ببرک کارمل رهبر فقید حزب دموکراتیک خلق افغانستان
ببرک کارمل رهبر فقید حزب دموکراتیک خلق افغانستان

 از به جاودانگی پیوستن فقید ببرک کارمل درست بیست چهار سال می‌گذرد. روح شان شاد. گذشت زمان نتوانست خاطرات و کارنامه‌های آن انسان وطن‌دوست، مبارز راه ترقی، عدالت، آشتی‌ناپذیر با انواع ستم و بالاخره سمبول واقعی وحدت ملی را کم‌رنگ سازد. آما برعکس، نسل جوان وطن و پژوهش گران جدید که دیگر آن دوره حاکمیت حزب دموکراتیک خلق (حزب وطن) را از عقب پرده‌های تاریک جنگ سرد نگاه نمی‌کنند، با برخورد بی‌طرفانه و علمی در جستجوی حقایق هستند تا تاریخ واقعی معاصر کشور ما را به شکل بی‌غرضانه و متکی بر واقعیت‌ها، به قید تحریر درآورند. آن‌هایی که سعی در جعل تاریخ‌دارند باید بدانند که به‌قول‌معروف همه مردم را نمی‌توان همه‌وقت فریب داد.

 در ذیل تسلیت‌نامه دو عضو فراکسیون پارلمانی حزب سوسیال‌دموکرات آلمان را که به نمایندگی از عده از همکارانشان به آدرس ما ارسال نموده بودند به نشر می‌سپارم. قابل‌یادآوری میدانم که حزب سوسیال‌دموکرات آلمان من حیث یگانه حزب بزرگ اروپای غرب (خارج از احزاب دوست آن‌وقت) در سال ۱۹۸۲، در دیدار رسمی بین نمایندگان دو حزب در هنگری رسماً با حزب دموکراتیک خلق افغانستان (بعداً حزب وطن) روابط ایجاد نمود. به همین سلسله، حزب موصوف و شخص ویلی برانت صدراعظم سابق آلمان در سال ۱۹۹۰ تلاش نمود کنفرانس از افغان‌ها را برای صلح افغانستان در آلمان دایر نماید که با مخالفت جدی آمریکا قرار گرفت و آن‌ها را وادارد نمودند تا از موضوع صرف‌نظر نمایند. به‌این‌ترتیب یک تلاش جدی جهت تفاهم بین‌الافغانی و صلح ناکام ساخته شد.

 ۲۸ نوامبر ۲۰۲۰, آلمان