در طوفان برخاسته از جنایت قتل جمال خاشقجی، بزرگرترین زمین لرزه سیاسی خاندان آل سعود را تهدید می‌نماید.فشار های جامعه جهانی بویژه کشور های غربی متحد تاریخی عربستان سعودی واعضای ناراض خانواده بزرگ آل سعود زمانی براین خاندان فزونی یافت که سی آی ای،برخلاف ارادهٔ دونالد ترامپ رییس جمهور آمریکا از دست داشتن محمد بن سلمان شهزاده ولیعهد پرقدرت عربستان سعودی درجنایت کمنظیر قتل خاشقجی پرده برداشت.

 اکنون تحرکات بزرگ دردرون خاندان آل سعود مبنی برتغییرات سیاسی وراه اندازی کودتای سفید برای سرنگونی ملک سلمان پادشاه وولیعهد آنکشور درجریان است.

 دیلی میل روزنامهٔ بریتانیا از قول رسانه های امارات گزارش داد که شایعاتی درخصوص راه اندازی کودتا در عربستان سعودی درجریان است.این گزارشات همزمان بود با هوشدار خالدبن فرهان السعود شهزاده تبعیدی سعودی که در جرمنی بسر میبرد.موصوف در مصاحبه خود گفت که تدارکات برای برکناری محمد بن سلمان درجریان است.اوابراز امید واری کرد که محمد بن سلمان در یک کودتای "نرم" برکنار گردد.

  برقول این روزنامه، شهزاده محمد بن سلمان که غرض اشتراک در کنفرانس  G-20 درآرژانتین بسر میبرد ،دست به آرایش نظامی زده ونیرو های ارتش را با تجهیزات مربوط به پایتخت کشور فراخواند[۱]

 عربستان سعودی بزرگرترین موقعیت ژئوپولتیک وژئو استراتیژیک را در خاور میانه احراز کرده وبزرگترین شریک نظامی،اقتصادی وتجارتی غرب می‌باشد.سعودی مستدام نقش قلب را در شریان های اقتصادی غرب بازی نموده است.به طورنمونه به گزارش وبگاه «میدل ایست مانیتور »شهزاده ملیاردردر سعودی الولید بن طلال ضمن مصاحبه در روزنامه «حریت» ترکیه ادعا نمود که او تاحال دوباردونالد ترامپ را از فروپاشی اقتصادی نجات داده است.[۲]

 باتوجه به جایگاه عربستان در خاور میانه ونقش آن درعرصه جهانی والتهاب سیاسی موجود در دربار سلطنتی،رهبران غرب در تحولات موجود در خاندان سلطنتی بی تفاوت بوده نمی‌توانند.

 باتوجه به چرخش‌های موجود ،وبگاه گلوبال ریسرچ از آمادگی آمریکا وبریتانیا در خصوص سازماندهی کودتای نرم در خاندان آل سعود سخن گفته مینگارد:"باازدیاد فشار بالای شهزاده سعودی محمد بن سلمان به خاطر قتل خاشقجی،سیاستمداران در واشنگتن و لندن، یکی از مهمترین اولویت هارا که عبارات از حفظ خاندان آل سعود به مثابه متحد نظامی و اقتصادی آنها است مورد تمرکز قرار داده اند.

  گزارش شده است که اعضای خانواده حاکم در مورد امکان جایگزینی شاهزاده گفتمانی را آغاز نموده اند.اما درینجا سوابقی موجود است که نقش غرب را درتعویض رهبران سعودی نشان میدهد"[۳]

 پرونده های برگرفته شده از بریتانیاکه ازرده طبقه بندی خارج شده است ،نشان می دهد که بریتانیا قبلابطور مخفیانه از کودتای درون کاخ در عربستان سعودی، که در آن اجداد محمدبن سلمان درگیر بودحمایت کرد.

  کودتا در سال۱۹۶۴ اتفاق افتاد اماپژواک وهم آور آن تاحال ادامه دارد.درین کودتا شهزاده ولیعهد ملک فیصل برادر بزرگترش را که از سال۱۹۵۳زمام امور را بدست داشت ،برکنار ساخت.بریتانیا برای حمایت ازبقای خاندان آل سعود ازین کودتاحمایت کرد.

 با این حال، حمایت جدی از فیصل توسط گارد ملی ۲۰۰۰۰ نفری که حافظ خاندان سلطنتی بود صورت گرفت .  فرمانده گارد ملی در آن زمان شاهزاده عبدالله بود که بعدا در سال ۲۰۱۵تازمان مرگ اش زمام سلطنت را بدوش داشت،وبرادرناتنی اش سلمان، پدر محمد جانشین اوگردید.

 چه کسی در عقب نیروی گارد ملی عربستان سعودی درآن‌زمان قرار داشت؟

  در همان زمان چون زمان حال،این انگلستان بود که در سال ۱۹۶۳ به درخواست سعودی در آن کشور ماموریت نظامی داشت. فایلهای رمزگشایی نشان می دهد که دو مشاور انگلیسی در گارد ملی، سرتیپ کنت تیمبرل و سرهنگ نایجل بروماژ،برای تطبیق آرزو های عبدالله، برای «حفاظت ازفیصل»، «دفاع از رژیم»، «اشغال بعضی نقاط» و «قطع پیام ایستگاه رادیویی نقشه کشید.

 کودتای درون کاخ شاهی تحت حمایت انگلستان در سال ۱۹۶۴ همچنین نقش ایدئولوژی وهابیت در کشور را تقویت کرد. در مارچ۱۹۶۴، رهبری مذهبی سعودی (علما)  فتوای صادر کرد که مبتنی بران انتقال قدرت به فیصل را بر اساس قانون شریعت به تصویب رسانید. دو روز بعد سعودپادشاه از فرمانروایی استعفا داد.

 نقش آمریکا-برتانیادر درون گارد سلطنتی

 .......................................................

 بعد از سال ۱۹۶۴ سطح آموزش گارد ملی عربستان سعودی بوسیله آموزگاران بریتانیا وصادرات سلاح به شکل گسترده توسعه یافت.

 امروزه بریتانیا، دهها تن از پرسنل نظامی را برای آموزش و پرورش گارملی مامور ساخته و آنها پروژه  بزرگ «ارتباطات» را پشتیبانی میکنند. نقش گارد ملی عمدتا بر"امنیت داخلی"وحفظ خاندان آل سعود متمرکز شده است.

 ایالات متحده حتی برنامه بزرگتری برای آموزش و مدرنیزه کردن بیشتری گاردملی عربستان با هزینه ۴ملیارد دالر برنامه ریزی نموده وقرار است تا نقش عمده ومشابهی را همسان بااقدام بریتانیا درسال ۱۹۶۴ بازی نماید.

 ملاحظه میگردد که تاریخ باردیگر دایره چرخش خویش را جهت تعیین مقدرات سیاسی خاندان آل سعود تکمیل مینماید.براساس گزارشات،لندن و واشنگتن توافق نموده اند تاشهزاده احمد ابن عبدالعزیز عموی شهزاده محمد را به ولیعهدی بگمارند.طبق گزارش وبگاه «مبدل ایست آی» اخیراً شهزاده احمدکه در تبعید در لندن بسر میبرد ،از سوی آمریکا وبریتانیاپس از حصول ضمانت امنیتی بین‌المللی جهت به چالش کشیدن محمد بن سلمان به ریاض برگشته است.

 وبگاه «الخلیج آنلاین» خبر داد که بن سلمان ترامپ را تهدید کرد که اگر علیه وی کودتا کند، مدارک، اطلاعات و معاملات مالی شخص رئیس جمهور آمریکا را لو خواهد داد.

 در وضع کنونی شهزاده قدرتمند سعودی برای حفظ بقای خویش باچالشهای بزرگی در داخل خانواده سلطنتی وباسران غرب گرفتار است.

 او خاستگاه ومسیر طوفانها را خوب میداند.اینکه موصوف چگونه قایق قدرت سیاسی را از درون این امواج نجات خواهد داد،به رخداد های آینده مرتبط است.اماهرگاه ازین طوفانها رهید،به احتمال زیادچون اردوغان ثانی مسیر سیاست را دگرگون ساخته ودر کنارکشتی های قدرت های نوپاچون روسیه وچین لنگر خواهد انداخت؛

 انگیزهٔ غرب برای برکناری شهزاده

 ...........................................

 شهزادهٔ ولیعهد محمد بن سلمان با حفظ روحیهٔ آشوبگری،جنگ طلبی وجنایتبار، تغییراتی نوینی را درسیاست گذاری خارجی،بلانس سیاست های جهانی ومنطقوی وروابط اقتصادی و بازرگانی عربستان سعودی پدید آورده است.

 عربستان که درست پس از دوران تولدش،دایم تنها در مدارغرب درچرخش بود،طی دوران حکمروایی وی،دهلیزگاه جدیدسیاسی، اقتصادی و بازرگانی باقدرت های بزرگ جهانی چون روسیه و چین را باز کرد و آنرا پیوسته گسترش بخشید.

 مناسبات سیاسی،تعاملات بازرگانی واقتصادی عربستان در سطح بالای باروسیه انکشاف یافت.   

 بر اساس گزارش رویترز،امضای قرار داد نفتی میان ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی وپوتین رییس جمهور روسیه در عرصه انرژی وژئیوپلتیک زمین لرزه برپانمود.

 رویترز گزارش داد که هر دو کشور در تلاش هستند تا به طور فعال طی ۲۰ سال آینده بازارهای نفت را مدیریت کنند[۳]

 سفیر سعودی در روسیه در مصاحبهٔ خاطر نشان ساخت که دو قدرت بزرگ در سوریه با یکدیگر بطورنزدیک همکاری میکنند .

  بنابرین گزارش حتی ریاض به شرکت های روسی اجازه داد تا به ساخت و ساز ۱۶ راکتور هستوی در عربستان بپردازد.هنگام سفر پادشاه سعودی در روسیه ،میان رهبران دوکشوردر خصوص فروش، سیستم دفاع اس ۴۰۰ وسایر تجهیزات وسلاح های نظامی روسی باجانب سعودی قرارداد های بزرگ به امضا رسید.

 بطرز حیرت انگیز ، سفیر در مصاحبه خود تایید کرد که شرکت نظامی« روستیک» روسیه دفتر خود را در ریاض باز کرده است[۴]

  سفیر افزود:"با توجه به ابعاد روابط نظامی میان

 دوکشور"افسران [عربستان سعودی] برای اولین بار در آکادمی نظامی روسیه آموزش داده می شوند ودرحال حاضر تقریبآ۲۰۰ نفر از پرسنل نظامی عربستان سعودی در شهرهای مختلف روسیه تحصیل می کنند. "

 موازی با سطح انکشاف مناسبات با روسیه،عربستان سعودی سطح مناسبات سیاسی،اقتصادی ،نظامی وبازرگانی خویش را در سطح بالای باچین انکشاف داده است. چنانچه طی سال گذشته حجم معادلات اقتصادی میان چین وسعودی بالغ بر ۷۰ میلیارد دالرارتقانمود.

 بزرگترین رویکرد اقتصادی سعودی-چین که آمریکا را به شدت نگران ساخته است عبارت از سرنوشت دالر آمریکا است که در معاملات اقتصادی دوکشور دگرگون میگردد.

 وبگاه« دپلمات» خاطر نشان که در ایالات متحده آمریکا،سیاست گزاران نگران هستند که چین ،عربستان سعودی را به حیث "مهره شطرنج "در راستای اهداف اش درجهت نابودی هژمونی آمریکا در بازارهای مالی جهانی استفاده مینماید. این نگرانی زمانی به شدت افزایش یافت که معاون وزارت اقتصاد وپلانگذاری عربستان سعودی به تاریخ ۲۴اگست اعلام کرد که عربستان سعودی برنامه ریزی نموده است تا بخاطر کاهش وابستگی به دالر آمریکا،بخش از کسر بودجه خویش را با«یوان» چینی پوشش دهد[۶]

  نویسنده این مقاله افزودکه بسیاری ازاقتصاد دانان آمریکایی زنگ خطر را به نوازش درآوردند که تمایل عربستان سعودی برای وام گیری یوان چینی،میتواند باعث ترغیب کشورهای صادر کننده نفت شود تا تعاملات بادالر آمریکایی را متوقف ساخته و به معاملات شان به"پترو یوان"بپردازند،که در نتیجه کاهش استعمال معاملات دالر به حیث ارز ترجیح پذیر اعتباری، توسط کشور های تولید کننده نفت بطرز قابل ملاحظه قدرت حیاتی درازمدت دالر را به حیث ارز ذخیروی تضعیف میدارد؛

 دقیقآ چنین تغییرات دراقمار غربی ودراوج رقابت های جهانی برای رهبران غرب پیام گوارا نخواهد داشت ،ازینرو ضرورت تبدیل کپتان سیاسی در خاندان آل سعود در دستور کار آنها قرار گرفته است؛؛

 بااحترامات بیکران

 لندن،دسامبر۲۰۱۸

 منابع:

 [1]Crown Prince Mohammad bin Salman 'moves military troops to Riyadh to protect him from possible COUP' as exiled Saudi Prince warns of plan to topple him

 30 November 2018

 [2]Saudi prince says he twice saved Trump from bankruptcy

 [ 3]Will the US and UK seek a Palace Coup against Mohammed bin Salman?

 Regime change in Saudi Arabia?

 By Mark Hayley Curtis

 [4]Globalreaserch, Syria Is the Next Step in the Russian-Saudi Rapprochement,By Andrew Korybko,1june 2018

 [5]New arab, an energy and geopolitical earthquake: The Saudi-Russian long-term oil deal،

 [6]The Diplomat ,theRisks of the China-Saudi Arabia Partnership,By Samuel Ramani

 February 17, 2018