در غربت اگر مرگ بگيرد بدن من
ايا كي كند خاك و كي دوزد كفن من

تابوت مرا بر سري كوهي بگذاريد
تا باد وزد بر سر أن از وطن من

(مرحوم محمودطرزی)

 

 

روز سی جوزا مصادف بود با روز جهانی پناه‌جویان در جهان. از این روز در کشور و جهان زمانی تجلیل به عمل می آید که تعداد پناه‌جویان کشور ما و جهان چهار مراتبه نسبت به سالیان گذشته افزایش یافته است و روزانه چهل و دو هزار تن به تعداد آن‌ها افزوده می شود. نهاد های مسول تعداد پناه‌جویان را در سال جاری شصت میلیون ثبت کرده، که اکثریت آن‌ها مربوط به کشورهای سوریه، لیبیا، یمن، عراق، افغانستان بوده و بعد از سوریه، افغانستان در ردیف دوم از نظرتعداد پناهنده در جهان معرفی شده است.

آگاهان امور علت افزایش پناه‌جویان را در جهان تشدید جنگ‌های خونین، مسلط بودن نظام‌های استبدادی، افزایش فقر، و بیکاری خوانده‌اند. به باور ما با درنظرداشت دیدگاه‌ها و نظریات فوق بر علاوه مداخله صریح ادارات استخباراتی یک عده کشورهای منطقه و جهان موجودیت هزاران لانه‌های تروریزم در آن طرف خط دیورند، عدم توجه به تقویه قوای مسلح با امکانات محاربوی پیشرفته، اعمال نفوذ هراس‌افگنان و ادارات استخباراتی، نبود تعریف مشخص از دشمن یکی از عوامل عمده که سبب تشدید انواع بحران های خونین و زمینه فرار هزاران تن را از کشور مساعد ساخته، مسلط ساختن افراد و گروه‌هایی که متهم به فساد گسترده، غضب میلیون‌ها جریب زمین، ناقضین حقوق بشر، مافیای اقتصادی، مواد مخدر، جنگ سالاری، غارت هزاران میلیارد ثروت های مادی و معنوی دولت و مردم، جنایات سازمان‌یافته، قانون ستیزی، مردم‌ستیزی، زن ستیزی، فرهنگ ستیزی، دامن زدن انواع خشونت های خانواده گی و خصومت های قومی، لسانی، سمتی، مذهبی، تنظیمی، حزبی، در کشور و جامعه می‌باشد. بعد از مسلط شدن آن‌ها هزاران دستگاه‌های تولیدی، خدماتی، تجارتی، به نرخ کاه ماش زیر نام خصوصی‌سازی لیلام گردید.

به نسبت عدم حمایت از تولیدات داخلی، تورید اجناس بی‌کیفیت، غیرضروری، تجملی یا اجناس و موادی که در داخل کشور تولید خواست‌های هموطنان ما را مرفوع می‌نمود، هزاران دستگاه تولیدی خدماتی، تجارتی، ورشکست و کارگران و کارمندان آن‌ها غرض کاریابی با قبول توهین و تحقیر به کشورهای منطقه و جهان مهاجرت نموده‌اند که هزاران تن آن‌ها قربانی هوس های قاچاقبران انسان‌ها شده ده‌ها تن طعمه نهنگ‌ها گردیده‌اند.

در حال حاضر ده‌ها هزار تن در کشورهای یونان، استرالیا، لندن و سایر نقاط جهان در حال بی سرنوشتی قرار داشته، کشور هایی که ریاکارانه سنگ دموکراسی و بشردوستی را به سینه می‌زنند، وحشیانه‌ترین برخورد را با افغان‌ها نموده، زیر بهانه‌های مختلف از کشور خود اخراج نموده‌اند.

 گسترش فساد در ادارات نیز از عوامل عمده دیگر که سبب افزایش فقر، بیکاری، گرسنگی در کشور گردیده. گفته‌های وزیر معادن که می‌گوید دولت در جمله ۳۳۹ معادن قرار داده‌شده در صد آن نظارت نداشته، زورمندان معادن را استخراج به پاکستان انتقال بعد از فروش پول آن را به جیب می‌زنند. معرفی شش تن از روسای وزارت شهرسازی به لوی څارنوالی، ادعای اداره بررسی ایالات‌متحده در رابطه به حیف‌ومیل شدن صدها میلیون دالر در وزارت معارف، اختلاس صدها میلیون دالر از ناحیه خریداری مواد نفت وزارت دفاع ملی، اثبات ادعای ماست. خبری از طریق تلویزیون طلوع به نشر رسیده که روزانه زورمندان از مدرک معادن لاجورد ولایت بدخشان دو میلیون دالر عایدات دارند.

در این ماه مبارک رمضان تعداد زیادی از مردم توان خریدن یک لقمه نان را ندارند. مردم در شهرها و روستاها در دشت های سوزان سرگردان بوده، نمی‌دانند به کجا روند. در چهارراهی های شهر کابل روزانه صدها تن انتظار می‌کشند تا کسی آن‌ها را به کار مزدوری ببرد. بلند رفتن اجناس و مواد قضایی سبب شده که مردم توان خریداری آن را پیدا ننمایند.

افزایش چالش های فوق‌الذکر زمینه را برای گروه‌های بیکار ولگرد مساعد ساخته که دست به جنایات، سرقت های مسلحانه، آدم‌ربایی زنند مردم در هیچ نقطه کشور به شمول نزدیک ارگ ریاست جمهوری احساس مصئونیت کرده نمی‌توانند.

طبق سناریو ادارات استخباراتی خارجی جنگ در بیش از چهارده ولایت جریان داشته با تأسف سران کشورهای امریکا، بریتانیا، متحدین جهانی آن‌ها در ظاهر امر خود را دایه مهربان تر از مادر برای مردم ما معرفی می‌نمایند تا بتوانند زیر نام جنگ درازمدت داعش و مبارزه با آن سال‌های دیگری مردم ما و جهان را اغفال نمایند.

به باور ما اگر سران قصر سفید در مبارزه با تروریزم و هراس افگنی صادق می‌بودند نام‌های کشورهای که نقش عمده در تمویل تسلیح آموزش و پرورش هراس‌افگنان داشته و دارند باید شامل گزارش سالانه خویش می‌نمودند. با تأسف بزرگ‌ترین تمویل کننده و آموزش پرورش‌دهنده هراس‌افگنان، القاعده طالب، داعش طی قریب به چهار دهه گذشته عربستان سعودی، قطر، امارات عربی، آی.اس.آِی پاکستانُ ترکیه و حامیان جهانی‌شان بوده و می‌باشند اما شامل لیست گزارش سالانه امریکا نشده‌اند.

مردم ما را عقیده بر آن است که یکی از بزرگ‌ترین عوامل گسترش جنگ های خونین در اکثریت ولایات، تلاش به خاطر دستیابی هراس افگنان زورمندان محل مافیای مواد مخدر، جنایت‌کاران سازمان‌یافته و سایر گروه‌ها به ساحات کشت مواد مخدر، معادن، جنگلات و سایر ثروت‌های مادی و معنوی کشور بوده و می‌باشد. خلاصه اینکه تجربه چهارده سال گذشته ثابت ساخت در کشور ما و کشورهای منطقه عوامل عمده مهاجرت و پناه‌جویی ها انجام بازی‌ها خونین و ریاکارانه سران کشورهای توسعه‌طلب و گماشته گان فاسد، بدنام وابسته به آن‌ها بوده و می‌باشد.

مردم می‌پرسند با موجودیت و بازی‌های فوق می‌توان مهاجرت‌ها را کاهش داد؟

به باور ما تا زمانی که صلاحیت های گروه‌ها و افراد فوق محدود نگردد و مبارزه جدی و قاطع با مواد مخدر، جنگ‌افروزان و کشورهای توسعه‌طلب با جلب همکاری نیروهای صلح جو و ضد جنگ در جهان راه‌اندازی نشود، نمی‌توان با تدویر جلسات نمایشی و فرمایشی جلو گسترش مهاجرت‌ها و پناه‌جویان را در کشور و جهان گرفت.


سرطان ۱۳۹۴