درین اواخر شنیده گی‌ها حاکی از آنست که رژیم خونتای پاکستان برای بلعیدن بخشی از سرزمین کشور ما دهن باز کرده است. ولی قبل از همه جهان و قلدران دور و نزدیک دنیا بدانند، همانطوری که پدران و نیاکان غیور ما در طول تاریخ پنج هزار ساله‌ی این مرزوبوم، به قیمت خون‌های پاک و جان‌های عزیز خود سربلندانه ازین وطن حراست و حفاظت کرده و با شجاعت قهرمانی دشمنان تاریخی وطن مان را درس عبرت و شکست ذلت داده‌اند، اکنون نیز مردم آزاده و شریف افغانستان به دفاع از وجب وجب خاک و تمامیت ارضی کشور با ایثار و فداکاری در کنار قوای مسلح افغانستان این مدافعین استقلال و نوامیس ملی کشور ما تا آخرین نفس ایستاده گی خواهند کرد و دشمنان دهن باز کرده به خاک کشور ما را پشیمان خواهند ساخت و به تلاش‌های مذبوحانه پاکستانی‌های متجاوز جواب دندان شکن داد ه و برای دشمنان وطن ما این واقعیت را ثابت خواهند کرد که چند تا معامله گر ثروت پرست نماینده گان کل کشور نیستند.

 

اخیراً خبر تکان‌دهنده‌ی به نقل از منابع اطلاع رسانی افغانستان منتشره ۶.۱.۹۸ تحت عنوان «هلمند به پاکستان واگذار می‌شود» برای هر بیننده آگاه و خواننده دلسوز و بااحساس که عمری را در دفاع از وجب وجب خاک وطن، تمامیت ارضی و استقلال کشور وقف کرده باشد غیرقابل تحمل دردناک و بحث برانگیز هست.

 

در گزارش آمده است کهبازی امریکا پاکستان در منطقه برای اشغال بیشتر و آسانتر افغانستان حیف وچپاول منابع معدنی وآثار ارزشمند کشور ما سالهاست که ادامه دارد وخوشباوران سیاسی ما همیشه مغلوب این بازی بوده اند وهیچگاهی بخود اجازه نداده‌اند که به نقشه های از قبل طراحی شده امریکا شک کنند. وبگونه ی عمل کردند که انگار مدیون احسان امریکایی ها می باشند.

 

این گزارش در ادامه به بازی های موش وگربه امریکا وپاکستان وفریب سیاستمداران کشور ما به چنین بازیهای رسانه یی وبخشیدن بخشی خاک یک کشور مستقل مانند بلندی های جولان از خاک سوریه به اسراییل وبرسمیت شناختن بیت المقدس قبله دوم مسلمانان جهان به پایتخت اسراییل وهمچنان دررابطه به حرمین شریفین نیزاشاراتی داشته است «که با گزارشات قبلی در رابطه به رویکرد قدرت های غربی شباهت دارد چنانچه یکروز قبل از آن به نقل از همین رسانه مطلبی تحت عنوان «تجدید اشغال افغانستان بوسیله امریکا» چنین آمده است که امریکا در تلاش است تا افغانستان را به اشغال دایمی در آورده اینبار صورت خویش را نه از گریبان دموکراسی بل از کسوت افراطیت بنمایش گذاشته وافغانستان را به عصر جاهلیت برگردانیده واهداف راهبردی اش را دنبال کند. منبع علاوه میکند که آرایش گفتمان صلح سیاسی امریکا وطالبان اساساً تجدید اشغال افغانستان بدست امریکا در کسوت نوین طراحی گردیده است».

 

طوریکه معلوم می‌شود این رویکردها یاد آور همان مراجعات مکرر وذلیلانه بنیاد گران افراطی مذهبی برژیمهای خون آشام پاکستان است که از زمان جمهوریت محمد داود خان آغاز گردید؛ که گروه های هفتگانه وهشت گانه مولود تسلیمی بلا قید وشرط اساسگزاران نخستین پیشگامان آندوره میباشد که در مرحله اول به دستور قدرتهای بزرگ استکباری ورژیم خونتای پاکستان تمام هست وبود افغانستان را نا بود ساختند. ودر گام دوم قوتهای دفاعی کشور را با هزاران هزار وسا یط وسایل جنگی وماشینری عصری زمینی وهوایی قوای مسلح افغانستان را نیست ونابود کردند وبه اینتر تیب پاکستان را پدر وطالبان را برادر، خیر خواه وحتا فرشتگان نجات نامیدند. تا در ازاُ چنین تسلیمی بلا قید وشرط ومعامله با قدرتها وخدمت به پاکستان بقدرت رسیدند که بجای حفاظت وحراست از استقلال و تمامیت ارضی کشور دست به غارت وچپاول زده اکنون که در راستای جنگ نیابتی چهار دهه پاکستانی‌ها علیه افغانستان، مذاکره ومعامله تسلیمی قدرت به طالبان قوت میگیرد، فریاد آنها ها مبنی بر مذاکره مستقیم طالبان با امریکا به آسمان رسیده است.

 

 آنها قبل از قضاوت تاریخ در باره شان موضوع اضمحلال بیش از نیم میلیون قوای مسلح کشور و نابودی طیارات وتانک توپ وماشینری عصری کشور، زمینه سازی مداخلات پاکستان در افغانستان، همدستی با باندهای تبهکار فنده منتالیستی پاکستانی، تبانی گروه های بنیاد گر تروریستی عرب وچچنی وترکی وفارسی در کشور، کشاندن پای قدرتهای بزرگ وچند کشور دیگر به جنگ افغانستان، تخریب کل زیر ساختار های اقتصادی کشور وچپاول دارایی عامه، ترویج وقاچاق مواد مخدره، وتشدید جنگ نیابتی پاکستان وتاراج پولهای باد آورده خارجی، معادن کشور و ایجاد شرایطی که گویا بدنه کشور ما به پاکستان تحفه داده می‌شود همه وهمه جرقه های نگرانی ومحاکمه وجدانی همیشگی آنها خواهند بود.

 

با توجه به محتویات مقالات یاد شده معلوم می‌شود که قدرتهای بزرگ بخاطر تامین وتحکیم منافع خود در کشور های دیگر نخست از همه گرم نگهداشتن میدان جنگ وتضعیف نیروهای دفاعی که قبل از همه نسل جوان کشور را بقربانی گرفته نخست آنها را دچار فقر وبیکاری نموده، بخشی از جوانان را معتاد بمواد مخدره و عده کثیری را طعمه گوشت دهن توپ و جمع بزرگی از آنها را مجبور به ترک وطن ساخته تا به این ترتیب اهداف شیطانی وابلیسی خود را مبنی بر نابود ساختن قوتهای دفاعی کشور مورد نظر عملی سازند وخود مصروف چپاول منابع طبیعی وثروتهای زیر زمینی کشور باشند.

 

چنانچه به نقل از منابع اطلاع رسانی یاد شده گفته می‌شود «امریکایی ها مستدام از هزینه ۱.۳ تریلیون دالر در جنگ افغانستان سخن میگویند. در حالیکه تنها عواید امریکا در افغانستان از درک تجارت هیرویین سالانه بیش از ۲۵۰ بیلیارد دالر بالغ میگردد. علاوه بر آن بقول شاهدان عینی روزانه سه صد لاری برای بار گیری وانتقال مواد معدنی اورانیوم ولیتیوم هلمند الی میدان هوایی آنها بکار گرفته می‌شود».

 

بقرار خبر های متعدد همین اکنون مزدوران وابسته به پاکستان سنگهای قیمتی افغانستان را با قطار موتری به پاکستان منظماً انتقال میدهند.

 

علاوه بر آن هستند کسانیکه حتا ازمیان صفوف دادخواهان وطن دوست در رابطه به جنگهای نیابتی پاکستانی‌ها با افغانستان صدای خود را وقیحانه بلند نموده، متجاوزین وگروه های صادر شده تروریستی را «جنگ افغان علیه افغان میخوانند» به این ترتیب جنایات تعرض آمیز ومداخله گرانه پاکستان را جنگ داخلی خوانده وخاک بچشم ملت می زنند. همچنان کسانی نیز هستند که گاهگاهی گویا شکست امریکا را در جنگ افغانستان زمزمه می‌کنند.

 

در حالیکه نادیده گرفتن استراتیژی واهدافی در ایجاد پاکستان بوسیله استعمار پیر انگریز که بخاطر آشوب ونا آرامی در منطقه شکل گرفته است وپیشی روز افزون امریکا را در افغانستان به شکست نسبت دادن خود خاک زدن بچشم ملت، خوش خدمتی بدیگران وتصویر سازی نادرست از اوضاع بحرانی کشور است که چنین موضعگیری ها مردم را از حقایق بدور نگهداشته واین خود جفای بزرگی به روند دادخواهانه کشور میباشد.

 

 درحالیکه اگر با تعمق به اوضاع کشور نگاه شود سوالی پیش می آید که امریکا با کی جنگ کرده است که شکست خورده است آیا پاکستان خود دست پرورده غربیها وانگلیس نیست که هزاران تروریست از آنسوی سر حد یعنی از خاک پاکستان بخاطر جنگ ویرانگری به افغانستان گسیل داده میشوند. همین اکنون امریکا در افغانستان از شرایطی برخوردار هست که حتا طالبان از مذاکره با دولت آقای غنی امتناع ورزیده و با امریکا سر یک میز مذاکره نشسته وامریکا همواره در موضوع افغانستان برگ برنده را در دست دارد. چنانچه از قول خلیلزاد که گفته می‌شود منحیث نماینده امریکا از منافع امریکا نماینده گی میکند.

 

در حال حاضر که گروه های تروریستی صادر شده از خاک پاکستان به بلعیدن هلمند دهن باز کرده اند این را بدانند که یکبار دیگر به خواندن تاریخ، آنهم تاریخ شکست باداران انگریزی خود نیاز دارند تا از شکست انگیز وچنگیز وهر متجاوز خونریز دیگر در افغانستان آگاهی حاصل کنند. آنها باید بدانند که اگر کل رژیم پاکستان وحامیان آنها بفرض محال یکجا علیه افغانستان بجنگند هرگز نخواهند توانست سر تعظیم مردم افغانستان را بخود خم سازند. تا یکنفر از ملت دلیر افغانستان زنده باشد پاکستان وحامیان بین المللی اش داغ تسلط برین خاک قهرمان پرور را بگور خواهند برد.

 

هرچند معلوم است که جراُت گستاخانه پاکستانی‌ها ناشی از پراگنده گی مردم ما پنداشته می‌شود. ولی اکنون مردم افغانستان با کسب تجارب بیش از چهل سال رزم وپیکار بخاطر دفاع از کشور بسطح بیداری ملی و آماده گی رزمی رسیده اند. اگر دشمن خود را مجهز باسلاح عصری وتکنالوژی پیشرفته وقوای مسلح ما را از لحاظ تجهیزات نامکمل وضعیف بحساب آورند، آنگاه خاطره جنگ دره خیبر، جنگ غازیان به پیشوایی وزیر محمد اکبر خان غازی وجنگ سوم افغان وانگلیس، جنگ استقلال ۱۹۱۹ ودفاع مستقلانه سالهای ۶۷ الی هفتاد خورشیدی، جنگی را که در برابرمداخلات تجاوزکارانه ۱۴۷ کشور قدرتمند جهان درسنگر دفاع از وطن بخصوص جبهه جلال آباد قرارداشت بیاد آورده آنگاه به غلطی محاسباتی خود پی خواهند برد وپاکستانیها واجیران جنگی شان حتا از خطور چنین تصوری در ذهن خود پشیمان ونادم خواهند شد.

 

مردم افغانستان بخاطر نجات از حالت کنونی وعقب راندن دشمنان سوگند خورده بیش از گذشته با بیداری وهوشیاری کامل و با امکانات بسیج عمومی در یک جنبش سر تاسری ملی وطنی بدور احزاب دموکراتیک وطنپرست، مترقی وداد خواه وعدالت پسند، به همراهی گروه های بزرگ صلحدوست ُشخصیت های ملی و با اعتبار کشور، اعم از روحایون ومومنین پاکنهاد و مویسفیدان با اعتبار در یک خط مقدس دفاع وطن بسیج گردیده جنگ را مهار خواهند ساخت واز صلح سراسری وهروجب خاک وطن تا پای جان خواهند رزمید.

 

باعرض حرمت