حقیقت، استاد صباح: رستاخیز شمال با یک جرقه آتش می‌گیرد

توصیه نامه برای اشرف غنی احمدزی، حنیف اتمر و معصوم استانکزی

 

شجاعت، ایستاده‌گی، پایمردی، استقامت، حق طلبی، داد خواهی، انسجام و مردانگی قیام کننده‌گان

 

در زیر آفتاب سوزانی دشت‌های بی‌آب و بکر حیرتان،

 

 جاده‌های سوزنده و تنور گونه مزار شریف،

 

روزهای گرسنگی و شب‌های بی‌خوابی در بندر آقینه و جاده‌های دور و دراز اندخوی،

 

 یورش‌های منسجم وهم آهنگ مردم شبرغان،

 

کفن پوشانی جان گذشته باعزت سرپل،

 

 اعتراض کننده‌گان غیور و سربلند فاریابی‌ها،

 

مقاومت بی نذیر تخاریان آگاه و آزاده،

 

دژتسخیرناپذیر رستم و سهراب و مردم صف شکن سمنگان با قلب آگنده از مهر و محبت نسبت به رهبر جنبش و جنبش م اا – همچون تخت رستم ثابت قدم و استوار در برابر فاشیزم و قبیله ایستاده اند و هر لحظه آماده قربانی اند.

 

آماده گی هراتیان این کانون علم و آدب و خانه امیر شیرعلی نوایی و عبدالرحمان جامی و خواجه عبدالله انصاری وهروی ها بخاطر تامین عدالت اجتماعی و برادری و برابری.

 

رستاخیز حق طلبانه مردم بغلان – بدخشان – کابل و... را دست کم نگرید که این قیام خانه برانداز می شود.

 

اما من به مثابه یک روشنفکر بی طرف و نویسنده حقیت نگر- به تیم ارگ و بخصوص به غنی احمدزی، حنیف اتمر و معصوم استانکزی توصیه می کنم با آتش بازی نکنید و این قیام با یک چشم زدن به آتش تبدیل می شود و در آنصورت خشک و تر می سوزد.

 

وقت دارید و به مردم مراجع کنید و برای علاج چاره بی اندیشید و گرنه هیچ نیروی مزدوری نمی تواند جلو این خروش مردم را بگیرد. اختیار با شماست.

 

شما آقایان از خشم مردم و از قضاوت بی رحمانه تاریخ و از داوری های فردا بترسید و اکنون نیز از این همه غوغاها و جبهه گیری ها بشرمید و وطن ما را به پارچه ها تقسیم نکنید.

 

با حرمت (صباح)