امروز پنجاه و چهار سال از حادثه‌ای می‌گذرد که تاریخ افغانستان را قاطعانه تغییر داد. در این روز؛ اول جنوری سال ۱۹۶۵ میلادی (11۱۱ جدی ۱۳۴۳ خورشیدی) حزب دموکراتیک خلق افغانستان به‌مثابه نماینده بلافصل و زبان گویای زحمتکشان افغانستان در وجود کنگره مؤسس آن بنیاد نهاده شد. نبرد جسورانه، با تعقل و جانبازانه حزب دموکراتیک خلق افغانستان سنت‌ها و راه و روش جدیدی را در عرصه مبارزه اجتماعی در کشور فلک زده ما گشود. حزب دموکراتیک خلق افغانستان بانی فرهنگ سیاسی نوینی شد که مشخصه اساسی آن اتکا بر علم و دانش امروزی و پیروی از اصول مشخص و تدوین شده اندیشه‌ای در عرصه مبارزه اجتماعی است. بعد از سال‌ها مبارزه ذوجوانب حزب ما، آنچه را زحمتکشان افغانستان برای خوشبختی خود به‌طور خیره تنها در تصور می‌توانستند بگنجانند، با به قدرت رسیدن پرچمی‌ها به چشم سر دیدند. حزب دموکراتیک خلق افغانستان مفتخر به اینست که برای اولین بار در تاریخ کشور ما پرچم عدالت اجتماعی را سرافرازانه برافراشت و در زمان حاکمیت دولتی خویش در حد توان در راه تطبیق آن تلاش و جان‌فشانی کرد. تجربه تقریباً سیزده ساله حزب ما در زمینه بکار بست اندیشه‌های رهنمایش گرچه کوتاه و آغشته به درد و غم و دشواری‌های ناشی از خصومت بهیمی جهان سود و سرمایه بود، ولی ملهم از ایجاد دورانی طلائی برای زحمتکشان کشور نیز بود.

 تجربه دوران اقتدار دولتی حزب دموکراتیک خلق افغانستان در وجود پرچمداران، یکی از تجارب گران‌بها و طلائی مردم ما در طول تاریخ است. این دوران، تجربه کاربست عملی و صادقانه معنای «عدالت اجتماعی» است. گرچه این تجربه به قیمت جان‌فشانی صدها هزار انسان امیدوار به آینده‌ای انسانی و روشن و جان ده‌ها هزار تن از بهترین فرزندان با خلف توده‌های مردم ما به دست آمد اما راه و سنتی را پایه نهاد که برای ابد مردم ما آن را محک اعتبار قدرت دولتی و قدرتمندان خواهند دانست. همین اکنون توده‌های مردم افغانستان با دلی پرخون حسرت آن دوران را می‌خورند. شکوه این دوران در حسرت توده‌های مردم است که تجلی می‌یابد. تاریخ فقط آنچه را که در مسیر تکامل سنگ‌پایه می‌گذارد، در بارگاه خود حک می‌کند. در تاریخ معاصر افغانستان تجربه حاکمیت دولتی حزب دموکراتیک خلق افغانستان نه تنها برای نسل‌های نزدیک بلکه در مقیاس کل تاریخ به یاد خواهد ماند. با تمام کاستی‌ها، ندانم کاری‌ها و نواقص ما، این راه پرجلال از آزمون زمان پیروزمند بدر آمد زیرا معیار چنین ادعائی تنها و تنها خواست و امید توده‌های مردم است که در وجود یک حزب تجلی می‌یابد. در فاصله‌های زمانی بسیار دور از امروز از «حماسه نامراد تاریخ» که همین حاکمیت حزب دموکراتیک خلق افغانستان است یاد خواهد شد. راه و رسم مردمداری این حزب افسانه تاریخ خواهد شد. چراغ امیدی را که این حزب روشن ساخت خاموش نشده است و به‌طور معجزه آسایی هر چه زمان بر آن بگذرد روشن‌تر خواهد شد. این چراغ رهنمای نسل‌های پناه برده به امید و خوش‌بینی مردم ما خواهد بود. ما پرچمداران شادیم از این که خوش‌بینی مردم علیرغم شکست سنگینی که متحمل شدیم بدرقه و پشت و پناه معنوی ما است. توشه ما در راه سنگلاخی تاریخ بیشتر از هر جمع دیگری است و این راه و رسم پرچمداران خلق افغانستان لیاقت این را دارد که راه نشان نسل‌های بعدی در کوره راه‌های تاریخ باشد.

 خجسته باد پنجاه و چهار و مین سالروز بنیادگذاری حزب دموکراتیک خلق افغانستان!