روز بیستم جوزا مطابق دهم جون روز جهانی صنایع‌دستی و روز ملی پیشه‌وران افغانستان در ارگ ریاست جمهوری به اشتراک رییس‌جمهور محمد اشرف غنی؛ وزرای تجارت و صنایع؟ کار و امور اجتماعی؛ عدلیه؛ سرپرست شاروالی کابل معین پالیسی وزارت مالیه؛ معاون اول اتاق تجارت و صنایع؛ رسای شوراهای ولایتی اتحادیه ملی پیشه‌وران افغانستان در بلخ؛ کندز؛ تخار؛ سمنگان؛ پروان؛ بغلان؛ ننگرهار رسا و نمایندگان اصناف شهر کابل تجلیل گردید.

درین اجلاس پس از تلاوت کلام‌الله مجید توسط قاری باری؛ رییس اتحادیه ملی پیشه‌وران افغانستان پیرامون روز ملی پیشه‌وران و چالش‌های قرا آنان صحبت نمود و بعداً آقای خانجان الکوزی معاون اول اتاق تجارت و صنایع در مورد اهمیت و نقش پیشه‌وران در اقتصاد ملی؛ کارکرد های اتحادیه ملی پیشه‌وران افغانستان و نقش دادخواهی آن از حقوق و منافع پیشه‌وران صحبت نمود.

در بخش سوم آقای قاری زاده معین پالیسی وزارت مالیه پیرامون مشکلات مالیاتی اصناف و خواست‌های پیشه‌وران موضع وزارت مالیه را تشریح نموده افزود که ما دریافتیم که واقغا ۳٪ از فروشات یک مالیه بلند بوده که تقریبا ۲۸ ٪ از عاید خالص می‌شود وزارت مالیه تا کنون چندین جلسه با آقای سپاهی وتیم همکارشان انجام داده و طرح آنان افزایش ۳۰ درصد در مالیه سال ۱۳۹۲ است که اهداف عایداتی ما را برآورده نمی‌سازد و اکنون حضور شما هرچه لازم دانید عملی می‌شود.

رییس‌جمهور محمد اشرف غنی رشته سخن را گرفته در آغاز روز ملی پیشه‌وران را تبریک گفت و از نقش پیشه‌وران با قدردانی یاد نمود گفت (من از شمار تشکر می‌نمایم شما هستید که برای مردم نان و کار میافرینید وظیفه دولت رسیدگی به مشکلات شماست؛ در قدم اول من از کار اتحادیه ملی پیشه‌وران قدردانی می‌نمایم سپاهی صاحب بسیار به خوبی از شما نمایندگی نموده است وزیر صاحب کار و امور اجتماعی یک مدال برایشان در نظر بگیرد.

رییس‌جمهور در برابر مطالبات پیشه‌وران که از سوی رییس اتحادیه ارایه شده بود چنین پاسخ فرمودند:

۱- ماده ۵۹ قانون مالیات که مسؤولیت پرداخت مالیات جایداد های تجارتی را بعهده مستاجرین قرار داده باید اصلاح شود مسؤولیت‌ها نباید یک جانبه باشد.

۲- مقرره کرایه جایداد های شاروالی هرچه زودتر طی مراحل گردد در وظایف صد روز اول وزارت عدلیه شامل گردد

۳- ایجاد شهرک‌ها و پارک‌های صنایع کوچک درست است وزارت شهرسازی و شاروالی آن را حل نماید.

۴- قانون عروسی زمانی که برای توشیح رسید ما درباره تصمیم می‌گیریم ما نمی‌توانیم مسایل فرهنگی را با قانون حل نمایم از زمان حبیب‌الله خان تا کنون چندین قانون درین مورد بوجود آمده اما هیچ‌کدام تطبیق نشده است.

۵- گرفتن محصول از تولیدات داخلی به خصوص دستگاه‌های نجاری ولایت کنر یک اقدام غیرقانونی است وزارت عدلیه آن را لغو نماید هدف ما ایجاد کار است نباید مانع ایجاد کنیم گرفتن محصول دریک ولایت اقدام غیرقانونی است.

۶- لایحه جواز صنفی باید تغیر کند شاروالی باید عایدات واقعی خود را جمع‌آوری نماید نه اینکه فشار بر اصناف وارد نماید مبلغ ۱۰۰۰۰ قیمت جواز صنفی آن هم در کنر و سایر ولایات پول گزاف است. باید شاروالی‌ها تنها راجستریشن را انجام دهند تا پیشه‌وران به فعالیت کننده رسمی مبدل شود نه اینکه قانون دوران طالبان بر آنان تطبیق گردد.

۷- عضویت اتحادیه در کمیته اقتصادی پذیرفته می‌شود.

۸- و در اخیر مسأله مالیه یک مسأله مهم‌تر است درین جلسه رسیدگی نمی‌توانیم قانون باید اصلاح شود و ما در مورد اندازه مالیه با آمدن وزیر مالیه دوباره بحث خواهیم کرد.

در پایان لوح یادگاری که از سنگ لاجورد ساخته شده بود به رییس‌جمهور اهدا گردید که با تشکر پذیرفته شد.