جریان انتخابات پارلمانی امسال تداوم مضحکه دموکراسی وارداتی بود ولی بدتر از گذشته تمثیل گردید.

 جریان اجلاس روزهای نخستین پارلمان نتیجه آن را به نمایش گذاشت، صحن «خانه ملت» شاهد تقلب، زور گوئی، انکار و تهدید تا سرحد محاصره آن توسط افراد مسلح غیرمسئول بود.

 جنجال برانگیزی ۵۰ رأی در برابر ۱۲۳ رأی و مفقودی یک رأی که باید ۵۰ جمع یک را تکمیل می‌کرد، قمه کشی و دشنام‌های رکیک ناموسی به وکلا و شعار رجحان مرگ بر زندگی یک روزه، اشغال کرسی رئیس پارلمان و ممانعت آن از نشستن به‌جایگاه رهبری مجلس تا افتضاح خریداری آرای وکلا به ده هزار دالر مصداق امتداد جعل و تقلب و نیرنگ از حوزه‌های انتخاباتی تا مقام ریاست پارلمان می‌باشد.

 حضور ده وکیل در اجلاس‌های روزهای قبل از عید رمضان و عدم تکمیل نصاب جلسات بعد از رخصتی‌های عید نه تنها مضحکه بلکه ضربه بر حیثیت و مقام این رکن متشکله دولت است.

 اگر جریان را از ابتدا تا به حال پا به پا کنیم معلوم می‌شود که نه در پروسه ثبت نام رأی دهندگان، نه در جریان رأی گیری در حوزه‌های انتخاباتی و نه در اعلان نتایج انتخابات در هیچ یک صداقت و قانونیت وجود نداشته است.

 بر اساس گزارش رسمی ۱۲ ملیون نفر واجد رأی دهی در کشور وجود داشت که ۸.۸ ملیون نفر برای رأی دهی ثبت نام کرده بودند. به گفته عبدالبدیع صیاد رئیس کمسیون به‌اصطلاح مستقل انتخابات به استثنی غزنی و قندهار ۳ ملیون نفر در رأی دهی شرکت کردند یعنی اکثریت ۵.۸ ملیون رأی دهنده از ابراز رأی اجتناب ورزیدند. دولت در ۶۰ فیصد خاک کشور حاکمیت دارد یعنی ۴۶ فیصد هموطنان از حق رأی محروم‌اند.

 مصارف انتخابات ۱۳۵ ملیون دالر و تلفات در آن ۳۶ کشته و ۱۲۷ زخمی نشان داده شد.

 رئیس و اعضای کمسیون انتخابات به اتهام مدیریت ناسالم و جعل و تقلب به څارنوالی معرفی و ممنوع‌الخروج اعلان گردیدند.

 محصول این جریان جعل و تقلب، قانونی اعلان شده این برآیند غیرقانونی پس از ماه‌ها تعلل افتتاح گردید.

 وکلای پارلمان به‌جز چند شخصیت شناخته شده حاصل جمع تقلب دوگانه: یکی کمسیون انتخابات و دست اندازی ارگ در مهندسی آوردن اشخاص معین به پارلمان و دیگری تقلب و جعل و خریداری آرای مردم توسط کاندیدان بود.

 وقتی از ۸، ۸ ملیون رأی دهنده سه ملیون در رأی دهی شرکت می‌کند می‌توان انتخابات را قانونی و به اشتراک اکثریت مردم گفت؟

 یا ۸، ۸ ملیون ثبت شده دروغ بود و یا واقعاً اکثریت مردم انتخابات را بایکات کردند.

 معرفی کمسیون جعل کار و متقلب مستقل انتخابات به څارنوالی بدون هرگونه جر و بحث اضافی نمایانگر آنست که وکلا پس از عبور از یک جریان جعل و تقلب به پارلمان آمده‌اند. بر بنیاد این دو اصل انتخابات در مجموع جعلی، تقلبی و غیرقانونی بوده نباید نتایج آن رسمیت داده می‌شد (املا غلط، انشا غلط، مضمون غلط، معنی غلط) چه چیزی حقانیت و قانونیت انتخابات را تائید می‌کند که جعل کاران محصول تقلب آن هم زیر مدیریت گروه معرفی شده به څارنوالی در پارلمان آیند و هنگامه آرائی کنند.

 جریان جلسات چهره‌های زورگو، رشوه ده و متقلب را برملا ساخت، آرای وکلای ضعیف‌النفس خریداری شد واصل تقلب را در بدل پول مسجل نمود.

 در میان این وکلا، تنی چند وکلای اعزازی‌اند که متولدین و بزرگ شوندگان در امریکا اند و اصلاً نه مردم را می‌شناسند و نه مردم آن‌ها را می‌شناسند مگر سنگ فلاخن شده از امریکا به پارلمان افغانستان پرتاب گردیده‌اند آن‌ها حافظ منافع امریکا در پارلمان‌اند و برای وظایف خاص گماشته شده‌اند که به دساتیر مراجع مربوطه عمل می‌نمایند. خوب‌تر می‌بود که امریکا این حق ریزرفی اش را طور فوق‌العاده در قانون اساسی جا می‌داد تا باعث نمی‌شد که به‌جای وکلای برنده آرای مردم و از میان مردم به پارلمان آورده می‌شدند!

 مردم چه کند:

 شما که به این وکلا رأی دادید و آن‌ها با آرای خریداری شده و جعلی و تقلبی به پارلمان رسیده‌اند از کردار و گفتار آن‌ها امید کار و بهبودی و خدمتگزاری را دارید؟

 هرگز به چنین امید دل نه بندید این‌ها دروغ میگویند، مفسد هستند و برای بدست آوردن مجدد چندین بار بیشتر پول‌های مصرف شده به پارلمان آمده‌اند، وابستگی به سفارت خانه‌ها دارند و تعهدشان به آنجاها است نه به شما، شما وسیله هستید نه هدف و دیگر نقش تان به حیث موکلین با وکلای تان خاتمه یافته است.

 ازین جعل کاران، دروغ‌گویان و سوداگران آرای تان توقع نداشته باشید، شما یک‌بار دیگر رأی تان را در بدل وعده‌های دروغین، صرف یک وقت نان و با گرفتن پول به معامله گذاشتید پس همین شما و همین وکلا، همین آش و همین کاسه و به ضرب‌المثل ازبیکی همین خواهر و همین یازنه.

 (در تمام این نوشته منظور همه وکلای پارلمان نیست زیرا عده محدود وکلای شریف و نیک کردار در پارلمان راه یافته‌اند که جداً قابل حرمت‌گذاری‌اند و آن‌ها را مردم خوب می‌شناسند و نزد مردم محترم هستند که خداوند همیشه ایشان را کامیاب داشته باشد.)

 تا بیدار نشوید و خود خوب و بدتان را تمیز ندهید در همین منجلاب‌های گیرمانده گیر می‌مانید و راه نجات ندارید مگر اینکه خود آن راه را دریابید. خدا به شما هدایت نیکی بدهد که نخواهد داد تا نفس خود را تغیر ندهید.