حقیقت، دردمند: اشتراک در انتخابات یک ضرورت است

بتاریخ 20/2/1397 جلسه فعالین حزبی شهر و ولایت کابل حزب ملی، ترقی مردم افغانستان به اشتراک قریب یک صد تن از نماینده گان حزبی نواحی، ولسوالی های شهر و ولایت کابل، اعضای بیروی اجرائیه و دارالانشاء حزب، در مقر شورای مرکزی حزب ملی، ترقی، مردم افغانستان تدویر گردید، جلسه با تلاوت قرآنکریم توسط رفیق رضائی آغاز به ادامه آن سرود ملی دولت جمهوری اسلامی افغانستان پخش اشتراک کننده گان به احترام آن بپا برخاسته.

 بعد از آن رفیق محمد داؤد راوش رئیس حزب در رابطه به اهداف حزب غرض اشتراک در انتخابات پارلمانی در بخشی از صحبت هایش گفت.

 سهم گیری در تدویر انتخابات و معرفی کاندیدان به ولسی جرگه، شوراهای ولسوالی از جمله وظایف عمده هر عضو حزب میباشد نباید در این مرحله سرنوشت ساز این چانس تاریخی را از دست داد، اعضای دارالانشاء حزب به نسبت درک که از اهمیت این موضوع داشتند و دارند دو کاندید را  غرض انتخاب به ولسی جرگه در شهر کابل تصویب نموده زیرا که هدف از معرفی کاندیدان در ولسی جرگه سبب بلند بردن اعتبار حزب در بین جامعه بخصوص زحمتکشان، بخاطر دفاع از حقوق شهروندان، تصویب، تعدیل و نظارت از قوانین که بتواند  زمینه  تامین صلح، ثبات واقعی و رفاه جامعه مساعد سازد، بوده و میباشد.

 کم بهاء دادن به این امر بزرگ مساعد نمودن زمینه برای افراد و گروهای ضد ترقی، صلح و ثبات رفاه در جامعه خواهد بود.

 از این لحاظ بدون اشتراک در پروسه ملی و معرفی کاندیدان نمیتوان در مبارزه سیاسی نقش داشت و اعتبار شهروندان را کسب نمود، به ادامه آن چند تن از اعضا و رهبری حزب از جمله رفیق عبدالرشید آرین در این رابطه دیدگاهای خویش را بیان داشته از چالش های موجود از جمله بی باوری مردم به وعده های کمیسیون مستقل انتخابات، مداخله مقامات دولتی در پروسه انتخابات، افزایش نا امنی ها اظهار نگرانی نموده و رهنمود های رفیق راؤش را بخاطر سهم گیری فعال در پروسه انتخابات ارزنده خوانده خواهان سهم گیری فعال اعضای حزب، شهروندان در تدویر انتخابات و ثبت نام  شدند.

 بعد از آن رفیق دوکتور حبیب منگل یک تن از اعضای سابقه دار حزب طی صحبت مختصری گفت.        

 ما باید در مبارزه واقع بین باشیم با وجود موجودیت چالش های فوق ما امروز توانسته ایم با استفاده از دموکراسی که امروز در جامعه ما وجود دارد توانسته ایم چنین جلسۀ با شکوه را دایر آزادانه در پروسه انتخابات اشتراک و به کاندیدان مورد نظر خویش رای دهیم.

 از اینکه اهداف ما خدمت به مردم افغانستان میباشد بخاطر راه پیدا کردن در خانه ملت باید خوبتر سهم بگیریم اگر بدرستی و دلسوزانه کار صورت گیرد امکان آن وجود دارد مردم حق شناس و با سپاس به ما رای دهند.

 افزود در معادلات قدرت راه پیدا کردن سهم گیری فعالانه در انتخابات های ولسی جرگه، مشرانو جرگه، شوراهای ولایتی، ولسوالی، شاروالی ها و ریاست جمهوری یکی از مؤلف های دموکراسی میباشد و ما زمانی میتوانیم خدمت بیشتر و بهتر را برای شهروندان انجام دهیم که در پارلمان و سایر شوراهای انتخابی نماینده گان واقعی و خدمت گار مردم را معرفی و انتخاب نمایم در آنصورت میتوانیم گامهای عظیم و بهتری را بخاطر کاهش چالش های موجود برداریم.

 کار بالای تدویر انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی در شرایط جریان دارد که اکثریت قاطع مردم در داخل و خارج کشور از ناحیه گسترش فساد، جاری شدن سیل های خون، حملات انتحاری، ماین گزاری روی جاده، آدم ربائی ها، سرقت های مسلحانه، تجاوز بالای عدۀ از زنان، کودکان، غضب میلیون ها جریب زمین بواسطه غاصبین، کشت و قاچاق مواد مخدر بواسطۀ مافیای داخلی و خارجی، تورید اجناس و مواد بی کیفیت، کم کیفیت، تجملی و یا اجناس و موادیکه در داخل تولید خواستهای مردم ما را مرفوع میسازد، تثبیت مالیات غیر عادلانه، بلند بودن کرایه های مارکیت های تولیدی، خدماتی، تجارتی، دولتی و خصوصی، پول شوئی، فرار مغزها، اسعار خارجی بخارج کشور، استخراج غیر قانونی معادن، سنگ های قیمتی، قطع جنگلات مثمر و غیر مثمر، عدم تطبیق پلانهای انکشافی، در اکثریت وزارت خانه ها و ادارات، عدم تطبیق یکسان قانون و عدالت اجتماعی، نشر و پخش اخبار گمراه کننده عدم حمایت وحدت نظر و عمل بین نیروهای مترقی، آزادیخواه، عدالت خواه و سایر چالش ها که سبب افزایش فقر، بیکاری، بیماری و انواع جنایات و ایجاد فاصله بین دولت و مردم سبب افزایش شکنجه های روحی و روانی ده ها میلیون تن از جمله زنان گردیده سخت رنج میبرند و بزرگترین علت آن را تقلب گسترده کمیسیون های انتخاباتی گذشته و نداشتن نماینده گان واقعی، صادق، خدمتگار، عدالت خواه، وطن پرست در پارلمان، شوراهای ولایتی، ولسوالی، شاروالیها، ریاست جمهوری خوانده اند.

 میافزایند اشتراک در تدویر انتخابات بزرگترین چلنج برای عاملین دشواریهای فوق بوده و میباشد و نباید میدان مبارزه انتخاباتی را برای عاملین جنایات فوق رها نمود.

 در اخیر پیام جلسه فعالین قرائت به اتفاق آراء تصویب گردید، در پیام از تمام شهروندان از جمله اعضای حزب دعوت بعمل آمد با سهم گیری فعال در پروسه انتخابات از جمله ثبت نام کردن، وظایف ایمانی و وجدانی خویش را غرض انتخاب افراد شایسته، آگاه، خدمت گار، خردمند ادا نموده و از تمام نیرو های مترقی، ملی، عدالت خواه، وطنپرست نیز دعوت گردید که با وحدت نظر و عمل در این پروسه ملی وظایف خویش را انجام دهند.