پاکستان بخاطر پولشویی و حمایت مالی اش از تروریسم قرار است تا در لیست سیاه گنجانیده شود؛

 فصل برداشت خرمن محصولات تروریستی در پاکستان نزدیک میشود. در نظر است تا پاکستان آن تخمه های زهری اسلام سیاسی و تروریستی را که طی چهل سال تحت القاب های مختلف زرع نموده بود بدرود.

 قرار است در جلسه «کار گروه مالی دیدبان جهانی» مقیم فرانسه که به تاریخ ۱۶ اکتبر در پاریس برگزار میگردد، پاکستان در «لیست سیاه» شامل گردد. گفتنیست که پاکستان در جون سال ۲۰۱۸ در لست خاکستری که گامی مقدماتی بسوی لیست سیاه است، گذاشته شد.

 پاکستان تلاش دارد تا از قرار گرفتن در لیست سیاه توسط گروه کار اقدام مالی دیده بان جهانی جلوگیری کند.

 بر روایت «تایمز» گزارشی در اوایل این ماه توسط بخش آسیاپسیفیک گروه کارمالی دیده بان جهانی که بر امور پیشرفت پاکستان درین عرصه نظارت دارد، نارضایتی خویش را در راستای تعهدات پاکستان مبنی مکلفیت های آنکشور در خصوص تدابیر حمایت مالی آن کشور از تروریسم و رویکرد پولشویی اظهار نمود.

 در این گزارش آمده است که پاکستان تنها یک مورد را از لیست که در آن «۴۰» فاکتور تدابیری وجود داشت انجام داده است.

  اقداماتی که این کشور برای جلوگیری از تأمین مالی تروریسم و پولشویی باید انجام دهد، به طور کامل اجرا نکرده است. بر اساس این گزارس «۳۹» اقدامات دیگر یا به صورت جزئی یا در بعضی موارد به طور کامل توسط دولت تروریست پرور پاکستان نادیده گرفته شده است.

  قرار گرفتن در لیست سیاه برای پاکستان و نخست وزیر آنکشور در جهت تلاش برای تقویت اقتصاد متلاشی شده اش برای جذب سرمایه گذاری و وام های خارجی یک ضربه جدی و ویرانگر خواهد بود.

 به گزارش تایمز، تا حال پاکستان تلاش نموده است تا مبلغ ۶ ملیارد دالر وام از طریق صندوق بین‌المللی پول و مبلغ ۶ ملیارد دالر وام از طریق عربستان سعودی بدست آورد که با قرار گرفتن درین لیست اعتبارش را از دست داده و از حصول این قرضه محروم می گردد‌.

 امیر رانا، مدیر موسسه مطالعات صلح پاکستان مستقر در اسلام آباد گفت: «منبعد دیگر جریان معمول سرمایه‌گذاری و تجارت در پاکستان وجود نخواهد داشت»

 گنجانیدن پاکستان در لیست سیاه حتی می تواند بخشی از سرمایه‌گذاری قابل دریافت چند میلیارد دالری پاکستان را در بخش «یک کمربند یک جاده» چین که به منظور احیای راه ابریشم و اتصال آن با گوشه و کنار آسیا است، به خطر بیندازد.

 به باور آگاهان، اگر پاکستان در لیست سیاه قرار گیرد، تمام معاملات مالی از نزدیک مورد بررسی قرار خواهد گرفت و سرمایگذاری در پاکستان پرهزینه و سنگین خواهد بود.

 این جریان می تواند تا محدودیت هایی را برای آژانس های بین المللی وام از جمله صندوق بین المللی پول، بانک توسعه آسیا و بانک جهانی اعمال نماید. آنها همه وام دهندگان اصلی پول به پاکستان هستند.

 رانا همچنین گفت، پاکستان تغییراتی بنیادی لازم را برای مقابله جدی با تأمین مالی تروریسم و گروه های اعلام شده تروریستی که هنوز در پاکستان فعالیت می کنند، ایجاد نکرده است. برخی از آنها با نام های جدید به فعالیت سیاسی می پردازند.

 وی ناسازگاری پلیس و بروکراسی، سوء مدیریت دستگاه نظامی و اطلاعاتی درگیر را درین عرصه مقصر دانست. به باور رانا، این سازمان های امنیتی هنوز در مورد اینکه آیا باید روابط خود را با گروه هایی که از مدت ها قبل آنها را «دارایی» خود می نامیدند، قطع کنند و خصوصاً در برابر همسایه هند دشمن دیرینه پاکستان، تجویز اتخاذ نکرده اند.

  رانا گفت که در یک برههٔ از زمان پاکستان تلاش نمود تا میان گروه های تروریستی تمایز ایجاد نموده و آنها را به بد و بد تر رده بندی نماید. بطور نمونه مقامات، گروههای ضد هندوستان مانند لشکر طیبه را در رده یی گروه کمتر خطرناک قرار داد، اما گروههایی مانند القاعده، تحریک طالبان و ارتش آزادیبخش بلوچستان را در لیست خطرناک شامل ساخت.

 قرار گزارشات، حامد اظهر وزیر امور اقتصاد پاکستان در پاریس فرستاده شده است، تا در جلسه روز چهارشنبه در گروه کار دیده بان مالی جهانی اشتراک نماید. طبق گزارشات، پاکستان از کشور ترکیه و مالزی تقاضا نموده است تا به نفع آن کشور لابی گری و موعد پاکستان را برای اجرای تعهدات اش درین خصوص الا جون ۲۰۲۰ به تاخیر اندازد.

 قریشی وزیر خارجه پاکستان، هند را برای لابی گری در قرار دادن پاکستان در لیست سیاه متهم نمود.

 

با احترامات بی پایان

لندن، اکتوبر ۲۰۱۹