که بتوانند صلح و آشتی دایمی را در کشور برقرار سازد و مناسبات دوستانه را با تمام کشورهای جهان پیمان‌ها و گروپ‌های اقتصادی برقرار سازند حزبی است که بز مبنای خواست و اراده مردم افغانستان و متکی بر تجارب و اندیشه‌های نیاکان ما و مبارزات دموکراتیک و ترقی‌خواه به کشور ایجاد کرد و حزبی که بتواند در برگیرنده مبارزین راستین و فرزندان اصیل این مرز و بوم باشد.

حل معضلات و پرابلم‌های موجود را حزبی می‌تواند برطرف سازد که حلقه غلامی هیچ یک از دولت های خورد و بزرگ را بر گردن نداشته باشد با تعقیب سیاست فعال جهانی با کشورها و پیمان های منطقوی و جهانی همکاری نماید و از کمک های مفید و بی‌غرضانه جهانی به نفع مردم و کشور استفاده نماید.

حزبی که بتواند با نیروها و سازمان‌های همسو ایتلاف‌ها و تشکیلات موقتی را در مواقع خاص غرض انجام وظایف مبرم و راستین به اهداف ملی و مترقی سازمان‌دهی کند.

گام‌های برداشته‌شده در راه ایجاد و تشکیل همچو حزبی تا کنون گرچه به نتایج ملموس نرسیده است قابل‌ستایش می‌باشد از اینکه اکثریت از فعالین و آگاهان سیاسی ترقی‌خواه کشور در صدد ایجاد و تشکیل حزب سراسری و متحد برای خدمت گذاری مردم افغانستان هستند.

ما خواهی یا نخواهی دیر یا زود به این هدف بزرگ ملی و انسانی دسترسی پیدا خواهیم کرد و آنانی که در این را موانع ایجاد می‌کنند و نمی‌خواهند سهم لازم داشته باشند جز ناامیدی و پشیمانی چیز دیگری نصیب آن‌ها نخواهد شد.