حقیقت ، عارف عرفان: جنرال دوستم یا شاهین ترازوی اقتدار سیاسی

جنرال دوستم از تبار رزمندگان و عقابان بلند پرواز و افسانوی کشور در اوج تلاطم و بحرانات سیاسی افغانستان چه در میدان رزم و پیکار و چه در حوزه سیاست ثابت ساخته است که نه تنها سیاستگر هوشمند بل یکی از چاپ اندازان بسیار ماهر و متهور بازی‌های پیچیده افغانستان بوده است.

 در عصر حاکمیت جمهوری دموکراتیک افغانستان، آنگاه که میهن مان آماج ضربات و مداخلات نزدیک به نیمی از کشورهای جهان در رأس ایالات متحده آمریکا قرار گرفته بود، جنرال دوستم در نقش اطفائیهٔ رژیم با تحمل قربانی‌های بی‌شمار فاتح همه سنگرهای میدان‌های رزم بود، شکست در قاموس استراتیژی نظامی این شاهین بلند پرواز اصلاً جا نداشت.

 جنرال دوستم این ارتشمرد "پادشاه ساز" و فلک زده در ازای همه تاج گذاری‌ها سرسپردگی‌ها، و فتح و ظفر، بارها مورد خشم و عتاب زمامداران وقت و دسایس گوناگون قرار گرفته به زمین افتیده است اما هرگز زانو نزده و درفش پیکارش مدام در اهتزاز بوده است.

 او مستدام تاج‌گذار و تاج بخش بوده است و برای " تاج بخشی "اشرف غنی در انتخابات پیشین و برای صدور مشروعیت سیاسی برای رژیم او نقش برازنده ایفا نمود، سوگوارانه به سلسلهٔ تابش رنگ ستاره نگون‌بختی‌اش، از طرف رژیم در کمین افتید، اما اسب اقبالش در کمند گیر نیامد، اندکی بعد آماج ترور شخصیتی رژیمی واقع شد که پایه‌هایش بر دوش او گذاشته شده بود.

 سناریوی رژیم هرچند در سکوی اقتدار سیاسی برای جنرال دوستم قیمت گزافی را متحمل ساخت، اما برعکس به دنبال ناباوری مردم در راستای سناریوی طراحی شده «احمد ایشچی» از سوی رژیم، پایگاه اجتماعی و جایگاه سیاسی‌اش در جامعه از گستره و پهنای بیشتری برخوردار گردید‌.

 اقلیم سیاسی افغانستان، پیچیدگی‌های بحران، تقابل بازیگران تخته شطرنج میهن ورود پیگیر سیاستگران کشور در اقامتگاه جنرال دوستم در ترکیه نشان می‌دهد که همای بخت بار دیگر بر قامت این رزمنده حرفوی و "داکتر نبرد "پر گشوده است.

 در کشاکش روزگار سیاسی افغانستان، جنرال دوستم دقیقاً نقش شاهین ترازو را در میدان سیاست افغانستان ایفا می‌نماید.

 به دنبال ورود سران جمعیت و وحدت در ترکیه و تشکیل "شورای ایتلاف نجات "، رژیم اشرف غنی نیز که تاکنون چون اصحاب کهف در خواب زمستانی فرورفته بود و به طرز بلندپروازانه با اسب‌های لاغر اندام و پامانده، سایه جنرال را درهم می‌کوبید، سعی نمود تا در مسابقات طواف زیارت جنرال دوستم در ترکیه پیشی گرفته ویکی از مهره‌های ارشد خویش را در وجود معصوم استاکزی وارد ترکیه ساخت تا پل‌های شکسته را در اوج سیلاب‌ها و درماندگی رژیم اعمار نماید؛

 اما دیده شود که بازبینی تاریخچه مناسبات و راه اندازی سناریوی مرگ جنرال از سوی رژیم، و اعتماد درهم شکسته و گمانه زنی‌ها برای پهن ساختن دام‌های نوین، چه اندیشه را در پندار جنرال دوستم شکل خواهد داد تا سیاست اش را در خصوص سران نظام برگزیند؟

 در درازنای تاریخ زندگی سیاسی جنرال دوستم یکی از کمبودات و ضعف‌های جدی که هرازگاهی او را زمین‌گیر ساخته است، بی‌برنامگی راهبردی، خوش‌باوری و تعین گذرگاه‌های موقت و غیر بنیادین بوده است. او مستدام پیروزمند میدان نبرد بوده اما هراز گاهی در میدان سیاست زخم خورده است. دیده شود که این بار جنرال دوستم از گذشته‌های تلخ چه درس‌های شیرینی را بیرون خواهد کرد؟

 اما آنچه که در شرایط طوفانزای کنونی، اوج مداخلات بیگانگان و وجود رو به گسترش طالب وداعش، حکم میراند عبارت از ارجحیت نقش جنرال دوستم برای استقرار صلح و امنیت در افغانستان است. در شبستان تاریک افغانستان، در میان همه گروه‌ها و سازمان‌های مطرح یگانه روزنه که روشنفکران را برای حمایت برمی انگیزد، جنرال دوستم است. او از جایگاه بلند مرتبت بیرون مرزی و ریشه‌های عمیق در داخل جامعهٔ افغانستان برخوردار بوده و ریزرف های بزرگ اجتماعی و نظامی روی دستان او تمرکز دارد، لذا منافع ملی افغانستان و تأمین صلح و امنیت در کشور هر لحظه او را در میدان سیاست فرامی‌خواند.

 اکنون جنرال دوستم در آستانه مسابقات بزکشی جدید قرار گرفته است. درین میدان بزرگ‌ترین چاپ اندازان جهانی، منطقوی و داخلی حضور دارند. در مسابقات پیشین اکثراً جنرال دوستم قادر بوده است تا «بز» را در میدان حلال پرتاب نموده و تاج ظفر را بر سر نهد، حال او درین میدان در برابر آزمون جدید قرار گرفته است، مسابقه با شدت ادامه دارد و با شلاق طالب، داعش و گروه‌های تروریستی اسب‌های سرکش به جولان افتیده است، نقش جنرال دوستم این ارتشمرد نامور و میهن‌دوست در ظفرمندی این بازی تعین کننده است؛

 لندن جولای ۲۰۱۷