دایناسورهای آدمخوار ومحافظه کاران جدید کاخ سفید، جهان رادرلبۀ پرتگاه جنگ هسته ای واختتام زندگی بشر روی زمین کشانیده اند.

 پس از فروپاشی امپراطوری آمریکا در جهان،پایان نظام تک قطبی وظهور ابرقدرتهای نوین چون روسیه وچین،جولانگاه استعماری وسلطه جوی آمریکا درجهان به پایان رسیده ازینرو سران کاخ سفید وپنتاگون برای احیای مجدد امپراطوری آمریکا در جهان، دیوانه وار رویکرد تقابل هسته ای باابرقدرت های بزرگ را برگزیده ودرین قمارکلان زندگی بشریت را به حراج گذاشته اند.

 اخیراّ کاخ سفید باسفر جان بولتون مشاور امنیت خود درماسکو وملاقات اش با پوتین رییس جمهور روسیه، آمادگی خویش را برای درهم شکستن" پیمان تاریخی موشک های میانبرد هسته ای " (INF)که میان اتحادشوروی سابق و آمریکا انعقاد یافته بود اعلام داشت.

 آگاهان سیاسی این اقدام یکجانبه آمریکا رابرای الغای این معاهده به مثابه تشدید مسابقات تسلیحاتی وانگیزهٔ برای برپایی جنگ هسته ای وختم زندگی بشر در روی زمین ارزیابی مینمایند.

 

 تاریخچهٔ پیمان

 رئيس جمهور آمريکا، رونالد ريگان و رهبراتحاد جماهير شوروي، ميخائيل گورباچف پیمان نیروهای هستوی میانبردوبردکوتاه را در ۸دسامبر ۱۹۸۷ به دنبال توافقات قبلی ریکجاویک آیسلند،در واشنگتن به امضا رسانیدند.

 وبگاه گلوبال ریسرچ محتویات این پیمان را مورد تحلیل قرار داده خاطر نشان میدارد"براساس پیمان هسته ای موشک های میان برد،ایالات متحده آمریکا متعهد گردید تاموشکهای بالستیک« پرشنگ ۲» که در غرب آلمان مستقر شده بودند و موشک های« کروز»مستقر دربریتانیا، ایتالیا، آلمان غربی، بلژیک و هلندرا بردارد.همچنان مبتنی‌بر این پیمان اتحادجماهیر شوروی متعهد گردید تاموشکهای بالستیک« اس اس ۲۰ » را در قلمرو خویش نابود نماید."

 براساس این گزارش ،" پیمان منع راکت های میان‌برد ویا (INF) نه تنهایک سقف معین را برای منع استقرار یک دستهٔ خاص از موشک های هسته ای ایجاد کرد، بلکه انهدام تمام موشک های این کتگوری را که تعداد شان به ۲۶۹۲ فروند می‌رسید تا سال ۱۹۹۱ به مرحله اجرا گذاشت. محدودیت این معاهده این بود که موشک های هسته ای کوتاه بردومیانبرد راکه در زمین استقراریافته بودند،شامل میگردید اما این پیمان انهدام موشکهای که از دریا وهوا پرتاب میشد رادر برنمی گرفت.با این وجود،این پیمان اولین گام در راه خلع سلاح هسته ای بود."

 نویسنده این مقاله اذعان میدارد"این انکشافات مهم اساسا ناشی از "خلع سلاح تهاجمی " بود که توسط گرباچف در اتحاد شوروی آغاز شد.

 گرباچف در ۱۵ جون ۱۹۸۶ پیشنهاد کرد که نه تنهاموشک‌های میان‌برد اتحاد شوروی و آمریکا را باید محو ساخت بلکه در یک پروسه سه مرحله یی باید ممنوعیت جامع راکت های هسته ای را تا سال ۲۰۰۰باید به اجرا در آورد.

 اما جانب آمریکا با استفاده از بحران فروپاشی کشور رقیب اتحاد شوروی ،افزایش برتری استراتیژیک ،از جمله برتری هسته ای وتبدیل آنکشور به" یگانه" ابرقدرت در سطح جهان ازانجام این معاهده عدول نمود واین برنامه روی کاغذ باقی ماند"

 این نبشته انگیزه های خروج یکجانبه آمریکا ازین پیمان را مورد بررسی قرار داده مینگارد"تصادفی نیست که اکنون واشنگتن فقط زمانی پیمان(INF) را مورد پرسش قرار میدهد که ایالات متحده برتری استراتژیک خود را نسبت به روسیه، چین و سایر قدرت ها ازدست داده است.

 براساس گزارش های منتشر شده، ایالات متحده نه تنها در حال آماده شدن برای راه اندازی استقرارموشک های هسته ای میان برددر" اروپا "علیه روسیه است بلکه این برنامه در اقیانوس آرام و آسیاعلیه چین نیز می‌باشد"(۱)

 

بازتاب فاجعه بارالغای پیمان

 براساس مقاله منتشره آسیا تایمز،(۲)بولتن دانشمندان اتمی"ساعت روز قیامت (Domesday Clock)"خود را فقط تا دو دقیقه تا نیمه شب یا سرآغاز روز قیامت عیار ساخته است.به عبارت دیگر در بحرانات موجودتقابل هسته ای،جهان، از بروز جنگ هسته ای یاآغازروز قیامت فقط دو دقیقه فاصله دارد"

 دیپلمات های اتحادیه اروپا به آسیا تایمزگفتند که تصمیم ایالات متحده برای اروپا بسیار"تکاندهند"بوده و موجودیت اروپا را به خطر جدی گرفتارساخته و ما را به نابودی هسته ای با موشک های کوتاه برد گرفتارمی سازد.البته موشک های که هرگز نمیتواند به قلب آمریکابرسد.

 این گزارش توان هسته ای دوقدرت نظامی را مورد تحلیل قرار داده نتیجه گیری مینماید"ناتو در جبهه موشکی ممکن است نسبتا قوی باشد، اما هنوز در رقابت با روسیه قادر به یک جنگ بالقوه در اروپا نخواهد بود"

 نویسنده این مقاله نقش محافظه کاران جدید کاخ سفید را در راه اندازی جنگ هسته ای برجسته ساخته مینگارد"خطر بزرگ درخصوص "ساعت روز قیامت"از عقده های روانی برخی جناح های معین محافظه‌کار جدید آمریکایی برمیخیزد که به باور آنها واشنگتن در جنگ هسته ای "محدود"، موضعی، تاکتیکی علیه روسیه غلبه خواهد نمود.

 این در کُل منطق اصلی آنها است که در عقب انگیزه گسترش توانایی حمله اول ایالات متحده بالای روسیه در نزدیکترین مرزهای غربی آنکشور قرار دارد"

 نویسنده این مقاله واکنش شدید پوتین را در خصوص ماجراجویی های محافظه کاران جنگ طلب کاخ سفید مورد کنکاش قرار داده مینگارد"زبان درشت[پوتین] ممکن است دقیقا دیپلماتیک نباشد. اماآنچه در آن منعکس کننده است، نسبت به محاظه کاران آمریکا بسیار خشمگینانه است که انهابطرز شگفت انگیز ایده جنگ "محدود" هسته ای را در سرپرورانیده وآنراتحریک می کنند.

 از سوی دیگر کاربرد زبان خشن نشان دهنده اطمینان او است که به هر میزانی که از سوی دولت ترامپ و پنتاگون این تحرکات شدت یابد،برای خنثی نمودن راکت های مافوق صوت روسیه کافی نیست.

 برای دانستن عزم روسیه، لازم است تابه سخنان پوتین در مجمع اقتصادی والتالیا توجه شود. اساسا، پوتین هیچ خبر جدیدی رادرآن مجمع ارائه نداد اما یک یادآوری دقیق او نشان می دهد که مسکو در برابر هر تحریکی که به عنوان تهدیدی برای آینده روسیه شناخته شود، حمله خواهد کرد.

 پوتین اظهار نمود،درین حالت روس ها "مانند شهیدان خواهند مُرد"و پاسخ ما به حمله کنندگان بسیار سریع وبیرحمانه خواهد بود،ودرین صورت مهاجمان "مانند سگ ها" می میرند"

 در گزارش آمده است "تحلیلگران روسیه بر این مساله تأکید می کنند که مسکو در حال حاضر بطرز "غیر رسمی" - ظرفیت هاواولویت های خویش را برای تدارک حمله " اول "در ماورای مرزی خویش مشخص ساخته اند.فقط شمارش معکوس تحرکات ناتو در لهستان، بالتیک و یا دریای سیاه برای روسیه کافی خواهد بود تا دست به حمله اول بزند"

 ازین سناریو چنین بر می آید که آمریکا در گام نخست در نظر دارد تا اروپا رابه میدان اصلی نبرد هسته ای درآورده و این قاره سبز را به صحرای خاکستر ویازمستان اتمی مبدل نماید.امااین جنون زدگان سرمایه فراموش نموده اند،که این آتش به اروپا باقی نمی ماند و به گفته کارشناسان نظامی ظرف نیم ساعت آمریکا را از نقشه جهان ناپدید خواهد نمود.همه دانشمندان حوزه اتمی معتقد اند که جنگ هسته ای برنده نخواهد داشت.

 بنابراین، جای تعجب نیست که دیپلمات های اتحادیه اروپابرای کاهش ناراحتی خوددر تلاش بوده ، متوجه می شوند که در پایان، همه چیز به خاطر دکترین تسلط کامل آمریکا و ضرورت به جریان انداختن سیستم پیچیده نظارتی صنایع نظامی آن کشورمیباشد.

 طوری به نظر می‌رسد که انقراض دایناسورهای آدمخوار و انسان نما های قرن حاضر آغاز یافته است ،اما بدبختانه اینبار سرنوشت همه بشریت با سرنوشت نکبتبار آنها گره یافته است؛

 با احترامات بیکران

 لندن،اکتبر ۲۰۱۸

 منابع:

 (1)Globalreaserch,“Trump Breaks the Historic Nuclear Treaty with Moscow”: The White House Prepares the Return of the Euromissiles,By Manlio Dinucc,25 October 2018

 (2),Asia Times,Who profits from the end of the mid-range nuclear treaty?

 By PEPE ESCOBAROCTOBER,25,10,18