حقیقت، استاد صباح: پروژه تاپی محفلی شد و آرزو داریم عملی شود

فریاد کشیدم سال‌ها مشکل آنجاست

 دردست لب هزار گفتنی، رهاست

 فهمید که جایی ست پر از دور، پر از ...

 فهمید که جایی ست، نفهمید کجاست.

 پروژه تاپی پروژه‌یست که تا اینجا مشکلات و پرابلم های زیادی برای افغانستان خلق نموده است و غنی این را ابتکار خود و شکم گنده ارگ (شاه مرتضوی) این پروژه را از ابتکارات غنی دانست. اگر کمی به عقب برگردیم تاپی و مسیر آسیایی میانه - خالق طالبان در افغانستان و پروژه‌ی بزرگ مافیایی بین‌المللی از افغانستان، پاکستان، ترکمنستان، هند تا آمریکا و شرکت‌های بزرگ جهانی و سلاح گیری تروریزم، دویدن‌های جت گونه حامد کرزی و وحشت آفرینی حکومت وحشت ملی است. خیلی‌های دیگر چون روسیه، عربستان، ایران و شرکت‌های دیگر هنوز حرف‌های گفتنی خویش را نگفته‌اند و غنی در هر تصمیم عجولانه وکودکانه اقدام می کند وبعد ازگو...چهارزانو می شنید...

 به قولی - شهنامه را پایانش خوش است...

 منتظریم این پروژه که تا هنوزدرسخنرانی ومحفل بیرق های کوناگون است بدون درد سرعملی شود.

 دوباره می سازمت وطن!

 اگر چه با خشت جان خویش

 ستون به سقف تو می زنم،

 اگر چه با استخوان خویش...(سیمین بهبانی)

 پروژه تاپی مجموعی لوله گاز تاپی یک هزار و هشت صد و چهارده کیلومتر است و این لوله، گاز ترکمنستان را از طریق افغانستان به پاکستان و هند انتقال می‌دهد.

 این لوله از ولایت‌های هرات، فراه، نیمروز، هلمند و کندهار می‌گذرد و هشت صد و شانزده کیلومتر از مجموع یک هزار و هشت صد و چهارده کیلومتر آن در خاک افغانستان کشیده می‌شود

 در افغانستان، لوله گاز تاپی در امتداد جاده شاهراه هرات – کندهار کشیده می‌شود و پس از آن از کویته و ملتان پاکستان می‌گذرد و در نهایت به شهر فزیلکا در هند می‌رسد

 هزینه مجموعی این پروژه بیست و دو میلیارد و پنج صد میلیون دالر می‌باشد

 گفته می شود این پروژه تا سال ۲۰۱۹ تکمیل خواهد شد

 این پروژه توسط چند کمپنی از افغانستان و ترکمنستان به شمول تصدی گاز افغانستان، کمپنی دولتی گاز ترکمنستان و دو کمپنی خصوصی از افغانستان تطبیق می‌شود

 اگراین پروژه به بهره برداری برسد، سالانه افغانستان گذشته از گرفتن گازکافی از این پروژه، بیش از چهار صد میلیون دالر حق ترانزیت گازبدست خواهند آورد.

 سهم افغانستان از گاز این پروژه، در ده سال دوم به یک میلیارد متر مکعب و در ده سال سوم پس از تکمیل پروژه، به یک اعشاریه پنج میلیارد متر مکعب گاز خواهد می‌رسد

 آمارهای نخستین نشان می دهند که با بهره برداری از این پروژه، سالانه ۳۳ میلیارد متر مکعب گاز ترکمنستان به افغانستان، پاکستان وهند خواهند رسید.

 پروژه‌های دیگری که در کنار پروژه تاپی عملی می‌شوند

 اکنون پروژه تاپی یک پروژه واحد نبوده، بلکه چندین پروژه دیگر نیز در امتداد این لوله گاز عملی خواهند شد یکی از این پروژه‌ها، پروژه انتقال برق ۵۰۰ کیلووات ترکمنستان، افغانستان و پاکستان است که برق ترکمنستان را به پاکستان از طریق افغانستان انتقال خواهد داد

 سالانه تا ۱۱۰ میلیون دالرحق ترانزیت از انتقال برق ترکمنستان به پاکستان به دست خواهد آورد و سه سب‌-استیشن برق در ولایت‌های هرات، فراه و کندهار ساخته خواهند شد

 به اضافه انتقال برق، کیبل فایبرنوری نیز در منطقه کشیده خواهد شد و کشورهای همسایه را با هم وصل خواهد کرد پروژه دیگری که در امتداد لوله گاز پروژه تاپی عملی خواهد شد، خط آهنی است که پاکستان و ترکمنستان را از طریق افغانستان با هم وصل می‌کند

 در همین حال، خط آهن بندر تورغندی افغانستان به درازای ۱۳ کیلومتر با هزینه بیش از ده میلیون دالرتوسط کشور ترکمنستان بازسازی خواهد شد

 

طالبان وپروژه تاپی

 طالبان طالبان در واکنش به آغاز افتتاحیه پروژه تاپی دراعلامیه ای آورده است
رژیم فاسد کابل چون در فساد مالی و فریبکاری رکورد جهانی دارد و هیچ پروژه مهمی را بدون فساد مالی و فریب کاری به تکمیل نرسانیده است در این پروژه نیز حتما دست به فساد گسترده مالی می زند، لهذا اگر در جریان تطبیق این روژه برای امارت اسلامی افغانستان ثابت گردد که مقامات رژیم دست به فساد مالی و فریبکاری می زنند و حق مردم را تلف می کنند امارت اسلامی افغانستان جلو آن فساد را می گیرد و از طرف های ذی دخل نیز امیدوار است که در این مورد جداً توجه بکنند تا این پروژه مهم ملی با تاخیر و مشکلی مواجه نشود.

 پروژهء تاپی چون خالصتاً یک پروژه صنعتی و اقتصادی است که هیچگونه فایده اقتصادی یا نظامی به امریکایی های اشغالگر ندارد، امکان دارد امریکایی ها همچون پروژه مس عینک در راه تطبیق این پروژه نیز بگونه غیرمستقیم مزاحمت ایجاد بکنند، قرارداد استخراج معدن مس عینک در سال 2008 با یک شرکت چینایی MCC امضا شد و لیکن کارعملی آن تا هنوز به تعویق افتاده است، تاپی پس از مس عینک دومین پروژه مهمی است که در واقعیت در پیشرفت اقتصادی افغان ها نقش زیادی خواهد داشت و امریکایی ها پروژه را که به فایده افغان ها باشد به هیچ دلیلی تحمل نمی توانند، لهذا امارت اسلامی افغانستان به استثنای از رژیم کابل به دیگر طرف های این پروژه پیشنهاد می کند که از سازمان ملل و یا کدام سازمان معتبر جهانی تضمین مصوونیت این پروژه را بگیرند تا مبادا امریکایی ها برای تخریب این پروژه دست بکار شوند و گرنه بعید نیست که این پروژه نیز همچون پروژه مس عینک به سبب مزاحمت امریکایی ها با مشکلات رو به رو شود.
طالبان بازسازی و احیا زیر بناهای اقتصادی کشور را مسوولیت خود می داند و در این راستا از شرکت‌های بین‌المللی عمرانی می خواهد با افغان ها همکاری بکنند امارت اسلامی افغانستان از هیچگونه همکاری با آن ها دریغ نمی کند. (استفاده ازسرویسهای خبری)