یاوه گویی ارگ نشینان

 وطن را داده اند این ها به خواری  

 نه عذری میکنند نه شرم ساری

 ببین با این همه جرم و جنایت  

 هنوز یاوه گویی، دیده درایی.

 

ارگ چه می گوید؟

 ریاست جمهوری تنش های برخاسته بین این دو رهبر را سوء تفاهم میداند و می گوید که تمام مشکلات بین جنرال دوستم و رییس جمهور غنی حل شده است؛ اما سخنگوی جنرال دوستم می گوید تاکنون دو رهبر تنها یک تماس تلفونی داشته اند و اختلاف ها هنوز هم پا برجاست.

 

راه بیرون رفت ازتنشهای کنونی

 جنبش م.ا.ا- وترکتباران میگویند- اگر امریكا، ناتو و اشرف غنى خواهان بقاى نظام و حكومت اند در پهلوى پاسخ مثبت به خواسته هاى ما و حل بنیادى بحران مجبور است طراحان ترور فرد شماره دوم كشور در ولسوالى غورماچ فاریاب هر یك محمد حنیف اتمر و معصوم ستانكزى را تسلیم تصمیم جنرال دوستم نماید. حنیف اتمر با اتهام اختلاس ١٥٠ میلیون دالر علیه اشرف غنى و انگلیس ها با تهدید قطع همكارى پاسخ دادند ولى شاید این كار با منافع انگلیس در تضاد است ما و دوستان بین المللى ما كه باهم منافع مشترك داریم از تحركات انگلیس ها با عناصر داخلى با حادثه سازى از ادعاى كاذب ایشچی و حمله تبلیغاتى شان ناراض هستیم و بدون پاسخ نخواهیم گذاشت. بازى محار سازى "اتحاد شمال" با استفاده ازعناصر خود خواه و غرق در فساد مانند عطا محمد نور و انتقال تروریستان داعش به شمال به منظور تهدید روسیه و كشورهاى مشتركالمنافع بیشتر باعث محار شدن امریكا و ناتو خواهد گردید ...

 

جنرال دوستم، نگران نباشید

 ماکابل آمده ایم، نه برای تضعیف حکومت بل برای مشروعیت بخشیدن و مستحکم نمودند پایه های لرزان حکومت؛ و دفع توطئه ها و دسایس... حکومت فعلی حاصل بخشی از زحمات و نتیجه عرق ریزی مردم باغیرت شمال و شمال شرق میباشد. مردم سربلند و با وقار کابل و نماینده گان معزز مجلس سنا! شما از هروقت بیشتر مصمم تر و مطمین تر باشید... حکومت را خود ساخته ایم و بهرحال تا آخر خط همراهی خواهیم کرد... مگر حلقه های مزدور و فروخته شده ی داخلی با تبانی باداران خارجی شان آب را گل آلود نموده و در پی ماهی گیری نباشند...

 

باید گفت که: جنرال دوستم میراث از امپراتوران تورکان جهان نظیر امیر تیمور جهان گشا، ظهیرالدین محمد بابر، سلطان حسین بایقرا، سلطان محمود غزنوی و دیگران... بوده، بنابراین شاهانه زیستن و شاهانه صف بستن خصلت دیرینه تورکان جهان اند...

 

به سخنان عطامحمد نوراعتنا نمی کنیم

  دفترمعاون اول ریاست جمهوری، در صحبت با صدای امریکا خواستار توضیح در این مورد شد. ما میخواهیم ارگ به ادعاهای نور در مورد مذاکراتی که در آن به او پست معاونیت اول پیشنهاد شده است، توضیح بدهد. ما با شدیدترین الفاظ چنین ادعاها را تقبیح میکنیم و در مورد آن ابراز انزجار مینماییم. به پیشنهادی که به سرپرست ولایت بلخ شده اعتنایی ندارند. به پیشنهادی که به او در مورد معاونیت اول شده، هیچ اعتنا و بهایی قایل نیستیم، چرا که لقمۀ بسیار بزرکتر از دهان عطا محمد نور وحامیان جدیدش میباشد. ما خواستار روشن شدن دلایل مبدل شدن معاونیت اول ریاست جمهوری به جزیرهی در درون حاکمیت میباشیم. جنرال دوستم یک شخص واحد نیست.

 

اما ارگ میگوید: ازآدرس ارگ ریاست جمهوری درمورد کرسی معاونیت اول ریاست جمهوری صحبت صورت نگرفته و مطرح بحث نیست.

 

عطا محمد نورومعاونیت اول ریاست جمهوری!

عطا محمد نور، سرپرست ولایت بلخ می‌گوید که مقام‌هایی درکابل به او پیشنهاد داده‌اند که در صورت کنار رفتن ژدن عبدالرشید دوستم، معاون اول ریاست جمهوری، می‌تواند جایگزین او شود.
ما به پیشنهادی که به او در مورد معاونیت اول شده است هیچ اعتنا و بهایی قایل نیستیم چرا که این لقمه بسیار بزرگتر از دهان عطا محمد نور و حامیان جدیدش میباشد و این یاوه‌ سرایی‌ها و بزرگنمایی افترای احمد ایشچی، باعث نمی ‌شود که ما از مواضع قبلی خود که همانا تاکید بر تحقیق در مورد سوء قصد به جان رهبر ترکتباران افغانستان و معاون اول ریاست جمهوری در غورماچ و موارد دیگر، عقب بنشینیم.

 

کنگره حزب جنبش و جرگه اقوام تركتباردرکابل

 عنقریب چهارمین گنگره حزب جنبش ملى و به تعقیب آن جرگه اقوام تركتبار بخاطر تصمیم در مورد آینده سیاسى شان در كابل برگزار میگردد. اجنداى كنگره حزب جنبش و جرگه اقوام تركتبار سلب اعتماد و حمایت از نظام فعلى و رئیس جمهور اشرف غنى و در ضمن تغییر نظام به فدرالى است. در صورت عدم حمایت امریكا و ناتو از تصمیم پانزده میلیون تركتبار و ادامه حمایت از انحصارگرى امور سیاسى توسط قوم خاص گزینه بعدى ما اعلان خود مختارى است.
ما بزرگتر از پیچیدن در "میده بازى" ها هستیم!

 با هیچ جناح خارجى و داخلى خصومت نداریم هرگه به تصمیم مردم و منافع مردم ما احترام گذاشت دوست ما است!

 اگر امریكا و ناتو سپانسر عقده گشایى و انحصار قوم خاص است ماهم مجبور هستیم از منافع رقباى منطقوى امریكا و ناتو بنفع دوستان و حامیان بین المللى ما كه منافع مشترك داریم دفاع نمائیم

!

 بهره برداری ازایشچی؟

 ماجرای احمد ایشچی بهترین زمینه را برای حکومت و تیم او از یک طرف و برخی منابع غربی که روسیه را رقیب جدی خود می انگارند از سوی دیگر به وجود آورد.

 به قول معروف چاقوی حکومت افغانستان از یک طرف و منابع غربی از سوی دیگر دسته پیدا کرد تا به قطع ریشه های دوستم بپردازند. تلویزیون طلوع، که عنوان یک رسانه ی پروژه ای نام گرفته و در بدل پول هر تبلیغ غیر اخلاقی را مرتکب می شود، این پروژه را روی دست گرفت؛ و باعث شد که احمد ایشچی با مظلوم نمایی به کابل بیاید و اتهام نزدیکی او به طالبان به فراموشی سپرده شود و یک چهره معصوم و بی گناهی از او ترسیم گردد.

 هم جناح هایی از حکومت افغانستان در رثای او گریه کنند همه رسانه های غربی اشک تمساح بریزند! حال ایشچی همان آدم معصوم و بیگناهی است که توسط شخصی به نام دوستم مورد تجاوز قرار گرفته است!

 خواست های این سناریو برای حکومت افغانستان: از آنجایی که این سناریو برای کثیری از مردم افغانستان قابل باور نیست، تلویزیون طلوع گام های دیگری برداشت و اعلام کرد که ایشچی برای معاینه به بگرام می رود تا تجاوز دوستم بر او آشکار و مشخص شود، کسانی که این معاینه را انجام می دهند نیروهای امریکایی مستقر در بگرام هستند! این جا پرده دیگر از این سناریو آغاز می شود بسیاری از خود می پرسند که امریکایی ها در کجای این پروژه قرار دارند؟ به ظاهر این گونه معلوم می شود که امریکایی ها برای حقوق بشر در این پروژه حضور یافته اند و می خواهند ناقضان به اصطلاح حقوق بشر را به جزای عمل شان برسانند؟ اما واقعیت چیزی دیگری است، تاریخ نشان داده است تا وقتی منافع امریکایی ایجاب نکند آن کشور هیچگاه برای حقوق بشر تره هم خرد نمی کند.

 

درفرجام کیها سود می برند؟

بنابراین در این سناریو تلویزیون طلوع، مقام های حکومت و مقام های امریکا در صف واحد قرار گرفته هر کس بر اساس منافع خود تلاش می ورزند. تلویزیون طلوع به پوشش رسانه ای این پروژه پرداخته و توسط این دو نیرو پشتیبانی لوژیستکی می شود. حکومت عمده ترین منتقد رسمی – دولتی را از پیش پای خود بر می دارد و امریکا و غرب زمینه انتقال گروه داعش را در شمال کشور فراهم می کند. ختم این پروژه نیز به این سادگی نیست، که هر چه تلویزیون طلوع گفت و حکومت از آن پشتیبانی کرد مورد تایید مردم نیز قرار گیرد.

 این پروژه برای امریکا برای مقابله با روسیه از اهمیت بسیاری برخوردار، برای حکومت افغانستان می تواند سودمند باشد؛ زیرا دوستم تنها کسی است که ازبک ها را توانسته است به گرد خود فراهم آورد. رفتن دوستم یا بد نامی او سبب پراکندگی ازبک ها می شود، دیگر کسی که به عنوان حقوق اقلیت ازبک بتواند قد علم کند به این آسانی نخواهد حکومتی که خود را برادر بزرگ تر میداند خواهد توانست به آسانی تصمیم گیر نهایی باشد.

 برای امریکایی ها نیز این پروژه سود بخش است؛ زیرا مستقر کردن نیروهای داعش در مرزهای روسیه و درگیر کردن آن کشور با داعش می تواند سبب کندی عمل روسیه در خاک سوریه باشد که دست امریکایی ها را در شکل دادن آینده سوریه بازتر می کند.

 

چرا توطیه ایشچی اتفاق افتید؟

 تنها علتی که ایشچی را وادار کرده است که به طرفداری از طالبان لب بگشاید، رقابت ها، ضدیت ها و حسادت هایی بوده که او با شخص جنرال داشته است. یکی از انگیزه های حسادت او با دوستم آنست که بعد از شکست حکومت نجیب، نام و آوازه دوستم تمام دنیا را تسخیر کرد، او به عنوان یک فرد ملی و میهن پرست شهرت جهانی یافت، این لقب و عنوانی بود که او را محبوب مردم قرار داد و هم به او مصؤنیت بخشید؛ اما این عنوان فراگیرهیچگاه به احمد ایشچی و سایرهم قطاران جنرال داده نشد. این عقده های حقارت می تواند مبنای مخالفت با جنرال باشد، برای این که این رقیب دیرینه را واداشته باشد تا هر نوع اتهامی را به او وارد آورد تا از چشم مردم بی اندازد.

 کسانی که بدون پشت صحنه ها این ماجرا را تحلیل می کنند یا بی خبراند یا آگاهانه به نام آزادی و آزادی رسانه ها، تلاشی در جهت رسیدن اهداف صرف مادی خود هستند.

 

عوامل بیرونی دسیسه برجنرال دوستم

 با قطب بندی های جدید بین المللی و رو در روی قرار گرفتن قدرت های جهانی، مثل روسیه و کشورهای غربی، پشت صحنه های دیگری شکل گرفت که می تواند از علت های بسیار مهم دیگری باشد که به عنوان شکل دهنده این ماجرا مورد توجه قرار گیرد؟

 این که حکومت های غربی طرفدار حقوق بشر باشند و با این ایده به اتهام های وارد آمده بر جنرال دوستم نگریسته شود سخن مضحکی بیش نیست، هرانسان آزاد اندیشی می داند که حقوق بشر در روزگار کنونی بیش از یک ابزار سیاسی در دست حکومت گران غربی نیست. وقتی بیش از ده سفیر کشورهای غربی از احمد ایشچی پشتیبانی می کنند و از حکومت می خواهند که این ماجرا را پی گیری کنند، نشان می دهد که جهت گیری های سیاسی و نزدیکی دوستم به روسیه از مبناهای اساسی فشارهای سیاسی غربی ها بر جنرال دوستم است. غربی ها برای ضربه زدن به روسیه کمر بسته اند؛ زیرا روسیه ابتکار عمل غربی ها را در سوریه ستانده و در موضع انفعال قرار داده است. چنانچه غربی ها در سمت و سو بخشیدن آینده سوریه در مواضع واکنشی قرار داده است.
بنابراین ضربه بر روسیه نیامند زمینه سازی ابتدایی است، این زمینه ایجاد نمی شد مگر این که موانع اولیه از راه سیاست های غربی در منطقه برداشته شود، وجود و حضور دوستم در شمال افغانستان و در مرزهای روسیه یکی از موانع مهم است. حضور داعش در افغانستان جنرال را وادار به واکنش خواهد کرد، او برای دفاع از مردم خویش دست به اقدام خواهد زد که این اقدام احتمالی جنرال می تواند مانع مهم در راه رسیدن داعش به مرزهای روسیه باشد.

 

کسی را که خدا میزند

 اتهام دور از واقعیت، آیا احمد ایشچی بعد از این میتواند با همین آبرو ریزی زندگی نماید؟

 پسرش بعد از رهائی پدرش، در صفحه فیسبوکش نوشته بود که پدرش آبرومندانه به خانه برگشت، حالا پسران و فامیلش چگونه میتوانند با این شرمساری که پدر شان بالای خود از طریق رسانه ها تهمت ... کرده است در میان مردم و محل شان زندگی نمایند؟ کسی را که خدا میزند همین احمد ایشچی است رسوا یی عام گردید.

 میگویند چوب خدا صدا ندارد. یقینآ چنین است.

 پسران، خانواده وخویش وقومش بعدازین هرجا که بروند نام ایشچی (...)

 با ایشان ضمیمه است.

 

جنرال دوستم وتوطئه رقیبان

 شبکه SGT امریکا در پژوهش خود در مورد جنرال عبدالرشید دوستم نشان میدهد که جنرال دوستم از توطءه رقیبان سیاسی خود انرژی میگیرد پژوهش نشان میدهد هر باریکه توطءه علیه جنرال دوستم راه اندازی میگردد جنرال پیش از قبل قوی تر و پر انرژی تر میگردد و در حمایت مردم از جنرال دوستم افزوده میشود همچنان می افزاید جنرال دوستم توطیه رقیبان سیاسی خود را یک گام به پیشرفت خود میداند.

 

 چهارمین کنگره جنبش م. ا. ا.

 جنبش ملی اسلامی در عمر سیاسی خود افتخار و نقش أساسی را در رویداد های بزرگ، در پیشنه خود دارد. قرار است این حزب برای انسجام قوی و قدرتمند، چهارمین كنگره خود را برگزار نماید.
بتعداد ١٥٠١ نماینده منتخب از ٣٤ ولایت اعضای چهارمین مجمع عمومی (كنگره) حزب میباشند.
جنبش، منحیث دموكرات ترین حزب زمینه را برای كاندیداتوری و انتخاب اعضای خود، بحیث نماینده گان كنگره در ولایات و اولسوالی ها مهیأ ساخته است. عنقریب در مراكز ولایات و در اولسوالیها (در صورت دوری اولسوالیها از مركز ولایت) كنفرانسهای حزبی تدویر میابد. هیچگونه محدویتی برای اشتراك اعضا وجود ندارد.