من در بسیاری از دستنوشته ها و مقالات پژوهشی  و تحقیقی خویش در مورد عالی‌جنابان محترم  حامد کرزی رییس‌جمهور پیشین  و دکتر غنی احمد زی رییس‌جمهور جان کری، ایشان را با ارایه ی اسناد و مدارک معتبر خاینین ملی خوانده‌ام، و تا کنون هیچ دلیل و مدرکی نیافته‌ام که بر اساس آن‌ها خویشتن را در اشتباه و خطاکار یافته باشم.  اما اکنون می‌خواهم در مورد محترم آقای دکتور عبدالله عبدالله رییس حکومت اجرائیه‌ی همان آقای جان کری هم اسناد و شواهد پیش‌بینی شده‌ای را خدمت هموطنان عزیز ارایه دارم.

جناب محترم اشرف غنی احمدزی حدود سه سال پیش که حرفی در رابطه به انتصاب ایشان به حیث سردمدار قدرت در کشور وجود نداشت، حکم داشتن ریش را از حاکمان اصلی بر خویش حاصل نمودند و به وظیفه نو (رییس روند انتقال مسؤولیت های امنیتی  از نیرو های خارجی به نیرو های کشور) تقرر یافتند و احتمالن برای بار اول در رسانه ها با ریش ظاهر شدند. مگر شعار هایی را که جناب اشرف غنی ریشدار در مورد تجهیز نیروهای امنیتی و به ویژه نیرو های هوایی داده بودند، متاسفانه تا امروز عملی نشد و قوای هوایی یک جت جنگنده را هم از غرب حاصل نکرد.

 گزارش سفارت امریکا در مورد نگرانی از ریش، من را منهمک به خود ساخت که صاحبان ریش گویا حاکمیت قدرت  در امریکا را دران زمان هراسان ساخته بود. و من در مورد یک مقاله ی پژوهشی و تحقیقی نوشتم  و عکسی از محترم غنی احمدزی را بصورت ویژه برای این نبشته تهیه کردم که شما برای مطالعه ی آن مقاله می توانید بالای لینک زیر کلیک نمایید.

ذلیل سازی مردم افغانستان با ریش و ریشخند

 و همچنان اسناد و مدارک در مورد جعلی بودن سند و غوغای "دومین مرد متفکر دنیا" بودن ایشان تقدیم هموطنان و همزبانان کردم.

برای مطالعه ی آن بالای لینک زیر کلیک نمایید!

http://www.vatandar.at/sulamanKabirNoori49.pdf

وهمچنان در مورد عالی جناب حامد کرزی.

برای مطالعه ی صرف سه مقاله، بالای لینک های زیر کلیک فرمایید

  رییس‌جمهور کرزی ملعبه ای در دست سازمان های جاسوسی!؟

http://www.vatandar.at/SulaimanKabirNoori64.htm

 راز های مخوف پس پرده ی صلح طلبی با پاکستان و مزدروانش

رئیس جمهور کرزی به مزدوری خویش  اعتراف کرد.

آنچه برایم جالب مینماید، جناب دکتور عبدالله عبدالله را در سالهای بعدا 1992، از نزدیک ملاقات کرده ام. در دفتر کاری خودم، در مدیریت چهارم سیاسی وزارت امور خارجه ی افغانستنان.

زمانیکه من مسؤولیت سفارت انگلستان را در وزارت امور خارجه عهده دار بودم، دران زمان جناب احمد ولی مسعود مسولیت سفارت افغانستان در لندن را عهده دار بودند. و به مناسبت کاری با من رابطه تامین می کردند. آنچه بسیار جالب بود، گزارش های سیاسی را که در هر سه ماه از سفارت ها مواصلت می کرد، به امر وزیر خارجه آقای لفرایی، برای من تسلیم نمی کردند( این که ماموراز دوران زمامداری حاکمیت ح.د.خ.ا یا حزب وطن بودم). وقتی موضوع را برای آقای احمد ولی مسعود تذکر دادم، وعده سپردند که منبعد یک کاپی از گزارش های سیاسی را از طریق پرواز های آریانا مستقیم و راسا برای من بفرستند که این وعده خویش را عملی هم کردند. آقای احمد ولی مسعود یکی دوبار، یکجا با جناب دکتور عبدالله نیزدر دفترحضور  یافتند که در بحث ها، آقای عبدالله را آدم تیز هوش، فهیم و بسیار روشن دریافته بودم، که این برداشت برایم محیرالعقول بود. اما از آن دکتور عبدالله عبدالله، تا عبدالله ی امروز، ببینیم چه تغییرات ملموس در احساس مردم دوستی و وطنپرستی ی ایشان پدید آمده است. مثبت و یا منفی؟

جناب آقای دکتور عبدالله موظف شده اند که در جلسه ی سالانه ی  مجمع عمومی سازمان ملل متحد یا (Assembly United Nations General) به نمایندگی از مقام علیای دولت افغانستان شرکت نمایند.

این ماموریت به چه معنی است و چه وظایف را باید انجام بدهد؟

کمترین توجه و تحلیل و دقت در اوضاع و گرفتاری های کشور حکم میکند که جناب دکتور عبدالله باید درد و ناله و ماتم افغانستان را درین اسامبلی عمومی فریاد زنند!

- آقای عبدالله از شورای امنیت موسسه ملل متحد بخواهند که پیامد صدور قطعنامه های خویش را که در سال 2001 در مورد محو تروریزم و مجازات حامیان شان اصدار یافته بود، به جلسه مجمع و به جهانیان اعلام دارند. زیرا پس از گذشت 15 سال تروریزم نی تنها محو نشده، بل در سطح منطقه و پهنه جهانی نیرومند گردیده و گسترش بی سابقه یافته است.

- دکتورعبدالله باید فریاد برآورد که با حضور خارجی ها، افغانستان به بزرگترین کشور کشت، تولید و ترافیک و قاچاق مواد مخدر تبدیل شد. و امروز صرف در درون کشور ما بیش از سه ملیون معتاد را به ارمغان آورده است.

- دکتور عبدالله باید تمامی اسناد ریاست امنیت ملی را  مبنی بر صدور هراس افگنان و تروریستان که به وسیله سازمان جهنمی آی آیس ای پاکستان در داخل افغانستان، به شرکت کنندگان جلسه جهانی ارایه دارند.

- دکتور عبدالله از تجاوز آشکار پاکستان به خاک افغانستان باید به حاضرین  جلسه مجمع عمومی سایر اسناد و مدارک 14 ساله و بلکه 35 ساله را ارایه نمایند.

- دکتور عبدالله از اشغال اراضی افغانستان توسط نظامیان پاکستان به نماینده های بیش از دوصد کشور جهان معلومات مستند ارایه دارد.

- اسناد باشگاه ها و مراکز تربیه تروریزم در پاکستان و تمویل و تسلیح و تجهیز آنان توسط شیوخ وهابی و پادگان های پطرو دالری باید به وسیله جناب دوکتور عبدالله افشا شود.

- پاکستان به حیث حامی تروریزم بین المللی، رسمن از جانب ایشان درین مجمع عمومی طوری اعلام گردد و شناختانده شود که دیگر محل اما و اگر در سطح جهان باقی نماند.

- مهمترین اظهارات جنرال درانی طی مصاحبه ی اخیر با تلویزیون الجزیره در رابطه به حمایت از تروریستان و تروریزم بر ضد منافع غرب و افغانستان باید به شرکت کنندگان جلسه اظهار و توضیح گردد و با  اوتلاین های مسند چاپی به حاضرین توزیع گردد.

این هم اظهارات آقای درانی رییس پیشین سازمان  جهنمی آی ایس آی که درین ویدیو بیشرمانه از تروریزم طالبانی دفاع نموده است. برای تماشای ویدیو لطف فرموده بالای لینک زیر کلیک فرمایید:

http://homayun.org/?p=59376

 - از همه شرکت کنندگان خواسته شود تا پاکستان را با مجازات و تعزیرات اقتصادی و سیاسی تهدید نمایند و در مورد قطعنامه ای را صادر نمایند.

- آقای عبدالله باید سایر تمویل کنندگان منطقه یی و بین المللی تروریزم طالبانی و داعشی را به افشاء گیرند!

این است معیار مردم دوستی و وطنپرستی دکتور عبدالله در ماموریت خطیر که پیش رو دارد؛ گمان میرود که جناب اشرف غنی علی الظاهر به بهانه مریضی و مصروفیت از حضور درین جلسه جهانی به خاطری طفره رفته است که می بایست به انجام چنین مسئولیت تن میداد. ولی نتوانست و نخواست و حتی ترجیح داد تا اگر عبدالله بدینگونه منفعت دیپلوماتیکی هم ببرد؛ آنقدر ها اهمیت ندارد؛ همان بهتر که دوستان و برادران پاکستانی و شوونیست های وطنی را نرنجاند.

این است که دکتور عبدالله تصادفن و جبرا رئیس هیات افغانستان در اجلاس سالانه ملل متحد گردیده است؛ او باید از این فرصت به خواست مردم و حکم زمان استقاده نماید؛ در غیر آن خاین ملی محسوب می شود.