{ باجلوس نامیمون وزشت غنی احمدزی خیلی ها ازکوچه وبازاربا پسوند نام احمدزی وزی زی ها و... به مقام ومنزلت رسیدند وبرمردم زورگفتند وچپاولگری ومردم آزاری کردند. کسی نیزنپرسید که چرا؟؟؟ با اندوه این ناسپاسان مانند غنی احمدزی تعدادی اوباش وکوچه گرد اند.}

 « غنی احمدزی این چهره زشت وناکاررای تاریخ نه تنها درین کثافت گری ها خم به ابرونمی آورد بلکه با دست تکان دادن ندافی گونه دیوانه وارقهقه می خندد وافتخارمی کند . »

 

 احمدزی؛ سخنگوی وزارت دفاع (۹ سنبله) در جریان یک کنفرانس خبری در کابل، در واکنش به پرسش یک خبرنگار درباره کارنامه سرپرست وزارت دفاع درمدیریت جنگ و کاهش ناامنی، خبرنگاران را «کور» و «کر» توصیف کرد؛ موضعی توهین‌آمیز که به‌سرعت جنجال‌برانگیز شد.

 طالبان از چندین جهت بر شهر قندوز حمله کردند. در همین راستا یک خبرنگار در نشست خبری سخنگوی وزارت دفاع، در مورد نتایج وعده اسدالله خالد؛ سرپرست این وزارت مبنی بر آماج قرار دادن هراس‌افکنان در لانه‌های‌شان پرسید و این پرسش باعث واکنش تند احمدزی شد. اظهارات توهین‌آمیزاحمدزی باعث شکل‌گیری توفانی در میان کاربران شبکه‌های اجتماعی، مخصوصاً خبرنگاران شده‌است.

 خبرنگار در واکنش به اظهارات احمدزی نوشت: «این نوع برخورد شرم‌آور است.»

 سخنگوی وزارت دفاع پس از آن‌که به اشتباه خود در قبال خبرنگاران پی ‌برد، از آنان معذرت‌خواهی کرد؛ اما این اقدام وی از سوی خبرنگاران به «نوشداروی پس از مرگ سهراب» تعبیر شد.

  شماری از خبرنگاران از رهبری وزارت دفاع ملی می‌خواهند که بی‌درنگ  احمدزی را از کارش برکنار کند.

 کسی که باید قهرمانی‌های سربازان گمنام اردوی ملی را منعکس کند، چنین فرد بی‌پروا، بی‌ادب و پرخاشجوی برآمد. وزارت دفاع به یک سخنگوی متعهد، متین و خوش‌اخلاق ضرورت دارد. امیدواریم که به‌زودی چنین فردی به‌عنوان سخنگوی وزارت دفاع ملی معرفی شود.

 سخنان بی ادبانه ؛ بازاری وتوهین‌آمیز سخنگوی وزارت دفاع، باعث حمایت مردم از خبرنگاران شده‌است. شهروندان توهین به خبرنگاران را «تاسف‌بار» و غیرقابل قبول می‌دانند. مردم در شبکه‌های اجتماعی خواستار جلوگیری از هتک حرمت خبرنگاران شده‌اند. توهین خبرنگاران توسط سخنگوی وزارت دفاع ، توهین به آزادی بیان و توهین به صدای رسای مردم کشور است. جوانان وطن ، خطاب به سخنگوی وزارت دفاع گفته‌است: نه خبرنگاران کور و کر هستند و نه ملت، کوروکرشما هستید که فریاد و فغان مردم را نه می‌بینید و نه می‌شنوید.

 منتقدان همچنین می‌گویند که بارها برخی از سخنگویان حکومت، اطلاعات را به‌گونه وارونه یا ناقص در اختیار خبرنگاران گذاشته‌اند و این موضوع اعتماد خبرنگاران به سخنگویان را کاهش داده‌است.

 خبرنگاران می‌گویند که سخنگویان، خود را مالک اطلاعات می‌دانند و به همین خاطر اطلاعات به میل دل‌شان و برخی مواقع نادرست را در اختیار خبرنگاران قرار می‌دهند.

 خبرنگاران به‌عنوان سربازان آزادی بیان همواره برای بازتاب واقعیت‌ها در جامعه کوشیده‌اند و در سخت‌ترین شرایط رویدادهای گوناگون را پوشش داده‌اند. در برخی موارد، پوشش‌ رویدادهای خبری، به قیمت جان‌شان و یا زخمی‌شدن آن‌ها انجامیده‌است.  با این حال، منتقدان معتقد اند که این قشر همواره از سوی مسولین حکومتی وارگ نشینان بی عزت مورد تحقیر و توهین قرار گرفته‌اند. خبرنگاران از حکومت سخت انتقاد می‌کنند که باید به کارمندان‌اش اجازه هتک حرمت به آنان را ندهد.