حقیقت استاد صباح: درجنبش چه ميگذرد؟

تهمت ودروغ...

   هنوزازلب خاهنين، فريب مي ريزد

 هزار تهمت و حرفِ عجيب مي ريزد

 چقدر اهالي اينجا به فكر خود هستند

 كسي نديده كه باران غريب مي ريزد

 نخند! عابرعاشق! ميان اين كوچه،

 كه صد نفربه سرت نانجيب مي ريزد

 به ختم غائله گيرم مسيح هم اگر آمد

 دوباره گرد وغبار ازصليب مي ريزد...

 چرا دست جنرال دوستم نمک ندارد؟

  سيد نورالله وسيد کامل که اکنون ازصف ترکتباران وجنبش بريدن وبه گروپ جنايتکاران ارگ نشين پيوستند همه دست پرورده حزب جنبش وجنرال دوستم بودند وازين خوان نعمت به ثروتهاي افسانوي وبه کرسي هاي پردرامد دست يافته بودند وامروزازنژاد، ازحزب جنبش وازپدرمعنوي خويش بريده وبرضد منافع ترکتباران قرارگرفتند وروي اکبرباي وايشچي را سپيد کردند.

 اگرروزي طشت هاي رسوايي ازبام بي افتد واين هردو درمقابل جامعه ترکتباران ، جنبش وصفوف حزب جنبش چه جوابي خواهند داد واين دوخواهردوقلواگرهراتفاقي درشمال رخ داده است مسوول درجه اول  اند. ازجانب ديگر اينان بايد بدانند که غني هيچ زماني درحرفش صادق ، درعملش راستکارودرسخنانش راست نگفته وچگونه مي توانند به اين يک چهره مرتجع وجنوني اعتماد کرد وباورمند بود واگرغني بوي ازانسانيت ومي برد و وجدان شرافت مي داشت هيپگاهي درمقابل جنرال دوستم ، حامد کرزي ، عطامحمد نور، محمد محقق ، رحمت الله نبيل ، نورالحق احدي ، يوسف نورستاني ، شوراي حراست و... قرارنمي گرفت واين تشنه قدرت وبيمارثروت وشهرت همه چيزرا مستبدانه ورذيلانه درچنگال خونينش نمي گرفت .

  جنرال دوستم

  به آوای د لم می خوانمت  باز

 قفس ها می دهندم شوق پرواز

 چو می آید  صدای پاي دوستم

 چه  زیبا  می شود آواز آغاز.

 جنبش ، جنرال دوستم ودلالان معامله گر

  سه عضو ارشد حزب جنبش ملی اسلامی که رهبری آن را عبدالرشید دوستم، معاون اول رئیس جمهور غنی به عهده دارد، می گویند با جنرال دوستم فاصله گرفته اند. سید نورالله ميگويد:  در آخرین کنگره حزب جنبش که سه سال پیش برگزار شده بود، او به عنوان رئیس این حزب انتخاب شد و هنوز نامش در وزارت عدلیه به همین عنوان ثبت است.

  او دیگر با دوستم قطع رابطه کرده و فکر هم نمی‌کند که وی بتواند به این زودی‌ها به افغانستان بازگردد.  وي مي افزايد - به تازگی شماری از نزدیکان جنرال دوستم و از اعضای ارشد حزب جنبش با اشرف غنی، دیدار کرده‌اند.  در این دیدار برعلاوه نورالله سادات، شاکر کارگر مشاورغني ، نقیب‌الله فایق، رئیس اداره نورم و استندرد، خیرالله انوش، والی پیشین سمنگان، محمدالله بتاش وزیر پیشین ترانسپورت، سید کامل و عنایت‌الله کمال، همه از اعضای حزب جنبش ملی و عالم ساعی، از موسسان حزب "جنبش نوین" حضور داشتند.

 ساعی پیشتر با احمد ایشچی حزب جنبش نوین را ایجاد کردند که تصور می‌شود این اقدام در برابر دوستم و حزب جنبش بوده است. اما رئیس دفتر جنرال دوستم می‌گوید، دیدارشماری از اعضای حزب جنبش با غني، بدون در جریان گذاشتن ژنرال دوستم و دفتر او صورت گرفته است.  این چهره‌های سیاسی ترک‌تبار به نمایندگی از ترکتباران با غني دیدار نکرد‌ه‌اند، بلکه آنها برای بدست آوردن کرسی‌های دولتی با غنی دیدار داشتند که احتمالا چند نفر آنها در روزهای آینده در مقام‌های دولتی تعیین خواهند شد.

 دوستم

سخن بزن  كه داستان ختم شود

 اين توطئه نامردان ختم شود

 يكروزتوجاودانه تاريخ خواهي بود

 اگرغرورت به آسمان ختم شود.

 شما بايد بدانيد  

  نه تنها جنرال دوستم ضعیف نمیشود بلکه هر روز قدرتمند تر و جهان شمول ترمیشود .
و بر نیروی مردمی این قهرمان سلحشور افزوده میشود ومحبوبيتش جهاني ميگردد.

 با قرار دادن اکبر بای . ایشچی . سيد نورالله ، سيد کامل ، ساعي و گروپ های مافیایی برای از بین بردن جنرال دوستم در مسیر راه این قهرمان بی برگشت نمیتوانید حتی نام این مرد بزرگ را خدشه دار کنید .ازکرزي تا این دم هزاران پلان شوم ناکام شده است .

 جنرال دوستم هیچگاهی به رقیب های سیاسی و نظامی و غیره کسانیکه مخالف این مرد بزرگ قرار گرفته اند شانه خودرا پایان نکرده است و نمیکند .

 جنرال دوستم

 گل سرخ بهاران سایبانت

 ميان لا له ها نيز آشيانت

 وطنداران  همه دودست بالا

 دعاي  خير دهند ارمغانت .

 جنرال دوستم ومردم

  جنرال دوستم اتمام حجت نموده است. او راه مبارزه و ایستاده گی در مقابل نابرابری ها را برای مردم اش آموختاند. امروز در دور ترین نقطه بدخشان و یا فاریاب، سرپل و یا جوزجان پیر مرد کهنسال و یا مادرکلان سالخورده در پهلوی قرآن و در سایه چراغ تصویر او را با خود دارد و او را از صمیم قلب بدون آلایش دوست دارد. او در هرکجا که باشد ملت اش با اوست .من در هر نوع شرايط دشوار در پهلوي مردم خود قرار داشته ام و از وضعيت دشوار امنيتي در كشور نگران هستم .  

 بپا خيزيد

  بخزيد يک به يک درفصل سردي

 بگويد  قصه  از پاييز و  زردي

 غريو تان کند کر، گوش  افلاک

 رسيد وقتي خروش وپايمردي .

 طوطئه وجنرال دوستم

  با توطئه ها، دسيسه ها، رذالتهاوشيطنت ها نه تنها جنرال دوستم ضعیف نمیشود بلکه هر روز قدرتمند تر و جهان شمول میشود . وبرعکس  بر نیرواقتدار، شان وشوکت ، بخت وطالع ومحبوبيت وي افزوده میشود . ازداکتر نجیب تا این دم هزاران پلان شوم شما ناکام شده است.

 تاریخ افغانستان گواه است و هیچگاهی خط های زرین تاریخ در باره جنرال دوستم قضاوت نادرست نخواهد کرد. توانایی شگفت انگیز دوستم در بازی در شرایط سخت و سرنوشت ساز وقتی مشخص و برجسته می نماید که در قدم نخست چهار دهه فعالیت نظامی و سیاسی ایشان مرور شود و بعد او با دیگرانی مقایسه شود که در طی تحولات غیر قابل پیشبینی، سریع و پر فراز و نشیب افغانستان به نحوی سهیم بوده اند .انتخابات اخير بار دیگر وحدت خواهی و جوان مردی دوستم را برملا نمود.

 صداي دوستم

 صداي توصداي شيري بيشه  

 صداي مردي وکوهکن وتيشه

 همه  توطئه  ود سيسه  برتو

  به مانندي بخاري روي شيشه.

 جنرال دوستم به پيش مي رود

  ازابتدای ظهوراین مرد نظامی درکشور، جز افرادی بوده که توانسته به بالاترین سطح سیاسی برسد اما تاوانی چون حمله های متعدد از سوی دولتمردان گرفته تا همتباران حزبی و قومي خود در پی داشته  است. هرچند خلیل زاد، سفیر سابق امریکا در افغانستان، وی را سمبول بد روزهای گذشته افغانستان می داند و در جبهه کرزی تلاش بسیار بر به حاشیه راندو وی کرد اما نمی توان از این حقیقت چشم پوشید که با وجود وجهه پررنگ نظامی بودن بیش از سیاستمداری، موفق شده است که تاکنون در سیاست برقرار باشد و حامیان بس بی شمار داشته باشد.

 از دوران حکومت کرزی تا دولت وحشت ملی بارها اقدامات اساسی برای کنارزدن جنرال دوستم روی دست گرفته شد که نمونه بارز آن اتهام اکبربای و ايشچي است .

 جنرال دوستم

  مثل یک کبوتري آزاد تا افق پروازکن

 قصه ای تازه برای فصل سرما سازکن

 زندگی تکرار زخم کهنه دیروز نیست

 بال های استوارت را به فردا بازکن .

 اسطوره ي بنام جنرال دوستم

  چهل سال چه سرهاي خاک شد، چه قلبهاي تپيد وچه توطئه هاي خنثي شد تا جنرال دوستم به اينجا رسيد وجنرال چهارستاره حاصل چهل سال مبارزه ملي است ، مردم  در بدل فداي جان پنجاه هزار شهيد و صدها هزار دست و پاي و چشم و اعضاي بدن ، صدها هزاربيوه و يتيم كمايي كرده است .

 چي فراز و فرود هاي را در اين مبارزه نبود كه نديديم .

 شايد ملت ما در جاي جاي مبارزه بهدف نرسيده باشد و اما إيجاد يك حزب مليوني قوي ، قدرتمند و تأثير گذار بنام جنبش ملي اسلامي افغانستان كه امروز بدون اشتراك ان هيچ پروسه در افغانستان مشروعيت ندارد و ظهور يك رهبرمدبر ، محبوب و جسور كه در محور آن تمام تُركتباران و ساير اقوام حلقه زده اند ، از پيروزيهاي تاريخي اش ميباشند .جنرال دوستم زنجير بي عدالتي ها را شكست و مردم ما را از محروميت به محوريت آورد .

 هيچ تُركتباري در سصد سال گذشته مقام دوم افغانستان را با آراي مردم بدست أورده نتوانسته بود .
جنرال دوستم حالا به سمبول ملي بدل شده است .

 دوستم

   تمام لحظه هايت عيد  باشد

 نگاهت غرق  در امید  باشد

 درين فصل که سردي مي نوازند

 د لت همسایه خورشید باشد.

 جنرال دوستم کيست؟؟؟

  جنرال دوست  یک فرد و یک شخص نیست، بلکه سمبول یک ملت است ،

 جنرال دوستم چه گواراي اين سرزمين است.

 جنرال دوستم خارچشم دشمنان افغانستان است.

 جنرال دوستم  خواب را ارچشمان وخوراک را ازدهان متجاوزين ربوده است.

 جنرال دوستم مانند کوه درمقابل توطئه ها، دسيسه ها، زورگويي ها ، حق تلفي ها و تروریست ها ایستاده است و نمی خواهد دهلیز عبور را برای آنها در شمال افغانستان ایجاد کند.

 منشا مشکل اساسی در همین جا است و تحمل این موضوع را دشمنان داخلی و خارجی افغانستان ندارند و می خواهند وی را مانند چه گوارا، از صحنه بردارند.

 دشمنان باید بدانند که این خواب است و خیال است و محال است و این آرزویشان را به گور خواهند برد. مردم  بیدار هستند و وجدان های بیدار تروبه جنرال دوستم سرميدهند وخون مي بخشند.

 بتو دوستم

 گل سرخ بهاران سایبانت

 ميان لا له ها نيز آشيانت

 وطنداران  همه دودست بالا

 دعاي  خير بدهند ارمغانت .

 نقش جاودانه ي جنرال دوستم

  سترجنرال عبدالرشید دوستم نظامی است که سرد و گرم روزگار را تجربه کرده و دست خیلی ها را خوانده است. این مرد گرچه در ظاهر ساده حرف می زند اما بیجا و بی دلیل سخن نمی گوید.

 صفحات شمال کشوردرزمان حاکميت جنبش میزبان و منبع مطمئن کمک رسانی برای بیش از یک تادوصد هزار هموطن آواره کابلی و همچنان مهماندار مهاجرین جنگ زده تاجکستانی که به اثر عوامل جنگ و نا امنی مجبور به ترک خانه و کاشانه خود شده بودند گردید. نفوس شهر مزار شریف از یک صدو هفتاد هزار به دو ملیون بالا رفته و همه در فضای صلح و برادری زندگی می‌نمودند. در شمال کشور تمام فابریکات فعال نگهداشته شده و یگانه فابریکه پتروشیمی (کود برق) با بیش از سه هزار کارگروکارمند مصروف تولید بود، فابریکات تولیدی نساجی، سمنت، سیلو و سایر فابریکات خورد بزرگ دیگر در طی همین مدت وسیعا انکشاف یافت.

 کارتجارت با وسعت کامل در شمال کشور رونق حاصل کرد، بندر تجارتی حیرتان با همه امکانات اداری و تخنیکی آن فعال شده و بندر تجارتی آقنه در ولسوالی اندخوی نیز به روی تجار ملی و مسافران کشور گشوده شد. از لحاظ ساختمانی اکثریت شهرهای شمال چهره عوض نمود و صدها ساختمان جدید و بلند منزل به خصوص اعمار کارته‌های جدید مسکونی با نقشه‌های مدرن و عصری شهر مزار شریف را در جمله شهرهای معمور درجه اول کشور قرار داد شهر مزار شریف به مرکز سیاسی مبدل شده و قونسلگری کشورهای پاکستان، ایران، اوزبیکستان، ترکمنستان، ترکیه، روسیه و غیره گشایش یافت. ده‌ها نمایندگی‌های ملل متحد در شمال کشور مصروف بازسازی و کمک به مؤسسات صحی و تعلیمی گردیند.

  جنرال دوستم

  مردم هرروز تو را آه مي کشد

 ياد زمان ترا گاه وبيگاه مي کشد

 غم مخورکه غم دوران ميگذرد

 همت مردانه توازين چاه مي کشد.