رفقای عزیز و گرامی،

با مسرت آگاه شدیم که رفقا و فرزندان راستین میهن با مساعی و تلاش‌های شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان با تبارز عالی‌ترین احساسات میهنی، تعهد و پیمان سیاسی با برافراشتن پرچم پرافتخار مبارزه در جهت تحقق آرمان‌های بیکران زحمت‌کشان افغانستان، اخیراً موفق شده‌اند تا در پرتو مطالبات و نیازمندی‌های مبرم تاریخی در امر بسیج و همبستگی نیروهای دادخواه کشور، شوراهای کشوری حزب آبادی افغانستان را در کشورهای کانادا و ترکیه پایه‌گذاری نمایند.

بدین‌وسیله بیروی اجراییه شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان مراتب سپاس و قدردانی خود را از تدبیر و رزم و پیکار رفقا در خصوص بنیاد گذاری شاخه‌های حزب آبادی افغانستان در بیرون از مرزها از رفقا هریک وزیر اویستا رییس شورای کشوری کانادا و نقیب بیگزاده رییس شورای کشوری ترکیه و همه رفقا و اعضای سازمان‌های مربوط اظهار نموده و همبستگی قاطع خود را با رفقا اعلام داشته باورمنداست که مشعل مبارزه سیاسی را فروزان نگه داشته در کنار هم و گام بگام در مسیر اهداف والای زحمت‌کشان افغانستان به‌پیش رفته و تمام توان و مساعی خویش را در امر مبارزه به خاطر رهایی، آزادی و نجات کشور از چنگال نیروهای سیاه و ارتجاعی کشور به انجام خواهیم رسانید.

رفقای عزیز،

اوضاع پیچیده و بحرانی کشور، استقرار نظام مصیبت‌بار در کشور، اوج فقر و بینوایی، ظلم و استبداد، بیکاری و بیماری، ناامنی وحشت و دهشت، پامال سازی حقوق بشر به‌ویژه حقوق زنان کشور و تداوم انسداد دروازه‌های مکاتب به روی دختران کشور که با هیچ معیاری در قرن ۲۱ همساز نیست، برای همهٔ مان قابل درک است.

در چنین اوضاع خطیر و نابسامان ما بااینکه در بیرون از ماورایی افغانستان زندگی می‌نماییم اما برای یک لحظه به خود اجازه نخواهیم داد تا این درد بزرگ و جانکاه میهن و مردم را به فراموشی سپرده و نظارتگر رخدادها و حوادث ناهنجار سیاسی کشور خود باشیم.

ما فریاد مردم  را به‌خوبی می‌شنویم  و در هر کجای که باشیم با هم میهمان خویش همصدا شده و درفش مبارزه را به خاطر داعیه یی ملی و میهنی به اهتزاز می‌کشیم.

دور نیست  آن روز که درین خط مبارزه سیاسی تحت سایهٔ ایتلاف نیروهای ملی-دموکرات، به یاری اتحاد و همبستگی نیروهای ترقی‌خواه یکجا با تمام رهروان نهضت دادخواه و کلیه میهن‌پرستان کشور دریچه امید را برای مردم افغانستان گشایش بخشیده و میهن را نجات دهیم.

  

با احترام

داکتر حبیب منگل

 

رییس شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان


خبرنگار حقیقت گزارش می دهد که مبتنی بر نیازمندی‌های شرایط کنونی، هسته گذاری و توسعه شاخه‌های نهضت ترقی‌خواه کشور در حوزه‌های بیرون مرزی، در نتیجه تلاش‌های متداوم رفقا سید اکرام پیگیر و رفیق عارف عرفان اخیراً سازمان کشوری ترکیهٔ حزب آبادی افغانستان به تاریخ ۲۵ ماه سپتامبر سال ۲۰۲۲ در شهر انقره ترکیه بنیاد گذاشته شد.

در نخستین اجلاس که به مناسبت تهداب گذاری سازمان حزبی دایر گردید رفقا در پیرامون نقش رسالت تاریخی‌شان در قبال تحقق مرام والای زحمت‌کشان افغانستان و همسفری با کاروان نهضت افغانستان که مستدام در حرکت است به بحث پرداخته و روی ضرورت بسیج، تشکل و همبستگی نیروهای  ترقی‌خواه افغانستان تحت سایه گردان حزب آبادی افغانستان به بحث پرداخته و در محور پتانسیل سیاسی و اجتماعی  سازمان با توجه به حضور گسترده شهروندان افغانستان در ترکیه پهنای وسیع ظرفیت‌های کاری را  در روند کار سیاسی و سازمانی نشان می‌دهد تمرکز نمودند.

رفقا اظهار داشتند تا از طریق این سازمان به‌مثابه پل وصل با هم‌وطنان عزیز، صدای دادخواهانه جنبش را در میان شهروندان افغانستان در سرزمین ترکیه به سمع همه رسانیده و ازین طریق نقش شان را در راه خدمت به وطن و نجات افغانستان از بحران کنونی و حالت ظلمتبار موجود به سر برسانند.

  در جلسه بحث تشکیلاتی نیز صورت گرفت و رفقا رفیق نقیب بیگزاده را به حیث رییس شورای کشوری ترکیه حزب آبادی افغانستان از میان شان برگزیدند.

همچنان درین اجلاس رفیق جنرال عبدالروؤف به حیث معاون شورای کشوری و رفیق کامل خان به حیث مسئول شعبه تشکیلات انتخاب گردیدند.

جلسه با شعار پیروزی نیروهای ملی-دموکرات پایان یافت. 

 

با احترام