حقیقت، عارف عرفان: تجاوز غرب و تاراج ثروت‌های کشور لیبیا

درین روزها دولت فرانسه رییس‌جمهور اسبق آن کشور نیکولاس سرکوزی را به خاطر دریافت پنجاه ملیون ایرو از طرف حکومت قذافی رهبر پیشین لیبیا در راستای کمپاین انتخاباتی‌اش مورد بازرسی قرار داده است. گمان می‌رود که با تثبیت این پرونده، محکمه مدت ده سال زندان را برای سرکوزی مورد اجرا درآورد.

 اما اصل ماجرای این بازرسی مبتنی بر مفقود شدن ده میلیارد دالری است به‌حساب کشور لیبیا که ملل متحد در سال ۲۰۱۱ فرمان انسداد آن را صادر نمود.

 بر اساس گزارش هفته‌نامه «لی ویف» بلجیم این پول‌ها در سال‌های ۲۰۱۳-۲۰۱۷ از حساب کشور لیبیا در «ایروکلیر بانک» بلجیم ناپدید گردید.

 هیچکسی در خصوص مقدار انجماد وانسداد دارایی های لیبی که در سال ۲۰۱۱ رخ داد چیزی نمیداند.

 سارکوزی رییس‌جمهور پیشین فرانسه اظهارنمود:"به تعداد ۶۳ کشور جهان در غارت سازی کشور لیبیا نقش داشتند"

 تنها در ایالات متحده آمریکا شرکتها، بانکها وموسسات چون Goldman Sachs, Citigroup, JPMorgan Chase and Carlyle Group مبلغ (۳۴) بلیون دالر را منجمد ساختند.

 ازین پول‌ها در بخشهای حسابات پس انداز، سیستم سهام، بخش سرمایگذاری به خاطر منفعت بیشتر استفاده بعمل آمدودر نهایت این پول‌ها همه ناپدید گردیدند.

 در سال ۲۰۱۶ شورای امنیت درخواست لیبیا مبنی بر آزاد سازی حسابات آن کشور در بانکهای جهانی را رد نمود. دلیلش ساده بود، البته چیزی درین حسابات باقی نمانده بود تا آزاد گردد.

 چرا فرانسه در تجاوز به لیبیا پیشگام شد؟

* * *

 دولت فرانسه قبل ازحصول حمایت آمریکا وبریتانیا جنگ را علیه کشور لیبیا براه انداخت.

 انگیزهٔ تجاوز فرانسه را میتوان در گفتگوی محرم میان خانم هیلاری کلینتون وزیر خارجهٔ پیشین آمریکا وسیدنی بلومنتال همکار نزدیک بیلکینتون دریافت.

 برقول مامورین آمریکا، یکی از اهداف درازمدت معمرالقذافی رهبر فقید لیبی این بود تا در حوزه غرب افریقا، تسلط تاریخی فرانسه را بویژه در قلمرو فرانسه زبانهای افریقای به چالش در آورده وجاگزین قدرت غالب فرانسه گردد.

 به نظر می رسد که قذافی مقدار (143) تن طلا و به همان مقدار نقره ذخیره نموده بود و قصد داشت تا آن را برای تشکیل ارز «پان- آفریقا» بر اساس"دینار طلایی لیبی" به حیث پشتوانه مالی استفاده نماید. همانطور که بلومنتال نوشت، محتوای این طرح این بود تا این ارز جدید را به عوض فرانک فرانسه [ارز فرانسه که در کشور های افریقای غربی وافریقای مرکزی به حیث پول رایج آن کشور ها بکار می‌رود] برای کشورهای فرانسوی زبان آفریقایی به عنوان جاگزین معرفی نماید. این یکی از مهمترین عواملی بود که سارکوزی رئیس جمهور سابق فرانسه را برانگیخت تا بالای لیبیا حملهٔ نظامی را راه اندازی نماید.

 بدیهی است که سارکوزی نمیخواست چنین اهرم کنترل از مستعمرات سابق را از دست دهد. بیگمان سارکوزی طرح انباشت دارایی های لیبی رابا متحدین سیاسی خود مورد بحث قرار داده بود.

 به این ترتیب، کشورهای غربی تقریبا (60) میلیارد دالر و کنترل ذخایر نفتی لیبی را به دست آوردند.

 توطیه ها ومقدمات تجاوز لیبی

 * * *

غرب قبل از تجاوز وواژگون ساختن رژیم قذافی وغارت نمودن ثروت‌های عظیم آن کشور با راه اندازی اقدامات شیطنت آمیز پروسه تضعیف سازی دولت لیبیا را به خاطر هموار سازی جاده حملهٔ نظامی به آن کشور آغاز نموده بود.

 

این پرسش مطرح میگردد که چه نیازی برای انفجار بوینگ پان آمریکادر فراز اسکاتلند وانفجار بوینگ دیگر در «دونباس» وجود داشت؟

 

در هردو‌حادثهٔ طراحی شده وبر افراشتن بیرق نیرنگی (false flag) رییس‌جمهور لیبی را بدون کوچکترین ثبوتی متهم به جنایت ساختنند. تمام حملات تروریستی برجستهٔ که غرب به قذافی نسبت میداد هرگز ثابت نشد وغرب با تهدید وضع تحریمها، آن کشور را مکلف به پرداخت غرامات بزرگ حدود ۶ میلیارد دالربرای قربانیان نمود. به این ترتیب حکومت قذافی که زندگی بهشت مآبانه وکمنظیری را برای شهروندان لیبیا مستقر ساخته بود، واژگون گردید، ثروتها ودارایی های آن کشور همه غارت شد وآنکشور به تلی از خاک مبدل گردید واکنون زیر پای تروریسم جهانی لگدمال گردیده است.

 اینست فرجام دولتمردانی که سنگبنای وارستگی، آزادی، استقلال وخوشبختی را برای ملتها و کشور های شان میگذارند، با بردگی واستعمار می ستیزند وخلاف قانون " نظم نوین جهانی "غرب، حرکت نموده، با القاب" دیکتاتوری" مفتخر گردیده وبه دریای خون میغلتند؛

 در یک رویکرد دیکتاتوران مطیع وفرمانداران گوش به فرمان، ناقضین حقوق بشر، جنایتکاران، متجاوزین وحامیان تروریسم جهانی چون خاندان فاسد آل سعود را مورد استقبال قرار داده وبا پیشرفته ترین سلاح های نظامی تجهیز میدارند ودر شگرد دیگر آنهای را چون صدام حسین، قذافی، بشار اسد که حلقهٔ غلامی را بردوش نمی کشند ودر راستای خواستهای آزمندانه شان گام نمیگذارند، به فجیعترین شیوه سرنگون مینمایند.