به سلسله خیانت رهبران کاخ سفید وبه اشاره مستقیم دونالد ترامپ رییس جمهور ایالات متحده آمریکا، هفته گذشته ارتش ترکیه در یک عملیات گسترده نظامی تحت فرمان رجب طیب اردوغان رییس جمهورترکیه که هوایی امپراطوری عثمانی را برسر دارد، به خاک سوریه تجاوزنمودو کُرد های شمال سوریه را که هنوزهزاران زخم خونین داعش تحت الحمایهٔ ترکیه را برسینه دارند، تحت رمز «چشمهٔ صلح» هدف قرار داده ومنطقه کردستان سوریه را به خاک وخون و آتش کشید.

 تاریخ مبارزات آزادی‌خواهانه واستقلال طلبانهٔ خلق‌های ستمدیده وآوارهٔ کُردبا تاریخ خیانت رهبران کاخ سفید عجین شده است. ایالات متحده آمریکا در راستای اهداف راهبردی اش در منطقه، مدام کرد هاراگوشت دم توپ ساخته است.

 در سالهای ۵۰-۶۰ قرن ۱۹ سازمان استخباراتی «سی آی ای» آمریکا، برای سقوط حکومت عبدالکریم قاسم در عراق، کرد های عراق راوادار به قیام نمود. لاجرم طبق نقشه سیا حکومت عبدالکریم قاسم درنتیجه کودتای نظامی سرنگون شد، اما آمریکا برای حاکم جدید سفارش نمود تا کردهاراکه هوای استقلال درسرداشتند به وسیله بمب های که توسط آمریکا دراختیارش گذاشته شد، به شدت سرکوب نماید.

 در سالهای ۱۹۷۰ در جریان جنگ ایران با عراق، امریکا بطور مخفی کرد هارا علیه حکومت عراق تسلیح نمود، کرد ها برعلیه بغداد به پاخاستند وپس از معاهده آتش بس میان ایران و عراق توسط صدام سرکوب گردیدند.

 علیرغم حمایت ایالات متحده از توافق ایران وعراق درباره شط العرب در ۱۹۷۵، كردها عمدأ ازتغییر سیاسی بیخبر گذاشته شدند و به ادامه جنگ تشویق گردیدند. صدام در مورد اختلافات مرزی، آنچه را که می خواست، به دست آورد. هدف صدام قطع حمایت ایران و آمریکا از کردها بود. این درگیری منجر به کشته شدن ۳۵ هزارنفروایجاد ۲۰۰ صد هزار پناهنده کردی گردید [۱]

 در سالهای ۱۹۸۰ باردیگر به تحریک آمریکا، کرد های عراق مورد تهاجم سلاح های کمیاوی حکومت صدام قرارگرفتند.

 در سال ۱۹۹۱ در جریان لشکرکشی صدام به کویت، امریکاباتسلیح کردها، آنهاراعلیه صدام به قیام دعوت کرد، اماباپایان جدل های عراق وکویت وخروج ارتش عراق از کویت، آمریکاپشت آنهارا برزمین زد‌ وکردهاهزینه سنگینی را در برابر رژیم صدام پرداختند.

 در سال ۲۰۰۳، در راستای تجاوز امریکا برعراق، کرد های عراقی علیه حکومت مرکزی عراق دست به شورش زدند و راه را برای تجاوز امریکا در عراق هموار ساختند که لاجرم در راستای پروژه های داعش سازی آمریکادرخاورمیانه بهای سنگینی را پرداختند.

 در سال ۲۰۰۷، باردیگر آمریکابرای ترکیه اجازه داد تاکرد های عراق را در سرزمین خود شان مورد بمباران شدید قرار دهد.

 حال در سال ۲۰۱۹، آمریکاکه بخاطر اهداف استراتیژیک اش در سوریه، در آغوش کرد های سوریه پایگاه های نظامی اش رامستقر ساخت، باکسب حمایت کردها در شمال چیره گردید، سپس بابرانگیختن موج دشمنی کرد ها، باسازمانهای تروریستی، رژیم سوریه وحکومت ترکیه، لاجرم آنهاراازعقب خنجرزد ودریک معاملهٔ پنهان بااردوغان، آنهارادربرابرتهاجم خونین لشکر ترکیه قرارداد.

 این بود تصویر مختصری ازفراز ونشیب خلق‌های آوارهٔ کرد که درسناریوی استراتیژیک آمریکابه بازی کشانیده شدوخونهای فراوانی را برای چرخش ماشین راهبردی امریکا در منطقه به جریان انداختندولاجرم در برابر چنگال خونین وموج خشم وانتقام کشور گشایان به میدان رها شدند.

 این است مقدرات سیاسی خلق‌های ضعیف وستمدیده واین سناریو کماکان ادامه خواهد داشت.

 کارل مارکس فیلسوف و متفکر انقلابی گفته است: «تاریخ بار اول به شکل تراژید، اماباردوم به شکل کمیدی تکرارمیگردد»

 سوگوارانه این تکرار تاریخ، وخنجرخیانت متداوم رهبران کاخ سفید، زندگی فاجعه بارکردها رابه نمایشات کمیدی در اوره است.

 دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریكا، باردتوصیه های مقامات ارشدپنتاگون، به راه اندازی عملیات نظامی ترکیه به شمال سوریه چراغ سبزنشان دادو راه رابرای یك حمله خونین به اقلیت كُردو احیای احتمالی داعش در سوریه بازكرد.

 به باور آگاهان، ترکیه به زودی با عملیات طولانی برنامه ریزی شده خود به سمت شمال سوریه تاعمق ۳۰ کیلومتری پیش خواهد رفت و کله منارهای بیشماری از خلق ستمدیده وآوارهٔ کردها در شمال سوریه احداث خواهد نمود.

 اردوغان مدت هاست که تحت بهانهٔ ایجاد «منطقه امن» تحت کنترل ترکیه در امتداد مرز ترکیه و سوریه تلاش می کند تا شبه نظامیان YPG کرد سوریه، که ستون فقرات نیروهای دموکراتیک سوریه اند، و وظیفه آزادسازی کشور از وجود تروریستان داعش را بدوش داشت، از منطقه پاک سازی نماید.

 بیش ازهرچیز، اقدام ایالات متحده به ترامپ اجازه می دهد تا به تصمیم اصلی خود مبنی بر خروج کامل از سوریه برگردد.

 سینان اولجین، پژوهژشگر در کارنیجی اروپا، به فارین پالیسی گفت: «او سوریه را از نظر ارزش استراتژیك برای آمریكا سود مندنمی بیند. او همچنین نمی خواست خطربیگانه سازی ترکیه را در مواقعی كه سیاست مهارسازی ایران به مرحله بحرانی رسیده است، بپذیرد. سرانجام، ترامپ توسط اردوغان مجبور شد بین ترکیه و مردم کُردیکی راانتخاب کند. به نظرمی رسد ترامپ در میان این انتخاب، ترکیه را انتخاب نمود»[۲]

 بر پایهٔ گزارشات فارین پالیسی، تسلیمی ترامپ به اردوغان اعتبار ایالات متحده راازبین می برد. این گزارش خاطرنشان ساخت: «کاخ سفید باکنارگذاشتن شرکای کُرد خوددرسوریه، پیامی را به همپیمانان اش فرستادکه به واشنگتن نمی توان اعتماد کرد.»

 ترامپ سپس برای اثبات اینكه وی دربرابر خواسته های مرد اسلام گرای ترکیه اردوغان خم نشده است، تهدیدهایی مبنی بر «نابودی کامل اقتصاد ترکیه نمود؛ اما در واقع تاکنون، تنها چیزی که وی نابود کرده است، اعتبارایالات متحده در خاورمیانه و فراتر از آن است»[۳]

 این روزنامه اذعان میدارد که اقدام عجولانه ترامپ خطراتی را برای حفظ دست آورد های امنیتی که درراستای شکست داعش در سوریه بوجود آمده است، پدید آورده است.

  گزارش اخیربازرس کُل وزارت دفاع آمریكا هشدار داده است كه داعش «توانایی های نظامی خود را در عراق استحکام بخشیده و در سوریه در حال مسافرت است.»

 قرار گزارشات، بیش از ده هزار از جنگجویان تروریستی داعش در زندانهای کردها در شمال سوریه بسرمیبرندوبیم آن می‌رود که با تداوم عملیات نظامی ارتش ترکیه، انها آزاد گردیده وپابه فرار بگذارند. دیروز منابع کردها گزارش دادند که به تعداد ۷۸۵ تن از افراد داعش در نتیجه بمباران ارتش ترکیه از زندان فرار نمودند. ممکن نقشه نهای اردوغان وترامپ تجدید حیات سیاسی داعش در منطقه باشد.

 به باورنویسنده فارین‌ پالیسی، برنامه های اردوغان برای مهندسی جمعیتی در منطقه دستور العمل دیگری برای فاجعه است. رئیس جمهور ترکیه در مجمع عمومی سازمان ملل متحد اعلام كردكه قصد دارد تا ۳ میلیون پناهنده سوری عمدتادر شمال شرقی سوریه را به عنوان بخشی از یك تلاش شیطانی برای تبدیل مناطق از اقلیت كرد به اکثریت عرب مستقر كند.

 چنین دستکاری آشکارمبتنی بربرهم زدن توازن قومی منطقه ای، مسلماً باعث تنش ها و خشونت های اجتماعی در دهه های آینده خواهد شد و بیشتر بذرهای نفرت و دشمنی را در منطقه زرع خواهد کرد؛ اینست فرجام سرنوشت سازمان ویاکشوری که به اتکای آمریکا، مقدرات سیاسی خویش را معین می‌سازند.

 اما درسهای تلخ رفتار ناجوانمردانه رهبران کاخ سفید برای مردم افغانستان که سرنوشت سیاسی شان روی کف دست آمریکایی ها گره خورده است، نهایت آموزنده است.

 آمریکا تحت سناریوی مذاکره باطالبان وپاکستان تاکنون همه تلاشهای سیاسی را بکار برده است، تا افغانستان را برای پاکستان ولشکر نیابتی آن طالبان به فروش برساند. این برنامه باقوت اش باقیست. سفر اخیر خلیلزاد به بنبست مذاکرات ومعاملات سیاسی میان آمریکا وطالبان پایان داد.

 افغانستان باید هر لحظه برای پس لگدی رهبران کاخ سفید آمادگی قوی سیاسی ونظامی داشته باشند. همه رهبران سیاسی افغانستان وسران احزاب چپ وراست که در سایه آمریکا راه میروند، باید روزی به غروب آمریکا بیندیشند ودر برابر روزهای دشوار وطوفانی تدابیر بایسته اتخاذ نموده واستحکامات ملی ایجادنمایند؛

 بااحترامات بی پایان

 لندن، اکتبر ۲۰۱۹.

 منابع:

 1-Global reaserch,Cynical Enterprises: The Kurds Await Their Fate, Betrayed by the US،11 October 2019.

 2-Global reaserch,Defying Pentagon, Trump Endorses Turkish Operation in Syria.07/10/2019

[3] foreign policy,Trump’s Capitulation to Erdogan Destroys U.S. Credibility,08/10/2019