بر اساس خط مشی حزب آبادی در مورد جایگاه و موقف حزب در انتخابات، ماده بیست و ششم اساسنامه حزب چنین حکم می‌کند:

 «حزب به‌مثابه سازمان فعال سیاسی در تمام رویدادهای سیاسی کشور من‌جمله انتخابات نقش اساسی و فعال داشته، کاندیدان مستحق را معرفی و یا با سایر نیروهای ملی، دموکراتیک و همسو از کاندید مشخص پشتیبانی می‌نماید.»

 رفقای محترم!

 من به‌عنوان عضو حزب آبادی چند سؤال دارم.

 حالا شما بی‌طرفانه صرف به خاطر منافع حزب و جنبش نه خاطر افراد و اشخاص قضاوت نماید:

 ـ رفتن و پیوستن به تیم اشرف غنی با کدام ماده اساس نامه حزب تطابق دارد؟

 ـ چرا تیم غنی را که کدام جریان سیاسی هم نیست و توسط سه نفر به‌طور شخصی ایجاد شده در زمره سایر نیروهای ملی، دموکراتیک و همسو قرار داده و پشتیبانی می‌کنید؟

 ـ همسوی حزب ما روی کدام مشترکات با تیم غنی به‌اصطلاح تیم دولت ساز صورت گرفته است؟

 در حالی که حزب آبادی؛ ادامه دهنده جنبش ملی؛ دموکراتیک؛ دادخواهانه و ترقی‌خواهانه تحت پرچم خلق‌های رنجدیده کشور در نیم قرن گذشته رزمیده و صدها عضو قهرمان خود را در این راه از دست داده است می‌باشد.

 رفقا در اساسنامه حزب صراحتاً بیان شده که حزب از نامزادی نیروهای ملی و دموکراتیک حمایت و پشتیبانی کند در حالی که تا به حال این هدف برآورده نشده. دو بار است که حزب با احزاب ملی و عدالت خواه که متشکل از ده سازمان و حزب سیاسی است ایتلاف کرده است، با تأسف هر بار این پیوند به خاطر یک عده از رهبران یکه تاز و خودخواه حزب آبادی به شکست مواجه شده است.

 نمی‌شود که تمام مسایل درونی حزب را در صفحات شبکه‌های اجتماعی مورد بحث و نقد گرفت چون‌که افشا سازی مغایر اساسنامه و پرینسیپ حزب می‌باشد.

 به نظر من راه بیرون رفت از این وضعیت و به خاطر نجات حزب باید یک کنفرانس سرتاسری کادرها و فعالین حزب برگزار گردد.

 در اخیر اگر رفقا نظریات خویش را کامنت می‌کنند لطفن از نوشتن الفاظ زشت و رکیک به آدرس این و آن خود داری نمایند، از دوستان تقاضا دارم که با صمیمیت و خلوص نیت نظر خویش را ابراز نمایند، صرف به خاطر بهبود نه به خاطر تخریب همدیگر.

 نوت: آن عده افراد که با ما تعهد حزبی و سازمانی ندارند از ایشان خواهش می‌کنم که از ابراز نظر خصمانه خود داری نمایند، زیرا هدف ما بهبود و یکدلی است نه تخریب و تفریق همدیگر.

  چهاردیوال