بانو زرغونه ولی
بانو زرغونه ولی

زرغونه "ولى"

 

زرغونه ولى در شهر ميمنه ولايت فارياب در فاميل روشنفكر متولد شده است از ولايت پنجشير مى باشد

 تحصيلات ابتدايى  وثانوى را در شهركابل و تحصيلات عالى را در رشته ادبيات درى  از دانشگاه پيداگوژى كابل به پايان رسانيده بخاطر ادامه اسپرانتوىرى  طرز كاربرد ها با اطفال و جوانان  مدتى را در خارج از كشور در انستوت جوانان مسكو ادامه  تحصيل داده است كه با موفقيت به پايان رسانيده است

 وى از جوانى به فعاليت هاى سياسى و اجتماعى اغاز كرده كه در اغاز عضويت سازمان دموكراتيك جوانان افغانستان را و به تعقيب ان عضويت سازمان دموكراتيك زنان افغانستان را كسب كرده است و فعاليت هاى بيشتر را در عرصه انجام داده است بهترين ورزشكار تيم واليبال

 دختران در سطح مكاتب بوده و منتخب تيم ملى  دختران كشور

 در جوانى علاقمند مطالعه و نويسنده گى بوده و كوتاه مطالب و مضامين اش از طريق چارت هاى مكاتب بنشر مى رسيده بعد از ختم تحصيلات منحيث معلمه در پرورشگاه وطن شروع بكار كرد  بنابر ضرورت كدر هاى مسلكى در سال 1363 منحيث جوانانترين مسؤول اسنادو ارتياط شوراى ولايتى اتحاديه هاى صنفى افغانستان توظيف شده است با ادامه ده ها كورس هاى كوتاه مدت تهيه وتنظيم اسناد حزبى و سازمانى  ، تشكيلات ،تبليغات مدتى را با موفقيت در ان رياست انجام  وظيفه كرد و ادامه  را با كار در شوراى ولايتى سازمان زنان ولايت كابل اغاز كرد  كه به زودى تا سطح مَسؤول تشكيلات و منشى كميته حزبى انشورا ايفاى وظيفه نمود

 بعد از مدت منحيث كارمند كميته مركزى سازمان دموكراتيك جوانان افغانستان شد كه سال هاى دراز را با رفقاى همسنگر ش جسورانه انجام وظيفه و فعاليت هاى سياسى و اجتماعى داشته اشته است و مدتى را هم در مكتب كمسمول ماسكو جهت تحصيلات مسلكى عازم شد بعد از برگشت دوباره بوطن بنابر تصويب ديركتيف حزب و دولت  دوباره به مسلك معلمى رو أورد و در مكاتب مختلف شهر كابل جهت خدمت به اطفال و جوانان شتافت و تا  استقرار حكوما طالبان منحيث معلمه در ليسه ابوالقاسم فردوسى إيفا وظيفه كرد

 بانو زرغونه ولى در مدت كار و فعاليت هاى ارزنده اش مستحق مدال ها ،تقديرنامه ، و نشان هاى حزبى و سازمانى شده است.

 بانو ميرمن حوا  مادرش شخصيت مدبر معارف كشور مى باشد كه بيشتر جسارت و مبارزه را از وى اموخته است

 بانو زرغونه ولى عضويت حزب. دموكراتيك خلق افغانستان را در جوانى كسب كرده است و در راستاي  كار حزبى منحيث يك كدر برجسته و فعال  سر سپرده فعاليت هاى چشمگير داشته است كه از يارى وهمكار با زنان و جوانان گرفته تا پايينترين طبقه جامعه با خدمت صادقانهو رسالت ميهن پرستانه خود شتافته است

 درسال    1987بعد از حاكميت حكومت طالبى مجبور به ترك وطن شده كه از 1999 با فاميل اش در المان  اقامت دارد

 وى جسارت و ابتكارات را از دست نداده باز به خدمت صادقانه براى هموطنان در خارج از كشور كمر بسته و جهت أعاده حقوق مهاجران افغانستان به تظاهرات خيابانى  پرداخت مدتى نگذشت كه با نهاد هاى فعال مدنى المانى  و افغانى مشتركا بخاطر أخذ ويزه اقامت و اندگراسيون و ايجاد مكتب افغانى براى اطفال به زبان فارسى درى فعاليت هاى چشمگير در هامبورگ جرمنى انجام داد كه در نشرات هامبورگ التونا به نشر رسيد و مستحق تقدير نامه سرخ هامبورگ هنزه هشتاد بريمن شد و بنابر تقاضاى شوراى سراسرى زنان افغانستان در المان منحيث معاون دوم و مسوول بخش اقتصاد انشورا تعيين شد و به فعاليت هاى چشمگير را از خود بجا گذاشت

 بانو زرغونه ولى يك تن از ايجاد كننده گان برنامه تلويزيونى نداى زن  در هامبورگ بود كه صداى و اعتراضات زنان را عليه زنستيزان طالب دخشونت عليه زنان در حكومت طالبى از اين تربيون منحيث اولين گوينده اين برنامه بلند كرد

 وى از آمدن به المان دوباره به صفوف حزب در جمع رفقاى سرسپرده و وطنپرست ديروز خود پيوست و مدتى را منحيث عضو هيت رهبرى و مسوول  اروپايى زنان و مسوول كمسيون امور اجتماعى در حزب متحد ملى افغانستان پيوست با ايجاد كميته هاى زنان كشورى  در اروپا پرداخت و مستحق تقدير نامه دالاانشاه حزب متحد ملى گرديد بنا بر مصروفيت هاى فرهنگى  و اجتماعى زنان با وجود فعاليت هاى فردى در ستوه مختلف حزبى از كار رسمى حزبى مدتى دور ماند ولى دوباره بزودى در جمع رفقاى وحدت خواهان پيوست كه تا امروز در تمام فعاليت هاى حزبى و وظايف سپرده شده نقش ارزنده خود را داشته است 

 وى كه ده ها كورس هاى مختلف اموزش انترنت ،اندگراسيون و تطابقت به محيط ،  كمك نرس ،زبان المانى دريورى ، كورس هاى صحى در موارد مختلف صحت و انسان ، خودكفايى ،مالياتى ، سوسيال صليب سرخ و كار با مهاجران را تعقيب كرد تا بالاخره  به ادامه تحصيلات مسلكى در رشته كدر نرس ادامه داد كه به موفقيت به پايان رسانيد كه مدت هاست در بيمارستان ها و اقامتنگاه هاى و امبولانت  در اين مسلك ايفاى وظيفه مى نمايد وى بخاطر تامين زندگى مستقل و دور از كمك سوسيال و دولت منحيث مَسؤول رستورانت نمستى جى  سال ها فعاليت كرد تا سال 2016  بشكل مسلكى به رشته تجارت و بزنس  فعال بود

 بانو زرغونه ولى مؤلف كتاب "موج الهام "كه مجموعه  از اشعارش مى باشد و "نواى زن " كه مجموعه  از مقالات در مورد چگونگى وضعيت زنان افغانستان است مى باشد وى متصدى بخش تحليل ها و گزارشات زنان در مجله وزين بانو و مسوول  شوراى مهاجران و انجمن زنان بريمن است  بانو زرغونه يكى از مسوولين  و گرداننده گان برنامه اروپايى دريچه بهار است

 وى مدير مسوول ويبسايت وزين مرواريد سبز بانوان است و فعلا در جمع وحدت خواهان عضو حزب ملى ترقى مردم افغانستان مى باشد ده ها نوشته ها  و مقالات  ارزنده وى از طريق رسانه هاى انترنتى داخل و خارج كشور به نشر رسيده است.

 بنابر فعاليت هاى چشمگير مستحق اوارد و تقدير نامه هاى هيت رهبرى مجله بانو و انجمن فرهنگى گلخوشه هاى هنر و تقدير نامه زن برجسته شوراى زنان ايالت هانوفر المان شد

 معلومات بيشتر را در ويبسايت مرواريد سبز مرور كنيد

 روى لينك فشار دهيد

 http://www.morwaridsabz.com/

 http://www.morwaridsabz.com/new_page_9.htm

 http://www.morwaridsabz.com/green_parel188.htm

فعاليت هاى فرهنگى و ادبى :

 

مولف : كتاب موج الهام ،نواى زن ،حدیث دل

 اماده چاپ : کتاب فروغ سحر ، کتاب زرغونه‌ولی کیست ؟

               معرفی زرغونه ولی  و الگو برداری جوانان در کتاب “ من می توانم “

               اثر محمد داود غمخوار اقبال چاپ یافته است

               عضو هیت مدیره مجله بانو ناشر اندیشه های زنان اروپا و متصدی بخش تحلیل ها و گزارشات زنان داخل و خارج مرز

               عضو هیت مدیره انجمن پرستو های مهاجر افغان -دنمارک و مسوول شعرا اروپا

               عضو ارشد هیت مدیره اتحادیه سراسری فرهنگی افغان -دنمارک گلخوشه ها

               بنیاد گزار و گرداننده موفق تلویزیون ندای زن از هامبورگ جرمنی سال ۲۰۰۳

               یکی از موسسین ، برنامه ساز برنامه تلویزیونی اروپایی دریچه بهار هامبورگ -بریمن جرمنی سال ۲۰۱۶ و یکی از گرداننده گان موفق بخش ادبیات و فرهنگ‌

               اشتراک کننده فعال  و‌سخنران ده ها برنامه های فرهنگی در اروپا

               برگزاری محافل فرهنگی  جهت رشد و توسعه فرهنگ کشور در خارج مرز

               - تدویر نشست ها جهت ترویج و توسعه فرهنگ کتاب خوانی در بین مردم هامبورگ  جرمنی ۲۰۱۸

 

نمونه کلام‌

 

“نوید عشق”

  قفایت گریه ها کردم ندیدی

 قیامت را به پا کردم ندیدی

 به ساز همهمهه های سکوتم

 ترا هردم صدا کردم ندیدی

 شبانگاه تا سحر با آه و فغان

 برای تو دعا کردم ندیدی

 دل سرگشته ی زار وحزینم

 به پیش تو رها کردم ندیدی

 تو رفتى ز پی ات دنیای من رفت

 عجب صبر خدا کردم ندیدی

 نوید عشق کرد زرغون را شاد

 پی غم را رها کردم ندیدی

  

زرغونه “ولی”جرمنی 11.09.2019

 

 

نفسى یاد تو از خاطر زارم نرود

 گویا در ملک دلم بزر محبت کردی

 کمی انصاف کن وسر به گریبان بنه

 خوشی ام را بگرفتی باخود قسمت کردی

 

زرغونه "ولى" جرمنى 20.08.2019

 

 "طبع غزل "

  در بزم خموشان سخن'بیش مگو

 گفتید اگر مختصر از خویش مگو

  بگذار كه كردار تو خود آيينه شود

 از حسرت و غم و از دل ريش مگو

  گر طبع روان دارى با ساقى و جام

 از ميكده و ساغر به درويش مگو

  دل بنده ى چشمان خمار تو شده

 در خلوت عاشقان تو از كيش مگو

  شهد و شكر لب تو ناب عسل است

 از طبع غزل بگو تو از نيش مگو

 

زرغونه "ولى" جرمنى 30.07.2019

 

"ديار ويران من "

  دیار نازمن ویرانه تاکی

 به قیدو بند هربیگانه تاکی

 کجاشدنام وننگ وعارم آخر

 به دست وپایم این ذولانه تاکی

 گه بر غرب وگه بر شرقش فروشند

 همین اسطوره وافسانه تاکی

 مهاجر شد پرستو های عاشق

 چمن بی چهچهء پروانه تاکی

 بسوزد مشرب میهن فروشان

 همه در بدر وبی لانه تاکی

 سر زلفم  به دست غیر افتاد

 پریشان موی مابی شانه تاکی

 زدیوانه چه طمع بارع آخر

 وطن ملعبهء دیوانه تاکی

 

زرغونه "ولى" جرمنى 13.10.2017

 

 

" بيا كه گريه كنم  "

  بیاکه گریه کنیم

 به زیر چنبر این آسمان سبز وکبود

 نوای دل شکنیم

 به کوچه کوچهء دهر

                       بیا که گریه کنیم

 مگر صدای من وتو به کهکشان برسد

 زغصه خون شود

 دل دریا ورودبار فلک

 چو وقت عصروغروب

                         بیاکه گریه کنیم

 برای یاس وامید

 برای دختر رزکه عروس ماند وبرفت

 بادست پر زحنا

 چونعره های گره خورده

 در گلوی سحر

                         بیاکه گریه کنیم

 

زرغونه "ولى" 2017 جرمنى

 

بى وفاى

  ندانم او چــــرا رفت و کجا شد؟

 

چرا از ما بریــــد و بیوفـــا شد؟

 ز چشم انداخت آخر یارِ مغرور

 تمام وعــــده هایـــش زیر پا شد

 نکـرد پروای چشمِ اشک بار ام

 به نامردی رهش از من جدا شد

 نمیدانــــد کنــــون حالِ دلـــم را

 زبانم  پُـر ز حــــرفِ التجا شد

 چنان شعـــرم بیادش گریه دارد

 که بغضم توته های از هجا شد

 قسم بر لحظه هــــای صوفیانـه

 ز عشقت حالتم دور از رجا شد

 

(زرغونه "ولى") جرمنى 10.02.2017

 

حقیقت ، زرغونه ولى: زنان کشور و زندان‌های افغانستان
حقیقت، زرغونه ولی: گدایی زنان و اطفال در افغانستان