حقیقت، استاد صباح: در راستایی تاراج ملی

مژده

 

مژده‌ای ساده دلان، عصر جدید آمده است

 دوره‌ی چوروچپاول و تاراج سپید آمده است

 اینان هرچه که  کردند، نگویید «دروغ»

 از برای سرقت بانک با قفل و کلید آمده است

 یك کلیدشان اگر نگشاید دروازه هر قفل

 با گروپ سلاحدار و باقفل جدید آمده است

  مجلس ملی كه ازفحش وتمسخرشده پُر

 غصه نخور دولت اخلاق پدید آمده است

 رفته اند آن گروپ  کلاه پست وچپن دار

 آنكه با مشت روی میزمی زدآمده است

 گرچورکردندوچپاول شد وبردند وخوردند

 غمگین مشو که با نفس پلید آمده است

 عذر تقصیر، كه ما مار گزیده شده ایم

 آن مار كه تا اکنون  نگزید آمده است.

 

سعادت منصورنادری

 «این داروندار که ثبت اداره دولت گردیده همه دارایی خانواده نادری نیست. میلیاردها دالر ثروت وی و فامیلش هنوز تحریر نگردیده است.  این دارایی‌ها شامل صدها هزار جریب زمین‌های زراعتی دو فصله (گندم و برنج) و یک فصله، در دوشی، رباط، دهن کیان، لختوغی، دره کیان و مجموع دره نیکپی و دهنه غوری، تاتار، چهاردار، دره اسکار، قصر و بلدنگهای، پلخمری، بلخ، تاشکند، دره کیان، پغمان، شهر کابل و...» شرکت‌های تجارتی می‌گردد.

 به وطن بی‌سودان سردبیراند

 هزاران پیاده دربست وزیراند

 ریس و مدیر و چند دخت زیبا

 همه در گرد و برهای وزیر اند.

 دارایی سید سعادت، پسر سید منصور نادری كسی كه مردم فقیر اسماعیلیه بخش از نان خانواده اش را به اینها می دهد.

 دارایی‌های سعادت منصور نادری وزیر شهر سازی و مسکن.

 سید سعادت نادری متولد ۳ مارچ ۱۹۷۷ در ولسوالی دوشی ولایت بغلان است و لیسانس اقتصاد و تجارت  دارد. اوازسال ۲۰۰۵ برای ده سال رییس SMN Investment بوده است.


دارایی‌های منقول سید سعادت

 الف، پول نقد موجود: منصور نادری ۱۷ میلیون دالرنقد دارد و خانمش نیز ۲ میلیون.
ب، پول نقد موجود دربانک‌های داخل و خارج: نادری یک حساب بانکی درکابل‌بانک –افغانستان- دارد و دوحساب بانکی درانگلستان که یکی با خانمش مشترک است و دیگری به نام خانمش می‌باشد، وهمچنان یک حساب بانکی
HSBC بانک دردُبی. هرچند که در فورم ثبت دارایی‌ها ۱۹ میلیون دالر پول نقد ثبت کرده است.
ج، اشیاء و زیورات: ساعت، طلا و زیورات به نام سعادت منصور نادری به ارزش سه میلیون دالر و ساعت، طلا و زیورات به‌نام خانم نادری به ارزش چهارونیم میلیون دالر در فورمه درج شده است.
د، وسایط نقلیه:
۸ عراده موتر با قیمت مجموعی ۹۷۰ هزار دالر امریکایی درج فورمه شده است. یک عراده موتر لندکروزر دیگر هم درج شماره نهم این بخش فورمه است اما قیمت آن در فورمه مشخص نیست.
و مواشی:
۱۰۰ رأس گاو به ارزش سه میلیون افغانی دردره‌ی کیان ولایت بغلان، ۵۰۰۰ رأس گوسفند در همان منطقه به ارزش ۳۵ میلیون افغانی و ۲۵۰۰ رأس بُز در همان منطقه به ارزش ۱۲ میلیون و ۵۰۰ هزار افغانی.


دارایی‌های غیرمنقول سید سعادت

 الف، املاک شخصی: کلوپ دوشی دربغلان به ارزش ۵۰۰ هزار دالر، سرای در پل محمود خان به ارزش سه میلیون دالر، سرای در تره‌خیل به ارزش دو میلیون دالر، باغ در قرغه به ارزش ۱۲ میلیون دالر، خانه‌ی مسکونی در لندن به ارزش ۵۰ میلیون دالر، خانه‌ی مسکونی دردُبی به ارزش ۱۵ میلیون دالر، خانه‌ی مسکونی در قبرس به ارزش دو میلیون و ۵۰۰ هزاردالرو یک آپارتمان تجارتی درلندن به ارزش ۲۰ میلیون دالر.
ب، املاک موروثی وغیر موروثی: تعمیر کتابخانه‌ی ناصرخسرو در کابل به ارزش
۱۶ میلیون دالر، فابریکه‌ی شیرین بویه درمزار شریف به ارزش پنج میلیون دالر وباغ در قرغه‌ی کابل به ارزش سه میلیون دالر.
مالک
۵۱ درصد سهام شرکت بیمه ICA با سرمایه‌ی مجموعی دومیلیون دالر، مالک ۵۱ درصد سهام شرکت افغان گولد - مالک ۹۰ درصد سهام فاینست با سرمایه‌ی مجموعی ۱۰ میلیون دالر، مالک ۵۱ درصد سهام فابریکه‌ی شیرین بویه درمزار با سرمایه‌ی مجموعی یک میلیون دالر.
عایدات: معاش ماهوار از وظیفه‌ی رسمی
۱۴۷ هزار افغانی و ۱۵۰ هزاردالر ازعاید ملکیت‌های غیرمنقول. ۸۹۰ هزار دالرعاید ماهانه‌ی خانم نادری از فعالیت‌های اقتصادی و تجارت.
مصارف:
الف، مصارف تعلیم و آموزش: مجموع هزینه‌ی تحصیلی سالانه سه فرزند نادری که دردُبی مصروف تعلیم و تحصیل هستند
۹۰ هزار دالر درج فورمه شده است.
ب، مصارف امور معیشتی:
۱۲۰ هزار دالرمصارف ماهوار خانواده‌ی وزیر شهرسازی و مسکن می‌باشد که از دَرک تجارت تمویل می‌شود. تحایف نگرفته و مقروضیت ندارد.

 

درمورد کمپنی افغان کریستال چه می دانیم؟

 بعد از قضیه کابل بانک، دومین جفا کار در حق ملت وزارت معادن است که میلیاردها دالر از پول مردم را حیف و میل کرده است. نفت آمو دریا با یک شرکت چینایی قرار داد شده و این شرکت تعهد سپرده که بیش از ۴ میلیارد دالر در داخل افغانستان سرمایه گذاری می‌کند که در این صورت ۴ هزار شغل ایجاد می‌شد؛ اما بر اثر بی‌توجهی وزارت معادن، شرکت یاد شده خلاف قرارداد به ۵۰۰ هزار دالر اکتفا کرده است. نمک اندخوی فی تن ۱۲۰ افغانی قرارداد شده، اما کسی حاضر است که فی تن به ۶۰۰ افغانی این معدن را قرار داد کند؛ معدن طلا در مساحت ۵۰۰ متر مربع قرارداد شده؛ اما شرکت استخراج کننده ۴ هزار متر مربع زمین را کاوش کرده و طلایش را استخراج می‌کند. اداره نورم و استندرد نیز با یک شرکت پاکستانی قرارداد دارد که از واردات هر تن مواد نفتی ۵ دالر می‌گیرد؛ اما خودم حاضر استم که واردات فی تن مواد نفتی را به ۵۰ دالر قرار داد کنم. شرکت پاکستانی، روزانه ۲ تا ۳ صد هزار دالر سود این قرارداد را از افغانستان خارج می‌کند. تمام معادن افغانستان در اختیار زورمندان است و حکومت به‌ویژه وزارت معادن هیچ چیزی گفته نمی‌تواند. پیش از این؛ اشرف غنی گفته بود که با زورمندان بر خود جدی و قانونی خواهد کرد. همچنان دیده‌بان شفافیت می‌گوید استخراج معدن طلاء قره زغن در ولسوالی دوشی ولایت بغلان به‌صورت غیرقانونی جریان دارد. شرکت منابع طبیعی افغان کریستال شرکتِ است که ادارهء دیده‌بان شفافیت آن را متهم به استخراج غیرقانونی ذخایر طلا از معدن قره زغن ولایت بغلان می‌کند. اعضای این اداره می‌گویند، بر اساس قرارداد شرکت منابع طبیعی افغان کرستال مکلف بود تا پروسهء اکتشاف این معدن را تعقیب کند، اما این شرکت از سه سال به این‌سو خلاف مواد قرارداد، وارد مرحلهء استخراج شده است. بر اساس سروی آنان این کار باعث از دست دادن منابع و عایدات افغانستان گردیده است: این شرکت فعالیت‌ها و استخراج غیرقانونی را در ساحه انجام داده که باعث از دست دادن منابع و عایدات برای حکومت افغانستان شده، بر خلاف قراردادِ که با وزارت معادن داشته، به‌جای اکتشاف به مرحلهء استخراج هم رفته و به شکل غیرقانونی معدن را استخراج کرده است.

  هشتاد درصد باشنده گان اطراف این معدن در فقر زند گی می‌کنند که باید بر طبق قرارداد در پروسهء اکتشاف این معدن به کار استخدام می‌شدند، اما این شرکت کارمندان خارجی را در این معدن به کار گماشته است. امنیت ساحهء معدن از سوی محافظین این شرکت محدود ساخته شده است که داخل شدن به معدن و نظارت از آن را محدود ساخته است. ساحهء معدن طلاء قره زغن که در ولسوالی دوشی ولایت بغلان موقعیت دارد، متشکل از چهار کلستر طلا بوده که استخراج آن در طول دوالی سه دهه صورت گرفته است.

 

کمپنی افغان کریستال مربوط به کیست؟

  کمپنى افغان کریستال نیچرل ریسورس، فعالیت‌هاى خود را به تاریخ ١٣ اکتوبر سال ٢٠١٠ میلادى، به مدیریت سید سعادت پسر سید منصور نادرى، آغاز کرده است. قرارداد استخراج طلاى بغلان، میان وزارت معادن و پطرولیم و کمپنى افغان کرستال نیچرل ریسورس، به تاریخ ٢٠ جدى سال ١٣٨٩ هجرى، به ارزش ٥٠ میلیون دالر امضا شد.

  همچنان سید منصور نادری در غصب چوکی‌های پارلمان زیاد حسود بود و می‌خواست تسلط خود را از طریق گرفتن کرسی‌های پارلمان از بغلان به بامیان، قندز، کابل، سمنگان و بدخشان توسعه بدهد. او به خاطر تحقق هدفش پول هنگفت را تخصیص داده پسران و اقاربش را به شرح ذیل به‌جاهای مختلف کاندید نمود:

  سید منصور نادری در بغلان

  سید جعفر نادری پسر ارشد سید منصور در بدخشان

  سید فرخنده زهرا نادری دختر سید منصور در کابل

  سید داود برادرزاده سید منصور در قندز

  از چهار نامزد خانواده نادری سه نفر (سید منصور، سید فرخنده و سید داود) در لیست وکلای برنده ظاهر شد و سید جعفر در نتیجه تصادم با مردم محل موجب قتل دو نفر شده، خودش زخمی شد و فعلاً زیر تداوی است.

  موضوع اصلی این گزارش که از عنوان آن پیداست، اسناد تقلب و رشوه دهی سید منصور نادری است که بدست نهادهای امنیتی افتاده است. قضیه تقلب و رشوه دهی سید منصور به کمیسیون انتخابات از این قرار است که از جمله صدها هزار دالر رشوه که سید منصور نادری برای غصب چهار کرسی پارلمان مصرف کرده است، مبلغ دو صد و پنجاه هزار دالر آن بدست مسؤولین امنیت افتاده است. قضیه طوری بوده که شخصی بنام عزیز مهماندار یکی از افراد اعتمادی سید منصور که وظیفه تسلیمی رشوت به عهده‌اش بوده، با اسناد و پول نقد توسط مسؤولین امنیتی دستگیر شده است. بعد به تعقیب آن دو نفر بنام‌های شمس الدین و ... نیز دستگیر می‌شوند که یکی آن‌ها در سرای شهزاده، جای معادله اسعار گرفتار شد. سید منصور مبلغ پنج صد هزار دیگر را به مسؤولین امنیتی رشوت می‌دهد و کوشش می‌کند که موضوع به رسانه‌ها درز نکند.

 

شرکت کریستال غیرقانونی طلا استخراج می کند

 نهاد موسوم به دیده بان شفافیت افغانستان با انتشار گزارشی تحقیقی از استخراج غیرقانونی معدن طلای ̎قره ذغن̎ پرده برداشته و اعلام کرده است که شرکت کریستال به شکل غیرقانونی طلای این معدن را استخراج می کند.

 شرکت کریستال به شکل غیرقانونی طلای این معدن را استخراج می کند. این استخراج حداقل از ماه جولای ۲۰۱۳ شروع شده و تا کنون ادامه دارد. هنوز معلوم نیست که چه مقدار طلا از این معدن استخراج شده اما دیده بان شفافیت افغانستان می گوید که شرکت کریستال منطقه معدن را با پوشش امنیتی شدید از دسترسی دولت و حتی مردم به دور نگهداشته است. معدن قره ذغن در ولسوالی دوشی ولایت بغلان در شمال افغانستان موقعیت دارد که در این منطقه حداقل ده ها معدن طلا کشف و شناسایی شده است. مالکان این شرکت به شکل ابتدایی از سال های پیش طلا را از این معادن استخراج می کردند اما در سال ۲۰۱۱ شرکت موسوم به کریستال جواز اکتشاف معدن قره ذغن را بدست آورد. براساس قرارداد این شرکت فقط حق اکتشاف و تحقیق را از معدن داشته است.

 

پروسس مخفی

 مسوولان دیده بان شفافیت در کنفرانس خبری در کابل گفتند که شماری از افراد با نفوذ محلی در استخراج غیرقانونی این معدن دست دارند اما هویت این افراد افشا نشده است. این شرکت به همکاری افراد انگشت شمار به شکل مخفی از این معدن طلا استخراج می کرد و قبل از فروش، مواد خام معدن را برای پروسس به یک جای مخفی دیگر انتقال میداد. کارکنان معدن اصلاً از میزان این اندازه استخراج و پروسس خبر ندارند.̎ استخراج غیرقانونی معادن در افغانستان همواره خبرساز بوده است، پیش از این نیز گزارش های نشر شد که ۱۴۰۰ شرکت به شکل غیرقانونی به استخراج معادن از جمله معدن ذغال و کرومیت رو آورده اند. بیشتر این شرکتها متعلق به زورمندان، فرماندهان محلی و اعضای پارلمان هستند. شرکت کریستال در چندین مورد قانون را نقض کرده است. مقدار ذغال سنگ که به شکل غیرقانونی از افغانستان استخراج و به بیرون کشور قاچاق می شود روزانه به مرز پنج هزار تن می رسد.

 

استخراج غیرقانونی

 دیده بان شفافیت افغانستان اعلام کرده که شرکت کریستال در چندین مورد قانون را نقض کرده است. بیشتر کارمندان این شرکت خارجی هستند و از بیرون افغانستان استخدام شده اند. یکی از موارد اتهام که علیه شرکت کریستال وارد شده این است که این شرکت زمینه بسیار اندک کاری برای ساکنان محل فراهم کرده و در آن همه تبعیض قایل شده و فقط برای گروهی خاص از ساکنان محل زمینه کار را فراهم کرده است. به دلیل پایین بودن عایدات کم مردم و کمبود فرصت های کاری نزدیک به ۸۰ درصد مردم ساحه معدن قره زغن در فقر زندگی می کنند، در حالیکه ۳۵ فیصد دیگر مردم بسیار فقیر هستند، این شرکت هیچ یک از مسوولیت های خود را در قسمت کاریابی برای ساکنان محل انجام نداده است.̎
دیده بان شفافیت افغانستان دریافته است که ۷۹ درصد مردها و ۹۹ درصد زنان در رابطه به کارهای اکتشاف و استخراج شرکت کریستال هیچ معلومات ندارند. تحقیق نشان می دهد که شرکت کریستال برای انکشاف هرچه بیشتر معدن، مردم محل را از دسترسی به معلومات محروم نگهداشته است. از وزارت معادن می خواهیم که روند بررسی از معادن را شدت دهد و در مورد کارهای غیرقانونی شرکت کریستال نیز تحقیق و تصمیم بگیرد. دولت و شرکت های تحقیقی باید وارد عمل شوند تا مقدار طلایی که از معدن قره ذعن استخراج شده، مشخص شود.

 

کمپنی افغان کریستال

 
AFGHAN CRYSTAL CO LTD.

 Authorized Distributor for HP in Afghanistan

 Sedarat Avenue, Aside from Iran embassy

 Opp to National Security Office

 Kabul, Afghanistan.

 M: +93(0)796 266 620 / +93(0)783 636 816

 T: +93 75 20 444 20

 F: 0027 86 50 44 693

 E: info@afghancrystal-hp.com

سعادت منصور نادری، وزیر شهرسازی و مسکن وریس کمپنی افغان کریستال
سید سعادت نادری متولد ۳ مارچ ۱۹۷۷ در ولسوالی دوشی ولایت بغلان است و اقتصاد و تجارت خوانده. او از سال ۲۰۰۵ برای ده سال رییس SMN Investment بوده است و ریس کمپنی ...

 AFGHAN CRYSTAL CO LTD.