فراخوان و درود خدمت همه آزاداندیشان، به‌خصوص نیروهای ملی، دموکرات، ترقی‌خواه و رزمندگان نهضت‌های چهار دهه اخیر.

 

قسمی که به شما بزرگان بهتر معلوم است متأسفانه هرروز یک‌تن از شما نسل انقلابی، زحمتکش، مبارز راه انسان از این دنیا رخت سفر می‌بندد و به ابدیت می‌پیوندد، باوجود که در کشور ما اعم از جوانان، کهن‌سالان و زنان هرروز قربانی می‌گیرند، اما مرگ بی‌رحم در این روزها پیر و جوان را نمی‌شناسد، کسی در جاده و کسی در خانه، عده‌یی در دفاع از سنگر جان‌های شیرین خود را از دست می‌دهند، اصل مطلب اینکه بدبختانه نسل مبارز گذشته و میهن‌دوست وطن سن شان رو به کهولت رسیده و طبیعی هم است، زمانی سن انسان بالا می‌روند یک روز استهلاک می‌شوند و از این دنیا سفر ابدی می‌نمایند، بنابراین لازم است شما بزرگان از خود برای نسل‌های آینده میراث خوبی بجا بگزارند تا نسل‌های آینده به وجه احسن و سهل از آن مستفید شوند، خواهش من از شما بزرگان اینست که با تذکر نکات بالا لطف نموده برای تحقق چنین آرمان‌های انسانی و خدمت به وطن از شکر رنجی‌ها و اختلافات کوچک دست‌بردارید، بیشتر و بیشتر جهت انسجام خود گام بردارید تا زمانی که یک کتله بزرگ نشوید به‌تنهایی آن‌چنان تأثیر که در سیاست داشته باشید، ندارید، درست که جوانان آینده‌سازان این کشورند اما با تأسف فراوان در بین جوانان امروزی عده‌یی محدود را خواهید یافت که مانند شما، بدون امتیاز مالی این راه انسانی را ادامه بدهند، زمانی شما مبارزه می‌نمودید برای تان صرف یک سخن مطرح بود آن خوشبختی انسان و بدون امتیاز پولی، صادقانه می رزمیدید، اکنون شما، اطلاع دارید با تأسف نظام سرمایه داری همه را، به‌خصوص نسل نو را چنان پول پرست ساخته که شماری حرف بدون پول را گوش نمی‌دهند و اکثریت جوانان امروز، یک روز مبارز آتشین می‌شوند، ولی زمانی که صد دالر برایش داده شود دیگر به واقعیت امر در سازمان که بود علاقه چندان نشان نمی‌دهد، لطف نموده، شما یک جنبش بزرگ را تشکیل دهید تا بعد از شما در تاریخ ماندگار بماند و جوانان دلسوز به کشور آن راه را تعقیب نمایند، صادقانه می‌گویم بدون تشکل قوی شما، باوجود که من خود از جمع جوانان هستم به اکثریت جوانان کنونی در امر مبارزه صادقانه باورمند نیستم، هر گاه کسانی که زنده هستید فرصت را از دست بدهید با تأسف روزانه یکی پی دیگر از این دنیا می‌روید، نزد تاریخ و نسل‌های بعدی مقصر خواهید بود و در آینده بعد از شما چنین نهضت‌های آزاد اندیش نخواهند داشت.

 

در آخر هرگاه این متن ناچیز بنده سبب مأیوسی و آزرده شدن عده‌یی شما بزرگان شده باشد معذورم، من حیث یک جوان درد دل ملت را برایتان پیشکش نمودم، برای تان صحت و سلامت، طول عمر و موفقیت بیشتر در راه مبارزه برای تأمین حقوق انسانی تمنا دارم.