حامد کرکزیی اعتراف تاریخی پدر فساد در یکنیم دهه اخیر افغانستان
حامد کرزی - پدر فساد

سرکشید بیدل امروز از بنای اعتبار

 

آنقدر پستی که نتوان از دناهت عار کرد

 

 (حضرت بیدل)

 

آقای حامد کرزی در مصاحبه با نیویارک تایمز که امروز تلویزیون طلوع یک قسمت کمی آن را نشر نمود، ضمن پذیریش فساد گسترده در حکومت خود، اعتراف می‌نماید که آگاهانه و به‌حساب سنجش سیاسی به فسادسالاران اجازه فساد داده و به‌اصطلاح وطنی اشپلاق چور را زده است و عذر بدتر از گناه را مطرح می‌نماید که در زمینه دو راه داشته است:

 

اول: حمله بر فسادسالاران که به انارشیزیم و هرج مرج وبی ثباتی می‌انجامید.

 

دوم: اینکه نادیده بگیرم، اما مطمئن بودم که این پول‌ها در داخل مصرف می‌شود و کشور را به جلو می‌برد.

 

این متخصص امور ترویج فساد با تبختر می‌گوید که درین ارتباط مثال‌های کشورهای مالیزیا، کوریای جنوبی و ... را مطالعه نموده است.

 

این اعتراف تاریخی می‌رساند که ترویج فساد و مبدل ساختن آن به یک فرهنگ، پلان آگاهانه آقای کرزی و شرکای قدرت او (مافیایی جهادی و طالبی) در تبانی با حامیان طراز اول جهانی‌شان پیاده گردیده است. ورنه کدام عقل سلیم می‌پذیرد که امریکا با یکصدوپنجاه هزار عسکر که در هجوم نظامی خود دریک هفته طالبان را سقوط داد، از چند جنگ سالار ترس داشته باشد.

 

نتایج این پلان فساد کرزی و امریکا ایجاد بازار فساد به‌عوض بازار آزاد و دزدی و چپاول ده‌ها میلیارد دالر پول‌های سرازیر شده به کشور و غارت بیت‌المال و دارایی‌های عامه، معادن و غضب ملیون‌ها جریب زمین و ...که در اختیار شبکه مافیایی خطرناک خانواده‌های کرزی، مارشال و سایر بلند پایه گان می‌باشد که تا به چند صد فامیل (لارد و ارها و تاجران دین و تیکه داران قوم) در سراسر کشور تخمین می‌شوند و سرنخ تمام ارکان چور غارت را در اختیار دارند و دمار از روزگار اکثریت فقیر و مظلوم و بینوا بیرون نموده‌اند.

 

اعمال این دولت پوشالی و دموکراسی انجویی (کلیپتوکراسی) که تا کنون دوام دارد، زمینه آن را مساعد نمود که به قیمت حیثیت و آبروی وطن و مردم، افغانستان در فساد، شهره آفاق گردد و در جهان مقام اول را داشته باشد.

 

فاعتبرو یا اوالابصار