زمانه کج روشان را ببر کشد بیدل

هر آنکه راست بود خار چشم افلاک است

ششم جدی سال جاری سی و شش سال از آمدن قطعات محدود شوروی وقت که به اساس ماده پنجاه دوم منشور سازمان ملل متحد و دعوت دولت وقت وارد کشور ما شده بودند سپری می‌شود! از آن تاریخ تا حال سران گروها، کشورها، سازمان‌ها، احزاب مردم مطابق عقیده، آرمان و اراده که داشتند و دارند برداشت نظریات و عقاید خویش را در این رابطه بیان داشته‌اند.

باوجود دروغ پراگنی ها اتهام بستن‌ها و سیاه کردن هزاران گده کاغذ به واسطه عده از سران متذکره نتوانسته‌اند واقعیت‌ها تحولات ترقی پسند آن زمان و حقانیت گفته‌های مرحوم ببرک کارمل از انظار میلیون‌ها مردم کشور و جهان پنهان سازند! نظر به نوشته قلم به دستان پر افتخار کشور مرحوم ببرک کارمل با وضاحت می‌گفت: عدالت اجتماعی با نظام استثماری عقب گرا نمی‌گنجد و یگانه راه نجات نظام آن نظام مستقل آزاد و بااراده خود مردم با حفظ احترام و رعایت به حقایق عنعنات و سنن جامعه در وجود حکومت دموکراتیک می‌تواند عملی گردد.

با در نظر داشت گفته‌های فوق و غرض برآورده شدن خواست‌های ده‌ها میلیون مردم رهبری وقت در آغاز کار خویش ده‌ها هزار زندانی که سران گروه‌های مخالف نیز شامل آن بودند از زندان‌ها رها نمود و با صدور اعلامیه غرض خاموش ساختن جنگ اعلان ناشده و تحمیلی از خارج از گروه‌های مخالف رسماً تقاضا نمود با ماندن سلاح به زمین با سهم گیری در تأمین صلح و ثبات رشد ترقی و آبادانی کشور سهم گرفته وظایف ایمانی و وجدانی خویش را در مقابل مردم و وطن ادا سازند.

با تأسف که سران گروه‌ها و حامیان خارجی‌شان به آن تقاضای انسانی و اسلامی جواب مثبت نداده به جنگ علیه دولت وقت ادامه دادند از اینکه مردم ما در طول تاریخ خواهان دموکراسی و ترقی بودند به خاطر دستیابی به همچو اهداف سازمان‌های از جمله سازمان زنان جوانان اتحادیه‌های ژورنالیستان، حقوق‌دانان، اتحادیه صنفی و پیشه‌وران و جبهه متحد ملی پدر وطن را ایجاد عملاً به فعالیت آغاز نمودند به خاطر دفاع از حاکمیت ملی، تمامیت ارضی، استقلال کشور، شرافت و عزت و تأمین امنیت مردم قوای مسلح مجهز صادق، مسلکی و وطن دوست را تقویه بیشتر نمودند.

قوای متذکره توانست در میدان‌های گرم و سرد مبارزه به‌خصوص دفاع پنج سال مستقلانه از خود افتخاراتی به‌جا بگذارد که امروز مردم حق شناس و با سپاس ما از آن به نیکویی یاد آوری می‌نمایند. تطبیق عدالت اجتماعی یکسان قانون، بلند بردن سطح آگاهی زحمت کشان جلب همکاری سرمایه داران ملی و خارجی غرض سرمایه گزاری ها اتخاذ تصامیم راهبردی در همه عرصه‌ها از جمله اقتصادی اجتماعی، فرهنگی، به خاطر شد انکشاف اقتصادی و کاریابی زمینه جلب همکاری میلیون‌ها تن شهروندان را مساعد ساخت از همین لحاظ کشور ما در بخش زراعت دستاوردهای داشت.

آگاهان امور انفاذ اصول جمهوری دموکراتیک و قانون ارگان‌های محلی قدرت و اداره دولتی وقت را بهترین وسیله غرض سهم گیری مردم از قریه تا سطح رهبری دولت به خاطر دستیابی به اهداف دموکراسی و مردم سالاری خوانده اشتراک میلیون‌ها مردم را در انتخاب نمایندگان از قریه تا بالاترین سطح رهبری دولت بزرگ‌ترین دستاورد آن زمان دانسته و می‌دانند.

شرکت توزیع کود کیمیاوی بانک‌ها انکشاف زراعتی و ادویه ضد آفات زراعتی در کمپاین‌های خزانی و بهاری صدها هزار تن کود کیمیاوی ادویه ضد آفات زراعتی از جمله سلفر غرض بلند بردن تولیدات زراعتی برای باغداران، زارعان همه ساله توزیع می‌گردند شرکت‌های میکانیزه در اکثریت ولسوالی وجود داشت غرض کشت حبوبات از ناحیه تهیه ماشین آلات زارعان را همکاری همه جانبه می‌نمودند غرض پاک کاری کاریز و کانال‌های آبیاری صدها تن گندم طور رایگان در اختیار زارعان باغداران قرار داده می‌شد بزرگ‌ترین کانال‌ها از جمله کانال آبیاری پروان همه ساله طور رایگان به واسطه شرکت آبیاری ولایت متذکره پاک کاری می‌شد.

از همین لحاظ بود که صدها هزار تن میوه خشک و تازه به کشورهای اروپا و آسیا صادر می‌گردید سالانه شش صد هزار تن زیتون از تولیدات فارم‌های ننگرهار، چهل هزار تن پخته از ولایات هلمند و شمال به کشورهای خارجی صادر می‌گردید. اداره وترنری در خدمت مالداران کشور قرار داشت کوپراتیف‌ها و اتحادیه‌ها که در انسجام موالدین به خاطر تهیه و تورید مواد ماشین آلات مورد ضرورت اخذ قرضه بازاریابی نقش حیاتی داشت توسط قانون از امتیازات خاص از جمله معافیت از پرداخت محصول گمرکی و مالیات از تاریخ ایجاد الی پنج سال معاف بودند. غرض رشد انکشاف زنبور داری، پیله‌وری و مرغداری همکاری لازم صورت می‌گرفت.

به نسبت حمایت از تولیدات صنایع دستی که چهل فیصد عاید ناخالص ملی را تشکیل می‌داد اکثریت فابریکه های نساجی، افغان ترکانی، پشمینه بافی، شرکت‌های تعاونی و دوستی افغان کارت، بوت آهو و غیره برای خیاطان تولیدات صنایع چرمی، قالین بافان، نجاران و موبل سازان، بوت دوزان، گلیم‌بافان را از ناحیه تهیه مواد خام به نرخ ارزان همکاری می‌نمودند.

از همین لحاظ هفته ده‌ها کانتینر تولیدات صنایع دستی به کشورهای امریکا، اروپا و مسکو صادر می‌گردید. دولت وقت شوروی یک مغازه بزرگ فروشاتی را غرض معرفی و فروشات تولیدات صنایع دستی افغانستان برای همیش در اختیار مسئولین قرار داده بود. قوای مسلح کشور و ارگان‌های ذیربط تمام ضرورت‌های خویش از جمله بوت دریشی کمربند و غیره از تولیدات داخلی خریداری می‌نمودند.

جاده ولایت صدارت و کوچه مرغ فروشی شهر کابل، شهر هرات، بلخ، غزنی و ولسوالی استالف توجه سیاحین یعنی جهانگردان که به نام توریست یاد می‌شدند به خود جلب روزانه صدها تن غرض خریداری اجناس مورد ضرورت خویش به‌جاهای متذکره مراجعه می‌نمودند. صنایع زرگری، حکاکی، ظریفه از جمله سنگی، چوبی، مسی و غیره شهرت جهانی پیدا کرده سالانه میلیون‌ها جلد پوست قره قل به مارکیت های جهان صادر می‌گردید.

فلزکاران، نجاران، موبل سازان، حلبی سازان، آهنگران با تولیدات خویش توانسته بودند خواست‌های هموطنان و ارگان‌های دولتی را برآورده سازند از تولید اجناس بی کیفیت غیر ضروری و تولیداتی که در داخل تولید خواست‌های هموطنان ما را مرفوع مینمود جلوگیری به عمل میامد.

غرض ثابت نگه داشتن قیمت ها روزانه یک صد و بیست تن آرد ده‌ها هزار لیتر تیل و هزاران تن شکر برای خبازان، هوتلداران رستورانت ها، قنادی ها و کلچه پزی های شهر کابل به نرخ دولتی توزیع می‌شد. برق، شکر و پخته سبسایدی ماهوار برای هفت صد هزار خانواده هفت قلم مواد کوپون که خواست یک خانواده هفت نفری را در یک ماه برآورده میساخت طور رایگان توزیع می‌گردید شرکت ها و کوپراتیف های ساختمانی مصروف اعمار خانه های مسکونی و ادارات دولتی بودند اعمار ده‌ها هزار اپارتمان در مکروریانها، بلاک های هوایی شهرک سارندوی قصبه خانه سازی سره مینه، بلاک های شاروالی بلخ و غیره اثبات ادعای ماست.

فرزندان اصیل مردم که در گرفتن امتیاز در صف آخر و در قربانی در صف مقدم قرار داشتن با دادن قربانی ها امنیت قطارهای مواد غذائی سوخت و اموال تجاران ملی را در شاهراه میگرفتند. ترانسپورت که شاهرک اقتصاد محسوب می‌شود به نسبت توجه بالای آن صورت گرفته بود خدمات بزرگ را باوجود حریق ساختن هزاران موترها به واسطه دشمنان مردم و شهید ساختن دریوران برای مردم خویش انجام میدادند. بیش از یک هزار عراده از جمله برق در شهر کابل فعالیت داشت.

انجینران و کارگران وزارت معادن از جمله اداره جیولوجی بیش از هفت صد معادن را باوجود چالش ها نا امنی ها آماده بهره برداری ساخته بودند. بانک‌های صنعتی، رهنی و تعمیراتی پشتنی تجارتی بانک با توزیع قرضه های میان و طویل المدت اصناف، پیشه وران، صنعت کاران و تجاران ملی و کوپراتیف های صنایع دستی را غرض رشد، انکشاف و بازاریابی تولیدات شان همکاری می‌نمودند. از همین لحاظ بود که کوپراتیف های چرمگری بریکوت و پوستین دوزی استالف در سال 1367 در جمله چهل کشور اشتراک کننده در بلغاریا طور جداگانه مفتخر به دریافت مدال های طلا و دیپلوم های افتخاری شدند.

 طبابت در خدمت مردم قرار داشت از تورید اجناس مواد و ادویه طبی کم کیفیت جلوگیری به عمل میامد. در آن زمان ماهانه صدها تن از پاکستان غرض شعاً دادن امراض سرطانی به کابل میامدند تولیدات ادویه طبی هوخست از شهرت و اعتبار والای برخوردار بود.

دستاورد و افتخارات حماسه آفرین فرهنگیان کشور در قلب ده‌ها میلیون افغان با وجدان راه پیدا کرده است. نویسندگان و قلم به دتسان مصروف نوشتن کتاب ها، اخبار، مجله و غیره به خاطر انعکاس واقعیت‌ها بودند. تجاران ملی و متشبثین خصوصی به خاطر حمایت رشد، انکشاف، معرفی تولیدات داخلی کارنامه های از خود به جا گذاشته اند باوجود حملات خونین جنگ افروزان آتش سوزی مکاتب به شهادت رسانیدن استادان و شاگردان میلیون‌ها تن در روستا و شهرها مصروف آموزش و پرورش بودند بر علاوه پوهنتون های داخل کشور سالانه دو هزار تن طور مجانی به شوروی وقت و هزاران تن به کشورهای سوسیالیستی غرض آموزش به سویه دیپلوم ماستر و دوکتوری در برس های تحصیلی معرفی می‌شدند. در مقابل مخالفین وقت به خاطر دریافت پول های گزاف از ادارات استخبارات خارجی هزاران مکاتب را آتش زده هزاران کیلومتر لین برق، تیلفون را قطع، پل ها و جاده‌ها را انفجار میدادند.

بعد از آنکه قوت های محدود شوروی طبق فیصله ژنیف که امریکا و اتحادیه شوروی وقت در پای آن منحیث تضمین کننده امضا نموده بودند به وطن آبائی خویش عودت نمودند. یک صد و چهل و سه پروژه های حیاتی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، علمی که چهره های افغانستان را به حیث یک کشور نسبتا پیشرفته مبدل ساخته بود از دستاوردها و کارنامه های آنها باقی مانده از همین لحاظ بود که دولت وقت با استفاده از آن توانسته بودند غرض آرامش، ثبات و پیشرفت خدماتی افتخار آفرین را برای هموطنان خویش انجام دهند.

 با تأسف بعد از پایمال کردن فیصله ژنیف و پشت پا زدن پلان پنج فقره ئی سازمان ملل که در آن فیصله شده بود که قدرت به یک نیروی بی طرف منتقل گردد تشنه گان قدرت و ثروت توانستند دستاورد های پنج هزار ساله را نیست و نابود به ارزش هزاران میلیارد دالر ثروت های مادی و معنوی کشور و مردم را غارت به پاکستان انتقال دهند بعد از تحولات که از سال 1371 تا الحال به وقوع پیوسته ثمره آن از این قرار است.

مبدل ساختن سرزمین انگور به سرزمین سوخته، انفجار های بت بامیان ویرانی شهرها از جمله شهر کابل، منحل کردن قوای مسلح از جمله اردوی ملی که با صدها هزار میل سلاح های خفیف، ثقیل، بیش از ده هزار چین تانک، توب، شش صد بال طیارات اکمالاتی، محاربوی، کشفی مجهز و صدها هزار افسران مسلکی تحصیل کرده، صادق، وطن دوست و سربازان قهرمان در آن مصرف کار و مبارزه بودند. لیلام نمودن هزاران دستگاه های بزرگ تولیدی، تجارتی، خدماتی، دولتی و مختلط به نرخ کاه ماش، غضب میلیون‌ها جریب زمین به واسطه غاضبین حیف و میل نمودن هشتاد فیصد نود میلیارد دالری که زیر نام کمک به افغانستان سرازیر شد. معرفی کشور در ردیف چهار کشور فاسد جهان.

مبدل ساختن کشور به پایگاه مافیای بین المللی مواد مخدر میدان نبرد، بازار مصرفی، تهیه کننده مواد خام آزمایش انواع ایدولوژی ها و سلاح های پیشرفته کشورهای منطقه و جهان، معتاد شدن سه میلیون به مواد مخدر از جمله زنان و کودکان، کسر بیلانس نود و شش فیصد تجارت یعنی واردات نود و شش فیصد صادرات چهار فیصد، ورشکست شدن ده‌ها هزار دستگاه های تولیدی، تجارتی، خصوصی، به نسبت عدم حمایت از تولیدات داخلی، تثبیت مالیات غیر عادلانه، عدم توجه به حل راه های ترانزیتی با پاکستان کشورهای آسیای میانه آواره و مهاجر شدن میلیون‌ها تن کارگران کارمندان ماهر به خاطر کاریابی به کشورهای منطقه و جهان، عدم توجه به احیا و اعمار دستگاه های پروسس مواد غذایی پیشه وری گدام های ذخیره و هنگرها و نشر و پخش بانک نوت های جعلی در پاکستان فرار اسعار و پول شوئی تشدید شدن سیل های خون، جنگ های غارتگرانه در اکثریت ولایات، مردم علت افزایش جنگ های خونین را در هلمند یک جنگ استخباراتی به خاطر دستیابی به عایدات مواد مخدر خوانده می افزایند شصت فیصد مواد مخدر کشور در ولسوالی های ولایت هلمند کشت شده و طالبان بزرگ‌ترین عایدات خویش را از مدرک مواد مخدر به دست آورده اند. سخن گوی وزارت دفاع ملی میگوید کنترول جنگ در ولایت هلمند در دست دولت است جبار قهرمان میگوید در صورتیکه صلاحیت فضا زمین در دست خارجی ها باشد مصارف جنگ را خارجی ها بدهند پس چطور میتوان ادعا کرد که کنترول جنگ در دست دولت است. مردم میگویند چهار دهه گذشته ثابت ساخت که جنگ به خاطر دستیابی به هزاران معادن، جنگلات، آثار باستانی، دریاهای خروشان، عاید ده‌ها میلیارد دالر مواد مخدر بوده و میباشد. مردم ولسوالی های قرغه ئی، کنر، نورستان، ننگرهار، بدخشان، بغلان از افزایش و جابجا شدن فامیل های داعشیان اظهار نگرانی نموده اند. وسایل اطلاعات جمعی از موجودیت دو صد و شصت چهار گروه هراس افگن در مسر پروژه تابی از سرحد ترکمنستان تا مرز خط دیورند خبری را به نشر کرده اند.

برخورد دو گانه کشورها در مبارزه با تروریزم مواد مخدر، مبدل ساختن سرزمین ما به میدان رقابت های خصمانه کشورهای منطقه و جهان نیز بخش از دشواری ها موجود میباشد در حالی که اداره بررسی ایالات متحده امریکا (سیگار) از ناپدید شدن دود صد و بیست میلیون دالر در وزارت صحت خبر میدهند با تأسف هنوز هم روزانه هزاران تن با قبول توهین و تحقیر به کشورهای هندوستان و پاکستان غرض تداوی سفر می‌نمایند. آگاهان میگویند آلوده شدن هوا سبب افزایش هشتاد فیصد امراض ها از جمله سرطان تنفسی در کشور گردید توریدا اجناس مواد سوخت و ادویه طبی کم کیفیت نیز سبب انواع امراض در کشور گردیده.

بیش از دو هزار معادن غیر معیاری و قانونی به واسطه زورمندان استخراج به خارج کشور قاچاق می‌شد شصت فیصد جنگلات مثمر و غیر مثمر به واسطه قاچاقبران و زورمندان محل قطع به خارج کشور قاچاق می‌شود باوجود فرمان حامد کرزی رئیس جمهور پیشین نهاد ها، ارگان ها اجناس مورد ضرورت خویش را از تولیدات داخلی خریداری نکرده اند.

ده‌ها هزار تن به نسبت مشکلات اقتصادی به مافیای مواد مخدر و مخالفین مسلح پیوسته اند. فقر، گرسنگی، خود کامه گی، ظلم و استبداد در کشور بیداد میکند صدای مردم به آسمانها بلند شده گوش شنوا و چشم بینا وجود ندارد. نخست وزیر هند در جریان سفرش وعده‌های همکاری بیشتر را برای افغانستان داد مردم میگویند با موجودیت زور سالاران در قدرت کمک های متذکره مثل هزاران عراده موترهای شهری گذشته به آهن کهنه مبدل خواهند شد مردم سفر راحل شریف را به افغانستان تکرار بازی های گذشته خوانده می افزایند آزموده را آزمودن خطاست.

خلاصه اینکه مردم و اگاهان امور علت نابودی دستاورد های هزاران سال گذشته را جایگزین ساختن زور سالاران یعنی تشنه گان قدرت و ثروت به جای نظام مردم سالاران به واسطه کشورهای مهاجم به تاریخ هشتم ثور 1371 صورت گرفت دانسته و می‌دانند. با تأسف گروه‌های متذکره هنوز هم با انجام بازی های خویش ادامه داده به خواست ده‌ها میلیون مردم توجه نکرده سنگ حقانیت را به سینه میزنند. از همین لحاظ است که آگاهان امور از جمله داود مرادیان کلید حل دشواری های خونین موجود را در کابل دانسته به خاطر حل اساسی و اصلاحات بنیادی آن ایجاد یک اداره سالم و کارایی را در کشور لازم و ضروری میخواند می افزایند.

وقت آن رسیده که تمام نیروهای سالم اندیش کشور به خاطر کاهش دشواری های موجود دست اتحاد و همکاری را صادقانه به سوی یکدیگر دراز فشارهای لازم را از طریق مبارزات مسالمت آمیز، حرکات مدنی غرض اصلاحات بنیادی و ایجاد یک اداره سالم و کارایی وظایف ایمانی خویش را انجام دهند؛ زیرا که بدون ایجاد همچو یک اداره نمیتوان به تأمین صلح و ثبات واقعی و رفاه مردم در کشور امیدوار بود.