افغانستان که در تولید هیروهین حایز مقام اول و در «فساد» مقام دوم را دارد؛ اکنون در یک بررسی وسیع «پروژه عدالت اجتماعی» که در (۱۱۳) کشور جهان انجام یافته است؛ مقام سوم را در نقض قانون؛ تصاحب و به حیث ناقض قانون در مقیاس جهان معرفی گردید.

می‌توان ده‌ها انتقاد را بر اهداف و یا شیوه کار این موسسه که با شیوه تحقیق کمی و استقرایی به این نتایج دست یافته؛ وارد نمود؛ و هرگاه سرخود را در گریبان نماییم و به انصاف تمکین نماییم؛ باید با شرمساری اذعان بداریم که: در تعین جایگاه سوم؛ حق ما را «تلف» نموده‌اند!

در وطن ما زشت‌ترین اتهام با کلمه «ناموس» گره خورده است و همین ناموس؛ مأخوذ از کلمه یونانی «نموس» می‌باشد.

در کشوری که:

غضب زمین؛ چپاول بیت‌المال؛ جاسوسی؛ اختطاف و گروگان‌گیری؛ قتل؛ دزدی؛ قاچاق؛ نقض حقوق مردم؛ انفجار و انتحار و ده‌ها جرایم و جنایات دیگر به اعمال روتین جانیان تبهکار مبدل گردیده و می‌رود تا به «فرهنگ» مسلط مبدل گردد و مقدرات مردم به دست دولت فاسد؛ حکام افسد و حامیان مفسد رقم می‌خورد؛ شعر معروف «اکبر نامه» مصداق حال ما است که:

ز ناموس در شهر نامی نماند         به ساز و به قانون مقامی نماند

در چنین احوال نا هنجار رییس جمهور ما که میراث دارو تداوم دهنده فاسد ترین دولت جهان است؛ تلاش دارد تا ارگالنهای عدلی و قضایی را غیرسیاسی اعلام و در سمینار حارنوالان اخطار بدهد که: «اگر کوچکترین قانون شکنی را از من و یا اطرافیان من دیدید؛ اول از ما شروع کنید»

بدون آنکه قصد تخریب و پای توهین در میان باشد؛ باید برایشان گفت که: شما ناقض قانون اساسی و «قاسم» حاکمیت ملی هستید که آن را همچون مال غنیمت به شرکای قدرت تان تقسیم نموده‌اید و نه تنها اطرافیان؛ بلکه اکثریت سکان‌داران شرکت سهامی شما؛ ناقضان دوسیه دار و معلوم‌الحال قانون و عاملان فساد می‌باشند و شاید دوستان به‌نوعی اعتیاد به قانون شکنی مصاب شده‌اند و در غیر آن؛ شما خود بهتر از هرکس میدانید که همین اکنون دو رکن از ارکان سه‌گانه دولت شما که از کسر مشروعیت رنج می‌برد؛ بدون مجوز قانونی؛ در گردش می‌باشند.

در حالی که سرنوشت وطن و مردم مطرح است؛ مسؤولانه خاطر نشان و هشدار داده می‌شود که:

هیچ‌گاهی در افغانستان صلح و امنیت تأمین و بازسازی و انکشاف تحقق نخواهد یافت؛ تا کشور صاحب دولت مقتدر و ملی نگردد و دستیابی به این مأمول یک سراب و دروغ می‌باشد تا قانون ملاک عمل قرار نگیرد و ارگان‌های حراست حقوق غیرسیاسی؛ تنظیمی و قومی ایجاد نگردد و قوای مسلح نیرومند غیرسیاسی؛ قومی و تنظیمی؛ پاسدار دولت و انفاذ قانون نباشد.

با این درک و بر مبنای حب الوطن و منافع مردم به عزا نشسته افغانستان و در آوانی که کشور آماج «سونامی» هولناک و خانمان‌سوز؛ بنیادگرایان «اسلامی» قرار دارد و این طاعون به‌مثابه ابزار کشمکش‌های جیوپولوتیک قدرت‌های حریص منطقه‌یی و جهانی؛ در دور جدید «بازی بزرگ»؛ به خاطر تطبیق شریعت خود ساخته‌شان تلاش دارند؛ رسالت روشنگران و دادخواهان متعهد افغان است تا از استقرار واقعی حاکمیت قانون و آزادی و برابری و برادری در پرتو قانون؛ دفاع نمایند.