رفقای عزیز، همرزمان و همسفران آرمان‌های مشترک تاریخی 

 بر بنیاد تلاش‌های  عظیم و گسترده رهروان احزاب و سازمان‌ها، فعالان و شخصیت‌های  ملی، مترقی ، دموکرات ‌  و دادخواه کشور و بنا بر نیاز تاریخی به تاریخ سوم اپریل سال ۲۰۲۲ ترسایی ایتلاف نیروهای ملی-دموکرات افغانستان که مشتمل بر ترکیب و حضور شش حزب، سازمان و جریان سیاسی است، تأسیس گردید.

 همزمان ایتلاف خطوط اندیشوی خود را مطرح ساخت که قطب نمای کار آینده ایتلاف را در خط مبارزه  وطندوستانه، ترقی‌خواهانه، دموکراتیک  و عدالت خواهی هدایت می‌کند. همچنان تنظیم راهکار «کار شیوه» که بر اصل موازین سازمانی ایتلاف قالب بندی شده است نظام ساختاری ‌

 ایتلاف را بر بنیاد ارزش‌های دموکراتیک تحکیم بخشیده و حیات سازمانی و تشکیلاتی ایتلاف را ضمانت  بخشیده و پل‌های اعتماد را میان سازمان‌ها استحکام می‌بخشد. به باور ما چنین ریخت‌ها از دل آزمون بزرگ تاریخی و اراده نیرومند معماران این ایتلاف در راستای مبارزات ملی و ترقی‌خواهانه برای رهایی جامعه افغانستان  از استبداد، ظلم  و ستم  و عقب ماندنی بیرون آمده است و قابل حمایت جدی است.

   در طرح  ایتلاف ضرورت همبستگی نیروهای ملی دموکرات، ترقی خواه وداد خواه کشور و جمع آمد تمامی نیروهای ترقی‌خواه ملی زیر سقف واحد تبلور روشن دارد.

 در لحظات طوفانزای کنونی و بحران بی‌سابقه افغانستان حضور و تسلط اسلام‌گرایان افراطی به‌مثابه نیروهای نیابتی بیگانه در کشور، سایه برخی کشورهای همسایه به‌ویژه پاکستان بر اقتدار سیاسی و فرمانروای افغانستان و تبدیل کشور به مأمون امن تروریسم بین‌المللی، سطح فقر، بیچارگی، ظلمت، بربریت، بی‌قانونی و نقض آشکار حقوق بشر همه و همه کوه‌های از دشواری‌ها را برای مردم افغانستان، صلح، امنیت، ترقی و توسعه کشور ایجاد نموده و افغانستان را در لبهٔ پرتگاه تراژیدی ملی ‌ و بشری قرار  داده است.

 به‌موازات این ناهنجاری‌ها به فرمان تاریخ و صدای زمان، امر وحدت، اتحاد، و همبستگی نیروهای ملی -دموکرات به اصلی‌ترین و مرکزی‌ترین شعار  ‌وظیفه همه نیروها، گروه‌ها، طیف‌های سیاسی و اجتماعی، احزاب و سازمان‌ها و همه لایه‌های سیاسی و اجتماعی و کلیه نیروهای ترقی خواه دموکرات و دادخواه، جوامع مدنی و شخصیت‌های مستقل سیاسی و اجتماعی در فراخنای بزرگ و بزرگ‌تری تجلی یافته هکذا تاریخ از ما می‌طلبد تا این آهنگ رسا را شنیده و آن را جدی بگیریم.

 این درحالیست که در شرایط ناگوار کنونی همطراز با بحرانات چند پهلوی سیاسی، اوضاع عمومی درون نهضت ترقی‌خواهانه، ملی، دموکراتیک و دادخواه نسبت به هرزمان دیگر بحرانی‌تر و یأس انگیز است.

 در قطار جزایر فراوان سیاسی در بدنه‌های جنبش هرروز پارچه‌ها و جزایر بیشتر افزود گردیده و گشایش میدان‌های بزرگ فکری و سازمانی، بر جریان اتحاد و همبستگی نیروهای  جنبش سایه  افگنده و رهیابی خطوط مشترک و وجوهات همسو را میان همسفران تاریخی ما و نسل نوین و برخاسته از دامان رنج و تهی دستانی را که در جستجوی رهیابی مراکز مبارزات ترقی‌خواه بسر می‌برند، غبار آلود ساخته است.

 نسل جوان، نسل پرخروش و نسل دوران ساز، مشتاقانه در جستجوی رهیابی خطوط مبارزات سیاسی بسر برده، اما عدم پیدایش افکار و راهکارهای مشترک برای ایجاد پایگاه و مراکز همبسته، متحد و معتبر سیاسی در مقیاس افغانستان بر پیکار و جریان بسیج و همبستگی این نسل در زیر سقف واحد اثر گذاشته و این وضعیت آن‌ها را به نسل‌های سرگردان در آورده است.  

 مبرهن است که انقطاب و پراگنده گی این نیروها در موجودیت جزایر متعدد و مختلف سیاسی نمی‌تواند تا قایق سیاسی این احزاب را در ساحل مقصود همراهی نماید. تداوم اوضاع ناهنجار سیاسی طفره جستن و فرار از پروسه وحدت و همبستگی نه تنها  اینکه توانایی و قدرت سیاسی احزاب را به چالش‌های بزرگ گرفتار ساخته است بل چون موریانه، بافت درون سازمانی احزاب را نیز شدیداً صدمه زده و با ایجاد فضا و اتمسفر دلسرد کننده، روند مبارزه سیاسی را به چالش‌های بزرگی گرفتار نموده و فضای عزلت نشینی را هم در داخل سازمان‌ها و هم در بیرون از آن فزونی بخشیده است.

 تجارب درد ناک سیاسی دو دهه اخیر نشان می‌دهد که چه دیواره‌های عظیم بی‌اعتمادی، مدارج خود خواهی و جنون جاه طلبی در میان نیروهای همطراز سیاسی شکل گرفته و بر پیوندهای فکری و سازمانی تاریخی ما اثرات زیانبار بجا گذاشته است.

 طراحان و سازمان دهندگان گرامی ایتلاف نیروهای ملی-دموکرات  ترقی خواه وداد خواه کشور  به این تصاویر دردناک نگاه مسئولانه و دلسوزانه نموده و توانستند تا مرزبندی‌های سیاسی را درهم شکسته و راه همبستگی را در قالب نوین هموار نماید. باور کامل داریم که این آغاز یک راه بزرگ است و در فرجام همه میهن‌دوستان و رزمندگان رسالتمند درین خط پیش خواهند رفت.

 شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان به این باور است که تمامی نیروهای ملی , مترقی و دموکرات و دادخواه کشور به این درک بنیادی رسیده اند که بدون اتحاد و همبستگی سراسری میان همه نیروهای همطراز افغانستان، نمی‌توان به اهداف و آرمان‌های سترگ و بهی خواهانه دست یافت و نقش مؤثر را در سمت و سوی سیاسی افغانستان بازی کرد. پس بهتر است درین برهه‌یی از تاریخ همه موانع مصنوعی و تفاوت‌های سیاسی، سازمانی و عقیدتی را کنار گذاشته به صدای مادر وطن پاسخ شایسته داد و باب وحدت، اتحاد و همبستگی را به خاطر نجات میهن و افغانستان عزیز را بیش از پیش گشود و آن را توسعه داد و استحکام بخشید. 

 شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان در روشنی مشی حزب و در عمل در میدان مبارزه سیاسی، برای ایجاد ایتلاف این دهلیزگاه بزرگ، کماکان همت جسته است و درین گذرگاه گام‌های متین و استوار در سوی وحدت‌ها و توسعه ایتلاف خواهد برداشت.

 شورای اروپایی دست یاری، رفاقت و همسوی را به‌سوی همه احزاب و سازمان‌های برادر  و همرزمان دیرینه دراز نموده و از همه رفیقانه می‌طلبد که باهم همسفر شده و کاروان بزرگ وحدت و همبستگی نیروهای ترقی‌خواه افغانستان را در قالب ایتلاف موجود یکجا همراهی نماییم.

 ، بیایید تا درفش واحد و گلگون اتحاد و همبستگی نیروهای  جنبش ملی دموکراتیک، ترقی‌خواهانه وداد خواهانه میهن محبوب ما افغانستان را بر فراز پرافتخار قله‌های بلند تاریخ به اهتزاز کشیده، الگوی نوینی ایجاد کرده و تکیه گاه بزرگ سیاسی  را برای مبارزان فداکار نهضت ترقی‌خواه افغانستان برپا نموده و رسالت بزرگ تاریخی را درین عرصه به انجام برسانیم.

  به پیش به‌سوی انسجام، اتحاد و همبستگی نیروهای ملی دموکراتیک و ترقی‌خواه افغانستان!

 

 

داکتر حبیب منگل

 رییس شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان