هيولاى جنگ در افغانستان چهار دهه است كه مردم ما را به غمپاره مبدل ساخته و هزاران شهيد و كشته از خود بجا گذاشته و میلیون‌ها انسان را به کام مرگ فرو برده و نابود ساخته است گليم سياه غم و درد را در كشور ما گسترده و بيشترين مردم ما زهر تلخ جنگ را چشيده اند كه تا اسخوان شان اين درد ها فرو رفته است كشور ما را با تمام هست و بودش اعم از اقتصاد، فرهنگ و اجتماعى به نابودى كشانيده است.

 در گذرگاه این نبرد طولانی وفرسایشی، آرامی و تامین صلح و امنیت شهروندی به نیاز فوری وسراب همگانی وایده آل برای هریکی از ساکنان سوگوار این مرزوبوم مبدل شده است. و بايد به خاطر استقرار صلح پایدار در افغانستان، بسان یک پزشک ودرمانگر، ماهیت سیاسی جنگ، منشا، انگیزه ها، عوامل وفاکتور های چند جانبهٔ جنگ در افغانستان را به كنجكوى گرفت و برای تامین صلح دایمی وسراسری به اين كشور زخمى به دوكتوران مجرب سياسيون دلسوز و وطنپرست جهت نسخه تامين صلح در كشور نياز داريم و همين شخصت ها بايد نسخهٔ لارم را صادر كرد.

 اين نخبه گان، سياسيون و شخصيت ها را در كجا يافت در اين جا در زير همين چتر كه هر كدام شما شخصيت ها و نخبه گان دلسوز و وطندوست استيد كه به خاطر تامين صلح و ثبات در كشور در اين نشست از دور و نزديك تشريف أورده ايد امروز ما و شما در همين كنفرانس جهت رسيدن به ارمان هاى مقدس صلح یک حکومت فراگیر دور از خشونت از اين تربيون تلاش مى ورزيم و همچو نشست ها در داخل و خارج كشور با اشتراك چنين چهره هاى وطندوست صلح را در كشور تامين كرد پيش از اينكه نسخه را صادر بكنيم به وضعیت موجود و دو فاكتور موجود اشاره مى نمايم.

 فاکتور داخلی و منطقوی

 وضعیت موجود!

 حضور قطعات نظامی امریکا در افغانستان ۲۰ سال بیشترین قربانی را از مردم ما گرفت.

 امریکا که با درک موقعیت ژیوپولتیک افغانستان برای حفظ منافع شان در منطقه ۲۰ سال در کشور ما مانده اند و در اگست 2021 بالاخره تصمیم گرفتند تا افغانستان را ترک کنند.

  راه اندازی مذاکرات صلح دوحه قطر به نماینده گی داکتر خلیلی زاد نماینده ویژه امریکا و گروه طالبان توافقنامه دوحه که پشت در های بسته به امضا رسید که یکی از بند ها خروج بی قید و شرط قطعات نظامی امریکا از افغانستلن بود که به زودی هم تطبیق شد که متاسفانه مردم افغانستان را در سیاچالهای بزرگی سیاسی، اقتصادی و اجتماعی قرار داد از جانب دیگر:

 . - فرار ننگببار ریس جمهور غنی منجر به سقوط جمهوریت و از بین رفتن نظام و اردوی ملی شد با ایجاد خلای قدرت باری دوم طالبان در اریکه قدرت سیاسی افغانستان تکیه زده اند

 مردم تجربه گذشته طالبان را با خود داشتند وحشت زده شدند فضای ترس و اختناق در کشور حاکم شد که با رویکار آمدن طالبان مسیر تباهی کامل جامعه رو به گسترش است.

       بیشتر از ۸ ماه تسلط حاکمیت طالبان بر افغانستان میگذرد

       حکومت موقت امارت با کابینه تک قومی مشروعیت ملی و بین المللی را کسب نکرده است زیرا

       نقض صریح حقوق بشر از جانب طالبان ادامه دارد

       بحران بشری و بحران امنیتی در کشور روز به روز رو به گسترش است که نگرانی های جامعه جهانی و مردم افغانستان را در قبال دارد

        در این مدت نه تنها ظلم، استبداد فقر و‌تنگدستی بالای مردم افغانستان تحمیل شد بلکه گرفتاری های شبانه روزی، زندانی ساختن و‌شتم شلاق فعالین مدنی، منسوبین قوای مسلح، فعالین حقوق زن، ژورنالیستان صورت می گیرد

       بسته شدن مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم

       در افغانستان توسط حکومت موقت سرپرست امارت که خشونت آشکار را به مقابل زنان است که نه تنها مردم افغانستان را نگران کرده بلکه جهانیان را نگران ساخته است اظهارات انتونی گویتریش سر منشی ملل متحد که بسته شدن مکاتب دخترانه را مغایرت به قوانین منظور مراد متحد و حقوق بشر خواند و خوانان بازگشایی هر چه زودتر مکاتب دخترانه شد

       بانو هیدر بار معاون دیده بان حقوق بشر گفت که افغانستان یگانه کشوری است در سطح جهان که دختران از صنف ششم اجازه آموزش ندارند نگرانی خود را ابراز کرد و خواهان باز شدن بی قید و شرط مکاتب دخترانه از جانب طالبان شد ۱۶ کشور جهان به شمول قطر که کشوری اسلامی است این عمل طالبان را تقبح کرده اند و خواهان بازگشایی مکاتب دخترانه در افغانستان شد

       رینا امیری نماینده ویژه در امور زنان افغانستان و حقوق بشر افغانستان همچنان ابراز نگرانی کرد بسته شدن مکاتب دخترانه را جهل خواند و مانع رشد اقتصاد افغانستان دانست از طالبان خواست هر چه زودتر در های مکاتب دخترانه بازگشایی کنند زیرا زنان نیم پیکر جامعه را تشکیل می دهد در پیشرفت و رشد اقتصاد جامعه نقش اساسی دارد ولی یکماه از بسته شدن در های مکاتب می گذارم با وجود وعده های طالبان در رسانه ها پاسخ روشن در مورد ندارند

       با همین وضعیت موجود

  بر این اساس دو فاکتور را می توان مورد برسی قرار داد

       فاکتور داخلی

 فاکتور داخلی اشاره مختصر به چالش های ی موجود حکومت سر پرست طالبان

 طالبان با به قدرت رسیدن شان عفو عمومی را اعلان کردند که هیچ تبعه افغانستان مورد تهدید تعقیب، گرفتار یا زندانی نمی شود اعم از منسوبین قوای مسلح، فعالین مدنی، فعالین حقوق زن

 که‌ متاسفانه در این امر صادق نمانده اند و‌عمل نکردند تعدادی منسوبین قوای مسلح را دستگیر تعدادی را هم با شتم و شلاق کشتند زندانی ساختند.

       زنان که نیم پیکر جامعه را تشکیل می دهند در نظام جمهوریت همچنان با ایشان خشونت صورت گرفته است که میلیون‌ها دلار کمک های جهانی بنام زن به چور و چپاول رفت و برای زنان کار بنیادی صورت نگرفت زیرا خشونت علیه زنان در سنت ما عجین است ولی حضور زنان در قانون اساسی کشور تسریح یافته بود حضور زنان در جامعه اگر نمایشی هم‌بود احساس می شد

       با آمدن طالبان بیشتر از هر زمان دیگر خشونت و بی عدالتی بر علیه زنان صورت گرفته است.

       حذف زنان از اجتماع و ایجاد محدودیت ها در برابر شان اعم از منع آموزش، منع سفر، منع کار و زندانی ساختن شان در چهار دیواری خانه که‌ تبعیض جنسیتی را توسعه بخشیده است.

       یکماه از بسته شدند مکاتب دختران و گرفتن حق آموزش از زنان و دختران افغانستان میگذرد که در بالا اشاره شد تا به حال از جانب حکومت امارت اقدام نشده و هنوز هم ترفند ها بنام های مختلف شرعیت، نصاب درسی، حجاب اسلامی وغیره وجود دارد در حالیکه اسلام از گهواره تا گور آموزش را برای مسلمانان واجب دانسته است که تخطی از قوانین منشور ملل متحد دانسته می شود رهبری طالبان که متشکل از ۱۶ تن اشخاص استند که در لیست سیاه جهانی قرار دارند آنها داری کدام استراتژی و برنامه اقتصادی برای مردم افغانستان ندارند به یکه تازی و خود خواهی اینکه امریکا را شکست دادیم مردم را به ستوه رسانیده اند.

       انتحار مسجد علاوه این که بیشتر از ۳۰۰ تن شهید و کشته به جا گذاشت انتحار مکتب شعیه نشین غرب کابل که اطفال نوجوانان هزاره را به قربانی گرفت و انتحار در چندین ولایات کشور نشان می دهد که حکومت امارت توانایی مدیریت و تامین امنیت برای شهروندان ندارد

  دستگیری خبر نگاران سانسور رسانه ها یکی دیگری از جنابت آنان است. کشتن، زندانی ساختن، تهدید خبرنگاران روز افزون است

       بحران بشری و بحران امنیتی در کشور روز به روز رو به گسترش است که نگرانی های جامعه جهانی و مردم افغانستان را در قبال دارد

       مردم افغانستلن که امیدوار تامین صلح بودند این وضعیت نا هنجار کشور ان ها را نه تنها به صلح نرسانید بلکه به طرف جنگ های داخلی و نا رضائیتی های مردم کشاند که از حرکت های خود جوش مردم نمی توان چشم بست که این حرکت ها در حال رشد و تکامل است و ادامه جنگ را با خود دارد.

  نا امنی، اختطاف اطفال، انتحار های اخیر در چند ولایات کلیدی اعم از کابل، بلخ، قندوز و ننگرًهار و کشتار هدفمندانه کودکان، نوجوان و جوانان هزاره سند آشکارا نسل کشی است. با وجود که طالبان از حضور داعیش در هراس نیستند ولی دیده می شود که طالب جای خود را به داعش داد که فعلا در مقابل طالبان داعیش قرار دارد یکجا با هم مسلمان کشی می نمایند.

       فقر و بیچاره گی که دامنگیر مردم است به سوی تباهی جامعه را سوق می دهد.

  تاریخ هیچگاهی فراموش نخواهد کرد که بانوی بی سرپرست که دختر خورد سال اش را در مقابل پول ناچیز با یک بوری آرد برای زنده ماندن بقیه اعضای خانواده به فروش و یا مبادله می نماید بلکه تاریخ این سوژه درد ناک را در قلب خود حفظ خواهد کرد.

       مطابق به گزارش ملل متحد و آسیا تایمز افغانستان بیشتر از ۳۳ میلیون تن زیر فقر و دو میلیون کودک سوی تغذیه و یک میلیون تن تحت خطر مرگ و گرسنگی را دارند که روز های دشواری را سپری می کنند.

 ۹۷ فیصد مردم افغانستان فقیر هستند.

 تحمیل چنین وضعیت نا به سامان بالای مردم ما مطابق کزارش آسیا تایمز این نتیجه نهایی تجاوز ایالات متحده و ناتو در افغانستان است که این حمله به دلایل امپراتوری و اهداف ژئواستراتژیک، مانند ایمن سازی خطوط لوله ها از طریق افغانستان و افزایش حضور ایالات متحده در مرکز آسیا، که مدتها برای سلطه جهانی مهم تلقی می شد، آغاز شد

 با همین وضعیت نا هنجار

  - فرار مردم به شکل کتلوی و گروهی و انفرادی از افغانستلن مردمی که امیدوار تامین صلح بودند بخصوص سرا زیر شدن شان در کشور های همسایه‌، مهاجران افغان که مهمانان نا خواسته همسایه گان هستند بدتر از افغانستان مورد خشونت قرار می گیرند که ویدیو های رسیده اخیر از مهاجران سراسر ی جهان نگران کننده است از یکطرف صلح تامین نشد از سوی دیگر کشور بسوی یک فاجعه بشری سوق داد شد که افغانستان را به بحران عمیق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ورشکست ساخت است و یکی از فقیرترین کشور های جهان است

  در چنین وضعیت ناهنجار نمی از ایجاد حرکت های خودجوش مردمی در نقاط مختلف کشور چشم بست که امیدواری مردم به صلح به خاک یکسان شد، ادامه جنگ روح و روان مردم را تحت تاثیر قرار داده است.

 با این همه حکومت موقت امارت با کابینه تک قومی مشروعیت ملی و بین المللی را کسب نکرده است در حالیکه ما شاهد تعاملات جامعه جهانی با طالبان در سطح جهان و منطقه هستیم ولی طالبان در مورد پیش شرط های جامعه جهانی که اعم از ایجاد حکومت مشارکت، اعاده حقوق زنان و رعایت کردن حقوق بشر است پاسخ روشن ندارند تا به حال از جانب هیچ کشور جهان به رسمیت شناخته نشده است.

 فاکتور منطقوی!

 از یکطرف امروز که جهان در حالت بی ثباتی وحشتناک به سر می برد جنگ مسکو و اوکراین افغانستان را به حاشیه کشانده است و سیاهچاله های بزرگی را در تمام عرصه های سیاسی اقتصادی و اجتماعی هر روز بیشتر می شود

 که در فاکتور منطفوی می توان از جنگ مسکو‌ با اوکراین یاد اور شد که تاثیرات مستقیم بالای وضعیت افغانستان داشته تمام برنامه های جامعه جهانی برای افغانستان حذف شد و جهان سرگرم حمایت از اوکراین از ارسال سلاح مدرن گرفته تا پذیرش مهاجران شان حمایت های اقتصادی برای آنان که خود تبعیض جنسیت را در جهان به نمایش گذاشت که برای جهانیان بهانه خوبی بود به رها کردن مردم افغانستان در منجلاب موجود. با وجودیکه حس بشر دوستی را فراموش نمی کنیم جنگ نا میمون است در هر نقطه کره زمین که باشد مردم جنگ زده نیازمند باید مورد حمایت جهان قرار گیرد و دید جهان در مورد تمام مهاجران مطابق به قوانین منشور ملل متحد یکسان باشد و یکسان عمل نمایند که متاسفانه در مورد افغانستان سالهاست دچار مصیبت جنگ است چنین نیست و برخورد تبعیض امیز را انتباع می دهد که از همین تربیون یکبار دیگر توجه جامعه جهانی به مردم افغانستان خواهانم.

       سیاست پاکستان که می خواهد از افغانستان استفاده افزاری بیشتر از گذشته داشته باشد که برنامه بزرگ حفظ منافع پاکستان با لابی گری طالبان به خاطر به رسمیت شناختن شان در سطح جهان ادامه دارد و پاکستان می خواهد نمایندگی افغانستان را در جهان داشته باشد با برکناری امران خان هیچکدام تغییرات در سیاست خارجی پاکستان نسبت به افغانستان نخواهد آمد حملات متواتر اردوی پاکستان و بمباردمان ولایات سرمدی افغانستان تجاوز آشکار پاکستان در حریم افغانستان است متاسفانه طالبان در مورد واکنش نشان نداده اند زیرا اعضای کابینه حکومت امارت زاده پاکستان و تربیه شده دامان پاکستان است نه منحیث یک دولت مستقل به دفاع از مرز و خاک افغانستان قرار نگرفته اند بلکه مانند غلام‌ان مهر به دهن زده در خدمت آنان قرار دارند در حالیکه آزادی حفظ استقلال افغانستان برای شان شعار است خاک زدن به چشم مردم.

       از جانب دیگر علاقمندی روسیه و چین به طالبان امریکا را برافروخته و امریکا آشوب جهانی را بر پا نموده است انتخاب دیگرش به نزدیک شدن تقابل ها با رقیب سرسخت اش روسیه یکماه از جنگ مسکو با اوکراین می گذرد میلیون‌ها دالر برای اوکراین کمک نظامی صورت گرفته که دیده می شود این جنگ خانمانسوز ادامه دارد و جهان را برای جنگ سوم جهانی به مخاطره انداخته است جنگی که کره زمین را منهدم خواهد، جنگی که سلاح های مدرن هستوی امروز در جهان وجود دارد

       و جهان مورد تهدید روسیه قرار گرفته تشویش های مردم جهان و نگرانی های جهانی را به بار آورده است که می توان گفت از جنگ قدرت ها

       بزرگ و نابودی انسان و کره زمین با ترس و وحشت سخن در میان است.

       راه بیرون رفت از این بحران افغانستلن اشاره می نمایم

       احترام به قانون اساسی کشور و تطبیق آن از جانب حکومت امارت

       اگر تغییرات در نظر است باید هر چه زودتر اقدام شود زیرا هیچ کشور جهان بدون برنامه و احترام به قانون اساسی به پیشرفت و ترقی دست نیافته اند.

       قبول پیش شرط های جامعه جهانی از جانب حکومت سرپرست امارت بدون قید و شرط

       ایجاد حکومت فراگیر، تامین حقوق زن و رعایت قوانین حقوق بشر که خواست مردم افغانستان همچنان است.

       تشکیل حکومت ملی و فرا گیر که از تمام ملیت های بومی افغانستلن نماینده گی کنند و یک حکومت همه شمول که خواست جامعه جهانی و مردم افغانستلن است ایجاد شود با حفظ تمام حقوق سیاسی اجتماعی‌ و فرهنگی

       ایجاد دولت مردمی که مشروعیت ملی داشته باشد در کشور استقرار بیاید

       تامین اتحاد و همبستگی ملی دور از تعصبات تک قومی

       تشکیل اردوی نیرومند که توانایی دفاع از مادر وطن را داشته باشد و متشکل از تمام اقوام افغانستان باشد

       ایجاد نظام مستقل آزاد بر پایه رستاخیز ملی دور از تعصبات زبانی قومی و منطقوی نیاز دارد

       کار برد خارجی نقش ارزنده دارد

       استقرار مشارکت ملی اجماع ملی نیاز است

       احترام و رعایت قوانین به منشور ملل متحد

       داشتن کدر های مسلکی و متخصص در عرصه های مختلف ‌سیاسی، اجتماعی و اقتصادی تا اقتصاد کشور دوباره احیا شود و تامین روابط جهت پیشرفت اقتصاد در سطح جهان بخصوص چین و روسیه را فراموش نگردد زیرا نقش اساسی برای آبادی افغانستان و ساختن پل ارتباط جهان از افغانستان خواهد شد

       ملیگرای در سیاست خارجی بی تاثیر نخواهد بود

       اجماع منطقوی یکی از اساسیترین رویکرد هاست

       ایجاد دیالوگ ملی تامین اراده ملی برای همدیگر پذیری و همبستگی

       تطبیق و عمل کرد صادقانه و جلب اعتماد مردم، که فرمان های صادر شده عملا تطبیق شود تا اعتماد مردم و جامعه جهانی کسب گردد

       جلب حمایت جامعه جهانی و محو فقر زدایی

       ایجاد دیالوگ ملی و تامین اراده ملی در مشارکت قدرت سیاسی

       نقش سازمان ها، احزاب، جامعه مدنی، فعالین حقوق زن باید مشخص شود

       حکومت باید تضمین کننده حاکمیت ملی تمامیت راضی کشور و ضمانت بخش ارزش های مدنی، فرهنگی و اجتماعی مردم جامعه باشد

       دیالوگ با اپوزیسیون راه بیرون رفت را هموار می سازد

       صلح خواست مردم ماست با رعایت بند های تذکر شده صلح را در کشور تامین نمایم تا بستر مناسب برای تمام اقشار و اقوام جامعه باشد

       با چنین راه برد ها برای یک کشور مستقل، آزاد قدرتمند، صلح دوست در کنار کشور های جهان هویت جهانی را به دست می آوریم و کور گره جنگ را در افغانستان پیدا کرده کلید خوشبختی برای در های بسته هر هموطن اشکبار ما به دست خواهد آمد.

       زنده باد افغانستلن

 زرغونه «ولی» جرمنی 21.04.3023