۱۵ اگست ۲۰۲۲ پایان جمهوریت کاذب و روز سیاه تاریخ افغانستان رقم زده شده است!
از زمان ظهور طالبان در سال ۱۹۹۴ جهانیان و مردم افغانستان تجارب عقب گرد، جهل و تحمیل زور و ستم به مردم افغانستان را تجربه نموده که به سلسله حملات تروریستی  ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ در برج دوغلوی مرکز تجارتی جهان در نبویارک توسط گروه تروریستی القاعده بود که در این حادثه ۱۹ تن از عناصر تروریستی القاعده ۴ فروند هواپیمایی مسافر بری را ربوده که رباینده گان ۲ فروند طیاره را در فاصله های زمانی گونا گون در برج کوبیده اند که در این حادثه تمام سرنشینان هوا پیما ها و تعدادی از مردم امریکا که در انروز مصروف کار در این ساختمان ها بودند کشته شدند و تعدادی هم معلول و زخمی گردیده اند و ساختمان ها به طور کل تخریب شد و این گروه تروریستی هواپیماهان، طیاره ۳ ام را در پنتاگوان واقع در ارلینتگون در ورجینایا زدند و طیاره ۴ را در محلی نزدیکی شنکسویل در ایالات پنسیوالینا توسط مسافرین سرنگون شد این حادثه در حال بود که سرنشینان کنترول طیاره را به دست گرفته و از ورد به واشنگتن سی دی  جلوگیری کردند که سرنشینان هر ۴ طیاره کشته شدند و این روز یکی از روز های تاریخی و فاجعه بار حملات تروریستی اسامعه بن لادن در تاریخ ثبت شد
یک ماه بعد از این حادثه امریکا برای انتقام گیری از اسامة بن لادن تقاضا تحویل دادن اسامة بن لادن که در خاک افغانستان بود از حکومت طالبان که در افغانستان مستقر بود نمودند که طالبان از تحویل دادن  اسامة بن لادن خود داری کردند که منجر به حملات امریکا و مشترکن با بریتانیا در خاک افغانستلن برای دستگیری و از بین بردن لانه های تروریستی القاعده شد آغاز گردید که اسامهٔ بن لادن  در سال ۱۳۸۰ در غار های کوه (تورا بورا) فرار و آنجا جایگزین شد و بعد به پاکستان فرار کرد
و امریکا در اولین نشست با افغان های ضد طالبانی در بن اعلان موفقیت بر طالبان کرد و چندی بعد قدرت سیاسی  تند رو  و مستبد طالبانی سقوط کرد و به حمایت امریکا قدرت سیاسی کویا به دموکراسی و حکومت مردم سالاری در افغانستان مبدل شد که در رس ریس جمهور حامد کرزی به حمایت امریکا در اریکه قدرت تکیه زد مردم افغانستلن از استبداد و ظلم طالبانی نجات یافتند
جرج‌دبلیو بوش رییس جمهوری امریکا در انزمان اعلان موفقیت را در کنار نیرو های شجاع افغانستان نمود
و عساکر امریکایی در افغانستان برای حمایت نظام مستقر شد و ماموریت امریکا را با موفقیت و ختم شده اعلان کرد ولی با جنگ در عراق که بخشی از نظامیان امریکایی باید از افغانستان برای امنیت عراق ارسال گردید که طالبان در قرا و قصبات دوباره به فعالیت های تخریب کارانه  خود بر ضد نظام جمهوریت منسجم شدند ادامه فعالیت های بیشتر کردند با خراب شدن وضعیت امنیتی در افغانستان و تشدید جنگ توسط طالبان در روستا ها و قریجات در انزمان در سال ۱۳۸۸ بارک‌اوباما ریس جمهور امریکا مجبور شد که با داشتن ۶۰ هزار سرباز در افغانستان ۳۰ هزار عساکر تازه نفس دیگر را هم به افغانستان بفرستد که مجموعأ ۹۰ هزار سرباز امریکا برای دفاع از جمهوریت در افغانستان مستقر شد در سال ۱۳۹۰ بعد از کشته شدن اسامعه بن لادن در شهر  (ابو ت اباد) پاکستان امریکا با خاطر راحت که جنگ در افغانستان ختم و صلح در افغانستان تامین می شود قسمتی از عساکر خود را از افغانستان خارج کرد با وجودیکه حکومت جدید جمهوریت استقرار یافته در افغانستان از جانب مردم به رهبری حامد کرزی استقبال شد ولی بعد از مدتی تنش های داخلی قدرت طلبی ها در داخل نظام جمهوریت رشد کرد با کنار رفتن ریس جمهور حامد کرزی در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۲ تنش های وسیع میان رهبران سیاسی افغانستان اعم از داکتر اشرف غنی و داکتر عبدالله که از عدم شفافیت و تقلب در انتخابات گفته شد امریکا مجبور  شد جهت حل منازعه و حفظ نظام جمهوریت حکومت وحدت ملی را اعلان نماید که داکتر اشرف غنی به حیث رییس جمهوری و داکتر  عبد الله عبد الله به سمت ریس اجرائیه افغانستان تعیین شد حکومت دو سره نتوانست آن چنانکه در حفظ همبستگی، آبادی و شگوفانی کشور نیاز مبرم مردم و کشور بود کام های عملی بگذارند بلکه در تقابل های سیاسی دامان اختلافات بیشتر شد تعصبات قومی اوج گرفت با وجود کومک میلیارد ها دالر  امریکایی در افغانستان آنها یعنی نظام نتوانستند پایه های اساسی جمهوریت و زیر بنای اقتصادی کشور را قوت ببخشند بلکه دامان چور و چپاول، خیانت، اختلاس، فساددر ادارات ٫ سو استفاده از بین المال، خود کامه گی تقابل های مذهبی ٫ سنتی و قوم پرستی رشد یافت که این وضعیت درون نظام جمهوریت به توانمندی طالبان پرداخت و جنگ در جبهات روز به روز توسعه یافت و روزانه در حبهات جنگ ده ها تن از منسوبین قوای مسلح و سرباز قربانی می شد، انتحار و انفجار از اطفال گرفته تا پیر مردان و افراد بی گناه اوجگیر شد.
نظام جمهوریت با دو سر با دو رهبر نا بکار مورد نقد مردم قرار گرفت زیرا بدون آنکه رهبران سیاسی و جا افتاده در قدرت توجه به وضعیت مردم اعم از بیکاری، فقر گرسنگی، آبادی و آرامی مردم داشته باشند مصروف به تقویت بنیه های مردمی با استفاده افزاری خودی کردند تا در انتخابات آینده از مردم سوی استفاده کنند و زیر نام انتخابات مردمی هر یک تلاش می کردند در قدرت سیاسی باقی بمانند، انتخابات پر تقلب با انفجار ها و انتحار ها که باز هم مردم بیشتر قربانی این تقابل ها را با از دست دادن خانواده های شان متقبل شدند و رنج بیکران کشیدند خواسته با نا خواسته در کنار جمهوریت نام نهاد باقی مانده اند ولی هیچ یک از رهبران توجه به مردم نکرده بی باکانه به سمت همدیگر شمشیر کشیدن هر دو انتخابات ریاست جمهوری که پر تقلب بود نتوانستند با هم کنار بیایند و برای مردم و کشور آن چنان که نیاز بود خدمت نمایند که این وضعیت درون نظام باز هم دوجند بیشتر در انسجام جبهات طالبان نیرو بخشید هر روز موفقیت های طالبان در ولایات در قراه و قصبات افغانستان چشمگیر شد تا سال‌های ۱۳۹۶ تقریبا ۴۰ فیصد خاک افغانستان به دست طالبان افتاد
از جانب دیگر در سال ۱۳۹۳ که ماموریت جنگی امریکا به پایان رسیده بود و رسمأ اعلان شده بود تنها بخش آموزش نظامی را امریکا به عهده گرفت هر دو رهبر داکتر اشرف غنی ‌داکتر عبدالله در نظام جمهوریت در تقابل های درونی روز به روز ضعیف تر می شدند تا بالاخره دور دوم انتخابات ۲۳۹۸ همچنان با تقلب برگذار شد باز هم داکتر اشرف غنی با کسب ۵۰، ۴۴ ارا ریس جمهور افغانستان اعلان شد تجربه چند سال ماندن اشرف غنی در قدرت نه تنها افغانستان یک کشور با ثبات و ارام نشد بلکه به یک کشور متشنج، قومگرا، فاسد و متقلب در جهان معرفی شده بود و نا رضایتی های مردم همچنان از نظام جمهوریت اوجگیر گردید که از یک طرف منجر به دلسردی امریکا با حمایت و همکاری میلیون دلاری که بدون نتیجه بود شد و از جانب دیگر اعتراض مردم امریکا به خاطر از دست دادن فرزندان شان در جبهات جنگ بی مفهوم افغانستان در ایالات متحده سر و صدا هارا به وجود آورد که ایالات متحده با توجه به کشته شدن سربازان امریکای ۲۴۳۹ تن از سربازان امریکا که در افغانستان کشته شده بود و وضعیت درونی سیاسی رهبران افغانستتان و ادامه و جنگ و کشتار به مجبور بر گذاری مذاکرات با طالبان در دوحه قطر شد که توسط نماینده ویژه آن داکتر خلیلزاد با طالبان به پیش گرفته شد که در نتیجه تقابل های رهبران سیاسی افغانستان این وضعیت به وجود آمد رهبران طالبان در قطر منحیث چهره های مطرح سیاسی در مذاکرات حضور یاب شدند و در عدم حضور هیات دولت متقلب جمهوری اسلامی افغانستان تاکید کردند که با چندین بار نشست های اختصاصی داکتر  خلیلزاد و قبول پیش شرط های طالبان از دولت افغانستان خروج قطعات نظامی امریکا بدون قید و شرط بود ٫ در جریان مذاکرات قطعات نظامی امریکا در افغانستان به ۹۰ هزار می رسید به ۸۴۰۰۰۰ کاهش یافت.
سپتامبر ۱۴۰۰ آخرین قوت های نظامی امریکا در افغانستان خروج نیرو های امریکایی تعیین شد،  
پایکاه بگرام که بزرکترین مرکز نظامی امریکا بود به زودی از نظامیان امریکایی  تخلیه شد  و به حکومت افغانستان تسلیم داده شد.
جوبایدن حضور ۲۰ ساله خود در افغانستان را پایان اعلان کرد.
و یکی دیگری از پیش شرط رهایی ۵۰۰۰ طالب از زندان های افغانستان بود در مذاکرات و قبول پیش شرط های طالبان عدم حضور هیات رسمی جموری اسلامی افغانستان و با فشار امریکا این پیش شرط ها بنام تامین صلح در افغانستان بالای نظام  و مردم قبولانده شد که یکی از عوامل سقوط جمهوریت در افغانستان اشتباه امریکا در نظام جمهوریت انتقال کاراترین منابع جنگی و اطلاعاتی امریکا به جنگ عراق است و همچنان طالبان از گفتگو ‌با دولت افغانستان در مذاکرات دوحه خود داری کردند که داکتر خلیلزاد بدون قید و شرط بخاطر حفظ منافع امریکا قبول کرد
که این وضعیت قسمیکه تذکر یافت ناشی از عدم هماهنگی و شکاف های ژرف بدون علاج در داخل نظام بود در این وضعیت تنگ سیاسی باز هم اشرف غنی با تیم کارش محب الله محب و دیگران دست کاری های پشت پرده در تبانی با پاکستان و دیگر همدستان شان انجام داد که در سقوط نظام جمهورید نقش داشتند.
طالبان با هویت گرفتن سیاسی در سطح جهان قدرت نظامی و قدرت جنگی شان را روز به روز قوت بخشیده اند و پیش شرط دیگر شان که رهایی ۵۰۰۰ تن‌ طالبان زندانی شده بود هم تطبیق شد طالبان رها شده که صد ها هزار دالر در محاکمه های اختصاصی شان از پول بیت المال به مصرف رسیده بود و بعد زندانی بودند بدون قید و شرط از رندان ها رها شدند  که طالبان رها شده عقب جبهه طالبان را نیرو مند تر ساخته اند  از جانب دیگر همکاری اشرف غنی و حمداللله محب مشاور وی به نام تکتیک جنگی و عقب نشینی در جبهات جنگ  سراسیمه گی را در میان قوای مسلح  به وجود آورد از سوی دیگر نرسیدن تجهیزات و اکملات لوژستکی در زمستان سرد برای سربازان در خط اول جبهات تسلیم شدن قطعات نظامی در تمام ولایات و شهر به طالبان اوج‌گیر شد ٫ زیرا عقب نشینی تکتیکی باعث ایجاد فضای بی اعتمادی در نظام در میان منسوبین قوای مسلح که روزانه صد ها تن کشته و اسیر از جانب دشمن داشتند را به وجود آورد که در نتیجه اردو که با فقر گرسنگی ولی با شجاعت و‌رزمنده گی در مقابل دشمنان می جنگیدند متفرق شد و تعدادی از قطعات مجبور  شدند که به طالبان تسلیم شوند ولی با وجود این همه نا به سامانی ها اردوی ملی افغانستان در تعداد از جبهات سلاح به زمین نگذاشتند تا مرگ جنگیده اند و جام  شهادت نوشیده اند که فلم های مستند  دردناک در رسانه اجتماعی روزانه سرخط شده بود، روح قهرمانان میهن شاد.
در این بحث معامله ریس جمهور غنی وحمدالله  محب مشاور امنیت ملی جمهوری اسلامی افغانستان در مجموع ارگ نشینان منحیث مسوولین درجه یک نظام با هم پیمانان شان در کشته شدن منسوبین بی گناه  قوای مسلح در جبهات جنگ و مردم بی کناه که هر روز در شهر ها و ولایات اماج انتحاری ها قرار گرفته اند حتی اطفال و‌ تمام خانواده های شان را از دست دادند مقصر هستند و مردم‌افغانستان آنها را نمی بخشند  که ثبت  تاریخ سیاه جنگ افغانستان خواهد شد بعد از وضعیت نا به سامان ایجاد شده و معامله های پشت پرده سیاسی توسط رییس جمهوری غنی و حمد الله محب مشاور وی با تیم کار شان بالاخره به تاریخ ۱۵ اگست سال ۲۰۲۲ ریس جمهور افغانستان داکتر اشرف غنی با مشاور خود حمد الله محب و تعدادی از تیم کار شان از ارگ  ریاست جمهوری از کشور فرار کردند، خلای قدرت در نظام را به وجود آوردند.
طالبان که با هماهنگی رییس جمهوری غنی و مشاور وی حمد الله محب در دور و بر پایتخت مستقر بودند حتی در داخل قصر و شهر کابل جا بجا شده بودند به حمایت داکتر خلیلزاد و میانجیکری حامد کرزی قدرت سیاسی را به دست گرفتند  که تاریخ دو باره تکرار شد.
طالبان بعد از جند روز حکومت سرپرست را اعلان کردند که جمهوریت کاذب جای خود را به نظام عقبگرا طالبانی داد.  
از همین روز خروج نیرو های امریکایی ‌‌تخلیه افغان های همکار با این نیرو ها آغاز شد
با وجودیکه دو دهه حضور امریکا در افغانستان دستاورد های را با خود داشت حضور زنان اکر به شکل نمایشی هم بوده ولی در نظام جمهوریت پر رنگ بود در تمام عرصه های سیاسی، اجتماعی و فرهنکی زنان در جامعه نقش داشتند و بنیاد گذاری حکومت فراگیر و و ایجاد اردوی مردمی که از تمام مردم افغانستان متشکل بود ایجاد گردیده
ولی با آمدن طالبان دو باره در قدرت سیاسی مردم افغانستان وحشت زده بودند تعدادی با نیروی امریکایی در روز های پر ماجرا و با سوژه های غمگین تخلیه افغانستان را ترک کردند انتحار در میدان هوایی جان تعداد از همو زنان را گرفت ولی تعدادی افغان های که با امریکا همکار بودند تا هنوز هم تخلیه نشده اند و زندگی دشواری را سپری می کنند
امروز یک سال از حکومت سرپرست طالبان می گذرد
مردم افغانستان روز های سخت و دشواری را سپری می کنند طالبان که تا به حال نتوانسته اند خط مشی شان را به مردم پیشکش کنند بیسوادی، جهالت، عقب گرایی، زنستیزی  ، زور، جبر  استبداد بنام اسلام بالای مردم بار دیگر تحمیل می شود مردم که تجربه تلخی دوره گذشته را با خود داشتند با ترس و وحشت در خانه ها زندانی و یا پنهان هستند و یا هم‌فرار کرده اند
فقر و تنگدستی، زنستیزی   تک جنسیتی، تک قومی در سطح بلند قرار دارد
میکانیزم قبلی برای تحقق و پیشبرد امور نظام جدید وجود ندارد
یکسال حکومت طالبان نشان داد که طالبان ظرفیت آگاهی و‌تجربه از چگونگی کار در پیشبرد امور نظام که منافع ملی کشور را حفظ کنند ندارند
طالبان در اولین گام های شان حضور زنان  نیم پیکر جامعه را از اجتماع حذف کردند و محدودیت ها را مانند گذشته بر زنان تحمیل کردند زنان را زندانی خانه ساختند و حق کار آموزش،  حق سفر از آنها گرفتند و حجاب اجباری را با تصویب فرمان ها بر آنها  تحمیل کردند مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم به روی دختران افغانستان بسته است
اقتصاد که زیر بنای یک کشور را تشکیل می دهد طالبان در مورد توجه ندارند و به حفظ منافع ملی و حفظ ارزش های که به قربانی مردم و تمام ملت ما به دست آمده متعقد نیستند
اسلام افزار خوب برای طالبان است بنام اسلام قوانین استبدادی قرون اوستایی گذشته را در قرن ۲۱ بالای مردم افغانستان با نوک تفنگ تطبیق می کنند
فرار روشنفکران و‌ مغز ها از افغانستان اوجگیر است
رسانه های آزاد سانسور می شود
مردم از فقر و بیکاری به ستوه آمده اند دختران شان را تبادله با مواد ارتزاقی و پول می نمایند تا بقیه اعضای فامیل را از مرگ گرسنگی نجات دهند مه حالا بازار فروش دختران بیشتر از خریدار است
صدای اعتراض مردمی با نوک تفنگ خاموش می شود
اعتراض کننده کان زندانی یا ترور می شوند
تخطی سریع از تمام اصول و قوانین قید شده جهانی اعم از منشور ملل متحد و حقوق بشر صورت می کیرد و احترام گذاشته نمی شود
بحران بشری روز به روز در کشور بیشتر می شود
به طرح و نظریات سیاسیون و مردم توجه صورت نمی کیرد
از تجارب جنگ ۴ دهه استفاده نمی شود زیرا ظرفیت استفاده از گذشته در نیان طالبان وجود ندارد
به حکومت مشارکت و مردمی و نظام غیر متمرکز باورند. نیستند
به این اساس تا به حال حکومت سر پرست  طالبان از جامعه جهانی که متهم به تخطی از پیش شرط های جامعه جهانی است به رسمیت شناخته نشده است
افغانستان با ادامه کمک های جهانی برای مردم افغانستان کار کرد های طالبان را تحت نظارت جهانی دارند
با در نظر داشت اینکه فعلأ صلح نیم بند در افغانستان تامین شده است زیرا طرف جنگ وجود ندارد جنگجویان طالب خود در قدرت هستند، اما فضای وحشت و دهشت تخطی طالبان از قوانین منشور ملل متحد  گرفتاری های شبانه، شتم شلاق مردم بی گناه ظلم و استبداد بالای اقلیت های مردم حرکت های خود جوش مردم و ایجاد جبهات مقاومت کران را روز به روز با قوت می سازد و در ولایات هنوز هم جنگ ادامه دارد و جنگ از سر گرفته می شود
انتحار و انفجار در کابل پایتخت افغانستان در اماکن مقدس مذهبی مکاتب و ماده های کابل هنوز هم ادامه دارد
هنوز که هنوز است حکومت سر پرست طالبان برای ایجاد فضای همدیگر پذیری، محو تعصبات قومی، استقرار صلح با عزت که بستر مناسب تمام اقوام و اقشار کشور باشد و مورد  قبول جامعه جهانی باشد پیشنهاد و طرح ندارند
ظریفت مدیریت طالبان از نظام در سطح ابتدایی یا اصلن وجود ندارد به این منظور باز هم حکومت سر پرست طالبان به انزوای جهانی رفته و هیچ کشوری به شمول متحدان شان این دولت. ا به رسمیت نشاخته اند
از تاریخ ۱۳ اگست تا ۱۵ اگست در سرا سر جهان علیه حکومت سر پرست طالبان تظاهرات انترناسیونال صورت گرفته است که تظاهر کننده کان  خواستار اقدام جدی و هر چه زود تر از جانب جامعه جهانی بخاطر محو این گروه تروریستی گردیده اند
به رسمیت نشاختن حکومت سرپرست از جانب تمام کشور های جهان شده اند
تقاضای مردم از طالبان با زنان و دختران افغانستلن خشونت نکنید مکاتب دخترانه را باز گشایی کنید
طالبان بر مردم ظلم نکنید از دستگیری های شبانه منسوبین قوای مسلح، کارمندان دولتی، فعالین حقوق زن و فعالین حقوق بشر خود داری کنید زندان پل چرخی یکبار دیگر ظلم دوره امین غدار ناخن کشیدن، سوختاندن بدن، نیزه ردن و شتم و شلاق بیرحمان را تجربه می کنند از ظلم دست بکشید
اقلیت ها را اذیت نکنید پنجشیریان صدای عدالت خواهی را بلند می نمایند  بنام رهبران معامله گر شان که امروز در افغانستان نیستند با غنی فراری یکجا فرار کرده اند خصومت نگیرید و به نسل کشی در ولایت پنجشیر پروان بدخشان عزنی هرات مزارشریف بامیان  خاتمه دهید
طالبان به حکومت مشارکت و فراگیر تن در دهید که صلاح خیر و سعادت در افغانستان است
صلح خواست تمام مردم است ولی صلح را در حلقه آزادی ها و ارزش های بشری خواهانیم
قوانین منشور ملل متحد و جامعه جهانی را رعایت کنید مردم ما را بیشتر آواره و مهاجر نسازید
طالبان زنان خواهران و مادران شما هستند تقابل های سیاسی را بنام اسلام از میان بر دارید زنان افغانستان مسلمان بوده اند مسلمان هستند و باقی می ماند و فضای حضور دوباره شان را از مقام های بالا تا پایان ترین اداره در نظر بگیرید
از جامعه جهانی تقاضا داریم مردم و کشور ما را در این بره اساس تاریخ حمایت کنند در غیر  آن دامن ظلم و‌کشتار بی گناه هان از افغانستان توسط تروریستان حرفوی با انتحار و‌انفجار مه تجربه کافی دارید در تمام جهان گسترش می یابد در آن وقت توجه تان دیر خواهد بود بیاید در کنار مردم افغانستان با هر برنامه مردمی و انترناسیونال که برای کنار آمدن طالبان با مردم و جهان دارید استفاده نموده روی وضعیت افغانستان توجه جدی نماید
تهیه کننده: زرغونه ولی جرمنی 16.08.2022