در تاریخ مبارزات سیاسی و رهایی بخش افغانستان جایگاه ببرک کارمل عالی و پرافتخار است.

ایشان قبل از آنکه در مقام دولتی قرار گیرد به‌مثابه یک رهبر خردمند و توانا شخصیت بااعتبار سیاسی شناخته شده بود، بنا بر اعتراف رقبا و مخالفین سیاسی او ایشان طور تصادفی و یا توسط دیکته و فشار بیرونی‌ها در مقام رهبری قرار نگرفت بلکه شخصیت استثنایی، استعداد خارق‌العاده، خصوصیات اخلاقی و کار و فعالیت سیاسی و مبارزات پیگیر، ببرک را در سطح رهبری حزب و دولت رساند.

در شرایط کنونی عده‌ی از فعالین سیاسی را باور بر آنست که ببرک کارمل و سایر رهبران و شخصیت‌های سیاسی دهه چهل و پنجاه خورشیدی در افغانستان جزء از تاریخ و افتخارات گذشته ما محسوب می‌گردند و نمی‌توانیم با اتکاء به اندیشه‌ها و نظریات آن‌ها کاری را پیش ببریم و یا تنها و تنها به تجلیل نمادین از مقام آن‌ها و تکرار طوطی گونه گفته‌های آن‌ها اکتفا کنیم.

در نظر گرفتن شرایط کنونی و تغییرات عمیق اجتماعی در جهان و جامعه ما از اهم مسایل و ضروریات اصلی مبارزات مؤثر و پیگیر در کشور محسوب می‌گردد اما این به آن معنی نیست که ما گذشته خویش را فراموش کنیم و به آرزوهای خیالی در پی سر آبی باشیم که هرگز به آن دسترسی پیدا نخواهیم کرد.

احزاب و سازمان‌های سیاسی و اجتماعی ترقی‌خواه و دموکرات کشور دستاورد و محصول مبارزات سیاسی و رهایی بخش گذشته و وارثان حقیقی مبارزان ضد استبداد و ارتجاع می‌باشند.

ما دریک مکتب خاص تربیت سیاسی و وطن‌دوستی را فرا گرفته‌ایم و بودند کسانی که ما را به الفبای مبارزه و ضرورت فعالیت‌های سیاسی جمعی و متحدانه آشنا ساختند. ازاین‌رو با اعتقاد راسخ به این اصل علمی و شناخته شده جهانی که هر پدیدهء اجتماعی وقتی می‌تواند دوام یابد و زندگی کند که بر بنیاد ضرورت‌های تاریخی و منطقی به میان آمده باشد یعنی اینکه ضرورت و نیازهای جامعه این پدیده را به وجود آورده باشد ودر ضمن اینکه روابط و مناسبتش با سایر پدیده‌ها و عوامل اجتماعی و تحولات و تغییرات زمان مشخص و معلوم باشد با اصل و ریشهء خویش نیز پیوند گسستنی ناپذیر داشته باشد.

واضح است که هریک از پدیده‌های اجتماعی و اشکال بروز این پدیده‌ها در حالی که منطقی است تاریخی نیز می‌باشد. دیده می‌شود که هریک از احزاب و سازمان‌های سیاسی و سازمان‌های اجتماعی در کشور ما مانند سایر نقاط جهان دارای پیشینه تاریخی هستند و از جایی شروع کرده‌اند تابه وضع موجود رسیده‌اند و آغاز تشکل و تجمع آن‌ها بر بنیاد ضرورت‌های تاریخی و دلایل موجه بوده است. پدیده‌های اجتماعی بدون پیشینه تاریخی و ضرورت‌های منطقی بعد از اندک زمان ممکن محو و نابود می‌گردند.

در شرایط موجود کشور ما که ناامنی‌های گسترده در آن وجود دارد و حاکمیت دوگانه تکنوکراتهای وابسته به لیبرال‌ها و بنیادگراهای مذهبی برقرار می‌باشد همین اصل تاریخی که زمینه‌های لازم حمایت و دفاع مردمی را به وجود آورده باعث ایجاد، تشکل و دوام فعالیت‌های نیروهای ترقی‌خواه و دموکرات کشور گردیده است.

جریانات سیاسی و احزاب ترقی‌خواه کشور و همه آنانی که برای دفاع از حاکمیت ملی و استقلال کشور و سعادت و خوشبختی مردم و عدالت اجتماعی رزم و پیکار عادلانه‌ی مردمی را پیش می‌برند با روانشاد ببرک کارمل و سایر رهبران اصیل جریان دموکرات و ترقی‌خواه کشور پیوند ناگسستنی دارند و نمی‌تواند و نباید آن‌ها را فراموش کنند و از آن‌ها نیاموزند. ازاین‌رو ضرورت است تا ما نه فقط به تجلیل نمادین از آن‌ها و افتخارات شان و تکرار گفتار آن‌ها اکتفا کنیم بلکه باید در عمل با استفاده از نظریات، تجارب و کارنامه‌های آن‌ها و به‌طور خاص از با پیروی پیگیر و عملی از اندیشه‌ها، کردار و گفتار رهبر فقید و پرافتخار خویش کارمل عزیز در راه تشکل و اتحاد مردمی و وحدت و همبستگی مبارزان راستین کشور گام برداریم. آن‌طوری که آن‌ها خدمت به مردم، صداقت در عمل و راستی در گفتار را در پیشگاه جامعه و مردم یکی از اساسات مبارزه می‌دانستند در همین مسیر قرار داشته باشیم و شیوه شناخت، خصومت و مبارزه علیه دشمنان مردم و کشور را از آن‌ها بیاموزیم.

رساندن پیام‌ها، نظریات و اندیشه‌ها و خصوصیات اخلاقی و سیاسی رهبران اصیل ما ازجمله زنده یاد رفیق ببرک کارمل به نسل جوان و مجموع جامعه، یکی از اصول و ضروریات بنیادی کار و فعالیت فرهنگی امروزی ما را تشکیل می‌دهد. در این راستا یکی از اقدامات گران‌بها و مهمی که صورت گرفته ویرایش و بازنشر جریده تابناک پرچم می‌باشد که گامیست علمی و عملی در جهت حفظ و تکامل فرهنگ مبارزاتی ترقی‌خواهان و گذشته‌گان ما، و باید به آن به دیده قدر نگریسته از کسانی که در این امر به هر نحوی سهم خویش را ادا نموده‌اند ارج گزاری نمود. اما؛ این بسنده نبوده، باید این فرهنگ نهادینه شود و سایر آثار و نوشته‌های گذشته، و میراث‌های فکری و علمی رهبران پرافتخار ما ازجمله آثار علمی و سیاسی رهبر خردمند ما رفیق ببرک کارمل جمع‌آوری و تکثیر گردد. رساندن این آثار و توزیع آن‌ها در میان نسل جوان و سایر اقشار جامعه از تمام راه‌های ممکن و قابل دسترس دین ایست بر گردن نسل ما، و کاریست درخور ستایش و بااهمیت. آرزومندم کسانی که کوچک‌ترین امکانات را در این بخش دارند، هیچ نوع سعی و تلاش را دریغ نفرمایند.

زنده و جاویدان باد خاطرات تابناک مبارزان راستین راه مردم و عدالت اجتماعی در کشور

گرامی باد یاد رهبر خردمند و پرافتخار ما رفیق ببرک کارمل و مکتب فکری انسان ساز او