با پیچیده شدن اوضاع امنیتی، اجتماعی و اقتصادی کشور تحت زعامت دومین مرد متفکر جعلی جهان* آقای دکترغنی احمد زی و در پشت پرده جناب حامد کرزی مکار**، و همچنان دکتورعبدالله  که در کشمکش قدرت با غنی گیرمانده است، کارکرد های  استخبارات منطقوی و جهانی نیز غامضتر و پیچ و در پیچتر شده می رود.

لطف نموده توجه بفرمایید!

طوریکه مشاهده کردیم بعد از فاجعه ی ۱۱ سپتامبر، استراتیژی محو و نابودی شبکه های تروریستی القاعده - طالبان و مجازات حامیان شان مطرح شد. اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد با صدورقطعنامه های شماره ۱۳۷۳ و ۱۳۶۸ سال ۲۰۰۰ ترسایی در مورد استفاده نظامی برای محو تروریزم القاعده – طالبان و مشروعیت دادن به حضور سنگین و آهنین نیرو های جامعه ی جهانی در افغانستان  به اتفاق آراء رای دادند).بلی ده ها هزار نیروی نظامی به نام  نابودی طالبان به افغانستان هجوم آوردند. اما کرزی بعد از چندی در برابر قطعنامه های شورای امنیت ملل متحد درفش مقاومت فراز کرد و طالبان ( نیروهای نیابتی پاکستان) را برادر خواند. در پشت پرده، جناب دکتر اشرف غنی نیز به حمایت بیدریغ از طالبان پرداخت. و هردو در استحکام موضع  آی اس آی و جنرالان پنجابی قرار گرفتند.

اگر این دو شخصیت شخیص( آقایان کرزی - احمدزی)،  وطنپرست و وفادار و متعهد به آرمان والای مردم مظلوم کشور میبودند، در ابتدا به دستور باداران شان، طالب را دوست و برادر خطاب نمیکردند و در حمایت بیدریغ از ایشان ایستادگی نمیکردند.

 جناب والاشان حامد کرزی در آخرین سفر خویش به کشور شاهی دنمارک، به پرسش جدی ی یک هموطن چنین مواجه شد:

 با وجود جنایات طالبان شما آن ها را چرا برادر خطاب می کنید؟

 عاشق پرسوز پاسخ دادند: "من طالبان را برادر خطاب کرده بودم، حالا هم برادر خطاب می کنم و در آینده نیز خطاب خواهم کرد".

 آنچه مبرهن است همین دوتنِ همتن و هم کیس، با تیم های موظف از خارج بودند که اینهمه درد والام و مصایب را بر گرده ی مردم مان تحمیل کردند. اکنون گپ ها و نگرانی ها به جایی رسیده است  که مردم همه از سقوط ولسوالی ها و ولایات بدست برادران کرزی و دوستان احمدزی نگران اند. اما تصور می شود که بازی های استخباراتی اخیرکرزی و احمدزی را نیز گیچ ساخته است. اوشان از فردای خود مطمین نبوده، عقل خودشان هم برای استحکام و ادامه زعامت  قد نمی دهد واوضاع میهن را سخت بحرانی ساخته اند . اینهمه فشار ها و ساخت و سازش های روانشناسانه و سخت تخنیکی و تجربوی است که دست اندرکاران استخباراتی آن را بکار میبرند.

با این چنین کشتار وفشار های روانی میخواهند  گروهک تروریستی طالبان را(مزدورانیکه  لگامشان بدست خارجی هاو حامیانشان هم مشخص و آشکاراست) بالای مردم بقبولانند.

به آخرین خبری که در شبکه های اطلاع رسانی در مورد یکی ازین  بازی های بغرنج به نشر رسانیده شده است، کارزار استخباراتی خارجی ی اما منطقوی تازه به مشاهده میرسد، نه اینکه گویا اشرف غنی جعلیات «دومین متفکر جهان» بودن؛ خودش را مورد دفاع قرار دهد! *

به خبر توجه فرمایید!

"پشت پرده لغو سفر اشرف غنی به قطر: دو روز قبل از اعلام به تاخیر افتادن سفر اشرف غنی به قطر یکی از سران ارشد مجاهدین نزدیک به ریاست جمهوری گفته است: چند مکتوب متواتر پی هم از طرف دفتر طالبان در قطر برایم مواصلت نموده است که بیایید بر سر موضوع کلان افغانستان باهم مذاکره کنیم. صاحب اصلی این وطن شما مجاهدین و ماهم هستیم و در مکتوب شان تذکر نموده که ما چند کار را قبول نداریم:

یکم- با اشرف غنی هیچ وقت روبرو نمی شویم بخاطر صلح افغانستان. زیرا هویت اسلامی آن پیش ما مشکوک است. به همین خاطر اجازه نمی دهیم که بانمایندگی از دولت مزدور کسی با ما مذاکره کند.

دوم- حکمتیار تنهای خودش است دیگر کسی برایش نمانده می خواهد با سر و صدا و با نمایندگی از امارات امتیاز بگیرد. ما اجازه نمی دهیم برایش.

سوم- داعش می خواهد جایگزین طالبان شود ما اجازه نمی دهیم زیرا داعش دست نشانده یهود و نصارا و بخاطر بد نامی اسلام از طرف آمریکایی ها پرتاب شده است. همین قسم که داعش دشمن شما است دشمن ماهم هست.

چارم- قانون اساسی را نمی پذیریم باید تغییر کند.

پنجم- یک نفر هم از افراد نظامی خارجی در کابل باشد ما سر ساختار یک حکومت فرا ملیتی و ملی به تفاهم نمی رسیم.

از اینجا معلوم می شود قصه طور دیگری است. اصل به تاخیر افتادن سفر رییس حکومت وحدت ملی به کشور قطر بحضور نپذیرفتن برادران ناراضی جناب شان است نه اوضاع بحرانی کشور."

آیا متن پیام هوشدار جدی ای به جناب رئیس جمهور غنی و حامیان منطقوی و غربی آن تلقی نمی شود؟

چنین به نظر میرسد که بعد از افشای متن همین پیام؛ جناب اشرف غنی با دستپاچگی تمام نامه ی هوشداردهنده به نوازشریف نخست وزیر پاکستان گسیل و از وی خواسته است تا در تأمین امنیت افغانستان گام‌های عملی بردارد؛ رئیس جمهور حدود یک ماه برای پاکستان مهلت تعیین کرده تا گام عملی در این راستا بردارد، در غیر آن دریچه‌ی همکاری میان دو کشور بسته خواهد شد. یک منبع حکومت می‌گوید که رئیس جمهور غنی در این نامه هشت خواست را مطرح ساخته است:
۱- صدور یک بیانیهی رسمی از سوی رهبری سیاسی پاکستان برای نکوهش عملیات های طالبان.
۲- دستور رهبری نظامی پاکستان برای جلوگیری از فراهم ساختن پناهگاه به طالبان و عملی شدن این دستور.
 
۳- دستور گسترش پیکار با هراسافگنی با شبکهی حقانی و بازداشت مسئولان حمله‌های هراس‌افگنانه‌ی اخیر در افغانستان.
 
۴- دستور بازداشت خانگی رهبران شورای کویته و شورای پشاور و آغاز پیگرد آنان به علت تهدید کردن کشور دوست.
۵- دستور سپردن تمامی زخمیان جنگها از سوی شفاخانهها به زندانهای امنیتی برای بازداشت و بررسی بیشتر.
 
۶- توافق برای مبادلهی زندانیانی چون ملا برادر با اعضای تحریک طالبان پاکستان.
۷- دستور به کارخانههای تولید مواد کیمیایی برای منع فروش مواد انفجاری به گروههای غیرقانونی و هراسافگن.
۸- ایجاد تفاهمنامه‌ ای که بربنیاد آن عملیات‌های همزمان برای جلوگیری از رفت ‌وآمد اعضای تحریک طالبان پاکستان و تحریک طالبان افغانستان به راه انداخته شود.

آنچه بسیار مهم و بحث برانگیز است، خارجی ها و نوکران شان  تاکنون آن را در هاله ی از ابهام قرار داده اند. به قول جناب آقای وحید وحیداله کارشناس ارشد سازمان ملل متحد در منازعات منطقوی و جهانی که درین اواخر بر ضد دشمنان وطن جانانه و شجیعانه قد برافراشته اند   « نُه گروپ مختلفی از طالبان وجود دارد»، هیچگاهی روشن نشده است که عالی جنابان کرزی -احمدزی طی چندین سال  با کدام یک از نُه گروپ طالبان تروریست میخواهند باب مذاکره و مصالحه را بگشایند و این نیروهای نیابتی استخباراتی ی خارجی را در سیستم سیاسی و نظامی کشور تحمیل و شامل سازند. وقتی با یک گروهک از جمله ی ۹ گروپ طالبان تفاهمی ایجاد شود، پس مشکل هشت گروهک دیگر چه می شود؟

سر انجام این دستپاچه گی ها میرساند که هرگاه مردم کشور هوشیاری و بیداری ضروری خویش را داشته باشند کلیه برنامه های دشمنان در تشریک مساعی با نیروهای مسلح قهرمان، و تمام اقشار وطنپرست به ویژه نیروهای ملی و ترقیخواه و آگاه...متشکل از تمامی ملیت های باهم برادر نقش برآب شده؛ کار نوکران یکطرفه، و کشور از لبه ی پرتگاه هولناک نجات می یابد. فهم اینکه پیروزی مان در وحدت و همبستگی ماست؛ آنقدر ها نبوغ نمیخواهد!

واما با نشست اخیر بی سر و صدا و پنهانی روسیه – چین و هند در دهلی جدید که مسایل امنیت منطقوی به ویژه موضوع افغانستان را مورد بررسی قرار دادند***...آیا در پس پرده ی صدور نامه ی بالا، عنوانی سران مجاهدین!، مثلث نیرومند منطقوی ( روسیه - هند و چین باضافه ی ایران ) قرار خواهد داشت؟

زمان به این پرسش پاسخ خواهد داد.

........................................

*

برای اطلاع و ورود به مدارک جعلی دومین مرد متفکر جهان لطف نموده بالای عنوان زیر کلیک فرمایید:

http://www.vatandar.at/sulamanKabirNoori49.pdf

 **

ذلیل سازی مردم افغانستان با ریش و ریشخند

http://www.ariaye.com/dari8/siasi2/noori11.html

***

اعلام حمایت هند، چین و روسیه به پایان جنگ در افغانستان