دو سال قبل زنی مبارز و نستوه و قهرمان دلدادهء راه آزادی و انسانیت و عدالت اجتماعی که این آرمان‌ها تبلور شخصیت وی درروند زندگی فردی و اجتماعی‌اش شده بود، از میان یاران و دلباخته گان طریقتش راهی سفری دایمی کردید و به ابدیت پیوست. جاویدان نام بانو داکتر اناهیتا راتب زاد در ماه اکتوبر ۱۹۳۱ در محله گذر گاهء کابل چشم به جهان گشود. و در هفتم سپتامبر سال ۲۰۱۴ به عمر ۸۳ سالگی در کشور المان در غربت دوری از وطن چشم از جهان بست.

شاد روان داکتر اناهیتا راتب زاد ازجمله زنان سرشناس و پیشتاز جنبش مترقی و دمکراتیک ملی افغانستان بود، که در پهلوی سایر زنان و مردان مترقی و عدالت پسند درفش مبارزهء عدالت‌خواهی را علیه تبعیض جنسی و نابرابری‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی برای حقوق حقه زنان و سایر خلق‌های زحمتکش وبی دفاع کشور که در زیر چترِ مردسالاری و استبداد ظالمانه ء مناسبات حاکم فیودالی و ماقبل آن قرار داشتند به اهتزاز درآورد. اناهیتا راتب زاد زنی کنشگر سنت شکن با درک از آرزوهای هموندان اجتماعی خود یکجا با آن‌ها زنجیر ظلم و استبداد تحجرگرایی را بدریدند و در راهی بیشتری آزادی زنان قاطعانه با استواری مبارزه نمودند. اناهیتا با درک و تحلیل جامعه افغانی با تجربه محیط خانواده گی که متأثر از روش‌ها و رویکردهای ظالمانه طبقات اشراف جامعه که در چنگ مناسبات و قوانین ملوک‌الطوایفی و خان و مَلک بازی قرار داشت به مبارزه و قیام خیست. توانست که به‌زودی در میان جمعی از روشنگران و تحصیل کرده گان زنانی پیشتاز و آگاهء مترقی نام و نشان افتخار آمیز را کمایی نماید. صدها بانوان جوان و نوجوان را در حلقه‌های اهداف پیش‌رونده ء عمل آزادیخواهی و محقق ساختن حقوق زنان با مردان از لحاظ سیاسی اجتماعی و اقتصادی دریک صف جمع نمود ه و آن‌ها را آگاهانه در راهی این ارمان سازمان‌دهی نمود، بعدن این صف با ایجاد سازمان دموکراتیک زنان افغانستان که به ابتکار وی به وجود آمد، مبارزه آگاهانه انقلابی را در میان اجتماعی زنان افغانستان با گام‌های متین و استوار پیش برده و تا آخرین قدرت وتوان برای تحقق آرمان‌های خویش مبارزه کردند.

ارسطو فیلسوف شهیر یونان می‌گفت:" هیچ فردی انسان نیست مگر آنکه عضو جامعه‌یی باشد." اناهیتا چنان شخصیت بود که نه تنها خود را عضو فعال و پیشگام جامعه می‌دانست، بلکه خصلت اجتماعی انسان را درروند تاریخ عملی ساخت. از اجتماع برخاست با اجتماعی زندگی کرد و برای تحقق آرمان‌های اجتماعی انسان از همه منافع شخصی و خانواده گی خود برای تحقق ارمان که به او سوگند یاد کرده بود وفادار و جامه عمل پوشاند. علیه هر نوع دسایس و عمال خائینانه دشمنان ارمان خویش تا آخرین لحظات زندگی خود سر تعظیم فرو نیآورد و به آن وفادار و آن را با قلب و وجود خود به گورستان برد. شادروان اناهیتا راتب زاد وظایف خطیری را که تاریخ به عهده‌اش گذاشته بود، با امانت داری و با ایمان انجام داد، سرپای دوران زندگی بانو اناهیتا سر شار از وطن و مردم پرستی و آزادی زنان از قید ظلم و استبداد سنت ظالمانه عقب ماندهء قرون وسطی سپری شده است. او مطمئن‌ترین طریقه دوام‌دار برای نیل به اهداف آزادی زنان را قلب پاک، شعور و اراده آگاه بر شالوده تیوری مترقی و پیشرو زمان که انسان را از قید محرومیت‌های مادی و معنوی نجات بدهد، می‌دانست.

اناهیتا راتب زاد در روند زندگی خود برای بدست آوردن نیازها و مایحتاج مردم خود و به‌ویژه زنان کشور خود، در مقابل هر نوع زور گویی‌ها و عوامل قدرت طلبانهء نیروهای ارتجاعی و سیاه مبارزه کرده و مطابق زمان کنش نشان داده هست.

اناهیتا راتب زاد با عمل خلاق و دوران ساز، تاریخ خود را ساخت و نامش جاویدان در سرلوحه مبارزهء جنبش عدالت خواهی برای برابری و مساوات میان مرد وزن قرار گرفته و نامش جاویدانه در مصحف تاریخ با خط زرین از جایگاهی والای انسانی برخوردار هست.

روح و روانش شاد، خاطرات وارمانهای والای انسانیش جاویدان باد!