حقیقت، استاد صباح: تلویزیون «بهار»، بهاری آرزو و هدفمندی

قسمت دوم

 

ما نگوییم بد و میل به‌ناحق نكنیم

 جامه كس سیه و دلق خود ارزق نكنیم

 (ما به بد گوئی و نکوهش کسی نمی‌پردازیم و گرایشی به باطل و ناصواب نداریم. جامه تقوای هیچ‌کس را به رنگ گناه تیره نمی‌سازیم و پشمینه خود را کبود رنگ نمی‌کنیم تا خود را در لباس صوفی نمایان به خلق خدا نشان دهیم.)

 عیب درویش و توانگر بكم و بیش بد است

 کار بد مصلحت آن است كه مطلق نكنیم

 (فقیر را به سبب تنگدستی مذمت کردن و غنی را به مالداری نکوهیدن ناپسند است صلاح آن است که کار زشت و ناروا را مطلقاً از ما سر نزند.)

 رقم مغلطه بر دفتر دانش نزنیم

 سر حق بر ورق شعبده ملحق نكنیم

 (بر کتاب علم نشان غلط بودن نکشیم و سفسطه نکنیم و راز حقیقت را در ورق‌های نیرنگ و افسون پنهان نداریم و درهم نیامیزیم.)

 شاه اگر جرعه رندان نه به حرمت نوشد

 التفاتش به می صافی مروق نكنیم

 (اگر بزرگی ته جرعه‌ای از جام قلندران را به احترام نوش نکند ما هم به باده روشن پالوده او اعتنا نمی‌کنیم.)

 خوش برانیم جهان در نظر راه روان

 فكر اسب سیه و زین مغرق نكنیم

 (در پناه عنایت و حسن نظر سالکان راه حق زندگی را دور از غم می‌گذرانیم و در اندیشه تجمل نیستیم و اسب گران‌بها و کمیاب سیاه رنگ و زین به سیم آراسته و نقره کوب نمی‌خواهیم.)

 آسمان كشتی ارباب هنر می‌شکند

 تكیه آن به كه برین بحر معلق نكنیم

 (امواج فلک کشتی وجود هنرمندان را خورد می‌کند مصلحت آن است که بر دریای سرنگون سپر هر اعتمادی نداشته باشیم.)

 گر بدی گفت حسودی و رفیقی رنجید

 گو تو خوش باش كه ما گوش به احمق نكنیم

 (اگر حسودی به رفیق ما تهمتی زد و خاطرش را آزرد به دوست ما بگو دل قوی دار که رفیقان تو سخن رشکناک نادان را نمی‌پذیرند و بدان گوش فرا نمی‌دهند.)

 حافظ ار خصم خطا گفت نگیریم برو

 ور به‌حق گفت جدل با سخن حق نكنیم

 (ای حافظ اگر دشمن غلط گفت و اعتراضی ناروا کرد وی را مواخذه نمی‌کنیم و اگر راست گفت چون جاهلان با حقیقت به ستیزه و مجادله بر نمی‌خیزیم.)

 این دوستان باید بدانند، آزادی بیان به این مفهوم نیست هر آنچی که می‌خواهی باید بگویی و هر اتهام که می‌خواهی به هرکسی ببندی. اگر هر شخص، گروپ و احزابی خیانت و جنایتی انجام داده‌اند خود از اعمال که انجام داده است به‌پیشگاه ملت و با تأمین حاکمیت ملی و قانونیت سرتاسری ناگزیر به جواب دهی خواهد بود.

 در قوانین ملی و بین‌المللی با صراحت گفته شده: هر مجرمی تا فیصله محکمه بی‌گناه شناخته می‌شود.

 و هیچ‌کسی را نمی‌توان مجرم شناخت مگر به اساس فیصله محکمه.

 

«بهار» آمد ...

  بهار آمد که دل‌ها شاد گردد

 سخن از قیدوبند آزاد گردد

 بهار اندیشه‌های سبز یاری

 صدای کژی‌ها برباد گردد.

 بهار که آمد، دستان باد بوی شکوفه می‌دهد

 جوانه‌های تک دل‌ها، با نوازش بهار جان می‌گیرند

 چه زیبا، رویش یک دانه تمام عظمت تو را فریاد می‌زند

 دیده‌ایم بهار آمد ... اما بهار بهانه ایست برای رویش!

 دلی که بهار همدلی، باهم بودن، از هم گفتن، در پی باهم بودن باشد و از کژگویی، یاوه سرایی و دورنگی به دور باشد با بهار شاد و فریاد می‌شود، دلی که مملو از صفا، یکرنگی، همیاری باشد، هر جا است بهار را به آنجا می‌کشاند.

 دیده‌ام بهار، مهمان دل‌هایی شده تا بهانه رویش شود.

 

تلویزیون «بهار» - بهار دیدنی‌ها

 از ایجاد جوّی که فعالیت‌های فرهنگی و آفرینند گی و آزادی هنرمندان و نویسندگان را محدود کند، باید بشدت پرهیز شود و تمامی امکانات برای بالندگی و پویایی زبان، فرهنگ، هنر، شعر و ادب فراهم آید. همه باید آزاد باشند كه در هر رشته فرهنگی و هنری به آفرینندگی بپردازند و موجبات سرزندگی و شادابی در جامعه را فراهم سازند.

 رسانه بهار، بهار آرزوها، بهار ترقی‌خواهانه، بهار آزادی و ممثل دموکراسی و مردم سالاری در دیدها قرار گرفت و با شیوه جدید، با رسالتمندی، با هدفمندی و ارج‌گذاری به آزادی بیان و حقوق انسانی شامل خانواده‌ی رسانه‌های تصویری افغانستان گردید. جای بهار در تفکرهای ترقی‌طلبانه، در اندیشه‌های مردم دوستانه و دربیان آزادی و آزاد اندیشی و در پرتو دموکراسی، آزادی بیان و گفتار، در عصر مردم سالاری و آزادی‌های مدنی خالی بود و با تولد بهار امیدها شکفتن، آرزوها برگ و بار دادند و قلب‌ها مملو از لطافت بهاری گردید.

 بهار، بهار شما، بهار خانواده‌ها، بهار محافل و مجالس روشنفکری و با رسالت روشنگری به میدان آمده تا تصویر نو، شیوه‌های جدیدی ژورنالیستی را در دیدها قرار بدهد.

 تلویزیون (بهار) این مدت محدودی که از عمر نشراتی‌اش می‌گذرد به هر خانه و قلب وطندارانش راه بازنموده و باگذشت هرروز این صمیمیت و محبوبیت بیشتر و بیشتر می‌گردد. آنچه که تلویزیون بهار را از دیگر وسایل صوتی و صوری متمایز می‌گرداند، برنامه‌های ریالیستی و ژورنالیستی این تلویزیون است و از جانب دیگر خوشبختانه مجال نیافتن تخریبگری و تناقض گویی از دیگر معیارهای معقول و عام پسند این دستگاه نشراتی است. امیدواریم که این سیاست عالی و پالیسی انسانی ادامه یافته و تلویزیون بهار بتواند در راه خدمت به فرهنگیان هم‌وطنش جای و مقام ارزشمند را بیش‌تر از گذشته کسب و به تریبون گویایی روشنفکران مبدل گردد. و این کار هدفمند دور از تصور برای دست‌اندرکاران تلویزیون بهار نیست. من به‌مثابه یک افغان روشنفکر به شما اطمینان می‌دهم باحوصله مندی و خلاقیت به‌پیش بروید آینده از آن شما خواهد بود و درین بازار جنگ و جفنگ سرفراز و سرخ‌رو بیرون خواهی شد.

 

«بهار»، صیقل آینه

 منتظران بهار! بوی شکفتن رسید

 مژده به گل‌ها برید، یار به گلشن رسید

 لمعه مهر ازل، بر در و دیوار تافت

 جام تجلی به دست، نور ز ایمن رسید

 نامه و پیغام را رسم تکلف نماند

 فکر عبارت کراست معنی روشن رسید

 زین چمنستان کنون، بستن مژگان خطاست

 آینه صیقل زنید دیده به دیدن رسید

 بیدل از اسرار عشق، هیچ کس آگاه نیست

 گاه گذشتن گذشت، وقت رسیدن رسید.

 

«بهار»، جنبش روشنگری حقیقت گویی

 

http://bahartv-af.com

 آمدی‌ای یار! تا در این هرم نفس گیر، درین کش و گیر طاقت فرسا و درین آشوب بازار رنگ و نیرنگ جاودانه‌های انسانی و روشنگری را معنا و تفکرهای انسانی را سرانجام ببخشی. تلویزیون بهار، چون بهار جاودانه که نه زر دارند و نه زور، نه دست ستیز دارند و نه پای گریز، نه شر می‌خواهند و نه غیر و نه توان جنگ دارند و نه شمشیر و تفنگ، انعکاس داده و زبان گویایی شود به قشر مظلوم و محکوم روشنفکر کشور که مدت‌ها است درد جان‌گدازی اوضاع آشفته و درهم و برهم میهن و غربت و بی‌وطنی سرد و ساکت اش نموده است. خوشبختانه تلویزیون بهار طی کوتاه مدتی که از حیات نشراتی‌اش سپری می‌گردد توانسته است با خردمندی و تعقل عالی مسؤولین این دستگاه صوتی و تصویری جایگاه ویژه خویش را در قلوب بینندگانش پیدا و آنانی که علاقه به شنیدن و دیدن بازار رنگ و اتهام  و جفنگ ندارند، توانستند ساعت‌ها پای نشرات این تلویزیون بنشینند و از برنامه‌های زیبای آن لذت ببرند.

 

«بهار» آمده است

  بهار آمد، مست و زیبا و فریبا چون دوست

 سبدی پرکن از سوسن و سنبل که نکوست

 تو بیا آینه را صیقل بزن با همدلی و یاری

 با بهارت بفرست، سخن یاری بر دوست.

 بهار با سخاوتی همیاری و همدلی آمده است، دامنی از گل به شما می بخشد. بیاید پای یکرنگی بهار بنشینیم.

 بهار، ره آورد تفاهم من و توست. بهار، محصول یگانگی است.

 افسردگی و کج دلی، محصول کج ایستادن ذهن هاست

 تنها همیاریست که بهار را می آورد.

 بهار یک نقطه دارد نقطه آغاز بهاری باهم بودن است.

  

ریس تلویزیون «بهار» کیست و چه می‌گوید؟

اشرف (شهکار) اندیشمند، متفکر، ژورنالیست، نویسنده، روزنامه نگار، پژوهشگر بی‌همتا، شخصیت بلندهمت و انسان اندیشمندی است که منافع مردمش و تقدس زادگاهش بالاتر از هر چیزی برایش ارزشمند است.

 شهکار مرد صمیمی و انسانی باحوصله که به قول معروف با هر بادی نمی‌لرزد و جوانی و انرژی‌اش را وقف میهن و مردمش نموده و سال‌های سال در روزنامه‌ها، جراید و رادیوتلویزیون زحمت کشیده و عرق ریخته است.

 اشرف شهکار با هیأت نشراتی بهار با رسالت مندی، همیشه در تکاپواند تا بتوانند با گذشت هرروز برنامه‌های جالب و دیدنی را به بینندگان پیشکش نمایند و اینان اند که تلویزیون بهار از رنگ و رونق بهتر و خوب‌تر چه از نگاه برنامه‌ها و چه از لحاظ تخنیکی بهره‌مند بوده و در بین سایر شبکه‌های بیرون مرزی از اعتبار و محبوبیت بالای برخوردار است.

 شهکار می‌گوید:

 نسل جوان امید آینده این مرزوبوم ازلحاظ نیروی اندیشه و کار جامعه ما است. توجه ویژه به نیازهای مادی، معنوی و جسمی جوانان، و به‌ویژه تربیه و رشد دادن به همه استعدادهای نهفته آنان و فراهم آوری امكانات برخورداری از سلامت تن و روان، از وظایف نخستین همه ما باید باشد تا جوانان آماده پذیرش مسئولیت خود در جامعه شوند.

 اشرف شهکار در رابطه به تلویزیون بهار می‌فرماید:

 بهار نه به کسی دشنام می‌دهد و نه دشنام دهنده‌ی در این رسانه راه پیدا می‌نماید. و اما بدون استثنا حقایق تاریخی، زدوبندهای منفی ملی، چور و چپاولگری‌های وطنی، ظلم و ستم طبقاتی را بدون هراس و در راستایی آزادی بیان و قلم به دیده‌ها قرارمی دهیم.

 جناب شهکار گفتند:

 افکار و ایده‌ها زمانی در جامعه رواج داده می‌شوند که با زندگی شخصیت‌های تلویزیونی درآمیخته شوند. مردم‌ در هر جامعه‌یی‌ صاحب‌ یك‌ بینش‌ هستند. این‌ بینش‌ به‌ آن‌ها این‌ امكان‌ را می‌دهد كه‌ بهترین‌ قاضی‌ برای‌ انتخاب‌ برنامه‌ها و مطالب‌ یك‌ نشریه باشند؛ بنابراین‌ اگر دیده‌ می‌شود رسانه‌یی‌ بیشترین‌ مخاطب‌ را به‌ خود اختصاص‌ می‌دهد می‌توانیم‌ به‌ دور از قوانین‌ كلاسیك‌ و مدرن‌ ارتباطات‌ به‌ آن‌ لقب‌ رسانه‌ «برتر» بدهیم‌. حال‌ این‌ سؤال‌ مطرح‌ می‌شود كه‌ دوام‌ و بقای‌ یك‌ رسانه‌ برتر در گرو كدام‌ عامل‌ است‌؟ یکی از عامل عمده رسانه برتر بودن، در کیفیت بهتر برنامه‌ها نهفته است؛ که وسیله متصدیان، هدایت کنندگان و مسؤولین تخنیکی پیشکش و عرضه می‌گردد.

 آقای شهکار علاوه نمودند:

 ما خالصانه و صادقانه به خاطر التهاب دردهای بی‌پایان ملت تلاش داریم تا بتوانیم غم، درد، کدورت، بی‌وطنی، مهاجرت، مصیبت و تنهایی را از دل هم وطنانم بیرون نموده و گل لبخند را به لب‌های شان بکاریم. این شبکه تصویری با رسالت وطن‌پرستانه و با وجیبه ملی در برنامه‌های نشراتی‌اش از هرگونه تفرقه اندازی، کژاندیشی و نفاق افگنی دوری جسته و در راه غنامندی فرهنگی و هنری میهنش جد و جهد شباروزی می‌نمایند.

 

با «بهار»

  بهارت روشنی را جار می زد

 برای همدلی ها زار می زد

 درون آیینه از دوری دورها

 تمام کجی ها را بار می زد.

 بهار بهترین بهانه برای آغاز دوستی، هم پذیری، همیاری و همدلی و آغاز بهترین آغاز برای باهم بودن است. با آمدن بهار، همدلان و هم اندیشان سخنی یکدلی و یگانگی می آغازند. چکاوک ها، چلچله های هم اندیشی، نغمه ها و سرودهای فرح بخش و تازه سرمی دهند و یاران را به مهرورزی، مهربانی و هم گرایی فرا می خوانند. بهار، پیام آورعشق به انسان و رویش جوانه‌های دوستی است و آرمانش سرور، آشتی، صلح و صفا، و به همین خاطر است که (بهار) خواستنی است و با آمدنش دل ها سرشار از سرور و سرودن و سخن گفتن می‌شوند.

 بهار، پیام آور دوستی و دوست داشتن است و در سایه همپذیری و همدلی، زندگی زیبا می‌شود. با دیدن بهار، بهار باهم بودن، بهاری اتحاد و اتفاق، بهار خوبی‌ها و بهار راستی و صداقت را به یاد می‌آوریم.

 

«بهار» چگونه وارد عرصه شد؟

 شهکار گفتند: باید عرض كرد كه از مدتى  جمعى از روشن‌اندیشان  در صدد آن بودیم تا رسانه‌ای  را  بنیان بگذاریم  كه  به صداى رساى  روشنگران و انعكاس‌گر  دقیق واقعیت‌های جامعه افغانى و جهان ما باشد و صداى راستى و درستى را آیینه گردد و خوشبختانه آن آرزوها امروز به ثمر نشست و ما و شما مشتركن  آغاز نشرات تلویزیون بهار را جشن می‌گیریم. نام این تلویزیون را به خاطرى «بهار» گذاشتیم  تا اگر  مصایب، دردها، غم‌ها، افتراق، نفاق  خانمان‌سوز را  به گذشته بسپاریم و جوانه‌های امید را بارور سازیم.

 تلویزیون بهار، تلویزیون ملى، ترقی‌خواهانه، دموكراتیك و انعكاس دهنده  خواست‌ها و طرز دیدهای لایه‌های مختلف  جامعه افغانى خواهد بود. این رسانه به آن فرهنگیان و وطن‌دوستان  میهن تعلق دارد كه درفش  روشنگرانه  را حمل می‌کنند و حل  پرابلم‌های جامعه را  با دید روشن  و مبراء از امراض ملى، قومى، مذهبى،  و ایدیولوژیک می‌بینند. 

 این تلویزیون  به هیچ گروه سیاسى، تنظیمى، استخباراتى و دولتى داخل و خارج  تعلق نه دارد و از هیچ آدرس  و مرجع اى همچنان تمویل و سپورت نمی‌شود، منبع تمویل این تلویزیون صرف و صرف  بیننده گانش خواهد  بود و با حمایت مادى و معنوی‌شان جان و انرژى بیشتر خواهند یافت.

 تلویزیون بهار صداى وفاق و همدلى است.  این رسانه المدار  افغانستان  واحد بوده  و از افتراق و نفاق‌های قومى، زبانى، مذهبى، و گروه اى دورى می‌جوید و بر بنیاد مصالح ملى كشور  عمل خواهد كرد.

 تلویزیون بهار  تلاش خواهد كرد  تا حقایق  تلخ  و درد ناك  حوادث و رویدادهای كشور را صادقانه و با دید واقع‌بینانه  به بررسى بگیرد  و خود را به عمق رویدادها گره بزند، ما در صدد افشاء فساد، فساد پیشه گان بی‌ترس  و قاطع به‌پیش خواهیم رفت. ما در حالی که  به نظریات  و طرز  دیدهای هم‌وطنان خود احترام می‌گذاریم  ، در صدد آن خواهیم بود  تا از فرهنگ  بلند بر خورد نسبت به مسایل و رویدادها عدول  صورت نگیرد، تأکید و كنترول خواهیم كرد  كه عفت كلام و قلم حفظ گردد، از تعرض به شخصیت انسان جلوگیرى خواهیم كرد، به آتش زدن  به نفاق‌های ملى، قومى، زبانى، و همچنان  معتقدات مردم  جداً سانسور  به عمل خواهیم آورد.

 تلویزیون بهار، رسانه‌ای افغانستان شمول خواهد بود و از هر اقدام روشنگرانه، وطن دوستانه، ملى و ترقی‌خواهانه‌ای شخصیت‌های ملى، اجتماعى، سیاسى و فرهنگى  و همچنان  جریان‌های ترقی‌خواهانه، دموكراتیك  و ملى  حمایت خواهد كرد. به همه وطن‌دوستان و روشنگران وطن و جریان‌های ترقى خواهى  از همین تربیون و در اولین روز نشرات رسمى آن  اعلام می‌داریم  كه ازین  تربیون به سود  افغانستان واحد، مستقل، غیر وابسته، به سود  اعتلاء و سعادت مردم بهره بگیرند و براى ترقى و آبادانى و وفاق كشور  سود ببرند.

 ما با صراحت ابراز می‌داریم  كه این تلویزیون براى رقابت غیرسالم با هیچ‌یک از تلویزیون‌های داخل و خارج كشور و بخصوص  به گرداننده گان  محترم تلویزیون‌هایی كه از امریكا نشرات دارند، ایجاد نگردیده است. ما  به‌سوی خانه جنگی‌های تلویزیونى نخواهیم رفت، براى ما پربهاترین  مسأله  وقت بیننده ماست  ، كه باید از نشرات ما چیزى بیاموزند، از رویدادها مطلع شوند،  و از برنامه‌هاى تفریحى  آن لذت ببرند. ما همچنان خود را مكلف  به پاسخ حرف‌های وارده  هم نمی‌دانیم. ما دست  راستى، دوستى و همكارى  بی‌دریغ را فقط به سود منافع علیاى كشور  به‌سوی همه رسانه‌های رسالتمند و روشنگر دراز می‌کنیم.

 

از «بهار» گفتن و با (بهار) بودن

 

بگویم از{بهار} تا گل بروید

 دل‌ها را از دو رنگی ها بشوید

 بهار هم غم جانکاه وطن را

 برای نسل‌های نو بگوید.

 بزرگ‌ترین انگیزه ایجاد تلویزیون (بهار)، راه یابی به حقیقت‌های خفته و نهانی کشور، گفتمان‌ها و اشتراک سودمند برای رسیدن به یک وفاق و اتحاد مردمی، تلاش برای نزدیک سازی تفکر و اندیشه، برای رسیدن به حقیقت‌های سالم و سازنده، خواهد بود.این تلویزیون زبان خشونت، عقده گشایی، عصبانیت، انتقام‌جویی و دشنام را بکار نخواهد برد. ما چنین می‌اندیشیم که اختلاف عقیده، اندیشه، تفکر، ذوق‌ها و سلیقه‌ها میان انسان‌ها و یا گروهی از انسان‌ها، به معنی دشمنی، عقده گشایی، انتقام‌جویی و کینه و عداوت نیست.

 تلویزیون «بهار» تلاش خواهد کرد تا پیرامون خویش، نخبه‌ترین، شایسته‌ترین و بهترین شخصیت‌های ملی، وطنی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی را داشته باشد. نظریات و اندیشه‌های آن‌ها را بدون کمترین سانسور به نشر رساند. ولی در بیان اندیشه‌ی خویش مستقل خواهد بود.کوشش می‌کنیم به زودی نشرات ما ابعاد وسیع‌تر اختیار و در میان اقشار و لایه‌های مختلف مردم، راه خویش را باز کند.

 

{بهار} را چگونه میزبان شویم؟

 تلویزیون بهار  كه اكنون  نشرات آن  از طریق  باکس‌های  جادو، جى- ال - ویز و همچنان از طریق بیش از پنجاه باکس‌های معمول  در جهان قابل دریافت است. همچنان به نشرات لایف خود از طریق سایت و فیسبوك بهار نیز دست یازیده است و در جاهایی كه دسترسى به باکس‌ها نباشد عزیزان ما می‌توانند بهار را از طریق سایت  تلویزیون تماشاگر باشند. همچنان ما را از طریق یتوب نیز می‌توانید دریابید. می‌خواستم بگویم  كه سایت تلویزیون بهار با استندردهاى كاملن جدید تنظیم شده منبع دریافت عمده‌ترین رویدادها، فلم های مستند و مقالات مهم در رابطه به افغانستان و جهان خواهد بود و در كوتاه مدت به سایت نهایت پر محتوا مبدل خواهد شد

 به اطلاع بیننده گان تلویزیون رسانیده می‌شود كه شبكه ارتباطات تلویزیون  بهار با تعدادى از کشورهای جهان در مجامع افغانى  گسترش یافته است  و افتخار داریم كه شخصیت‌های پر ارزش فرهنگى و با تجارب وسیع كار ژورنالیستی و فرهنگى از تلویزیون بهار نماینده گى می‌کنند:

 در كشور شاهى انگلستان، در کشور شاهی هالند، در دنمارك، در جرمنى، در هندوستان  ، در كانادا - ونكوور، در سویدن و دو آدرس در شهر كابل و علاوه بر آن در ولایات بلخ، غزنى، بادغیس، جوزجان، غور خبرنگاران محلى ما، ما را با رویدادهای ولایات مربوطشان گره می‌زنند. ما در صدد آنیم تا  شبکه‌های ما در تمام ولایات كشور و همچنان در مجامع افغانى در سایر کشورها توسعه بیابد، ناگفته نباید گذاشت كه با تعدادى از نماینده گى های  ما رابطه مستقیم دفتر مركزى  از لحاظ تخنیكى  تأمین گردیده  است.

 به هم‌وطنان خود اطمینان می‌دهم كه همین اكنون نشرات ما  در اكثر  خانواده‌هاى افغانى  مورد توجه قرار گرفته و از سلسله  بیننده گان خود درین مدت حسن نیت و استقبال داشتیم.

 تلویزیون بهار صداى وفاق، همبستگى و همدلى است.

 تلویزیون بهار صداى  راستى و درستى است.

 

اصول نشراتی تلویزیون «بهار»

 تلویزیون بهار یا بهار تی وی.از مدت ها پیش، با گروهی از روشن اندیشان و فرهنگیان بیرون مرزی، درراه جستجوی وسیله ای گام گذاشته بودیم، تا منجر به ایجاد رسانه یی شود که صدای روشن گران، آگاهان سیاسی، فرهنگیان، خبر رسانان رسالتمند ودر فرجام، همه همدیاران را باز تابد و سیما ی حقیقت را آیینه شود.

  دیگر، تنگنای سکوت، در برابر هیاهوی رسانه‌های کاذب در سراب دیده‌ها، را گشاده کنیم. منظوراز تکاپو، در راستای تولد یک چنین سیما و صدا، در کنار گلبانگ رسانه‌های سنتی ووطنی دیگر اینست:پخش روشنی پیرامون پدیده‌ها ی اتفاق افتاده و یا در حال رویداد در برابر دیده‌های انسان وطن ما وباز بیان حقیقت‌های بی باک تاریخی نا گفته و نیم گفته از دریچه اندیشه‌های منطقی، فلسفی، مدرن و پسا مدرن. «تلویزیون بهار» می پندارد که در فضای باز، رها از گرایش های کاذب ایدیولوژیک و بدور از جزم اندیشی های ناهنجار، سر و پا کشیده از لایه ها ی تاریخ، می توان اندک سهمی در وارونگی باور ها ی خشک  و اشاعه پژواک پر طنین حق در گوش تاریخ، ادا کرد. می دانیم، چشمداشت شما از نشرات این نو آورده، برخط روشنگری، هیومانیزم (انسانگرایی)، احترام به جایگاه انسان، جامعه ووطن متکی خواهد بود که در همسویی گسترش واشاعه ی فرهنگ غنی، گهربار و داشته های وطنی قدم های متین بردارد. تلویزیون بهار تلاش خواهد کرد تا همزمان با نشرات و بیان حقیقت‌های تلخ وفاجعه بار تاریخ گذشته و حال کشور، با بیطرفی کامل و عدم وابستگی به هیچ یک از سازمانها و گرایش های مذهبی، ایدیالوژیک، سمتی، قومی و شخصی، در راه انساندوستی، وطنپرستی و احترام به نقش تاریخی انسان منحیث محور بنیادین زندگی سیاسی، اجتماعی و فرهنگی؛ گام های محکم بردارد.این تلویزیون آرزو مند است تا بهار شگوفایی، رشد وپرورش انسانهای وطن ما را وسیله و شاهد شود.درین نشرات به رغم استقلال گفتار، پندار و کردار، بر اصل ابراز باورها، نظریات، گرایش های گونه گون و مختلف انسانهای جامعه ما احترام خواهد شد.تلاش می‌کنیم تا با فرصت دادن به صداهای نا شنیده هم‌وطنان، زمینه ی گفتمان‌های خلاق را در عرصه های مختلف زندگی انسان، جامعه، وطن و جهان مساعد سازیم.بزرگ‌ترین انگیزه ایجاد این تلویزیون، راه یابی به حقیقت‌های خفته و نهانی کشور، گفتمان‌ها و اشتراک سودمند برای رسیدن به یک وفاق و اتحاد مردمی، تلاش برای نزدیک سازی تفکر و اندیشه، برای رسیدن به حقیقت‌های سالم و سازنده، خواهد بود.این تلویزیون زبان خشونت، عقده گشایی، عصبانیت، انتقام‌جویی و دشنام را بکار نخواهد برد. ما چنین می‌اندیشیم که اختلاف عقیده، اندیشه، تفکر، ذوق‌ها و سلیقه‌ها میان انسان‌ها و یا گروهی از انسان‌ها، به معنی دشمنی، عقده گشایی، انتقام‌جویی و کینه و عداوت نیست.

 

«بهار» همگام با اصول نشراتی

 ما میتوانیم درین گیتی سرشار از زیبایی ها، با در نظر داشت  تجارب چندین دهه ی خونبار کشور، با وجود داشتن تفاوت های اندیشه وعمل، به گفتمان سالم  بپردازیم. نظر و ذوق خویش را بر کسی تحمیل نکنیم. روی وجوه مشترک وطن‌پرستانه، انسانی، برادری، صداقت و دوستی، راهی را برای حال و آینده ی جهان نشرات برون مرزی و مردم کشور خویش بگشاییم.تلاش خواهیم کرد تلویزیون بهار، پُلی باشد برای وصل ها، نه فصل ها.در حالیکه روی یک خط و سیاست نشراتی هدفمند، استوار و قاطع به‌پیش خواهیم رفت، این زمینه را فراهم میسازیم تا فرصت ها برای هرگونه اندیشه و نظربه وجود آید. به سخن دیگر هر گروهی، حزبی، مردمی و اندیشه‌یی خویشتن را درینجا بیابند.تلویزیون بهار تلاش خواهد کرد تا پیرامون خویش، نخبه‌ترین، شایسته‌ترین و بهترین شخصیت‌های ملی، وطنی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی را داشته باشد. نظریات و اندیشه‌های آن‌ها را بدون کمترین سانسوربه نشر رساند. ولی در بیان اندیشه‌ی خویش مستقل خواهد بود.کوشش می‌کنیم به زودی نشرات ما ابعاد وسیع‌تر اختیار و در میان اقشار و لایه‌های مختلف مردم، چون جوانان، زنان و بلاخره همه و همه،  راه خویش را باز کند.تلاش می‌کنیم تا در کنار نشرات روتین و جاری مان، این تلویزیون به یک ستاد به هم پیوستن گروه ها و قشر های مختلف مردم برای منافع جمعی و بازتاب صدای یگانه انسانی و روشنگری شود. کوشش خواهیم کرد تا زمینه را برای رشد جوانان با اشتراک پویای شان در کار های ژورنالیستیک مهیا سازیم.تلاش می‌کنیم تا این تلویزیون را به یک مکتب آموزش و رشد استعداد های خلاق نسل جوان ما مبدل کنیم. ما بانمایش های خیلی محدود شروع به کار خواهیم کرد؛ اما، امیدواریم تا این نمایش ها را رشد و گسترش دهیم. نمایش های تلویزیونی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، آموزشی وتربیتی با معیار ها و اصل های اخلاق و کرکتر انسانی و سنت های گران‌بها ی وطنی را پخش کنیم.

هم‌وطنان ارجمند و بینندگان گرامی،تلویزیون بهار ازهیچیک از سازمانهای سیاسی، مذهبی، ایدیولوژیک و دولتی داخل و یا بیرونی کشور، نمایندگی نمی‌کند و از لحاظ مادی تمویل نمیشود. اتکای ما  روی اشتراک و همکاری وسیع مادی و معنوی نسل روشنگر، هم‌وطنان و دوستانیکه در خط آزادیخواهی، عدالت پسندی، دموکراسی و ترقی، قرار دارند؛ خواهد بود.درین زمینه از تمام هم‌وطنان، به ویژه نخبگان جهان فرهنگ کشور مان صمیمانه خواهشمندیم تا این نهال نورس بهار و امید زندگی فرهنگی مانرا با کمک ها و اشتراک خویش آبیاری کنندو پرورش دهند.