پیام تسلیت و همدردی حزب آبادی افغانستان

١۶ میزان ١٠۴٢

 

هموطنان عزیز!

با تأسف فراوان در اثر زلزله شدیدی که به روز شنبه مورخ ١۶ میزان ١۴٠٢ در کشور ما به وقوع پیوست، تلفات و خسارات مالی و جانی زیادی را در ولایت هرات باستان افغانستان، همراه داشت.

حزب آبادی افغانستان، مراتب تسلیت عمیق و همدردی بزرگ خود را به مناسبت شهادت شماری از هموطنان عزیز ما که در اثر این حادثه المناک، جان های شیرین شان را از دست داده و شماری از آن‌ها مجروح گردیده اند غمشریک و همدرد بوده، به بازمانده گان، اقارب و دوستان شان، از صمیم قلب صبر و شکیبایی مزید آرزو می برد. برای جان باختگان عزیز این حادثه غم انگیز از بارگاه خداوند (ج) بهشت برین و برای مجروحین آن صحت عاجل و کامل آرزو می نماییم.

این حادثه در شرایطی رخداد که هوا رو به سردی می رود و مردم ما برای زمستان، با امکاناتی محدود اقتصادی ناشی از فقر و بی کاری ناتوان و نیازمند کمک اند. پی آمدهای این زلزله که زنده گی را برای شماری از مردم ما با دشواری های زیاد مواجه ساخته است، مستلزم آن است تا با آسیب دیده گان این حادثه، کمک ها و مساعدت های به موقع و مؤثر صورت گیرد.

از رفقا و هم وطننان عزیز ما در خارج از کشور، سازمان ملل متحد، سازمان های خیریه ملی و بین المللی، تجار ملی، کشورها و مردمان بشردوست، تقاضا می گردد تا با احساس انسانی و همدردی، مسؤولیت های اخلاقی و اجتماعی که در برابر همنوعان نیازمند خود دارند، با در نظر داشت امکانات و از طروق ممکن، با مردمان آسیب دیده زلزله اخیر در کشور، به طور عاجل کمک و مساعدت لازم نمایند و بار این حادثه و اندوه بزرگ را که روی شانه های مردمان آسیب دیده ما سنگینی می کند، با تبارز همدردی و همکاری انساندوستانه شان، کاهش بدهند و به دستگیری آن‌ها بشتابند.

حزب آبادی افغانستان، در غم و اندوه بزرگ مردم کشور عزیز ما، خود را روحاً و قلباً شریک دانسته و با همه آسیب دیده گان این زلزله المناک، بار دیگر ابراز همدردی می نماید.

با تقدیم احترام

 

حزب آبادی افغانستان


پیام شادباش

بیروی اجرائیه شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان

بمناسبت اول می روز جهانی کارگر اول می ۲۰۲۳

 

کارگران و زحمتکشان عزیز!

شورای اروپایی حزب ابادی افغانستان، افتخار دارد که بمناسبت اول ماه می، روز همبستگی جهانی کارگر، شادباش ها، تبریکات صمیمانه خود را، به تمام کارگران و زحمتکشان افغانستان و جهان تقدیم مینماید.

 تجلیل و بزرگداشت از اول می، هم در افغانستان و هم در سایر کشور ها، پیشینه تاریخی و مشحون از مبارزات عادلانه، افتخارات بس بزرگ، قربانی ها و فداکاری های فراموش ناشدنی دارد که هر وطندوست و ترقی خواه میتواند به آن ببالد.

 خواست ها و مطالبات عادلانه کارگران و زحمتکشان افغانستان و جهان از حمایت مردم و نیرو های دموکراتیک و ترقی خواه برخوردار بوده و میباشد و همیشه با تمام امکانات مادی و معنوی در کنار آنها قرار داشته و دارند.

 کاهش ساعات کار، تادیه مزد مساوی در برابر کار مساوی، شرکت در اعتصابات و تظاهرات مسالمت آمیز، تنظیم قانون کار و سایر مقررات و لوایح کاری بطور عادلانه، بهبود شرایط بازار کار، استفاده لازم از ظرفیت های کاری، تجارب علمی و فنی کارگران، عرضه خدمات و بیمه صحی، حق اموزش، استراحت و سفر، ایجاد اتحادیه ها و ارتقای نقش آن ها در دستگاه دولت و جامعه، بهبود حیات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی انها، شرایط امنی کار، خواست ها و مطالبات قانونی و طبیعی کارگران و زحمتکشان بوده که پیوسته مورد حمایت ما قرار دارد.

 تجلیل از اول می، تجلیل از کار و زحمت و تجلیل از نقش شایسته و بی بدیل کارگران و زحمتکشان در روند های ترقی و پیشرفت های اقتصادی و اجتماعی جوامع و پیروزی انقلاب های اجتماعی و تاریخی میباشد.

 شورای اروپایی حزب آبادی افغانستا، از مبارزات کارگران و تمام زحمتکشان کشور در راه آزادی، دموکراسی، ترقی و عدالت اجتماعی پشتیبانی مینماید و خود را متعهد به پیشرفت اقتصادی و انکشاف کشور میداند. ماه ((راه رفع عقب مانده گی اقتصادی کشور، بسیج مردم و جامعه مدنی در جهت تعمیل برنامه ریزی های کوتاه مدت و دراز مدت برای بازسازی افغانستان با استفاده از تمام ظرفیت های موجود سکتور دولتی، مختلط، خصوصی، کوپراتیفی، و سرمایه گذاری بیشتر در عرصه زیر بنایی و منابع طبیعی، زراعت و انکشاف دهات، معارف هم برای زن ومرد، خدمات اجتماعی، حمایت از مطالبات اقتصادی معاش گیران و تقویت جنبش سند یکایی)) مبارزه مینمایم.

 شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان کم کاری ها و عدم توجه دولت را در راستای کاهش فقر، اعمار زیر بنا ها و ایجاد زمینه های کار، بیکاری و بهبود حیات اقتصادی و اجتماعی مردم بخصوص طبقه اناث و اطفال در جامعه محکوم مینماید.

 ما باور کامل داریم که کارگران و زحمتکشان آگاه و وطندوست ما از ادامه چالش ها ی عمده و موجود در کشور شدیداً نگران بوده و رنج میبرند. ختم جنگ، خونریزی و جلوگیری از مداخلات استخبارات منطقه را برای تامین امنیت که شرایط ضروری ترقی و پیشرفت کشور محسوب میگردد، مهم میدانند. تامین وحدت ملی مردم، همبستگی و وحدت تمام نیرو های ترقی خواه کشور را یگانه ضامن پیروزی مردم در شرایط امروز و فردای کشور محسوب مینماید.

 شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان از خواست ها و مطالبات کارگران و زحمتکشان افغانستان در تمام عرصه های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی حمایت نموده و همیشه در کنار شان قرار دارد.

 در حالیکه ما دستان پرتوان هر کارگر و زحمتکش عزیز کشور را صمیمانه می فشاریم، اول می، این روز تاریخی را یکبار دیگر برای هر یک شما قلباً تبریک گفته، پیروزی های شما رادر مبارزه عادلانه تان آرزو مینماییم.

_ فرخنده باد اول ماه می، روز همبستگی بین المللی کارگران.

بااحترام

داکترحبیب منگل ریس شورای اروپا یی

 

حزب آ با دی افغانستان

شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان، فرارسیدن نوروز باستانی و سال ۱۴۰2 را صمیمانه تبریک گفته، امیدوار است که سال نو خورشیدی در میهن داغدیده ما سال همبسته گی، وحدت ملی و اتحاد ملی، سال مرهم نهادن برزخم های عمیق اجتماعی، سال تامین عدالت و پیشرفت باشد.

 تجلیل از نوروز این جشن بزرگ تاریخی که ریشه در تاریخ کهن و فرهنگ پربار ما دارد، در کشورهای مختلف به اشکال و با آماده گی های متفاوت از آن استقبال به عمل می‌آید. در حقیقت تجلیل و بزرگداشت از طبعت، زیبایی، روشنایی، نو شدن، تغیر و تحول و تجلیل از کار و تلاش‌های سازنده انسان‌ها در راه ترقی و پیشرفت جامعه انسانی بوده که به هدف سعادت خویش و آبادی و سرسبزی زمین انجام می‌دهند.

 نیاکان ما از دیرباز هرسال با نوروز آغاز دیگری را از پس زمستان طبیعت جشن گرفته‌اند. نوروز این جشن باستانی ما، نماد تاریخی فرا رسیدن روز نو، امید نو، تلاش و پیکار نو و پیروزی نیکی بر پلیدی و کهنه گی است. امروز نیز با فرارسیدن نوروز، بهار و سال نو امید به آغاز دیگر در جامعه و به فردایی دیگر در افغانستان آزاد، سربلند، آباد، به دور از سرکوب، ستم و تبعیض زنده‌تر می‌شود.

سال نو خورشیدی در شرایطی فرا می‌رسد که کشور دستخوش تحولات و انکشافات سرنوشت ساز هست. مسأله دولت و ساختار قدرت دولتی، حاکمیت ملی و نظام سیاسی، رفع معضلات بزرگ امنیتی، اقتصادی، اجتماعی، مسأله جلوگیری از تحصیل و حق تعلیم و تربیه دختران، آلوده گی محیط زیست از شمار معضلات عمده اجتماعی در کشوراست که از نهادهای مسؤول، احزاب و سازمان‌های سیاسی، جامعه مدنی، شهروندان کشور و جامعه جهانی خواستار عملکرد مسئولانه و آینده نگر بسود مردم و داعیه صلح؛ حقوق بشر و حق دسترسی به حقوق کار تحصیل برابر زن و مرد رفع تبعیض جنسیتی، قومی و زبانی در افغانستان می‌باشد.

 شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان منحیث سازمان سیاسی مدافع منافع زحمتکشان وطن در این مقطع حساس و سرنوشت ساز کشور از احزاب و سازمان‌های سیاسی عدالت خواه و مدافع آزادی و برابری، دموکراسی، حقوق بشر و عدالت اجتماعی صمیمانه درخواست می‌نماید تا اختلافات، خود بزرگ بینی و منافع گروهی خود را کنار گذاشته به خاطر منافع علیای وطن و نجات مردم از وضع موجود دست همکاری و اتحاد عمل را به هم داده و سهم شان را در نجات وطن و مردم رنجدیده و خسته از جنگ افغانستان ادا نمایند.

نوروز و سال نو را برای هموطنان زحمت کش باشهامت و پرتلاش به‌ویژه دهقانان و پیشه ورا ن کشور که در سنگرهای داغ آبادی وطن قرار دارند، به پزشکان و کارکنان طبی کشور همچنان فرارسی این روز باستانی را برای اعضای حزب پرافتخار آبادی افغانستان و خانواده‌هایشان در داخل و خارج کشور، متحدان سیاسی و رهروان راه مردم و نوروز باوران جهان تبریک گفته، سال ۱۴۰۲ خورشیدی را برایتان سال بی‌غمی و سرشاری مهر، دوستی، صلح و آرامش می‌خواهیم.

 

هر روزتان نوروز

 نوروزتان پیروز.

داکتر حبیب «منگل»

 

رییس شورای اروپایی ح.آ.ا.

شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان شاد باش ها و تبریکات خویش را به مناسبت حلول سال ۲۰۲۳ ترسایی تقدیم می‌نماید و سالی سرشار از بهروزی برای مردم پدروطن و هموطنان در غربت آرزو می برد. این در حالیست که شوربختانه پدروطن ما افغانستان در وضعیت ناگوار سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و مناسبات بین‌المللی قرار دارد. مردم کشور ما به رنج‌های بیکران دست و پنجه نرم می‌کنند، حقوق بشری  و آزادی های اساسی آنان به شدت پامال می‌شوند و در فقر جانکاه به سر می‌برند، دختران از حق تحصیل و زنان از کار در ادارات دولتی محروم شده‌اند و کشور در انزوای بین‌المللی به سر می‌برد.

 در چنین وضعیت ناگوار میهن ابایی ما افغانستان، همبستگی و مبارزه متحدانه نیروهای ملی و مترقی، دموکرات و دادخواه کشور در راستای تجدد و ترقی، مشروطیت و دموکراسی، تحقق اعلامیه ء جهانی حقوق بشر، آزادی و برابری، عدالت و رفاه اجتماعی و اعاده اعتبار بین‌المللی کشور، اهداف و آرمان‌هایی که برای تحقق ان مبارزه طولانی و فداکارانه به عمل آمده است و قربانی‌های فراوان داده شده است در دستور کار و پیکار ترقی‌خواهانه و رهایی بخش قرار دارد.

 شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان، با ادامه مبارزه در راستای تحقق آرمان‌ها و اهداف متذکره و اجرای وظایف محوله، سال نو ترسایی را برای هموطنان گرامی تبریک می‌گوید و برای مردم رنجدیده پدروطن، سال‌های رهایی از رنج‌های بیکران، فقر و بیکاری، استبداد و اسارت، ظلم وستم آرزو می‌نماید.

دوکتور حبیب منگل

 

رییس شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان.

 تروریستان به ادامه جنایات سازمان یافته گذشته خود، یکبار دیگر دست به جنایت زده و ده‌ها تن از دانش آموزان را به قتل رسانیدن و مجروح ساختند و صدها فامیل، پدران، مادران، هموطنان رنجدیده ما را به سوگ، نو نهالان شان نشاندند.

 شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان، سلسلۀ این جنایت‌ها را بر دانش آموزان و دانش پروران وطن ‌ و عمدتاً متعلق به خانواده‌های ملیت برادر هزاره، به شدت تقبیح می‌کند و حاکمیت کنونی که مسؤول حفظ امنیت کشور و مردم می‌باشد، در رابطه به دفع و طرد همچو‌ حملات شبکه‌های تروریستی ‌‌‌که پیوسته تکرار می‌گردد‌ و نتوانسته است که مسؤولیت خویش را به طور اساسی اجرا نماید پاسخگو می‌داند، جامعه بین‌المللی و شورای امنیت ‌سازمان ملل متحد، نیز در مبارزه با تروریسم و شبکه‌های تروریستی در منطقه که نه فقط امنیت افغانستان بلکه امنیت جهانی را نیز تهدید نموده و می‌نماید نیز مسؤولیت دارد و پاسخگو می‌باشد.

 شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان ضمن تقبیح این عمل فجیع تروریستی، خود را در اندوه و سوگ خانواده‌های قربانیان آن شریک دانسته. برای شهدای آن بهشت برین استدعا دارد و به مجروحین آن شفای عاجل و به خانواده‌های شان تسلیت ابراز نموده صبر و شکیبایی می‌خواهد.

دوکتور حبیب منگل

 

ریس شورای اروپایی ح. ا.ا

 

اینک در آستانه فرارسیدن عید خجسته فطر قرار داریم. ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات، فرا رسیدن عید را به هم میهنان خویش در داخل و خارج از کشور عزیز ما افغانستان  و مسلمانان  جهان تبریک گفته، روزهای عید را روزهای خوشحالی ، صفا و همدلی آرزو می‌نماییم.

 ماه مبارک صیام، ماه عبادت و بنده گی صادقانه به درگاه خداوند، ماه عفو و بخشش طلبی از اعمال ناشایسته و خطاها، ماه عبادت پروردگار و خدمتگزاری و مهربانی به خلق او، ماه احساس نوع دوستی و درک همدیگر، ماه ارتقای ارتباطات و باهم بودن و دریک صف قرار گرفتن است.

 ولی با درد الم که مثل سال‌های گذشته کشتار ویرانی و حملات جنایت کارانه امسال هم در این ماه مبارک تکرار شد. از اثر فعالیت‌های تروریستی، که بیشتر  در مکاتب، مراکز آموزشی، مساجد، عبادتگاه‌های بندگان خدا صورت می‌گیرد، گروه گروه خلق الله، من‌جمله پسران و دختران جوان، نیروی متحرکه جامعه به شهادت می‌رسند و خانواده‌های بی‌شماری در سوگ فرزندان و عزیزان شان به ماتم می‌نشینند.

 شورای اروپایی ح آ ا مراتب تسلیت عمیق و همدردی خود را به بازماندگان شهدای حوادث تروریستی اخیر ابراز می‌دارد و به روان پاک آن‌ها اتحاف دعا می‌فرستد، از پروردگار لایزال استدعا می‌کند تا مجروحان این حوادث هرچه زودتر شفا یابند.

 شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان خود را مکلف می‌داند در کنار مردم رنجدیده و مسلمان خویش قرار گرفته از حقوق مادی و معنوی آن‌ها دفاع و در کنار مردمش قرا داشته باشد.

 در این روزگار پردرد نباید ناامیدی را به خود راه دهیم. بیایید با تلاش، و کار و پیکار مشترک  مردم و نیروهای دموکرات و عدالت پسند به‌سوی آینده بهتر در صلح  قدم بگذاریم. در این راه با تحقق مندرجات اعلامیه جهانی حقوق بشر، آزادی و استقلال افغانستان باهم متحد و یک پارچه شویم.

 شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان  با این آرزومندی، حلول عید فطر را به هم میهنان عزیز که در اقصای نقاط جهان زنده گی می‌نمایند تبریک و تهنیت عرض نموده، به روح قربانیان و

 شهدای راه آزادی و سرفرازی مردم و میهن اتحاف دعا می‌نماید.

  

عیدتان مبارک!

 اختر مو نیکمرغه!

 

داکتر حبیب منگل

 رییس شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان

 


 

اول ماه می ۲۰۲۲ ترسایی

 

 شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان اول ماه مه (١١ ثور) روز جهانی کارگر و ۱۳۶ سالگی این روز خجسته را که نشان بارزی از پیوند و همبستگی کارگران و زحمتکشان در همه کشورهای جهان دارد، را صمیمانه به شما همرزمان گرامی شادباش می‌گوییم و به همه مبارزان راه سعادت کارگران و زحمتکشان، به‌ویژه به آنانی که در این راه پر فراز و نشیب به خاطر ساختن جامعه‌ای عاری از استثمار، بی‌عدالتی، تبعیض و ظلم، جان عزیزشان را فدا کرده یا گرفتار رنج زندان، شکنجه، تبعید و آوارگی شده‌اند، درود می‌فرستیم، یادشان را عزیز می‌داریم و راهشان را تا نیل به یک جامعه انسانی آزاد و برابر پی می‌گیریم.

  تجلیل و بزرگداشت از اول می، هم در افغانستان و هم در سایر کشورها، پیشینه تاریخی و مشحون از مبارزات عادلانه، افتخارات بس بزرگ، قربانی‌ها و فداکاری‌های فراموش ناشدنی دارد که هر وطندوست و ترقی خواه می‌تواند به آن ببالد.

 روز کارگر روز اعتراض دسته جمعی به استبداد و بی‌عدالتی، اعتراض به تبعیض جنسیتی، کارگران و زحمتکشان افغانستان و اعتراض به زیر پا نهادن حق کار زنان کارگر و زحمت کشان، مأمورین و کارمندان دولتی، اعتراض به سیاست عدم پرداخت معاشات و حقوق کارگران، متقاعدین و بازنشستگان کارگران و کارمندان دولتی و غیردولتی در افغانستان است.

 هم وطنان عزیز:

 امسال در حالی به استقبال روز جهانی کارگر می‌رویم که با به قدرت رسانیدن گروه طالبان در هشت ماه گذشته به صدها فابریک خرد و بزرگ، کارخانه‌های تولیدی، معادن و مؤسسات تولیدی خصوصی و دولتی از فعالیت باز مانده، دست رنج کارگران. سود و سرمایه زنده گی جامعه ۳۰ میلیونی کشور ما را به نابودی کشاندن، مردم ما را نه تنها به زیر خط فقر، گرسنگی و بیکاری قرار دادند، بلکه سبب افزایش ناامنی فساد، بی‌عدالتی؛ و فرار جوانان از میهن شده است.

  اول ماه مه روز جهانی کارگر نماد همبستگی جنبش‌های کارگری، روز اعتراض مشترک به استثمار، استبداد، تبعیض، بی‌عدالتی و نابرابری تحمیلی از سوی سرمایه داران و نظام سرمایه داری به کارگران در سراسر جهان است. این روز سرآغاز رسیدن کارگران به حقوقی است که پیش از شروع جنبش از آن‌ها محروم بودند؛ اما در اثر مبارزات پیگیرانه، متحدانه، متشکل و همبستگی در بسیاری از کشورها اینک به درجات مختلفی از آن برخوردارند. کارگران در این مدت توانسته‌اند با تشکیل اتحادیه‌ها و احزاب کارگری و دخالت سیاسی علاوه بر دست یافتن به بخش‌هایی از حقوق خود، فضای سیاسی- اجتماعی جوامع خود را نیز به نحو بارزی متحول و دمکراتیزه کنند. در هر کشور که کارگران سازمان یافته تر و نیرومندتر بوده‌اند به همان نسبت از سطح رفاه بیشتری برخوردار شده‌اند و دموکراسی عمیق‌تر و گسترده‌تری در آن جوامع برقرار شده است.

 در کشور ما به یمن مبارزات فداکارانه‌ی کارگران و اتحادیه‌های کارگری و اتحادیه‌های اصناف و پیشه‌وران نیرومند، دستاوردهای قابل توجهی حاصل آمده بود؛ اما شوربختانه این دستاوردها در اثر احیای نظام‌های فرسوده جهادی، دیکتاتوری و استبدادی با مداخله اشغالگران و دنیای سرمایه سرکوب، فابریکات، معادن و سایر کارخانه جات کارگری توسط آن‌ها به تاراج رفت. برای برچیدن بساط نظام استبدادی و برقراری آزادی و دمکراسی که جزو الزامات حفظ حقوق و بهبود شرایط شغلی و معیشتی کارگران و زحمت کشان است، مبارزه کنید. تجربیات به دست آمده به ما می‌آموزد که حفظ و ارتقا دستاورد‌های جنبش جهانی کارگری حتی در پیشرفته‌ترین و ثروتمندترین کشورها بدون همبستگی و تشکیلات نیرومند ممکن نیست.

 حمایت از حقوق و منافع کارگران و زحمتکشان از مؤلفه‌های اصلی برنامه و اولویت‌های حزب ما است. از این روست که حزب ما برای مبارزات کارگران جهت دفاع و ارتقاء حقوق شان اهمیت ویژه‌ای قائل است و همواره از مبارزات و مطالبات زحمت کشان، پیگیرانه پشتیبانی کرده و خواهد کرد. همه‌ی آن مطالباتی که کارگران و زحمتکشان برای آن مبارزه می‌کنند در اسناد برناموی حزب ما منعکس‌اند.

 برقرار و پاینده باد اتحاد و همبستگی جنبش کارگری افغانستان و جهان

 خجسته باد اول ماه مه، روز همبستگی و رزم مشترک کارگران و زحمت کشان جهان.

 داکتر حبیب منگل

 رییس شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان

 


 

شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان، فرا رسیدن نوروز باستانی و سال ۱۴۰۱ را صمیمانه تبریک گفته، امیدوار است که سال نو خورشیدی در میهن داغدیده ما سال پایان جنگ و برادرکشی، سال همبسته گی و وحدت ملی اتحاد ملی، سال مرهم نهادن برزخم های عمیق اجتماعی، سال تامین عدالت و پیشرفت باشد.

 تجلیل از نوروز این جشن بزرگ تاریخی که ریشه در تاریخ کهن و فرهنگ پربار ما دارد، در کشورهای مختلف به اشکال و با آماده گی های متفاوت از آن استقبال به عمل می‌آید. در حقیقت تجلیل و بزرگداشت از طبعت، زیبایی، روشنایی، نو شدن، تغیر و تحول و تجلیل از کار و تلاش‌های سازنده انسان‌ها در راه ترقی و پیشرفت جامعه انسانی بوده، که به هدف سعادت خویش و آبادی و سرسبزی زمین انجام می‌دهند.

  نیاکان ما از دیرباز هرسال با نوروز آغاز دیگری را از پس زمستان طبیعت جشن گرفته‌اند. نوروز این جشن باستانی ما، نماد تاریخی فرا رسیدن روز نو، امید نو، تلاش و پیکار نو، و پیروزی نیکی بر پلیدی و کهنه گی است. امروز نیز با فرارسیدن نوروز، بهار و سال نو امید به آغاز دیگر در جامعه و به فردایی دیگر در افغانستان آزاد، سربلند، آباد، به دور از سرکوب، ستم و تبعیض زنده‌تر می‌شود.

 سال نو خورشیدی در شرایطی فرا می‌رسد که کشور دستخوش تحولات و انکشافات سرنوشت ساز هست. مسأله دولت و ساختار قدرت دولتی، حاکمیت ملی و نظام سیاسی، رفع معضلات بزرگ امنیتی، اقتصادی، اجتماعی، مسأله جلوگیری از تحصیل و حق تعلیم و تربیه دختران، آلوده گی محیط زیست از شمار معضلات عمده اجتماعی در کشوراست که از نهادهای مسؤول، احزاب و سازمان‌های سیاسی، جامعه مدنی، شهروندان کشور و جامعه جهانی خواستار عملکرد مسئولانه و آینده نگر بسود مردم و داعیه صلح؛ حقوق بشر و حق دسترسی به حقوق کار تحصیل برابر زن و مرد رفع تبعیض جنسیتی، قومی و زبانی در افغانستان می‌باشد.

 شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان منحیث سازمان سیاسی مدافع منافع زحمتکشان وطن در این مقطع حساس و سرنوشت ساز کشور از احزاب و سازمان‌های سیاسی عدالت خواه و مدافع آزادی و برابری، دموکراسی، حقوق بشر و عدالت اجتماعی صمیمانه درخواست می‌نماید تا اختلافات، خود بزرگ بینی و منافع گروهی خود را کنار گذاشته به خاطر منافع علیای وطن و نجات مردم از وضع موجود دست همکاری و اتحاد عمل را به هم داده و سهم شان را در نجات وطن و مردم رنجدیده و خسته از جنگ افغانستان ادا نمایند.

 اعضا و هواداران حزب آبادی افغانستان،

 نگاه گذرا به فعالیت‌های حزب ما در سال گذشته خورشیدی نشان می‌دهد که ما با تکیه بر اصول مرامی و برنامه‌های منطقی و عملی خود به دور از هر نوع ماجراجویی، خود بزرگ‌بینی و جاه طلبی‌ها؛ دسته بندی‌ها و افتراق، با در نظر داشت شرایط عینی جامعه و وضع نیروهای اجتماعی توانسته‌ایم و بتوانیم به دستاوردهای پرثمری در گسترش نفوذ و اتوریته خود در راستای تحقق آرمان‌ها و اهداف حزب دست یابیم.

 نوروز و سال نو را برای اعضای حزب پرافتخار آبادی افغانستان و خانواده‌هایشان در داخل و خارج کشور، متحدان سیاسی و رهروان راه مردم، هموطنان زحمت کش  باشهامت و پرتلاش به‌ویژه  دهقانان و پیشه ورا ن کشور که در سنگرهای داغ  آبادی وطن  قرار دارند، به پزشکان و کارکنان طبی کشور و نوروز باوران جهان  تبریک گفته، سال ۱۴۰۱ خورشیدی را برایتان سال بی‌غمی و سرشاری مهر، دوستی، صلح و آرامش می‌خواهیم.

 

هر روزتان نوروز

 نوروزتان پیروز.

 

داکتر حبیب «منگل» رییس شورای اروپایی

 هشتم مارچ مصادف است به روز جهانی زن که همه ساله در سراسر جهان باشکوه خاص تجلیل می‌گردد.

 تجلیل از این روز یک فرصت مناسب است برای ادای احترام به مقام والای زنان که گهواره تمدن و انسانیت را در اهتزاز نگه‌داشته اند و حافظ عطوفت، مهربانی و تفاهم جامعه انسانی هستند.

 در میهن عزیز ما از هشتم مارچ روز بین‌المللی زن برای بار نخست در سال ۱۳۴۸ خورشیدی به ابتکار سازمان دموکراتیک زنان افغانستان تحت رهبری بانوی مبارز و چهره درخشان مدافع حقوق زنان و مادر جنبش ترقی‌خواهی افغانستان زنده یاد دوکتورس اناهیتا راتبزاد در شهر کابل طی یک گردهمایی گسترده تجلیل به عمل آمد که سپس سال‌های متمادی این گرد همایی‌ها به خاطر بزرگداشت از هشتم مارچ ادامه یافت.

 زنان افغانستان در طول سده‌ها در راه استقلال، آزادی، سعادت و خوشبختی مردم، ترقی و تعالی کشور، حاکمیت قانون و توسعه نهادهای دموکراتیک مبارزات قهرمانانه و شجاعانه به عمل آورده‌اند و اما با تأسف که هم اکنون زنان کشور تحت شرایط ناگوار زندگی دارند و متحمل رنج و محنت‌های زیادی می‌باشند. در افغانستان تا هنوز زنان در بیرون از منزل امنیت فیزیکی، اجتماعی و روانی ندارند، هنوز نهادهای امنیتی و قضایی افغانستان برای مراجعه زنان جای امنی نیستند، برخورد تبعیض آمیز جنسی با زنان با تمام شدت ادامه داشته و زندانی شدن زنان بی‌گناه تصاویر تلخی از وضعیت زنان افغانستان را به نمایش می‌گذارد. گروه‌های زن ستیز و افراط گراِ چه شامل حکومت و یا بیرون از حکومت به گونه سیستماتیک و مرتب زنان افغانستان و آزادی‌های مدنی‌شان را هدف قرار می‌دهند. جایگاه و نقش گروه‌های سیاسی افراطی در منطقه و عوامل مختلف بیرونی بر روند جنبش دموکراتیک زنان افغانستان تأثیرات سوء بجا می‌گذارد.

 برای بهبود وضعیت اجتماعی زنان و حضور مناسب آن‌ها در نهادهای داخلی ملی و بین‌المللی به اتخاذ تدابیر عملی جامعه بین‌المللی سازمان‌های حقوق بشری و مدافع حقوق زنان نیاز است. اگرچه تحقق خواست‌های برحق زنان ارتباط عمیق با تحولات اجتماعی، تأمین صلح و محو فشار و ظلم، توسعه و دموکراسی و تقویه پایگاه اجتماعی، حکومت پاسخگو و وفادار به آرمان‌های مردم بستگی داشته اما در شرایط کنونی کشور ضرورت است تا قانون محو خشونت علیه زنان هرچه زودتر تصویب و نافذ گردد، تدابیر اضافی غرض توسعه خدمات حمایوی طفل و مادر اتخاذ گردد و شرایط تعلیمی و تربیتی دختران در همه نقاط کشور بهبود پیدا کند.

 ضرور است تا در مورد استخدام زنان در مؤسسات و ادارات دولتی و حمایت فیزیکی آن‌ها در محیط کار و جامعه نهادهای حفاظت از قانون توجه هرچه بیشتر به عمل آید.

 شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان از حقوق مشروع زنان کشور حمایت نموده و برای دستیابی آن‌ها به این حقوق قاطعانه مبارزه می‌نماید.

 شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان برابری حقوقی زنان را با مردان، سنگ محک هرگونه حرکت دموکراتیک و پایه ایجاد جامعه دموکراتیک می‌داند و در راه تساوی حقوق سیاسی، اجتماعی و مدنی زنان با مردان مبارزه می‌کند. نقش مؤثر و رهبری کننده زنان را در صفوف خویش به‌طور مستمر ارتقا می‌بخشد. از جنبش زنان در همه ابعاد و ترکیب آن، برای حصول حق برابر، دستمزد برابر برای کار برابر، منع خشونت و محافظت قانوی برابر و حق تحصیل برابر حمایت می‌کند.

 بیروی اجراییه شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان مسرت فراوان دارد که به مناسبت تجلیل از روز جهانی زن، بهترین تهنیت‌ها و شادباش‌های صمیمانه خود را به تمام زنان وطندوست و مردم دوست کشور و جهان از صمیم قلب تقدیم داشته و برای همه آن‌ها در عرصه مختلف حیات و در عرصه تربیت فرزندان کشور آرزوی موفقیت‌های هرچه بیشتر می‌نماید.

 

داکتر حبیب منگل

 ریس شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان