گام به گام با حقایق

افغانستان کشوری که در آن پشتون- تاجیك- هزاره- ازبک- ترکمن- قزلباش- جوگی- طاهری-  گوارباتی- شادی باز- براهوایی-گوجر-تیرابی-تایمنی- عرب- شیخ محمدی- مونجانی- موری- مغول-  سیگ-زوری-قرغیز-یهودی- شیغنانی-اشکاشمی- جت- قپچاق- سنگلیچی-قارلیق- تیموری- پیکراغ - میش مست-روشانی- فارسی- فیروز کوهی- پاراچی- قزاق- واخی-غوربت جمشیدی-ایماق-وانگ والا- ملیکی- نورستانی-ارموری-بلوچ-جلالی-تاتار-کوتانا-هندو، زنده گی باهمی و همیاری و همکاری ملی داشتند و طی این چند سال نسبت خیانت‌ها و روزگذرانی‌ها تا حدودی این همبستگی وطنی و ملی خدشه دار گردیده آینده امیدواریم باکاری وطنخواهانه زمامداران، این همیاری ملی روندی اصلی‌اش را بپیماید.

شیره را از دانه انگور سرقت می‌کنند

شهد را از لانه‌ی زنبور سرقت می‌کنند

دست زدم برسرلنگی ام سرجایش نبود

سارقان لعنتی این طور سرقت می‌کنند

احتیاجی نیست از دیوار و در بالا روند

سارقان با کنترول از دورسرقت می‌کنند

عده ای راحت میان خانه اش لم می دهد

از طریق عده ای مزدور سرقت می‌کنند

روزروشن مردمم رامثل طالب از راه ها

مرده رانیمه شب ازگورسرقت می‌کنند

برق را از سیم ها و آب را از لوله ها

دود را ازحقه ی وافور سرقت می‌کنند

می برند سوی خلوت، می‌کنند پشت و رو

با زبان خوش نشد با زور سرقت می‌کنند

جای اینکه مبلغی در کاسه ی کوری نهند

کاسه را هم از گدای کور سرقت می‌کنند

ازبرای ساخت وسازمملکت هرروزوشب

پول بانک را به این منظور سرقت می‌کنند

خواستم دنبال پولیسی روم، دیدم ولی

سارقان در جامه پولیس سرقت می‌کنند...

سید حسین انوری

 

سید حسین انوری که اکنون خود را مصروف در شبکه‌های اقتصادی مافیایی افغانستان نموده است بعد از اختلافات با شیخ آصف محسنی در حزب حرکت اسلامی انشعاب به وجود آورد و حزب جدیدی به نام حرکت اسلامی مردم به وجود آورد. او در طول سال‌های حاکمیت خود در وظایف وزیر زراعت، والی کابل و والی هرات استفاده‌های سویی از قدرت و وظیفه‌اش نمود او در میان مردم اصیل هرات جایگاهی ندارد و به‌عنوان یک استفاده جو و غاصب زمین‌های هرات یاد می‌شود. چندین بدرفتاری از وی با خبرنگاران به ثبت رسیده است که افرادش نیز خبرنگاران و افراد عادی را لت و کوب می‌نمودند. سید حسین انوری یکی از مخالفین قلدر در مقابل حاجی محمد محقق است و این دو نفر نمادهای برجسته‌ای برای اختلافات میان سید و هزاره در افغانستان به شمار می‌روند.

 

سید حسین انوری با تربیت گروهی خاص به شکل مرموز مخالفین خود را سرکوب می‌کنند و بسیاری از مردم و حتی جریانات سیاسی در مقابل این فرد جرأت بیان حقایق را ندارند. سید حسین انوری از درک جهاد و خون شهدا توانست معاملات بزرگی را راه اندازی نماید و مالک ده‌ها هوتل‌های بزرگ و مارکیت‌ها و بلند منزل‌ها در شهر کابل هرات و دیگر شهرهای بزرگ افغانستان باشد. او یکی از سردمداران بزرگ سادات است که هنوز با حریفان غدر سیاسی خود چون خلیلی و محقق مقابله می‌کند. او توانست با خرچ و مصرف پولی زیاد به مردم تاجک و برخی هواداران پشتونش آرای مردم را خریده و خود را به وکالت پارلمان برساند. او از جمله افرادی است که در لیست سیاه جنایتکاران قرار دارد. یکی از جنایات سید حسین انوری ارتباط وی با جنایات افشار است.

 

صداوسیمای هزاره می‌نویسد: سید حسین انوری كه سال‌ها از مردم هزاره  پول‌های به نام‌های شرعی اخاذی كرده و توسط این پول‌ها به حیات اش ادامه داده و سید حسین انوری با به شهادت رساندن فرمانده مشتاق، صادقی نیلی، كاشفی، سید ابراهیم شاه حسینی، ترور ده‌ها شخصیت روشن فكر و جوانان نخبه هزاره، قتل عام هزاره‌ها در افشار اغفال كردن قومندانان هزاره به نفع مسعود  و… بسنده نكرده. درواقع مانند انگل از خود پیکر هزاره تغذیه كرده و به نابودی‌اش پرداخته. این یار نزدیک شیخ آصف محسنی  قندهاری  برای نابودی پیکره‌ای  واحد ملت هزاره و برای نابودی شخصیت‌های برجستهء هنری و سیاسی هزاره كه هر كدام در رهبری جامعه هزاره نقش‌های برجسته داشتند و دارند از هیچ چیزی دریغ نمی‌کند. امروز برای نابود كردن یكی دیگر از فرزندان غیور هزاره اقدام به ربودن ایشان كرده. تا شاید بتواند چهره‌های بیدارگر هزاره را كنار زده و خودشان همانند سال‌های تاریك گذشته از وجود این مردم سوء استفاده نمایند  تا ازین طریق به حیات اش ادامه دهند تا اربابانش ازایشان حساب برد.

 

مسلم فهیمی مدیرمسئول هفته نامه پیك دیده‌بان  در اواخر سال گذشته هنگام خروج از منزل اش توسط افراد شیخ آصف محسنی (به سركردگی سید انوری) ربوده شده كه تاكنون هیچ  معلومات از ایشان نیست. قضیه از آنجا آغاز شد كه فهیمی دو سال پیش در مصاحبه‌ای با (تلویزیون امروز) كه خود یکی از خبرنگارانش بود برای اولین با از جنایات زنجیره‌ای شیخ آصف محسنی قندهاری در یك رسانه جمعی  پرده برداشت شهامت فهیمی تمام صاحب نظران را در پایتخت و خارج از کشور كه از جنایات شیخ آگاه بود شوكه كرد و به‌خصوص اطرافیان شیخ را به شد عصبانی كرد. فهیمی موضوع مرموز شهید مشتاق و ازدواج اجباری با خواهر مشتاق توسط شیخ مكار در سن سیزده سالگی، و به شهادت رساندن صادقی نیلی و ده‌ها جنایت شیخ را به بحث كشاند و در نقطه‌های تاریك این جنایت سیه روشنی انداخت  كه بعد ازین قضیه تلویزیون تمدن دستپاچه شدند و دنبال راه فرار به فحاشی و منحرف كردن اذهان عامه پرداخت. شیخ كه همیشه وارد شدن از راه مذهب را در جامعه هزاره تجربه كرده بوده و ازین طریق مردم صادق هزاره را به هر طرف كه خواست كشاند و از بازوان شان چه‌کارهای را كه نكشید و چه اخاذی‌های كه نكرد و همچنین سوار بر ذهن مردم ساده هزاره چه امتیازهای سیاسی از کشورهای همسایه برای بقای خویش گرفت، وگرنه غیر از یك تعداد هزاره دیگران كه حساب از شیخ نمی‌برند. این بار هم مسلم فهیمی را كه در حوزه علمیه قم همان جا كه خود شیخ درس حوزه وی خوانده را متهم كرد كه ایشان یهودی است و در داخل جامعه هزاره اقدام  به پخش اطلاعیه‌های به‌عنوان علماء، طلاب، و دانشجویان به‌صورت شب‌نامه در كابل بخصوص دشت برچی نمودند. این اطلاعیه‌ها هم كار به‌جای نبرد چون كه آب خُنك روی دست اش ریخته شده بودند.

 

جنرال ظاهر اغبر (ضابط ظاهر)

فساد اداری به‌عنوان یکی از دشواری‌های بحران زا پس از سقوط امارت طالبانی و به حیث یکی از ویژگی‌های مهم و اساسی در بدنام سازی نظام نوپای افغانستان به‌حساب می‌آید. رجحان دادن منافع شخصی بر منافع ملی، استفاده از امکانات دولتی برای سرنگونی موانع در سر راه اعمال ناشایست، عدم پاسخ‌دهی از عملکردها در وظایف حکومت و… خصیصه‌های مهم و زیربنای اساسی فساد در ادارات است که بنا بر گماشتن چهره‌های استفاده جو، بی‌سواد، خاین به منافع ملی به حیث یکی از چالش‌های مهم برای حاکمیت در افغانستان قد علم نموده است.

تشکیل حکومت‌های ائتلافی، نصب افراد بنا بر مصلحت‌های اتنیکی، فشار جنگ سالاران بر فضای سیاسی و در کل گسترش فرهنگ معافیت زمینه را برای برخی از باندها و گروه‌های شریر مساعد ساخت تا با استفاده از هر نوع ترفند و مانورهای فراگرفته طی هرج‌ومرج سی ساله، مهره‌های غارتگر و خاین به منافع ملی را در پست‌های به‌اصطلاح لقمه آور جابه‌جا نمایند. گسترش فساد در افغانستان به حدی است که مجامع بین‌المللی کشورمان را در قطار دومین کشور آگنده با فساد در جهان تثبیت کرده و برای ادامه کمک‌های شان به محو این پدیده شوم شرط می‌گذارد. گونه‌های متعدد فساد اداری توسط مجریان حاکمیت، از طرف رسانه‌های متعهد و واقعی به‌کرات افشا گردیده است؛ اما بنا بر نبود قانون وبی توجهی شمار زیادی از اعضای شورای ملی به‌عنوان مرجع قانون ساز، راهبرد به‌جا و فراگیر در مقابل این پدیده شوم ایجاد نشده است.

ورزش افغانستان دریک دهه گذشته گاو شیری شده برای جنگ‌سالاران و برخی اطرافیان کرزی. آنان بعضی پیروزی‌هایی را که ورزشکاران ما با تلاش و امکانات شخصی در بازی‌های جهانی کسب می‌کنند به نام خود ثبت کرده از این طریق برای خود تبلیغ کرده پول بدست می‌آورند و آن را به جیب می‌زنند.  کرزی برای جلب و جذب چهره‌های جهادی و کشاندن شان به‌سوی خود، کرسی ریاست رشته‌های مختلف ورزش را به افرادی سپرده که نه از ورزش بویی می‌برند و نه هم درگذشته در این بخش تجربه کاری دارند. جامعه ورزشکاران از این عناصر فاسد تنفر داشته همیشه از طریق مطبوعات صدای اعتراض شان بلند است اما کسی به داد آنان نمی‌رسد. ظاهر اغبر از نزدیکان قسیم فهیم، کرام الدین کرام از دیگر جهادی‌های سر سپرده به فهیم و شهزاده مسعود از اطرافیان کرزی چنان بر بودجه و امکانات و مزایای ورزش لمیده‌اند که گویا میراثی است از نیاکان برای آنان. ظاهر اغبر دوسیه‌ای «در قضیه تزویر و سؤاستفاده از صلاحیت وظیفوی» در ریاست څارنوالی مبارزه با جرایم فساد اداری دارد اما مثل هزاران دوسیه دیگر فساد و غارت به آرشیف سپرده شد. او اخیراً روی برخی اختلافات با فهیم از این پست کنار زده شد و تلاش و کمپاین هایش نیز برای قاپیدن دوباره این کرسی به‌جایی نرسید. حکومت کرزی کرام الدین کرام والی پنجشیر و رییس اجباری فدراسیون فوتبال را به‌جای اغبر در المپیک نصب کرد. مدیری بدتر از مدیر قبلی که جز چانته پر کردن و به جیب زدن مهارت دیگر ندارد. ورزش افغانستان زمینه‌های فراوان رشد و کسب افتخارات در سطح جهان را دارد، اما موجودیت فاسدان در رأس آن باعث شده که پیشرفت‌ها درین زمینه به حداقل برسد و آنچه تا کنون نصیب شده عمدتاً به پشتکار و تلاش شخصی ورزشکاران ما بدست آمده است.

جنرال ظاهر اغبر شباب را تا حال هیچ گونه خدمتی از وی در کارنامه‌های نظامی به چشم نمی‌خورد ولی رتبه جنرالی را بامهارت فوق‌العاده …  که دارد به دست آورده است و تا حال در چندین اداره نظامی و امنیتی تقرر و به دلیل سوی استفاده از موقف فسادهای مالی اداری و اخلاقی برکنار گردیده است ولی متأسفانه این بار بلای جان ورزش و ورزشکاران گردید.

سوی استفاده از موقف و امکانات دولتی، تقلب‌های گسترده، فساد اداری، فساد مالی، فساد …  همه و همه در کمیته ملی المپیک توسط جنرال اغبر شباب ریس المپیک با سوی استفاده روابط مافیایی، بدون اینکه چیزی از ورزش و المپیک و سپورت بداند چندین سال مصروف عیش و نوش درین اداره بود. قسمتی از عملکردهای وی:

 - دستبرد و اختلاس شش میلیون دالر امریکایی کمک شورای المپیک آسیا برای انکشاف ورزش افغانستان.

 - اخذ رشوت سه میلیون و پنجصد هزار دالر امریکایی از بابت سپردن زمین کامپلکس ورزشی به عزیزی بانک.

- دستبرد به بودجه کمیته بین‌المللی المپیک.

 -دستبردهای گسترده صد ها هزار دالر و ده‌ها میلیون افغانی با استفاده از بودجه دولتی برای تهیه وسایل ورزشی.

 - ایجاد شرکت‌های ساختمانی و وارداتی توسط اعضای فامیل اش و تخلف دریافت قراردادهای ساختمانی داخل استدیوم بدون سلسله مراتب قانون داوطلبی.

- اسناد جعلی دریافت بیست هفت میلیون افغانی بنام خرید وسایل ورزشی با استفاده از وسایل ورزشی کمکی عزیزی بانک.

 - دو صد هزار دالر امریکایی از بابت خرید تکت سفرتیم‌های ورزشی به بنگله دیش در مسابقات.
-
 بیش از یکصد هزار دالر امریکایی از بابت خرید تکت سفر ورزشکاران به تایلند در مسابقات بازی‌های رزمی.

 - ده‌ها میلیون افغانی را تحت نام بودجه فدراسیون‌های ورزشی دریافت می‌نمایند ولی تا حالا هیچ فدراسیون بنام بودجه چیزی دریافت ننموده آن عده از فدراسیون‌هایی که ادعای حق و حقوق را نموده‌اند به گونه سرکوب گردیده حتی فدراسیون تکواندو.

این سوی استفاده‌ها در حالی است که گرداننده‌گان اصلی ورزش که فدراسیون‌های ورزشی هستند هیچ‌گونه معاش امتیاز و بودجه برای آن‌ها پرداخته نمی‌شود و در دسترس آن‌ها قرار نگرفته صرف مبلغ بسیار ناچیز هفت‌صد افغانی ماهانه بنام عصریه به تعداد محدودی از اعضای تیم‌های ملی این فدراسیون‌ها پرداخته می‌شود.

 - دریافت دو صد نفر اعاشه خشک کمکی از ریاست عمومی امنیت ملی بدون اطلاع مأمورین ریاست عمومی تربیت بدنی و سپورت و کمیته ملی المپیک و اخذ اعاشه و ماکولات آنان.

 - دریافت مصارف سفرهای خارجی هیأت المپیک به خارج از کشور هم‌زمان از چند طریق از بودجه دولت و بودجه کمیته بین‌المللی المپیک و شورای المپیک آسیا.

 -حیف و میل اضافه کاری مأمورین و اجیران.

وضعیت وحشتناک فساد اداری در این اداره:

- تعین افراد بد که دارای پیشینه معاملات و دلالی و فساد اند.

 -ارتباط با نماینده گی های سیاسی و سفارت‌ها بدون رعایت سلسله مراتب.

 - برکناری مأمورین که با وی شریک جوال دستبردهایش نبوده‌اند.

-  ارتباط با ورزشکاران ذکور و اناث بدون سلسله مراتب روابط با فدراسیون‌ها و مربیان تیم‌هایشان در ساعات رسمی و غیررسمی.

 - برخورد فیزیکی کاربرد الفاظ غیرادبی و اخلاقی که خلاف اصول ورزشی با استفاده از ده‌ها نفر مسلح بسیار خشنش که به‌عنوان محافظ با وی می‌باشند همیشه اجیرها و مأمورین اداره را مورد توهین و تحقیر قرار می‌دهد تا جرأت هیچ‌گونه ابراز نظر را در مقابل اعمال خلاف و سؤاستفاده‌هایش نداشته باشند.

 - پخش یک آهنگ به‌عوض سرود ملی در بازی‌های آسیایی گوانجو دو هزار و ده چین، سرود ملی اگر هر ایرادی از نظر اغبر شباب داشته باشد ولی رسماً سرود ملی است نباید در حضور بیگانه‌ها دست به چنین رسوایی زد که باعث آبرو ریزی مملکت گردد.

 - اغبر از پول ورزشکاران سه میلیون دالر در کانادا خانه خریداری نموده است.

- ظاهر اغبر رئیس کمیته ملی المپیک با دوازده تن دیگر از طرف ریاست څارنوالى مبارزه با جرایم فساد ادارى.

بر اساس گزارش‌های تعدادی از ورزشکاران، ظاهر اغبر اعضای خانواده و نزدیکانش را در پست‌های مهم کمیته المپیک نصب نموده است و میلیون‌ها دالر از بودجه دولتی و کمک‌های جهانی را حیف و میل نموده است. وی کمیته المپیک را به بزنس خانوادگی‌اش مبدل نموده و از این طریق مشغول هرزگی و چپاولگری است. قبلاً در کمیته المپیک یک جنگ‌سالار به نام انور جگدلگ مشغول بدمعاشی بود، که کرزی او را به‌پاس این خدماتش به پست بلندتری ارتقا داده به مصداق «کله پز برخاست به‌جایش سگ نشست»، ظاهر اغبر را که در بداخلاقی و فساد شهره است نشاند. این مردک فاسد در فریب و نیرنگ جوره ندارد. هرچند څارنوالی وی را احضار کرده است، اما با توجه به فساد حاکم کرزی، تصور اینکه دزدی‌های اغبر و شرکای جرمش واقعاً پیگیری شده محاکمه شوند بعید به نظر می‌رسد، چون این خاین به باند مافیای شورای نظار ارتباط دارد که دست بلندی در دستگاه حاکمه دارند.

شهزاده مسعود

 

لت و کوب عبدالفتاح یاسر مشاور پیشین کریکت بورد توسط شهزاده مسعود رئیس این بورد.

 

یاسر جوان حدود ٢٨ ساله به تاریخ ١٨ عقرب ١٣٩٢ در دوکان عکاسی کوچک خود در منطقه کارته نو از سوی شهزاده مسعود، برادرش و چند تن از محافظان شخصی او مورد لت و کوب قرار گرفت. شهزاده مسعود به این بهانه که گویا برای فوتو کاپی تذکره به این دوکان آمده ابتدا یاسر را با خاین گفتن توهین می‌کند و سپس لمپن‌وار او را می‌کوبد و لگد مال می‌کند. در نهایت یاسر با سر و صورت خون‌آلود تحویل پولیس حوزه هشتم امنیتی کابل می‌شود. او یک شبانه روز با بدن زخمی در قید پولیس بسر می‌برد.  یاسر خبرنگاری است که چند سالی با تلویزیون «آریانا» و «شمشاد» کار کرده و حدود چهار ماه پیش به‌عنوان مشاور مطبوعاتی اداره کریکت افغانستان تعیین شد. آن زمان عمر زاخیلوال وزیر مالیه ریاست این اداره را بر عهده داشت؛ اما با انتصاب شهزاده مسعود به‌عنوان رئیس کریکت بورد، یاسر با بیست نفر دیگر برکنار می‌شوند و به‌جای آنان از اقارب و نزدیکان رئیس جدید جابجا می‌گردند.

 

یاسر که حقایق زیادی از نحوه مدیریت مسعود و دیگر مسؤولان کریکت و خورد و بردهای این افراد با خود داشت آن را تاریخ وار و مستند روی صفحه فیسبوک خود گذاشت و در یکی دو ویب سایت خبری نیز نشر کرد.

 

در بخشی از مطلب  یاسر آمده است که:  شهزاده مسعود رئیس عمومی کریکت بورد، نسیم الله دانش رئیس اجراییوی سابق کریکت بورد و نور محمد مراد رئیس اجراییوی فعلی این اداره با تشکیل یک مثلث فساد پول اداره کریکت افغانستان و ورزشکاران را برای تفریح و خوش گذرانی خود و اعضای خانواده‌های خود در دوبی و برخی کشورهای دیگر به مصرف رسانده‌اند، مصارف تلیفون شخصی مسعود ماهوار شصت هزار افغانی است، پول‌های کمک شده شرکت مخابراتی اتصالات و چندین تاجر و اداره کمک دهند به جیب این افراد رفته است.

 

کریکت بورد حدود یک میلیون دالر بودجه انکشافی از حکومت افغانستان بدست می‌آورد، هفت‌صد هزار دالر از شرکت مخابراتی اتصالات و هفت‌صد هزار دالر دیگر از شورای جهانی کریکت می‌گیرد اما مقدار ناچیز این پول در زمینه کریکت مصرف می‌شود و متباقی به جیب شخصی این افراد واریز می‌شود.  کارمندان کریکت بورد حتی تا چندین ماه معاش ماهوار خود را بدست نمی‌آورند.  یاسر همچنان نوشته است که کریکت بورد زیر نام تأسیس یک اکادمی کریکت در سال ٢٠١١ دو صد و پنجاه هزار دالر امریکایی از اتصالات بدست آورد اما تا کنون از ساخت و ساز این اکادمی هیچ خبری نیست.  از سه سال به این سو مسؤولان کریکت بورد زیر نام مالیه از معاشات کارمندان پول اخذ می‌کنند اما این پول تحویل خزانه حکومت نشده است.  یاسر همچنان نوشته است که اسناد و مدارک فساد و چپاول در کریکت بورد را با خود دارد و آن را تحویل مراجع قانونی خواهد کرد و در آینده نیز پرده از حقایق این اداره بر خواهد داشت.

 

یاسر پس از این لت و کوب چندین بار از سوی شهزاده مسعود تهدید شده و به او گفته شده که باید دهنش را ببندد ورنه با وضعیت بدتر از حال روبرو خواهد شد.  اما آنچه در اداره مافیایی کرزی معمول است، تا کنون هیچ نهاد حکومتی قضیه لت و کوب و توهین این خبرنگار را بررسی نکرده و از شهزاده مسعود هم برای بدمعاشی و خود کامگی‌اش پرس و پال نشده است. ادامه دارد...