حقیقت ، انجینر محمد داؤد اڅک: مشروعیت ته هر اړخیزه کتنه
حقیقت ، احمد شاه راستا: لجام گسیختگی سرشار یا دانش حقیر من و،«زمین سنت‌گرای ذهن ما و مارکسباوری روسی»، صدیق رهپوی طرزی
حقیقت ، انجینر محمد داؤد اڅک: پر (ملي) مفهوم باندي لنډ بانډار
حقیقت ، انجینر محمد داؤد اڅک: کاریزما او کاریزماتیک شخصیت
حقیقت ، انجینر داؤد اڅک: د (غیرمتمرکز حکومت) اصطلاح کارول اشتیباه ده
حقیقت، علی رستمی: ایده‌های ماندگار کارل هنریش مارکس از لابه‌لای کتاب‌ها در روی پرده سینما