شعار ها برای استفاده در گردهمایی ها و تظاهرات اروپا

 

  س.ک. نوری

 

شعار ها به زبانهای فارسی- دری و انگلیسی آماده شده است

 شعار ها به صورت مصور، با درج شماره، در رسانه های جمعی به دست نشر سپرده میشود

 

 هموطنان گرامی!

   کشور عزیز مان افغانستان در نتیجه ی یک توطیه بزرگ، شنیع و جنایتکارانه  از جانب به اصطلاح جامعه ی جهانی، به پاکستان تسلیم داده میشود. تجاوز آشکار پاکستان با صدور ده  ها هزار طالب مسلح به داخل افغانستان و چشم پوشی جامعه ی جهانی  و حمایت آشکار از بنیادگرایان و افراطیون اسلامی ( طالبان این بلک واتر ارتش پاکستان ) است. البته نقش و ماموریت حاکمیت اشغال(حامد کرزی- اشرف غنی این خاینین به مردم افغانستان) نیز درین پروسه بیشتر از همه فاجعه بار بوده است.

        تدوین و استخراج این شعار ها؛ با توجه حتی الامکان دقیق بر موازین حقوق و دیپلوماسی بین المللی و با احترام کامل و بائیسته به مقام های ذیربط و منیع سازمان ملل متحد به ویژه شورای امنیت آن؛ با توجه و تعمق ویژه و پراگماتیک بر منافع و مصالح علیای حال و آینده افغانستان؛ منطقه و مجموع جهان بشری توسط گروهی از فرزندان آگاه و صاحب احساس مسئولیت آب و خاک و مردمان شرافتمند و پر غرور افغانستان صورت گرفته است.

 لذا اینجانب؛ نویسنده و طراح یگانه ی آنها نبوده ولی بخت آنرا دارم که آنها را تقدیم هموطنان عزیز و جهانیان نمایم. تصور میکنم که این مجموعه شعار ها که عمل متقاضی فداکارانه و هوشیارانه را از همه ی ما می طلبد؛ تمامی مجموعه جنبش های مدنی، مترقی، دموکرات و وطندوست افغانستان در خارج از کشور را در معرض آزمون بزرگی نیز قرار میدهد؛ و هم چنان گردانندگان بین المللی( جامعه ی بین المللی! و شورای امنیت سازمان ملل متحد)، و نمایندگی های منطقوی و بومی آن را به چالش سنگینی روبرو میگرداند.

 1- جامعه جهانی از موجودیت مراکز تروریستان در پاکستان چشم پوشی نموده است!

 2- جامعه جهانی و سازمان ملل در برابر جنایات سازمانیافته طالبان مسوول است!

 3- پیامد موافقتنامه ی دوحه، گسترش تروریزم طالبانی در افغانستان است!

 4- پاکستان صدور تروریزم طالبانی به افغانستان را قطع کند!

 5- مراکز اصلی تروریستی در پاکستان هیچگاهی مورد تهاجم قرار نگرفتند!

 6- پاکستان حامی تروریزم است!

 7- طالبان جانیتر و وحشیتر از پیش شده اند!

 8- جنایات و نسل کشی طالبان در افغانستان ادامه دارد!

 9- مردم افغانستان متوقع اند که سازمان ملل متحد در مورد قطعنامه های خود، مبنی بر محو تروریزم در افغنستان گزارش دهد!

 10- سازمانها و نهاد های حقوق بشر چرا در مورد جنایات بشری در افغانستان خاموش اند؟

 11- جامعه ی جهانی در برابر ورود همه روزه ی  هزاران تروریست از پاکستان به افغانستان چرا خاموش است؟

 12- امریکا چرا شش هزار تروریست را از زندان های افغانستان رها کرد؟

 13- امریکا چرا میخواهد هزاران تن از  طالبان تروریست را بار دگر از زندان ها آزاد سازد؟

 14- نیرو های جامعه ی جهانی در افغانستان، در مبارزه بر ضد تروریزم صادقانه عمل نکرده اند!

 15- پس از حضور بیست ساله نیروهای جامعه ی جهانی، تولید مواد مخدر، بنیادگرایی و تروریزم سیر سعودی کسب کرده است!

 16- مردم افغانستان از تروریزم طالبانی نفرت دارند!

 17- مردم افغانستان بر ضد طالبان به قیام های مردمی و سراسری آغاز کرده اند!

 18- مردم افغانستان همه میدانند که طالبان پروژه استخبارات خارجی است!

 19- مردم افغانستان نمیخواهند به قرون وسطایی برگردند!

 20- مردم افغانستان دموکراسی، آزادی و تامین حقوق شهروندی و انسانی میخواهند!

 21- سازمان جهنمی آی ایس آی، عامل انجام همه جنایات در افغانستان است.

 22- آی ایس آی مدیریت همه جنایات را در افغانستان به عهده دارد.

 23- پاکستان طالبان را حمایت، تسلیح، تمویل میکند!

 24- مراکز طالبان تروریست در شهر های پاکستان( کویته، پیشاور، راولپندی و کراچی) قرار دارند.

 25- از شورای امنیت سازمان ملل میخواهیم که پاکستان را تحریم اقتصادی و سیاسی نماید

 26- شورای امنیت سازمان ملل باید حامیان تروریزم را مجارات نماید

 27- رهبران طالبان از زندان ها به دوحه انتقال شده اند

 28- برای قطع خونریزی و نسل کشی، رهبران طالبان از دوحه به محکمه هاگ سپرده شوند!

 29- طالبان وحشی و تروریست اند!

 30- با تروریست  ها نباید صلح کرد! 

 31- جامعه جهانی نباید با تروریست ها کنار آید!

 32- نقش خلیلزاد در افغاتستان به نام صلح فاجعه آفرین بود

 33- بیش از این نباید به زلمی خلیلزاد اجازه مداخله‌ داده شود

 34-  مردم افغانستان از زلمی خلیلزاد ‌ نفرت دارند. اطلاعات نادرست فرضیه‌های نادرست و قضاوت‌های قومی او روند صلح را مخدوش کرد.

 35- عامل اساسی فاجعه فعلی غنی، کرزی، خلیلزاد و مهره های گماشته شده طالب  پرور در سیستم ارگانهای دولتی هستند

 ***

   Slogans for Demonstrations in Europe

 Translated into English By: Fateh SAMI

 

1- The international community connives at the presence of terrorist centres in Pakistan.

 2- The international community and the United Nations are accountable for the organized crimes of Taliban in Afghanistan.

 3- The outcome of Doha Deal is nothing but strengthening Taliban terrorism in Afghanistan.

 4- Pakistan must stop exporting Taliban terrorists to Afghanistan!

 5- Why the major terrorists training centres of Taliban have never been attacked in Pakistan!

 6- Pakistan is the main patron of terrorists.

 7- The Taliban have become crueller than before.

 8- Taliban commit genocide and heinous crimes every day in Afghanistan.

 9- The people of Afghanistan ask for the implementation of UN resolutions on eradication of terrorism in Afghanistan.

 10. Why are human rights organizations keeping silent about Taliban on-going crimes in Afghanistan?

 11. Why is the international community turning a blind eye to the arrival of thousands of terrorists from Pakistan to Afghanistan?

 12. Why did the United States release 6,000 terrorists from Afghan prisons?

 13. Why does the United States still want to release thousands of terrorist Taliban from Afghan prisons?

 14. The international forces in Afghanistan have not honestly operated in the fight against terrorism.

 15. After 20 years presence of the international forces in Afghanistan, narcotics production, fundamentalism, and terrorism have significantly boosted.

 16. The people of Afghanistan hate Taliban, the criminal terrorists.

 17- The people of Afghanistan have started widespread uprisings against the Taliban!

 18. The people of Afghanistan realise that Taliban is a project directed by foreign intelligence agencies.

 19. The people of Afghanistan do not want to return to the Middle Ages.

 20. The people of Afghanistan want democracy, freedom, and the assurance of civil and human rights.

 21. The ISI of Pakistan is accomplice of all crimes in Afghanistan.

 22. The ISI of Pakistan operates all crimes in Afghanistan.

 23. Pakistan trains, equips, finances and dispatch the Taliban to Afghanistan.

 24- Taliban terrorists training centres are in Pakistani cities (Quetta, Peshawar, Rawalpindi, and Karachi).

 25. We call on the UN Security Council to impose economic and political sanctions on Pakistan

 26. The UN Security Council must mention the countries which support terrorism.

 27- Taliban leaders were released from prisons and transferred to Doha.

 28- To stop the bloodshed and genocide, the Taliban leaders in Doha should be handed over to The Hague tribunal.

 29. The Taliban are terrorists and criminals.

 30- Peace with terrorists has no outcome.

 31- The international community should stop dealing with terrorists.

 32-  Khalilzad's role in Afghanistan in the name of peace was catastrophic.

 33-  Zalmay Khalilzad should not be allowed to intervene in Afghanistan’s affairs anymore

 34-  The people of Afghanistan hate Zalmay Khalilzad. His misinformation, hypotheses and pro- ethnic judgments disrupted the peace process

 35-  Ghani, Karzai, Khalilzad and the Taliban's appointed agents in the system of government organs are the main cause of the current tragedy