عبدالاحمد فیض

 

عبدالاحمد فیض در سال (۱۳۴۰) هجری-خورشیدی (۱۹۶۱) میلادی در دهکده بنام گنبد در مربوطات ولایت پروان دریک خانواده دارای موقف اقتصادی و اجتماعی متوسط زاده شد. موصوف تحصیلات ابتدائی و متوسطه را در زادگاهش فرا گرفته و در سال (۱۳۵۸) از لیسه نعمان ولایت پروان سند فراغت بدست آورد. موصوف در برج قوس همان سال شامل آزمون کانکور گردیده که با سپری نمودن موفقانه چانس ادامه تحصیلات عالی را در فاکولته حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل کسب نمود. فیض در برج دلو سال (۱۳۶۲) مطابق فبوری (۱۹۸۳) از دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی فاکولته حقوق و علوم سیاسی بi درجه لیسانس فارغ و در برج حوت سال (۱۳۶۲) به وزارت امور خارجه معرفی و بکار آغاز نمود و تا اواخیر سال (۱۳۶۴) در مربوطات آن وزارت خدمت نموده و هکذا سند فراغت از انیستتوت دیپلوماسی آن وزارت vh بدست آورد.

 فیض سپس بنابر لزوم دید مقامات ذیصلاح به محکمه عالی قوای مسلح معرفی و بi حیث قاضی شامل کادر قضائی شده که درین مدت در محاکم مختلف اجرای وظیفه نموده است. نامبرده در سال (۱۹۸۷) مشمول یک بورس تحصیلی گردیده و بi منظور اکمال تخصص و فراگیری دانش مسلکی عازم مسکو شد و به ادامه تحصیل پرداخت. موصوف در حین مأموریت به نگارش مقالات متعدد مسلکی و سیاسی پرداخته و با مجلات قضاء، اردو و سایر نهادهای نشراتی ارتباط نزدیک داشته و با فرستادن مقالات همکاریهای خود را حفظ نمود، وی به زبانهای دری، پشتو، روسی، دنمارکی صحبت نموده و به زبان انگلیسی آشنائی خوب دارد.

 فیض بعد از آغاز جنگ‌های خانمانسوز داخلی مانند هزران دیگردر صف لشکر از مهاجران پیوست و از بیست و سه سال بدینسو بیرون از کشوربا خانواده اش زندگی دارد.

 جناب عبدالاحمد فیض با تارنمای حقیقت در بخش‌های سیاسی و مسایل بین‌المللی همکاری قلمی دارند.