حقیقت، عارف عرفان: آل سعود در گنداب فسادهای اخلاقی

خاندان فاسد آل سعود مدام در پناه عمامه و عبای اسلامی، به عیش و عشرت غیراخلاقی پرداخته وجهان اسلام را به جولانگاه تروریستی درآورده است. کمترین جنایت و اقدامات تروریستی را در گسترهٔ جوامع اسلامی می‌توان سراغ داشت که نشان انگشت این خاندان فاسد و تبهکار در آن آذین نیافته باشد. داعش یکی از بارزترین محصولات تجارتی عربستان سعودی است که با هم‌پیمانی شرکای غربی آن به بازار اسلام واردشده است.

 این خاندان با گسترش تفکر وهابیت، بر پایگاه اسلام واقعی ضربه مرگبار وارد نموده و اندیشه افراط‌گرای را در جامهٔ وهابیت بر جهان صادر نموده و جنایات بزرگی را بر جهان اسلام به انجام رسانیده است.

 فساد مالی و اخلاقی بزرگ‌ترین لغزش‌های است که این خاندان را در هم پیچانیده و سران بلندپایهٔ این خاندان به طرز مستدام درین گنداب شنا می‌نمایند.

 اخیراً وبگاه «the New Arab» آلودگی و فساد اخلاقی یکتن از شهزادگان مشهور آل سعود را به نشر رسانیده که به طرز آشکار رُخ دیگری این خاندان عوامفریب و ریاکار را به نمایش می‌گذارد. (*۱)

 درین نگارش مستند خواهید دید که شاهزاده سعودی بنام سعود الفیصل وزیر اسبق خارجهٔ عربستان سعودی و قدیمترین وزیر خارجهٔ جهان که نماد سیاست خارجی عربستان سعودی بود، در زمان تصدی وزارت خارجه چگونه سرگرم راه اندازی فیلم های سکس بود.

 بر پایهٔ ادعای دادگاه فرانسه، شاهزاده سعودی پس از راه اندازی سلسلهٔ از فیلمهای سکس، پول مصارف مربوط رانیز نپرداخته است.

 براساس گزارشات، شهزاده عربستان سعودی ووزیر خارجهٔ اسبق آنکشور توسط نزدیکترین آشنای مراکشی خویش سه فیلم پورنوگرافیگ (سکس) را راه اندازی نمود.

 مبتنی برین گزارش، این اقدام شاهزاده سعود الفیصل ورسوایی جهانی آن، دیپلمات های سعودی را در موقعیت دشواری قرار داده است.

 بر اساس اسناد دادگاه، سعود الفیصل، وزیر اسبق خارجهٔ عربستان سعودی، که در سالهای 1975 تا 2015 برای مدت چهل سال درین مقام ایفای وظیفه نمود، تصمیم گرفت تا مجموعه ای از فیلم های سکس را تهیه کند، امابر پایهٔ اسناد دادگاه این شاهزاده، هزینه های تولید این فیلمها راتا حال پرداخت ننموده است.

 شهزاده سعود الفیصل، نوه بنیانگذار پادشاهی سعودی، از یک شرکت خدماتی فرانسوی به نام "Atyla SARL" تقاضا نمود تا به تولید سه فیلم 45 دقیقه ای پورنوگرافی با کارگردانی یک آشنایی خیلی نزدیک مراکشی اش بپردازد. دادگاه عالی «Nanterre» که در حومهٔ غرب شهر پاریس موقعیت دارد، این گزارش را بنشر رسانید.

 ایمیل ها و پیام های تلفن همراه بین دستیارهای شخصی فیصل، «بویل انتولین» و «فرانسیسکو ساکتو» و مدیر شرکت "آتیلا"، مارک پلای، بحیث مدارک وشواهد، به دادگاه ارائیه شده است.

 در میان جزئیات مورد بحث از طریق ایمیل، تاریخ، محل فیلمبرداری، امضای شهزاده وفرمایشات شخصی آن برای تهیهٔ این فیلمها موجود اند.

 به طرز نمونه، در یکی از ایمیل ها که یاد داشت فیصل را بازتاب میدهد، ناسازگاری او را در خصوص یک عمل ویژه هنگام فیلم برداری به نمایش گذاشته، در حالیکه در همین جریان، شهزاده، هدایت خاصی رابرای بازیگران این فیلم صادر میدارد.

 دجینیا، یاد داشت مینماید که شهزاده حالت چشمان بسته وگره خوردگی بازیگران را نمی پسندید وتقاضای نو‌آوری برای تولید این فیلمها راداشت.

 "در یکی از ایمیل های شهزاده چنین آمده است "مهم است که انسان باید با همراه وهمنشین خود، نه با خشونت، بلکه با استفاده ازمهارت ها وتوانایی هایش و هدیه ای که از طرف خداوند اعطاشده است، برتری جوید".

 یکی از راویان این سناریو بیان کرد که شاهزاده سعودی، یک اپارتمان مجلل را در اختیار این دوست مراکشی خود، که نقش بازیگر این فیلم ها را بسر رسانید در پاریس گذاشت.

 اما بنا بر قول رسانه های فرانسه، هفت سال پس از اولین مکاتبات، این شرکت هنوز هم به دنبال پرداخت هزینه تولید فیلم است و تقاضای 90،000 یورو یا تقریبا 110،000 دلار بادوران سود معینه وبالاتری میباشد.

 شاهزاده سعود الفیصل به تاریخ ۹ جولای سال ۲۰۱۵ جان باخت، اما این اسناد نشان می دهد که آتیلا به دنبال حصول هزینه خود از شرکت مالی دیگری، بنام «SCI 25 Avenue Bugeaud»، که توسط یکی از دختران فیصل اداره می شود، میباشد.

 این بود بخشی از دیباچهٔ متولیان ارشد خانهٔ کعبه که از خطر دین در بیرون از مرز ها سخن گفته وهیولای تروریستی رابا آمیزه های وهابیت بربدنهٔ اسلام پروش میدهند؛

 با احترامات بی پایان

 می ۲۰۱۸/لندن

 منابع:

 وبگاه the New arab

 Saudi prince 'failed to pay' after commissioning porn films.

 10/04/2018