در این جهان متلاطم و مشحون از نابرابری‌های اجتماعی و بی‌عدالتی‌ها که ما شاهد نقض خشن و روزافزون حقوق بشر هستیم و مصئونیت خانواده و حفظ کرامت انسانی پایمال هوا و هوس‌های شیطانی سود جویان و زراندوزان منابع مالی و انحصارات جهانی گردیده است.

امواجی از نور و روشنایی که نویددهنده پایان شب‌های ظلمانی استبداد و برده‌داری مدرن است در فضای جهان به مشاهده می‌رسد. انوار نجات‌بخش حاصلی است از اشک و آه دختران کوبانی و ایزدی که در بازارهای جهان برای فروش عرضه گردیده‌اند و با صدای اعتراضات آن‌هایی همسویی می‌کند که به جرم کبودی پوست بدن در شهرهای امریکا مورد ضرب و شتم بی‌رحمانه پولیس فدرال امریکا قرار می‌گیرند.

دیده می‌شود که تخریب آثار باستانی تمدن بین‌النهرین و سیلاب‌های خون بی‌گناهان و قربانیان حملات انتحاری در سرزمین آریانای کهن از سواحل آمو تا دریای خروشان سند و دودهای سیاه برخاسته از اثر توطئه‌ها و دسایس وهابی‌های متعصب و نیوعثمانی‌ها در شام و عراق و صحرای یمن دادخواهان و جوانان مبارز و سلحشور را با احزاب و سازمان‌های برخاسته از میان مردم متحد ساخته تا با شعارهای ضد ریاضت‌های اقتصادی نیولبرالستی و مخالفت صریح با تطبیق اهداف ریاضتی بیگانه‌ها در راه دموکراسی و تأمین عدالت از طریق اشتراک در انتخابات آزاد و سراسری و کسب آراء مردم بر ضد سنگرهای تعصب و تحجر و ناسیونالیزم کور و مراکز تمویل و تجهیز تروریزم و فسادهای مالی و مراکز مافیایی جهان آگاهانه و متحدانه یورش برند.

پیروزی نیروهای چپ در انتخابات قوس ۱۳۹۳ در کشور یونان زادگاه تمدن بزرگ باستانی جهان و ایجاد دولت موجود به رهبری حزب سریزا و پیروزی نیروهای چپ در انتخابات محلی هسپانیه در ماه می سال جاری در هسپانیه شاهد نارضایتی گسترده مردم از سیاست‌های اقتصادی محافل و سردمداران نظام مسلط کنونی در جهان است که با اشکال توهم دموکراسی و سیاست‌های ریاضتی اقتصاد به وسیله جنگ و حمایت از تروریزم بر جهان تحمیل گردیده است.

نتایج انتخابات هفدهم جوازی سال جاری در کشور ترکیه نه تنها برای کشور ما بلکه برای منطقه و جهان بااهمیت و قابل‌توجه هست. جمهوری ترکیه با افغانستان روابط بیش از نود سال را دارا می‌باشد و طی سال‌های متمادی در تربیت افسران نظامی و کادرهای متخصص با ما همکاری نموده است. هم اکنون تحت رهبری پیمان نظامی ناتو حضور نظامی آن در افغانستان مشهود است. البته سیاست‌های خارجی ترکیه بر کشور ما نیز بی‌تأثیر نبوده و در آینده نیز نخواهد بود.

طوری که در دهه چهل خورشیدی ترک‌ها با فعالیت های پان ترکیزم می‌خواستند اولین هسته‌های ضد وحدت ملی را در افغانستان ایجاد کنند؛ اما به اثر هوشیاری و دقت نخبگان سیاسی کشور همه‌جانبه مؤفق نگردید، هرچند تأثیرات معینی به جا گذاشت؛ اما در شرایط کنونی سیاست‌های خارجی حزب عدالت و توسعه غرض احیای امپراتوری عثمانی از طریق هجوم فرهنگی و تماس‌های نزدیک با بعضی گروپ‌ها و دادن امتیاز ملک و اقامت در ترکیه اهدافی است که در مخالفت با منافع ملی کشور ما و به نفع انحصارات مالی جهان صورت گرفته است.

کشور ترکیه از جمله ۲۰ کشور بزرگ صنعتی در جهان مقام هفدهم را دارا می‌باشد و یک عضو فعال و مهم پیمان نظامی ناتو است. دولت موجود ترکیه تحت رهبری حزب عدالت و توسعه یکی از جوانب و عامل مهم جنگ و خونریزی‌های موجود در شرق میانه محسوب می‌گردد. کشور ترکیه مخالفین دولت سوریه را همه‌جانبه حمایت می‌کند و نمی‌خواهد صلح و آرامش واقعی در عراق بوجود آید. رجب طیب اردوغان با همکاری نزدیک با سران دولت شاهی عربستان و دولت قطر و رقابت با ایران در ادامه جنگ و ناآرامی‌های موجود منطقه نقش اساسی دارد. این دولت در تجهیز و تشکل گروه تروریستی داعش نقش عمده داشته و هم اکنون بنا بر شواهد مختلف در تربیت و تداوی مجروحین این گروه همکاری می‌کند و هزارها شهروند اروپایی و سایر ممالک جهان از طریق ترکیه با گروه داعش پیوسته‌اند.

دولت حزب عدالت و توسعه با وجود دست آوردهای اقتصادی و فرهنگی در سرکوب اقلیت‌های قومی و مذهبی و برقراری سانسور بر رسانه‌ها و دنیای مجازی مانند دیکتاتورهای قرون وسطی عمل نموده است. آثار باستانی غارت‌شده از عراق و سوریه به حمایت دولت ترکیه به دست قاچاقبران آثار باستانی قرار می‌گیرد. نفت استخراج‌شده از عراق و سوریه توسط داعش به بازارهای ترکیه آورده می‌شود و از آن طریق پول‌های حاصله به جیب سران داعش سرازیر می‌گردد.

حزب عدالت و توسعه گرچه توانست از نفوذ نظامیان در امور سیاسی ترکیه بکاهد و ساحه فعالیت‌های سیاسی را برای نظامیان تنگ‌تر سازد، اما این حزب بنا بر عقاید و افکاری که دارد تا آن زمان به دموکراسی و اعاده حقوق مردم پای بند بود که منافع گروهی و حزبی خودشان تأمین می‌شد. از این رو این حزب امروز یکی از مخالفین مهم آزاد اندیشان و آزادی‌های انسانی در کشور ترکیه می‌باشد و از مخالفین حقوق و آزادی‌های انسانی و افراد متعصب و قوم‌گرا در خاورمیانه حمایت می‌کند.

دولت موجود ترکیه تلاش ‌نمود تا با به دست آوردن اکثریت مطلق در انتخابات سیستم صدارتی را در ترکیه به سیستم ریاستی تبدیل کند تا بتواند در تطبیق سیاست‌های نیولبرالیستی و سرکوب آزاداندیشان و اقلیت‌های قومی و مذهبی دست بالا داشته باشد؛ اما بنا بر اراده قاطع مردم ترکیه و هوشیاری سیاسی احزاب چپ و ترقی‌خواه آن کشور این رویای حزب عدالت و توسعه تحقق نیافت؛ زیرا مردم ترکیه بدون درنظرداشت نظریات قومی و منافع کوچک سیاسی توانستند حزب دموکراتیک خلق‌ها را با گرفتن ۱۳ درصد آراء و هشتاد نماینده راهی پارلمان نمایند.

پیروزی حزب دموکراتیک خلق‌ها با وجود توطئه و دسایس حزب حاکم به مردم ترکیه نوید پیروزی و رفتن به سوی یک جامعه آزاد و دور از تعصبات مذهبی و ناسیونالیزم ترکی را داده است. این پیروزی نویدی است برای تمام نیروهای چپ دموکراتیک و ترقی‌خواه در جهان، زیرا این انتخابات به وضوح نشان داده که تجمع و تشکل قوت‌های ملی و محلی به دور اهداف بزرگ سیاسی و بدون درنظرداشت اختلافات کوچک سیاسی و طرح شعارهای که نمایان گر اهداف و منافع بزرگ و اساسی مردم باشد و جان‌نثاری و پایداری استوار در راه تحقق همچو شعارها پیروزی و رسیدن به اهداف را ممکن و میسر می‌سازد. در صورت تحکیم و توسعه این پیروزی تغییر بیلانس قوا در شرق میانه به نفع صلح و ترقی حتمی به نظر می‌رسد.

تجارب به دست آمده نیروهای چپ دموکراتیک ترکیه می‌تواند برای نیروهای دموکرات و ترقی‌خواه افغانستان آموزنده باشد و ما باید از این تجارب بیاموزیم و بتوانیم شعارهای اساسی و عمده‌ای را که در شرایط کنونی قدرت و صلاحیت تشکل مردمی داشته باشد، استخراج نماییم و نیروهای اصیل جامعه را متحدانه به سوی اهداف بزرگ سوق دهیم.

این تجارب و تجارب به دست آمده در اروپای جنوبی می‌رساند که قدرت‌های موجود منطقوی و جهانی نمی‌توانند اراده و تصامیم متشکل و متحد نیروهای اصیل و وفادار به آرمان‌های ملی و مردمی را مانع شوند. حاکمیت و قدرت‌نمایی استبداد و سرمایه عمر کوتاهی دارد و سیلاب خشم و اراده مردم کاخ‌های استبداد و ارتجاع را چنانچه طی زمان‌های گذشته ویران نموده، در آینده نیز ویران خواهد ساخت.