(به بهانهِ ادعای ارتباط ترامپ با خدا و بازخوردش)

 

راویان آثار و ناقلان اخبار آورده‌اند که دونالد ترامپ رئیس کاخ سفید در ایالات (هنوز) متحده امریکا؛ از اینکه خداوند توانسته در بگو و مگو و بحث و جدالی او را «قانع» سازد؛ خبر داده است. خداوند رئیس ترامپ را قانع ساخته است که او (و شاید هم فقط او) می‌تواند «اقتصاد بزرگ» ایالات متحده را چنانکه باری ساخته بود؛ بار دیگر هم بسازد و برای این اقتصاد بزرگ آفریدن؛ روشن است که به‌وقت نیاز میباشد؛ کم از کم 4 سال آینده ریاست جمهوری امریکا!!!

 به نظر می‌رسد اینکه چرا پیشگویان؛ عدد 45 را ختم ریاست جمهوری در امریکا قرار داده بودند و در عقب اوباما؛ رئیس جمهوری را نمی‌دیدند؛ آهسته آهسته توسط خدا و ملکوت او؛ پاسخ می‌یابد. و آن اینکه جناب دونالد ترامپ فوق رئیس جمهور و پیغمبر میباشد. پیغمبری که به‌آسانی هم صدق الله العظیم نمیگوید و تا «قانع» شدن با خدای پیام دهنده جدال می ورزد. به راستی هم دنیای نو یا کنونی؛ دنیای «قانع شدن» است و پیغمبری قسم عهد عتیق از مُد افتاده است.

 مگر اینکه خداوند؛ پیغمبری را قانع بسازد؛ برای آن پیغمبر پیشرفت شمرده میشود ولی به گمانم کار خود خدا را سخت میسازد. خدا با کن فیکن و بکن نکن خداست. با بحث و مجادله و اقناع و ارضا؛ خدایی میانه ندارد!

 ولی حال آنچه نباید میشد؛ شده است. دونالد ترامپ؛ این بار در بحث با خدا «قانع» شده است؛ در مباحث آینده؛ مگراحتمال هم دارد که قانع نشود. آنگاه چه خواهد شد؟

 مسلماً دونالد ترامپ به راه خود خواهد رفت و نه به راه خدا که او را قانع نتوانسته است. معنای دیگر سخن آن است که دونالد ترامپ؛ خود خدا میشود!!!

 آدمی؛ موجود کوتاه بال و دراز خیال است و متباقی این حکایت را می‌تواند تا به بی نهایت؛ «خیال» نماید. جالب این است که این رویداد دپلومات ایرانی را واداشته است تا به دامن کارل مارکس پناه ببرد.

 به خبر توجه فرمایید:

 «۱۳۹۹ شهریور ۹, یکشنبه

 ترمپ: خدا مرا آزمایش می کند!

 دپلومات ایرانی در جواب ترمپ: حالا فهیده شد که به راستی به قول مارکس، دین افیون توده‌هاست!

   به گزارش ایسنا، سید رسول موسوی مدیر کل غرب آسیای وزارت خارجه روز شنبه در توییتی با انتشار تصویری در واکنش به ادعای "در ارتباط با خدا بودن ترامپ" نوشت:

 "زمانی که دونالد ترامپ ادعا می‌کند با خدا در ارتباط است، حق با کارل مارکس است که می‌گفت: دین افیون توده‌هاست."

 رئیس‌جمهور آمریکا به تازگی ادعا کرده رکود اقتصادی در پی همه‌گیری کرونا، "آزمایش خداوند" از او است، برای اینکه آنچه را که "عالی‌ترین اقتصاد در تاریخ جهان" خوانده، بازسازی کند.

به نوشته "ایندیپندنت"، دونالد ترامپ خطاب به هوادارانش در "منکاتو"، ایالت مینه‌سوتا گفت: "آنچه ما با همدیگر به دست آورده‌ایم و آنچه با هم در حال انجامش هستیم، چیزی کمتر از یک معجزه نیست و ما دوباره در حال انجامش هستیم. ما عالی‌ترین اقتصاد در تاریخ جهان را رقم زدیم و حالا باید دوباره این کار را انجام دهیم".

وی خاطرنشان کرد: می‌دانی این چیست؟ درست است. این خدا است که مرا آزمایش می‌کند. خدا به من گفت:

 "می‌دونی، تو یک‌بار انجامش دادی". و من گفتم: "آیا من کارم رو عالی انجام دادم، خدا؟ من تنها کسی هستم که می‌تونه این کارو انجام بده".

 خدا گفت: "نباید اینو بگی. حالا که این رو گفتی، باید کاری کنیم دوباره هم انجامش بدی". من گفتم:

 "باشه، قبوله. قانعم کردی".

 اما من یک بار این کار را انجام دادم، و حالا دارم دوباره انجامش میدم. و شما شاهد ارقامی که ما محقق کردیم، هستید. آن‌ها باورنکردنی هستند. بهترین آمار اشتغال! سه ماه، مشاغل بیشتر در سه ماه گذشته، بیشتر از هر وقت دیگر.»

 سخن ترامپ؛ فهمیده شد و دنباله هایش هم به خیال آمد؛ منجمله شاید در دوام رییس ـ پیغمبری ترامپ؛ دیگر اصلا ایالات متحده امریکا نداشته باشیم که رئیس جمهور بطلبد. مثلاً مجمع الجزایر یا اصلاً شبه جزیره ترامپا خواهد شد و نسل به نسل سرزمین پیامبرانی از تخمه ترامپ اعظم!

 و اما سخن دپلومات ایرانی در جواب ترامپ؛ معلوم میشود که تف سر بالاست. 4 هزار سال است که «ارتباط با خدا» داشتن مد و مروج است حالا حاکمان عربستان و ایران؛ «در ارتباط با خدا» ترین ها استند و تمام معنی و مشروعیت خود را از «ارتباط با خدا» میگیرند و منکر این مدعا را در دم سر به نیست میسازند.

 فقط تفاوت ترامپ در «قانع شدن» و متناسباً احتمال قانع نشدن او در «ارتباط با خدا» آنهم در روز مبادا ست. اگر این مورد سخن مارکس را که دین افیون توده‌هاست؛ ثابت کرده است؛ پس این سخن هزاران سال قبل حتی پیش از آنکه کارل مارکس یا کسی دیگر بر زبان آورده باشد؛ ثابت شده بوده است.

 بدبختانه که هم آن و هم این؛ به این سادگی ها نیستند، آدمی در مجموع از پیدایش تا ایندم گرفتار آفاتی است که «خرافات» نامیده میشود. خرافات دو طرف دارد؛ خریدار و فروشنده، مؤلد و مصرف کننده... درست مانند مواد مخدر!

 در زمینه خرافات و روانشناسی و جامعه شناسی و آسیب شناسی آن؛ محققان و مدققان زیادی کار های بزرگ و ثمر بخش فراوان کرده اند، که گاه از دیدگاه بیرون دینی است و گاه از دیدگاه درون دینی.

 با احترام و سپاسگذاری به همه شان؛ اینک یک بحث بسی نافذ و رسا و توانای ویدیویی را از روشنفکر دینی بسیار جسور و جدی همزبانمان دکتور عبدلکریم سروش انتخاب و خدمت عزیزان تقدیم میدارم. بحث کمی دراز دامن است و با پرسش و پاسخ نیز توأم. چشمداشت این است که عزیزان موضوع را به اندازه بایسته بزرگ و مبرم گرفته بیحوصله نشوند و در چند نوبت شنیدن دقیق، تمامی جوانب مسایل را به غنای دانایی های خویش بیافزایند و بالنوبه به اختیار دوستان و اقارب خود نیز قرار دهند"

 هردو لینک زیر از همان یک ویدیو است تا مبادا مشکل باز شدن این یا آن پیش آید.

 https://www.youtube.com/watch?v=dcoTNolNLL8

 https://www.youtube.com/watch?v=snH5P5Xrp0o