شفیق الله توده یی حقیقت

رفیق شفیق الله توده‌یی آن چهره‌یی ماندگار تاریخ غروب کرد.

با هزاران درد و اندوه بیکران زنده یاد شفیق الله توده‌یی آن قامت افراشته و سرافراز، آن فرزند برومند وطن، مبارز اصیل، ستاره درخشان جنبش دادخواهانه، پیکار جوی متعهد و وفادار به اندیشه‌های ملی و ترقی‌خواهانه، به طرز نابهنگام در اثر سکتهیی قلبی در یک سفر ابدی جهان را بدرود گفت و قلوب هزاران دوست، رفیق، یار و همرزمان سیاسی خویش را داغدار و خون‌چکان ساخت.

زنده یاد شفیق الله توده‌یی که از میان ستمزده‌گان جامعه برخاسته و در قلب توده‌ها اسکان جسته بود از تبار مبارزان پاک‌باز و راستین، رفیق شجاع و ایثارگر، رزمنده صادق و متقی، پیکار جوی وفادار، مبارز استوار و پیگیر، شخصیت خردورز و آگاه، انسان شکیبا و دارایی عزم و اراده‌یی آهنین و خلل ناپذیر بود.

زنده یاد شفیق الله توده‌یی از آغازین مراحل عنفوان جوانی درد استخوان‌سوز بینوایان و مردمان زحمتکش افغانستان را درک نموده و پرچم رزم را برای برپایی دنیای مبنی بر عدالت، آزادی و ترقی اجتماعی به اهتزاز کشید و به جوهر دادخواهی، آزاد منشی و رهایی طلبی تا پایان عمر وفادار ماند.

زنده یاد توده‌یی که از دامان توده‌ها و از وادی رنج و عذاب برخاسته بود، به طرز ایثار گرانه بهترین ایام زندگی خویش را در راه خدمات سترگ برای میهن و جامعه سپری نمود.

نقش خدمات ارزنده، فداکارانه و وطن‌پرستانه او در جایگاه عضویت کمیته مرکزی حزب دموکراتیک خلق افغانستان، والی و منشی کمیته ولایتی به‌طور مستدام در حافظه خلق و تاریخ ماندگار باقی خواهد ماند.

انگار در آزمونگاه دشوارترین ایام دلهره انگیز زندگی پرتلاطم سیاسی درست پس از فروپاشی حزب دموکراتیک خلق افغانستان و جمهوری دموکراتیک افغانستان، در اوج انقطاب و از هم پاشیدگی جنبش چپ دموکراتیک زنده یاد شفیق الله توده‌یی با خیلی از همرزمان خویش در داخل کشور با کاروان مبارزان اصیل و وفادار هم‌سفر شده و مساعی رزمجویانه و ایثار گرانه خویش را برای انسجام تکه پاره‌های سازمانی که از زیر آوار و مخروبه‌های زمین لرزه‌های سیاسی جان به‌سلامت برده بودند، بکار جست.

در دامنه‌های شکست‌های سیاسی و ختم بخشایش پاداش‌ها و لقب‌های حزبی و دولتی درست پس از فروپاشی حزب و حاکمیت، او چون سرباز شجاع و یار و یاور وفادار، روزگار طولانی را در جو انباشته‌های‌ دلهره و ترس که محیط پیرامون را فرا گرفته بود، در لباس پرستاری در کرانه‌های رود آمو در شهرک حیرتان در کنار آموزگار و پیشوای سیاسی خویش فقید ببرک کارمل سپری نموده و از او و تن بیمارش به‌خوبی و بایستگی مواظبت می‌نمود

شاد روان شفیق الله توده به‌مثابه یک رزم آور حرفه‌یی در سکوی یک مبارز اصیل و ثابت قدم در زمان حجرت و اقامت در بیرون مرزی، با قافله مبارزان وطن‌دوست هم‌سفر گردید و برای ایجاد و پایه گذاری جنبش ترقی‌خواه کشور نقش اثر گذاری را ایفا نمود. نقش او برای پایه گذاری" نهضت فراگیر ملی "،"نهضت میهنی " و حزب مردم افغانستان و انسجام شاخه‌های شکسته و رعد زده جنبش دموکراتیک ملی نهایت مهم و برجسته می‌باشد.

زنده یاد شفیق الله توده‌یی، دوست نهایت دلسوز، رفیق مهربان، انسان عیار و سخاوتگر، مهمان‌دوست، مبارز شجاع و آهنین بود. فقدان او ضایعه‌یی بزرگ و جبران ناپذیر برای جنبش دموکراتیک ملی و جامعه سیاسی افغانستان می‌باشد.

روحش شاد و خاطرش ماندگار باد

۳۰-۰۶-۲۰۱۶